Hlavní navigace

Zveřejňování průběžných statistik provozu TEN-155 CZ

[Tisková zpráva]

Sdílet

Sdružení CESNET začalo zveřejňovat jako vůbec první internetová společnost v České republice statistiky provozu své páteřní sítě TEN-155 CZ. Tyto statistiky jsou jedním z výstupů projektu Statistické vyhodnocení provozu, který je součástí výzkumného záměru sdružení CESNET.

Síť TEN-155 CZ tak následuje akademické sítě v Evropě (TEN-155) a ve světě (Internet2), které statistiky svých sítí již delší dobu prezentují. Uživatelé z akademických a vědeckovýzkumných institucí tak mohou získat přehled nejen o vytížení datových okruhů, které danou síť spojují se světem, ale i o konkrétním zatížení v dané lokalitě.

Systém sběru a vyhodnocování dat poskytuje statistiky v režimu on-line, a to z různých pohledů. Z kapacitních důvodů (denně ze zpracuje několik GB informací) jsou data předgenerována a poskytována ve formě, která je obvyklá v ostatních akademických a vědeckovýzkum­ných sítí.

Výstupy ze statistik lze získat na serverech www.ten.cz (podrobnější) a www.cesnet.cz. Výsledky projektu Statistické vyhodnocení provozu, které jsou součástí Průběžné zprávy o řešení výzkumného záměru v roce 1999, lze najít na adrese http://www.ten­.cz/doc/zprava1999/roz­voj8.html.

Síť TEN-155 CZ provozovaná sdružením CESNET je součástí panevropské sítě TEN-155, která v rámci mezinárodního projektu QUANTUM zajišťuje vysokorychlostní připojení na Internet vědeckým a výzkumným pracovištím po celé Evropě. Další rozvoj je směřován k projektu GÉANT, který by měl poskytnout páteřní evropskou síť o kapacitách 2,5 Gb/s.