Hlavní navigace

Zpravodajství televize ZAK na Primě bude delší a novém čase

[Tisková zpráva] Od 2. května se televizní diváci v západních Čechách budou setkávat se svým regionálním zpravodajstvím o hodinu dříve, než byli dosud zvyklí. V souvislosti s úpravou vysílacího schématu TV PRIMA dochází i ke změnám formátu pořadu MINUTY REGIONU, který produkuje západočeská ZAK TV.

Sdílet

„Šlo nám především o sjednocení vysílacího času Minut regionu na celém území České republiky,“ informuje mluvčí televize Prima, Ladislav Pavlík. „Budeme teď moci lépe podpořit regionální zpravodajství některými promoaktivitami a zároveň bude jednotný čas zajímavější i pro zadavatele reklamy.“

Výkonný ředitel televize ZAK Jindřich Marek vítá především více prostoru pro zpravodajství: „Ve srovnání se současným stavem získáváme čtyři minuty navíc, což nám dovolí věnovat se důkladněji některým významnějším kauzám. Zvažujeme v tuto chvíli dokonce i o výrobu publicistických mikropořadů, které zvolené téma zpracují hlouběji, než bylo dosud možné.“

K připojování televize ZAK bude od 2.5. docházet vždy každý všední den v čase 17.45 – 18.00. Následovat bude soutěž 5 proti 5, na kterou pak v 19 hodin naváže hlavní zpravodajský pořad Primy – 1. zprávy. Pro ty, kterým západočeské Minuty regionu uniknou, budou nově zařazovány i dvě ranní reprízy, a to od 7.15 a od 7.30.

„Pro inzerenty se v podstatě o velkou změnu nejedná,“ informuje dále Jindřich Marek. „Regionální reklamní blok před 19. hodinou zůstává zachován, a tak se spolu s nočním časem a ranními reprízami vcelku rozšiřuje prostor pro optimální zacílení reklamy pro různé cílové skupiny.“