Hlavní navigace

ZyXEL Education Center – nový vzdělávací koncept ZyXEL

[Tisková zpráva] ZyXEL vylepšil svůj školící koncept a dokazuje tak své technické kompetence a silný záměr na vzdělávání partnerů.

Sdílet

Společnost ZyXEL Communications, přední světový do­davatel vysokorychlostních přístupových řešení, vždy deklaroval vysokou úroveň technických kompetencí, reprezentovaných zejména nadstandardní technickou a servisní podporou a konceptem technického vzdělávání svých partnerů. Důkazem toho je i neustále vylepšování a zkvalitňování technických školení, dříve známých pod hlavičkou ZyXEL Academy.   

Technická školení  konceptu ZyXEL Academy doznala nyní dalšího vylepšení  a protože změny jsou to opravdu velké – mění se celý koncept školení včetně obsahu, je nasnadě i změna názvu na ZyXEL Education Center. Ten ještě více zdůrazňuje a lépe vystihuje záměr na erudaci a získávání technických kompetencí patnerů ZyXELu. Celý koncept je navíc sjednocen napříč celou Evropu, úroveň znalostí a certifikace zde získané, tak mají stejnou váhu i platnost i za hranicemi ČR. Certifikační globální autoritou zůstává ředitelství společnosti.      

Díky mnohaletým zkušenostem s různými formami školení a názorům účastníků, přináší ZyXEL Education Center několik novinek, které přispívají ke zdokonalení celého vzdělávacího konceptu, ale zejména rozšíření a prohloubení znalostí zúčastněných firem. Pro ověření, případně doplnění základních požadovaných znalostí je nově k dispozici elektronický on-line trénink, který není vyžadován pro přístup k reálným školením v učebnách, ale je jistým garantem sjednocení vědomostní úrovně studentů.     

Asi největší změnou pro české partnery je rozšíření každého levelu školení  z 1 na 2 dny, vycházející z četných připomínek účastníků. To v kombinaci s detailnější látkou stávajích témat, rozšířením o nová témata a přidáním více praktických cvičení, přináší intenzivnější erudaci a tím i přínos pro absoloventy školení.  

Proškolené firmy také získají lepší prodejní podporu, budou uvedeni na webu ZyXELu jako preferovaní partneři a dostane se jim péče osobního Partner Account Managera. V této synergii, kdy na jedné straně je proškolený-technicky zdatný partner, schopný hladce implementovat technologie ZyXEL a na straně druhé zázemí silného výrobce, jde o silnou, oboustranně prospěšnou spolupráci.