Hlavní navigace

Vláda schválila změnu volby členů mediálních rad

Sdílet

Filip Rožánek 22. 6. 2022
Televize - streaming - ovladač Autor: Depositphotos

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) na jednání vlády předložil návrh novely, která mění způsob volby členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Vláda předložený materiál schválila, nyní zákon posoudí sněmovna.

„Novely zákona o České televizi a o Českém rozhlasu posilují nezávislost veřejnoprávních médií. Zapojení Senátu do voleb mediálních rad posiluje odolnost veřejnoprávních médií vůči vnějším politickým tlakům, neřkuli snahám o jejich ovlivňování ze strany příznivců nedemokratických režimů,“ tvrdí ministr.

Počet členů Rady České televize se má zvýšit ze současných 15 na 18. Nově bude Poslanecká sněmovna volit 12 členů a Senát Parlamentu České republiky 6 členů. 

Rada Českého rozhlasu bude mít i nadále 9 členů. Šest jich budou vybírat poslanci, tři senátoři.

Kandidáty do obou rad budou smět navrhovat jen organizace, instituce a spolky existující alespoň deset let. Má to vyřadit účelově založené spolky.

Pokud zákon projde v navrženém znění, nebude už možné odvolat Radu České televize ani Radu Českého rozhlasu jako celek. Sněmovna i Senát budou hlasovat pouze o případném odvolání jednotlivých radních, a to pouze těch, které příslušná komora zvolila.

Členové rad, kteří svou funkci vykonávají v současné době, svá funkční období řádně dokončí. Nově vznikající tři funkční místa v Radě České televize obsadí ihned Senát, stejně jako další tři místa, která se v Radě ČT uvolní nejdříve. U Rady Českého rozhlasu, kde nedochází k navýšení počtu členů, se losem určí ta místa, která připadnou Poslanecké sněmovně a místa připadající Senátu.

Novela však zároveň ruší požadavek, aby se na volbě nebo odvolání generálního ředitele musely shodnout nejméně dvě třetiny radních. Nově by stačila prostá většina. V případě televizní rady by tedy teoreticky mohla nastat situace, že o osudu ředitele rozhodnou pouze radní zvolení sněmovnou a názor členů zvolených Senátem nebude brán v potaz.

Našli jste v článku chybu?