Hlavní navigace

Zvýšení cen elektřiny zdraží provoz datových center a ohrozí zahraniční investice v ČR

[Tisková zpráva] Praha, 30. září 2010 – ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, varuje před dopady předpokládaného zvýšení ceny elektrické energie. Pokud k němu od 1. ledna 2011 skutečně dojde, negativní důsledky pro podnikovou sféru, výzkumné instituce i celý inovační potenciál ČR budou dalekosáhlé. Zdražení elektřiny zapříčiní i zdražení provozu datových center – reálně tak hrozí, že zahraniční investoři své plánované nebo i stávající strategické investice v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) raději přesunou do jiné země.

Sdílet

Řadu podniků a organizací, které se pomalu vzpamatovávají z následků hospodářské recese, může zdražení elektřiny „vrhnout“ zpět či přímo ohrozit jejich další existenci. To povede pochopitelně ke zpomalení ekonomického růstu ČR, nárůstu nezaměstnanosti a obecně k dalšímu snížení konkurenceschop­nosti země, a to dokonce v dlouhodobém horizontu.

„I když se naplní mírnější odhady, hovořící o deseti- až patnáctiprocentním zvýšení ceny za elektřinu, půjde pro mnoho organizací a konkrétních projektů o pořádnou ‚ránu‘. I takové zdražení může být doslova likvidační,“ uvedl Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Poskytovatelé ICT služeb s vysokou přidanou hodnotou (outsourcing, offshoring apod.) se neobejdou bez datových center s vysokým výpočetním výkonem – a tedy i značnou energetickou spotřebou. Jejich provoz musí být zajištěn v režimu 24/7 (tedy 24 hodin denně po sedm dní v týdnu) při stále plném výkonu. Náklady na elektrickou energii tvoří okolo 40 % celkových provozních nákladů datových center. V případě zdražení elektřiny pak tedy adekvátně vzrostou celkové náklady na provoz a dojde i k nárůstu ceny pro zákazníka. Přitom v současném vysoce konkurenčním prostředí sílí tlak ze strany zákazníků na to, aby se ceny za poskytování ICT služeb dále nezvyšovaly.

„Hrozí v zásadě dvě věci: za prvé že zákazníci odejdou jinam, např. začnou raději využívat obdobné služby v blízkém i vzdálenějším zahraničí, a za druhé že nadnárodní firmy pečlivě zvažující ekonomickou výhodnost umístění center strategických ICT služeb v té které zemi se rozhodnou pro jinou destinaci. Případně dokonce ty společnosti, které v ČR podobné centrum již úspěšně vybudovaly, mohou kvůli zvýšení provozních nákladů a odlivu zákazníků uvažovat o přesunu jinam,“ prohlásil dále Svatoslav Novák.

Podobně jsou na tom instituce, v nichž probíhá špičkový technologický výzkum a vývoj. I ta jsou často neoddělitelně spojena s vysokými výpočetními nároky a výkonnými datacentry. Rovněž jejich rozpočty tak mohou být zdražením elektřiny výrazně ohroženy.

„Přitom právě zaměření na inovace, pokročilý výzkum a poskytování ICT služeb s vysokou přidanou hodnotou je cesta, kterou by se Česká republika rozhodně měla ubírat a jíž by se mělo dostat koncepční podpory ze strany politické reprezentace,“ doplnil Svatoslav Novák. „Věříme, že vláda udělá vše pro to, aby k razantnímu zvýšení ceny elektrické energie nedošlo.“

„Hlavním motivem, proč se Česká republika stále více orientuje především na investice s vysokou přidanou hodnotou a nárůst podílu služeb, je bezesporu posílení konkurenceschop­nosti. Vůči zahraničí se profilujeme jako atraktivní lokalita pro investice mj. v oblasti informačních a komunikačních technologií, outsourcingu a strategických služeb. Abychom udrželi krok s našimi západními, ale i středoevropskými sousedy, měl by být kladen větší důraz na vytvoření efektivního systému podpory vzniku datových center i související požadované infrastruktury. Naším strategickým zájmem by měla být zřetelná podpora tohoto segmentu na řadě úrovní," řekl Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

Mezi nejdůležitější již realizované strategické investice do oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) v ČR lze zařadit např. centrum společnosti DHL nacházející se v Praze, Integrated Delivery Center firmy IBM v Brně nebo vývojové centrum společnosti Tieto v Ostravě.

ICT Unie je profesní sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací i dalších podnikatelských a vzdělávacích subjektů, jehož cílem je zvýšit vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních informačních technologií ve společnosti, včetně vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací v České republice jako nezbytného předpokladu pro vytváření informační společnosti. Ve svých aktivitách navazuje na činnost Sdružení pro informační společnost (SPIS) a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS). ICT Unie má více než osmdesát firemních členů, jejím prezidentem je Svatoslav Novák. Podrobnější informace viz www.ictu.cz

Sdružení pro zahraniční investice – AFI bylo založeno v roce 1996 a reprezentuje skupinu renomovaných českých a nadnárodních konzultačních společností působících na českém trhu, jejichž společným cílem je aktivně podporovat rozvoj českého podnikatelského prostředí, příchod zahraničních investorů na český trh a činnost agentury CzechInvest. Během téměř patnáctileté existence Sdružení AFI asistovali jeho členové při stovkách úspěšných projektů. Ve spolupráci s CzechInvestem každoročně realizuje slavnostní vyhlášení Investor roku a Podnikatelská nemovitost roku, Snídaně s hejtmany, Veletrhy dodavatelských příležitostí, řadu odborných workshopů, seminářů a dalších akcí. Aktuálně se AFI zaměřuje také na podporu spolupráce firem s vysokými školami. Nejnovějším projektem v této oblasti je projekt Nejlepší spolupráce roku – www.spoluprace­roku.cz. Další informace naleznete na www.afi.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).