Hlavní navigace

ADSL od Telecomu: Stále oblačno

9. 1. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Velkoobchodní nabídka ADSL od ČTc stále není na světě, byť zde už podle rozhodnutí regulátora měla být před časem. Místo ní teď Telecom předložil alternativním operátorům a ISP obecnou prezentaci, která sice cosi naznačuje, ale do konkrétní nabídky má dost daleko, protože například neobsahuje žádné ceny. Reakce AO/ISP je vesměs odmítavá.

Aniž bych chtěl podezírat čtenáře Lupy z neznalosti dosavadní ponuré historie ADSL v ČR, dovolím si stručně připomenout současnou situaci: finální verdikt regulátora v kauze ADSL požadoval po Telecomu zveřejnění jeho velkoobchodní nabídky v prosincovém vydání Telekomunikačního věstníku. To se nestalo. Navíc toto rozhodnutí, pokud jsem o jeho obsahu správně informován, obsahovalo i určité konkrétní požadavky. Například to, že Telecom může přijít s vlastní nabídkou pro koncové zákazníky (tzv. retailovou nabídkou) až poté, co zveřejní svou velkoobchodní nabídku a uzavře smlouvu o poskytování ADSL služeb alespoň s jedním alternativním operátorem, resp. poskytovatelem připojení k Internetu (jiným než je on sám či jeho dceřinný subjekt). Dále rozhodnutí podle mých informací požadovalo, aby součástí nabídky byl tzv. bitstream access (přístup k bitovému proudu). Tedy to, aby Telecom nabídnul ADSL služby také v podobě „virtuální bitové roury“.

Včera se v tisku objevily zprávy o tom, že Telecom již předložil alternativním operátorům určitou nabídku – poměrně obšírně o tom referovala ČIA, jejíž zprávu převzal např. ISDN server. Podle tohoto zdroje je reakce alternativců a ISP rozpačitá až odmítavá. Proč?

Měl jsem možnost do předmětného materiálu nahlédnout. Můj dojem z něj je takový, že jde o velmi obecný materiál, který má spíše charakter prezentace záměrů než nabídky, na které by se dalo dále stavět. Hlavní faktické informace, které zde byly obsaženy, si dovolím shrnout takto:

 • Telecom nebude v rámci velkoobchodní nabídky nabízet ostatním subjektům přímý přístup k ADSL službám. Místo toho jim nabídne pouze nepřímý přístup k ADSL přes datovou síť na bázi protokolu IP (ve smyslu následujícího obrázku). Jinými slovy: Telecom nepustí své konkurenty přímo k ADSL technologiím (např. k DSLAMům), ale povinně si „přirazí“ i další služby (služby své IP sítě), které si samozřejmě nechá také zaplatit. Navíc tím svým konkurentům podstatně ztíží eventuální snahy poskytovat po ADSL takové služby, pro které standardní IP není úplně optimální (například hlasové služby).
 • Pokud jde o způsob zpoplatnění svých velkoobchodních služeb, zde Telecom rozlišuje mezi poplatkem za přenos (viz obrázek, v jeho terminologii „Carrier ADSL“) a poplatkem za přístup AO/ISP k jeho IP síti (v jeho terminologii Carrier IP Access). Navrhuje přitom dvě varianty:
  • Obě složky platí AO/ISP (který si připočítá své služby a zákazníka pak „kasíruje“ pouze on), nebo
  • První složku platí koncový zákazník, druhou AO/ISP.
 • Žádné konkrétní ceny však v nabídce (prezentaci) nejsou uvedeny. Pouze jsou zde zmíněny tyto zásady pro jejich tvorbu (shodně pro obě varianty):
  • cena první složky má být jednotná (zřejmě ve smyslu geografickém, ale odstupňovaná podle rychlosti přenosu)
  • neúčtuje se objem přenesených dat
  • cena druhé složky má být také jednotná (odstupňovaná podle kapacity propojení s IP sítí)
 • Pokud jde o rychlosti přístupu koncového zákazníka, zde Telecom zmínil následující varianty (včetně tzv. „overbookingu“, což je fakticky poměr koncentrace na celé cestě od koncového zákazníka k poskytovateli služby):
Carrier ADSL Basic Carrier ADSL Profi
Varianty rychlostí: 192/64 a 320/128 Varianty rychlostí: 256/64, 512/128 a 1024/256
Overbooking 1:50 Overbooking 1:20

