Hlavní navigace

CZ.NIC vyhlásil soutěž na systém více registrátorů

4. 9. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Třebaže v podmínkách výběrového řízení, kterým tehdejší EUnet a nynější KPNQwest získal do svého područí technickou správu národní domény, bylo jasně řečeno, že systém více registrátorů má být zaveden do roka od podpisu smlouvy, věci se daly do pohybu až nyní. Neradno však chválit dne před večerem.

Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC zveřejnilo na svých internetových stránkách podmínky veřejné obchodní soutěže pro uzavření smlouvy o dodávce systému pro Decentralizované řešení správy domény nejvyšší úrovně .cz alias tzv. „systému více registrátorů“. Jeho výhody oproti současnému stavu jsou nasnadě: Nyní je jediným registrátorem v národní doméně CZ.NIC a registrace domén neskýtá konkurenční prostředí (každý mu musí zaplatit poplatek 1.600, resp. 800 korun). Se zavedením systému více registrátorů budou tito nakupovat od CZ.NIC domény za velkoobchodní cenu a prodávat je v ideálním případě s přidanou hodnotou.

CZ.NIC tak vymete ze skříně kostlivce, který tam straší téměř tři roky. V podmínkách výběrového řízení, jímž tehdejší EUnet a nynější KPNQwest získal do svého područí technickou správu národní domény a současně 85 procent příjmů plynoucích z registrace domén (za minulý rok to činilo téměř 100 milionů korun, přičemž náklady zřejmě nedosahují ani třetiny), bylo totiž jasně řečeno, že systém více registrátorů má být zaveden do roka od podpisu smlouvy. Dlužno poznamenat, že EUnet byl tehdy jediným účastníkem onoho výběrového řízení, kvůli čemuž se rozpoutala diskuse, že podmínky byly šity na míru právě EUnetu, který národní doménu v minulosti spravoval.

O jejich oprávněnosti či neoprávněnosti se na Lupě již několikrát psalo, takže výjimečně ponechme tento problém stranou. Důležité je, že napříště žádná podobná debata možná nebude, protože zveřejněné podmínky veřejné obchodní soutěže jsou velmi obecné a jejich klíčová pasáž, příloha č. 1. Technické podmínky řešení, je k mání pouze za úplatu 24.400 korun v sídle CZ.NIC. CZ.NIC tuto skutečnost odůvodňuje tím, že případová studie Deloitte & Touche, jež vznikla, protože CZ.NIC nebylo schopno či ochotno vypracovat technické zadání (viz Dobročinnost v podání CZ.NIC), obsahuje cenné know-how. Vyjma poplatku je navíc její obsah chráněn vysokými pokutami.

Je otázkou, kolik firem se přihlásí. Již před čtyřmi lety se do výběrového řízení všichni hrnuli, ale když došlo na lámání chleba, zapsal se pouze EUnet. I nyní už některé firmy začínají tvrdit, že vstupní bariéra je nastavena příliš vysoko. Nemají ani tak na mysli oněch nevratných 24.400 korun a vratnou jistinu 3.000.000 korun, abyste se vůbec mohli veřejné obchodní soutěže účastnit, ale spíše technické zadání. Pokud se však nezúčastní, jen těžko budou moci argumentovat, že výběrové řízení bylo zmanipulováno ve prospěch KPNQwest či ICZ (která pro KPNQwest dodává softwarové řešení a kde také končí většina peněz z registrací domén).

ICTZ23

Nutno poznamenat, že těmto spekulacím nahrává samo CZ.NIC. Jeho představenstvo se totiž domnívá, že je dostatečně kompetentní, aby vybralo vítěze a nejspíše o to také požádá valnou hromadu. Já si to nemyslím, protože za současného složení Petr Král, Pavel Rosendorf, Pavel Hrdlička, Tomáš Maršálek a Jiří Orság, kdy Petr Král, Pavel Rosendorf a Jiří Orság měli majetkový podíl v EUnetu a kdy Jiří Orság pracuje v ICZ, jsou jeho preference orientovány směrem KPNQwest/ICZ. Ovšem i kdyby představenstvo pouze připravovalo materiály pro valnou hromadu, bude zde střet zájmů jako hrom.

Je však možné, že tato skutečnost ve finále na valné hromadě úplně zapadne, protože se rodí další zajímavá myšlenka. Technické zadání obsahuje místo zvané Last Resort Registry (LRR). Jedná se o pool, odkud by si měli registrátoři rozebrat domény zbylé po CZ.NIC, kde by končily domény od zkrachovalého registrátora apod. Původně se uvažovalo, že domény v LRR budou ekonomicky a technicky znevýhodněny a mělo by se jednat o jakési překladiště. Nyní vznikl na valné hromadě dosud nevyřčený nápad, že by LRR mohl fungovat jako registrátor s mírně vyššími cenami, než jsou nyní, spoléhaje na lenost lidí. Někdo by tak měl postaráno o zajímavou trafiku.

Vyhraje veřejnou obchodní soutěž KPNQwest nebo ICZ?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]