Hlavní navigace

Může CZ.NIC svévolně rušit domény?

17. 1. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Vladimír Smejkal obvinil v článku "CZ.NIC pomáhá těm, kteří porušují zákon", vydaném ekonomickým týdeníkem Euro, správce národní domény z napomáhání zločincům. Důvodem je skutečnost, že CZ.NIC odmítlo zrušit registraci domény firmě, která se nechtěla podřídit rozhodnutí soudu a zdržet se jejího užívání.

„CZ.NIC pomáhá těm, kteří porušují zákon,“ cituje v nadpisu článku z 13. ledna ekonomický týdeník Euro právní názor Vladimíra Smejkala. Než se tvrzením samotným budeme zabývat, je třeba úvodem předestřít, že Euro platí v internetové komunitě (co to je?) za obdobu amerického serveru The Onion – jediným, avšak dosti podstatným rozdílem je skutečnost, že autoři The Onion píší mystifikace plánovitě, autoři Eura nikoli. Již několik měsíců vychází na Euro OnLine články, jejichž dominantním rysem je, že CZ.NIC v nich vystupuje jako ztělesnění ďábla. Nikoli však toho elegantního gentlemana z Bulgakovova Mistra a Markétky, ale spíše temného vládce z Tolkienova Pána prstenů.

Kauza samotná není pro obsah tohoto zamyšlení nijak podstatná a slouží výhradně coby jevištní dekorace. V polovině předminulého roku došlo ke sporu mezi společnostmi DICOM Data Management CZ (dále DICOM) a Scanservice o doménu scanservis.cz, jíž si DICOM zaregistrovala a nabízela v ní služby, které byly totožné se službami poskytovanými Scanservice. Městský soud v Praze vydal předběžné opatření, v němž DICOM nařídil zdržet se užívání domény. DICOM se proti tomuto usnesení odvolala k Vrchnímu soudu v Praze, ten však předběžné opatření městského soudu potvrdil. Záležitost vcelku banální, zájemce mohu odkázat na soudní rozhodnutí.

Drama začalo v okamžiku, kdy DICOM předběžné opatření ignorovala. Scanservice požádala svého zástupce, Vladimíra Smejkala, aby zjednal nápravu u správce národní domény, sdružení CZ.NIC. „Centrální registrátor CZ.NIC odmítá brát tyto rozsudky na vědomí a poukazuje na to, že není účastníkem soudního sporu. Dokonce mi sdělili, že dokud nebude podána žaloba i na ně, nehodlají s tím nic dělat. CZ.NIC tak napomáhá těm, kteří zákony porušují,“ komentoval Vladimír Smejkal pro Euro výsledky svých snah na půdě CZ.NIC. Celý článek je navíc sestaven ze stanovisek Scanservice a jejího zástupce, což lze vzhledem k tomu, že nepopisuje objektivní skutečnost, považovat za pochybné.

Spor jako takový je již pasé. DICOM doménu 10. ledna přestala používat (text vyšel ex post), když jí soud na návrh Scanservice uložil pokutu 50.000 korun. Zajímavé je spíše vyznění článku, postaveného na výrocích Vladimíra Smejkala. Kontaktoval jsem proto obratem Vladimíra Smejkala, aby mi své stanovisko potvrdil, což také učinil. Doplnil rovněž, že se domnívá, že CZ.NIC měl „nezákonnou registraci“ zrušit a dokonce by se prý nebál říci, že CZ.NIC svým odmítavým postojem napomáhal trestné činnosti. Rád bych se proto zabýval tím, zda je v takovémto případě požadavek na CZ.NIC oprávněný (ať již morálně či zákonně). Jinými slovy: zda článek v Euru není blamáž.

cif-tip-firmy

Podívejme se nejdříve na termín „nezákonná registrace“, který je vyznačen v předchozím odstavci. Dle mého soudu (podpořeného právním názorem Jána Matejky z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR) registrace sama o sobě nezákonnou býti nemůže, nezákonný je pouze obsah, který se v doméně nachází – v tomto případě se však jedná o předběžné opatření, nikoli pravomocný rozsudek, ten může dopadnout ve prospěch kterékoli strany. CZ.NIC tedy neměl pro rušení domény žádný důvod, protože skutečně nebyl účastníkem soudního řízení. Scanservice jednoduše CZ.NIC do návrhu na předběžné opatření patrně vůbec nezahrnul a soud nemůže rozhodnout nad rámec návrhu, ačkoli v minulosti již několikrát CZ.NIC zablokování domény nařídil.

Nejenže CZ.NIC neměl důvod, neměl ani mandát. Na jedné straně se horuje, jak zneužívá monopolního postavení a na straně druhé by se chtěl učebnicový příklad téhož. Za současných podmínek může CZ.NIC zrušit doménu pouze z rozhodnutí soudu a v několika explicitně daných případech, z nichž žádný neodpovídá situaci kolem scanservis.cz. A podle mého názoru je to zařízeno správně, protože CZ.NIC zde není od toho, aby řešil jakékoli spory. Navíc by se sám mohl dostat do pěkné šlamastyky, protože by tím porušil svá pravidla (a tudíž smlouvu se zákazníkem), takže DICOM by stačilo dokázat, že chtěla převod uskutečnit o den později a jednáním CZ.NIC jí vznikla škoda – i když to je samozřejmě katastrofický scénář.

Byl postoj CZ.NIC k žádosti Scanservice správný?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]