Co k tomu dodat? Klíčová je hlavně absence konkrétních cen, bez kterých nabídka není skutečnou velkoobchodní nabídkou a těžko se na ní dá dále stavět (například odvozovat koncové ceny). Dále chybí přístup k bitovému proudu, explicitně požadovaný regulátorem. Negativně hodnotím i samotný fakt, že Telecom nepustí ostatní přímo k ADSL, ale povinně jim „podstrčí“ také své IP služby. Tím je vyřadí ze hry o poskytování těchto služeb (nebude zde žádná konkurence) a také jim ztíží poskytování jiných služeb (zejména hlasu po ADSL). Kromě toho jim Telecom bude moci diktovat, jaké varianty rychlostí (i overbookingu a dalších parametrů) budou moci zprostředkovat svým zákazníkům (viz výše citované variant Carrier ADSL Basic a Carrier ADSL Profi).

Pozitivně naopak hodnotím to, že cena za obě složky velkoobchodních služeb má být fixní, nezávislá na objemu dat (a na geografické lokalitě, resp. vzdálenostech). To umožní alternativním operátorům a ISP přijít s plně paušálními koncovými cenami, nezávislými na objemu přenesených dat. Ale když není známo, jak vysoké tyto fixní ceny budou…

Celkově si dovolím vyslovit názor, že dostupnost ADSL je stále hodně nejasná. Konkrétních informací je příliš málo na to, aby se dalo hodnotit, zda se Telecom dal na cestu větší vstřícnosti, jak naznačoval. Za významný považuji i časový faktor – jestliže Telecomu trvalo tak dlouho, než „vyplodil“ takto velmi obecné představy, jak dlouho mu ještě bude trvat, než přijde se skutečnou nabídkou zahrnující i ceny?

Jaké jsou první reakce?

Včerejší zpráva ČIA přinesla první reakce alternativních operátorů a poskytovatelů připojení, které jsou vesměs negativní. Například společnost GTS nabídku rovnou odmítla:

Podle marketingového ředitele společnosti GTS Davida Duroně sice Český Telecom po nátlaku konkurentů a ČTÚ sice nabídku skutečně předložil, neodpovídala však kritériím stanoveným ČTÚ. „Nabídku jsme proto odmítli a ohledně jednání o ADSL tak stojíme na stále na stejném místě. Jednání se prakticky nikam nepohnula,“ dodal Duroň.

Společnost Czech OnLine se zřejmě už nemohla dívat na to, jak Telecom postupuje pomalu, a rozhodla se vypracovat vlastní nabídku se vším všudy

MMF24

Ani zástupci společnosti Czech On Line, která patří mezi největší tuzemské internetové providery, nabídku neakceptovali. „Vypracovali jsme a předali Českému Telecomu vlastní návrh, který na rozdíl od jejich návrhu obsahuje všechny náležitosti,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Lenka Horáková.

Za nedostatečný považuje materiál Telecomu i Contactel:

Společnost Contactel dokonce krok Českého Telecomu považuje pouze za obecnou prezentaci služeb ADSL, nikoliv za konkrétní velkoobchodní nabídku. „Chybí tam například detailní popis produktu nebo jasný návrh cen,“ vysvětlila tisková mluvčí Contactelu Romana Tomasová.

Kdy se tedy první zájemci o ADSL z řad koncových uživatelů konečně dočkají? Obávám se, že dnes nejsme o mnoho moudřejší než dříve. Vytoužené ADSL je stále zahaleno mlhou neurčitosti a nedostupnosti.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).