Hlavní navigace

Ztracený notebook pro firmu znamená statisícové ztráty

[Tisková zpráva] Ztracený nebo ukradený notebook rovná se ztráta čtvrt milionu korun. Z toho jen necelou sedminu činí hodnota samotného zařízení. Daleko větší ohrožení pro podnikání spočívá ve ztrátě firemních dat, která se mohou dostat do nepovolaných rukou. Potenciální škoda způsobená ztrátou dat se ale může snadno vyšplhat až na milion. To jsou závěry průzkumu společnosti Intel, který v říjnu tohoto roku uskutečnil ve spolupráci s výzkumnou agenturou Mediaresearch mezi více než dvěma sty českými firmami. Výrobci bezpečnostních technologií současně registrují větší zájem firem o šifrovací technologie.

Sdílet

Praha, 20. prosince 2010 – Notebook, který se ztratil nebo byl ukraden – tuto situaci musela řešit téměř každá druhá firma v České republice. Mnohem větší problém než v hodnotě samotného notebooku spočívá v hodnotě dat a informací, které se prostřednictvím notebooku dostanou mimo firmu. S tvrzením, že ztráta dat představuje pro firmu větší nebezpečí než hodnota pohřešovaného zařízení, souhlasilo 96 % českých firem, které již podobné situaci čelily. 

Tyto výsledky přinesl průzkum mezi 226 firmami v České republice, který provedly výzkumná agentura Mediaresearch a společnost Intel. Na otázku, zda v jejich firmě došlo ke zcizení či ztrátě firemního notebooku, odpovědělo kladně 102 firem, což je 45 % z dotazovaných. „Při vyčíslení celkové ztráty pro firmu je potřeba kalkulovat jak cenu samotného počítače, která vyšla v průměru na 35 tisíc Kč, tak zejména finanční vyjádření hodnoty ztracených dat. Postižené firmy si je v průměru cení na 180 909 Kč,“ uvádí k výsledkům průzkumu Petr Ulvr, obchodní manažer společnosti Intel. Tato částka zahrnuje jak vyčíslení pohřešovaných firemních dat, tak duševního vlastnictví a ztráty produktivity pracovníka, který musí čekat na nový notebook. „Započteme-li cenu dat a zařízení, dostáváme se na 216 tisíc Kč, a to nekalkulujeme cenu za pořízení nového notebooku. S ním se částka vyšplhá ke čtvrtmilionu korun,“ shrnuje finanční stránku věci Petr Ulvr. 

V tuzemských firmách také není výjimečné, že ztráta notebooku zaměstná širší okruh pracovníků. „Osmnáct procent dotčených firem přiznává, že sáhlo k využití různých služeb detektivní a právní povahy, a to jak v rámci firmy, tak externě včetně Policie ČR, což dále ztrátu notebooku významně prodražuje – v průměru o 55 tisíc Kč,“ dodává Petr Ulvr. 
 

Každý  druhý pohřešo­vaný notebook může být  „milionový“  

Podle Evžena Pavlovského, regionálního manažera společnosti Intel, jsou výsledky českého průzkumu v korelaci s globálními daty, jež Intel před rokem získal na základě nezávislé studie Ponemon Institute. „Analýza Ponemon Institute zabývající se 138 případy poztrácených či ukradených notebooků jednoznačně ukázala, že nejcennější jsou firemní data. V Česku to je podobné,“ komentuje srovnání Evžen Pavlovský. 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Ačkoli ve srovnání vychází reálná škoda v ČR nižší1, i respondenti z řad velkých firem v ČR si začínají být vědomi mnohem většího nebezpečí, které jim kvůli úniku dat hrozí. Většina poškozených firem při vyčíslování potenciální ztráty uvedla, že celková škoda způsobená ztrátou dat by mohla být vyšší než 750 tisíc Kč, přičemž horní hranice nebyla určena. „Hodnota notebooku vedoucího pracovníka firmy, pokud se dostane do rukou konkurence, může snadno překonat i milionovou hranici, obzvláště v případě, že uložená data nejsou nijak zabezpečena šifrováním ani jinými adekvátními systémy ochrany. V současné době, kdy se díky přenosným zařízením masivně zvyšuje mobilita, s nezabezpečeným notebookem dostáváme celou firemní kancelář jako na stříbrném podnose,“ pojmenovává zásadní riziko Evžen Pavlovský. Z průzkumu vyplývá, že zde stále existuje řada firem, které nechápou, že ztracená data v notebooku mohou mít velmi destruktivní vliv na jejich podnikání. „Kdyby si to firmy uvědomovaly, tak by byly mnohem opatrnější v ochraně svých notebooků,“ dodává Evžen Pavlovský. 
  

