Hlavní navigace

Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací se zaměřením na vývoj v roce 2008

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad vydal Zprávu o vývoji trhu elektronických komunikací. Ve zprávě ČTÚ přináší informace o vývoji sektoru elektronických komunikací v České republice v letech 2005 – 2008, přičemž se podrobněji zabývá stavem v roce 2008.

Sdílet

Ve zprávě se dozvíte mimo jiné informace o tržbách a investicích v elektronických komunikacích. Počet pevných účastnických stanic v průběhu období 2005 – 2008 klesal. V roce 2008 meziročně poklesl celkový počet účastnických stanic o 6,9 % na 2,3 mil a klesal i počet reálně provolaných minut. Zpráva uvádí další zajímavé informace o tom, že od zavedení přenositelnosti v pevných sítích 1. ledna 2003 do konce roku 2008 bylo přeneseno celkem 3 833 146 čísel, včetně čísel přenesených v blocích. Přestože počet aktivních SIM karet rostl od roku 2005 do roku 2008, tempo růstu se zpomalovalo, přičemž v celém období docházelo k výraznému nárůstu počtu tarifních (post-paid) účastníků. Počet odeslaných SMS zpráv se v průběhu let 2005 – 2008 zvýšil z 5,2 mld. na 6,9 mld. SMS….

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) tímto zahájil vydávání zpráv o vývoji trhu elektronických komunikací, při kterém využívá data ze systému elektronického sběru dat (ESD) prostřednictvím portálu https://monito­ringtrhu.ctu.cz, jenž byl zprovozněn počátkem roku 2007. Zprávy o vývoji trhu budou postupně přinášet doplňující pohled na vývoj trhu elektronických komunikací a doplňovat tak informace, které ČTÚ o trhu poskytuje prostřednictvím analýz relevantních trhů, svých měsíčních monitorovacích zpráv a zpráv o vývoji úrovně cen.

První zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací se zaměřením na vývoj v roce 2008 mapuje nejprve základní trendy ve vývoji odvětví jako celku (tržby, investice, zaměstnanost) a poté se podrobněji zabývá tržními výsledky a hodnocením jednotlivých součástí trhu (službami poskytovanými v pevném místě, prostřednictvím mobilních sítí, přístupem k internetu a službami šíření televizního vysílání).

Celý text zprávy s dalšími informacemi naleznete na internetových stránkách http://www.ctu­.cz/cs/downlo­ad/tiskove-zpravy/rok_2009/­tz36_27082009­.pdf