Hlavní navigace

Zpráva o globální odpovědnosti společnosti Xerox pro rok 2010

[Tisková zpráva] Praha, 18. února 2011 – Společnost Xerox vydala zprávu o globální odpovědnosti pro rok 2010. Zpráva poskytuje kompletní přehled aktivit a pokroků společnosti v oblasti společenské odpovědnosti, trvale udržitelného rozvoje, řízení a etiky, ochrany soukromí zákazníků a jejich spokojenosti, různorodosti zaměstnanců a jejich rozvoje a firemního dárcovství a dobrovolnictví.

Sdílet

„Jsme dnes mnohem větší společností a nabízíme mnohem širší portfolio služeb a technologií. Výrazně jsme rozšířili naši globální působnost, ale určité věci se nemění. Věříme, že společenská odpovědnost a dobré výsledky se nejen nevylučují, ale dokonce skvěle doplňují. A to jak v dobrých časech, tak i v těch náročnějších,“ napsala Ursula Burns, předsedkyně představenstva a vrchní výkonná ředitelka společnosti Xerox, v dopise akcionářům. 

Zpráva o globální  odpovědnosti pro rok 2010 je rozdělena do pěti okruhů, které pokrývají podstatu aktivit společnosti Xerox v oblasti společenské odpovědnosti:

 

Společnost také vyzdvihla svůj pokrok v oblasti dlouhodobé udržitelnosti a ochrany klimatu:

  • Emise skleníkových plynů společnosti Xerox byly v roce 2009 o 31 procent nižší než v roce 2002, což je výsledek vyšší energetické efektivity, nových technologií a lepšího hospodaření s energií.
  • Xerox rozšířil svůj loňský cíl dodávat více zařízení s certifikací ENERGY STAR®. 92 procent nově uváděných výrobků splňuje náročné podmínky tohoto standardu z července 2009. To představuje zvýšení o 12 procent ve srovnání s rokem 2008.
  • Továrna na náplně EA ve Websteru ve státě New York neprodukuje žádný odpad, který by končil na skládkách. Společnost si stanovila korporátní cíl dosáhnout 97% míry recyklace/opa­kovaného použití do roku 2012.
  • Aby Xerox ještě pokročil v oblasti eliminace odpadu, uzavřel partnerství se společností Close the Loop, která se zabývá recyklací na globální úrovni. Zákazníci budou mít díky tomu více možností, jak vracet použitý spotřební materiál (například tonery, náplně, pícky apod.).
 

-XXX-

XEROX je přední světová společnost v oblasti obchodních procesů a správy dokumentů. Díky svému širokému portfoliu technologií a služeb poskytuje Xerox svým klientům kancelářskou podporu, která jim umožňuje plně se soustředit na vlastní podnikání. Společnost Xerox dodává špičkové technologie pro správu dokumentů, služby, software a originální spotřební materiál pro výrobní a kancelářská prostředí jakéhokoli rozsahu. Prostřednictvím společnosti ACS, která je součástí firmy Xerox od února 2010, nabízí také široký outsourcing obchodních procesů a IT služeb, včetně zpracování dat, řízení lidských zdrojů, podpory oddělení financí a služeb, řízení vztahů se zákazníky pro komerční firmy a státní správu po celém světě. 136 tisíc zaměstnanců společnosti Xerox pečuje o zákazníky ve více než 160 zemích světa.