Zájem o zabezpečení  notebooků roste 

O tom, že firmy obracejí  svou pozornost k důsledkům ztrát notebooků a na nich uložených dat, svědčí nejen globální analýzy2, ale i zájem o tato řešení v České republice. Velmi zajímavým řešením, které nachází uplatnění u řady zákazníků, je technologie Intel Anti-Theft, tzv. kladivo na zloděje notebooků a dat. Vyvinula ji společnost Intel a je podporována řadou předních výrobců bezpečnostního softwaru, například kanadskou firmou Absolute Software, dále společnostmi Symantec nebo WinMagic. V České republice takové řešení nabízí společnost AutoCont. 

Podle Patrika Šolce, manažera prodeje služeb společnosti AutoCont, existuje obdobný zájem i na českém trhu. „Od chvíle, kdy jsme řešení Intel Anti-Theft začali našim zákazníkům nabízet, jsme z jejich strany zaznamenali značný zájem. Každý týden registrujeme alespoň dvě až tři firmy, které se o toto bezpečnostní řešení zajímají,“ říká Patrik Šolc.  

Zájem firem o bezpečnostní  technologie Intel Anti-Theft je většinou motivován zlepšováním bezpečnostní politiky ve firmách – tzn. potřebou většího zabezpečení používané výpočetní techniky. Zkušenost AutoContu je však rovněž taková, že firmy pořizují zabezpečené notebooky dalším zaměstnancům nebo vybraným manažerům i na základě toho, že ve firmě došlo ke ztrátě notebooku. „Máme případy, kdy nás zákazníci sami kontaktují právě proto, že se jim něco podobného stalo. Bohužel je stále většině lidí bližší zajímat se o podobné služby až ve chvíli, kdy už je pozdě,“ uvádí Patrik Šolc. 

Schopnosti účinných bezpečnostních řešení založených na hardwarové ochraně  a šifrování dat, jako je Intel Anti-Theft, mohou významně snížit finanční ztráty firem. „Ztráta notebooku nebo jiného přenosného zařízení je často způsobena lidským faktorem a vyloučit ji nelze. S rostoucími možnostmi mobility a ,mobilních kanceláří‘ bude stoupat i zranitelnost dat. O to větší význam budou mít bezpečnostní technologie, které tyto ztráty dokážou eliminovat,“ předpokládá Petr Ulvr ze společnosti Intel. Patrik Šolc z AutoContu tuto predikci potvrzuje: „Zákazníci si uvědomují, že na noteboocích mají důvěrná data. Proto si myslím, že zájem o tyto služby bude neustále narůstat, a to samozřejmě především mezi firemní klientelou.“

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  
 

Jak funguje „kladivo na zloděje notebooků“ – nejvyspělejší technologie zabezpečení notebooku?

V současné době je nejúčinnější kombinace několika metod založených na hardwarové ochraně od Intelu a šifrovacím programu od Absolute Software. „Technologie Intel Anti-Theft je schopna sama lokalizovat přenosné zařízení na mapě s přesností několika metrů. Jestliže IT oddělení či rozpoznávací systém samotného notebooku vyhodnotí, že byl ukraden, je ze serveru vyslána do notebooku autodestrukční „jedovatá pilulka“. Ta dokáže podle stupně ohrožení vzdáleně vymazat celý operační systém či data z notebooku, případně zablokovat přístup k nim, a to i v případě, že je notebook vypnutý. Pokud se však notebook šťastně vrátí do rukou majitele, je opět možné s pomocí hesla přístroj odblokovat a uvést ho bez zbytečných průtahů do původního stavu,“ popisuje ve stručnosti princip anti-theft řešení Petr Ulvr ze společnosti Intel.

O společnosti Intel

Intel je světovým lídrem v oblasti inovace počítačových technologií. Společnost navrhuje a vyrábí klíčové technologie, které slouží jako základ pro počítačová zařízení na celém světě. Další informace o společnosti Intel získáte na stránkách www.intel.com/pres­sroom a blogs.intel.com.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).