Hlavní navigace

ADSL: propojení nebo přístup?

17. 1. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Do konce ledna by měla probíhat diskuse Českého Telecomu s alternativními operátory a ISP o jeho velkoobchodní nabídce ADSL. Vedle cen zřejmě bude velkým sporným bodem i to, zda nabídka má být koncipována jako nabídka propojení, nebo jako nabídka přístupu resp. připojení. V čem je rozdíl, že dochází ke sporům?

Svou velkoobchodní nabídku ADSL služeb rozesílal Český Telecom na přelomu minulého a tohoto týdne. Záhy se objevily i první reakce subjektů, kterým je určena.

Nejobšírněji se vyjádřila společnost Nextra, která vydala tiskovou zprávu. Její stanovisko asi nejlépe vystihuje tato pasáž:

Vzhledem k tomu, že je společnost Nextra i nadále znepokojena koncepcí celé nabídky, cílem, který po dokončení právě probíhající analýzy Referenční nabídky míní při dalších jednáních dosáhnout, je nahrazení stávající varianty nabídky modelem postaveným na pravidlech o propojení sítí.

Povšimněte si poukazu na „propojení sítí“. Původní verdikt regulátora explicitně požadoval, aby nabídka byla nabídkou na propojení sítí. Podáním žaloby však Český Telecom dokázal zbavit rozhodnutí regulátora právních účinků a tím pro něj přestalo být závazné. Nyní tedy místo požadovaného propojení nabízí pouze přístup ke své síti a k jejím službám (jeho nabídka nese název:

REFERENČNÍ NABÍDKA O PŘÍSTUPU
k síti využívající technologie ADSL

Na rozdíl mezi „propojením“ a „přístupem“ poukazuje ve svém vyjádření i společnost Jet2Web (Czech On Line):

[Nabídku] považujeme za prvotní draft, tak jak uvádí Český Telecom ve svém dopise. Tato nabídka se však týká pouze připojení a ne propojení, o které jsme žádali. Zásadní rozdíl je, že v případě pouhého připojení nemůžeme konkurovat Českému Telecomu a nebudeme schopni garantovat kvalitu služby ADSL. Ceny, které nabídka obsahuje, zatím podléhají podrobnější analýze z naší strany.

Stručné ale jasné je vyjádření Contactelu:

Předloženou nabídku studujeme, nicméně již nyní můžeme říci, že je daleko za naším očekáváním a že jsme jí velmi zklamáni.

Jaký je rozdíl mezi propojením a přístupem?

Termín „propojení“ je podle své definice v telekomunikačním zákoně vztahem mezi dvěma provozovateli telekomunikačních sítí, zatímco „přístup“ je zde definován jako vztah mezi provozovatelem sítě a poskytovatelem služeb (v daném případě ADSL by Český Telecom byl v roli provozovatele sítě a AO/ISP v roli poskytovatele služeb).

Obě varianty, tedy „propojení“ a „přístup“, jsou v telekomunikačním zákoně také explicitně ošetřeny, ale nikoli stejně a ve stejném rozsahu. Zákon například klade konkrétní požadavky na tvorbu cen za propojení (aby nikoho nediskriminovaly a aby umožňovaly ověření způsobu jejich výpočtu), ale toto již nečiní u cen za přístup. Stejně tak zákon explicitně řeší to, co se má stát, když se jednající strany nedohodnou na cenách za propojení – nastupuje regulátor, stanovuje nejprve metodiku, pak event. i konkrétní ceny atd. K tomu také zákon dává regulátorovi příslušné oprávnění (rozhodovat spory ohledně cen za propojení). Opět se ale vše týká pouze propojení, nikoli již přístupu.

Pokud jde o Referenční nabídku, zde zákon hovoří pouze o Referenční nabídce propojení (nikoli o Referenční nabídce přístupu) a dokonce dává regulátorovi právo rozhodnout o změně v Referenční nabídce propojení.

KL24

Mohu-li to tedy ze svého pohledu shrnout, „propojení“ je varianta s poměrně striktně danými pravidly hry a velkými pravomocemi regulátora. Nejspíše tedy jde o variantu vhodnou i tam, kde nepůsobí konkurence. Naproti tomu vágněji definovaný „přístup“ mi vychází jako řešení, kdy jedna strana může něco nabízet, určovat si přitom své podmínky, ale druhá strana (ani třetí strana, regulátor) nemá mnoho šancí je změnit. Tam, kde budou existovat konkurenční nabídky služeb, je tento přístup asi v pořádku – ale to bohužel není případ ADSL v rámci tzv. poslední míle, kde konkurenční nabídky nepřipadají v úvahu.

Na závěr snad jen připomenutí, že původní rozhodnutí regulátora (ve své předběžné verzi z 12. srpna i finální verzi z 11. listopadu) ukládalo Českému Telecomu povinnost předložit nabídku propojení, přesněji „dodatek k jeho stávající Referenční nabídce propojení telekomunikačních sítí“. Jak už víme (podrobněji viz zde), Český Telecom dokázal zbavit verdikt regulátora právních účinků, a to mu umožnilo podat Referenční nabídku o přístupu k síti využívající technologie ADSL. Ta navíc není nabídkou ADSL služeb (protože „nepouští“ alternativní operátory a ISP přímo k technologii ADSL), ale nabídkou datových služeb na bázi protokolu IP, které jsou (z části, v rámci poslední míle) implementovány prostřednictvím technologie ADSL.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).