Hlavní navigace

Na změnu údajů v CZ.NIC budete potřebovat notáře

26. 7. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Od 1.9.2002 se pravděpodobně zvýší průměrná hodnota kontaminace uživatele Internetu byrokracií. Zatímco v současné době jste při komunikaci s CZ.NIC potřebovali notářské ověření pouze na převod a zrušení domény, nyní je budete muset mít ještě na změnu kontaktních údajů osoby či údajů subjektu.

Motto:

„Dovolte, pane starosto, abych vás přerušil otázkou,“ řekl K., „nezmiňoval jste se před chvílí o jakémsi kontrolním úřadu? Podle vašeho výkladu je zdejší hospodaření takové, že se člověku dělá špatně při pomyšlení, že by tu nebylo kontroly.“

„Jste velmi přísný,“ řekl starosta, „avšak ztisíceronásobte svou přísnost a pořád ještě to nebude nic proti přísnosti, jíž úřad postihuje sebe sama. Jen naprostý cizinec se může ptát jako vy. Jestli existují kontrolní úřady? Existují jedině kontrolní úřady. Ovšem nejsou určeny k tomu, aby vyhledávaly chyby v nízkém slova smyslu, neboť žádné chyby se přece nevyskytují, a i když se někdy chyba vyskytne, jako ve vašem případě, kdo může s konečnou platností říci, že je to chyba!“

Franz Kafka, Zámek

Pokud v současné době potřebujete změnit údaje kontaktní osoby, subjektu či technické údaje, můžete tak učinit skrze formuláře nacházející se v záložce Změny na internetové stránce sdružení CZ.NIC, správce národní domény .cz. Není na tom nic složitého a se znalostí několika banálních podrobností je to otázkou několika vteřin. Notářsky ověřená písemná žádost je ve styku s CZ.NIC potřebná pouze pro převod a zrušení domény. Je to věc celkem ospravedlnitelná, protože doménu nepřevádíme třikrát do týdne, a CZ.NIC od počátku své existence jasně deklarovalo, že nemá v úmyslu být arbitrem jakýchkoli doménových sporů. I když by se asi dalo diskutovat, zda by nebyl na místě nějaký modernější přístup.

Již jednou byla tato filosofie na pořadu dne – a to v okamžiku, kdy zástupcům telekomunikačního operátora Český Mobil CZ.NIC odmítl převést doménu oskar.cz, protože sice měli žádost s podpisem jejího majitele, tento podpis však nebyl notářsky ověřen (o pozadí sporu si můžete přečíst v článcích Boj o doménu oskar.cz přituhuje a Český Mobil žaluje CZ.NIC) – a byla vesměs shledána oprávněnou. Mezi její hlavní kritiky patří především velcí registrátoři domén. Ne snad pro filosofii samotnou, ale především kvůli tomu, že musí nejméně jednou do týdne s balíkem papírů na ústředí CZ.NIC, přestože by se celý proces dal vyřešit byrokraticky méně náročnou cestou spočívající například v použití elektronického podpisu.

Poslední valná hromada CZ.NIC pořádaná 20.6.2002 však rozhodla, že notářsky ověřená písemná žádost bude od 1.9.2002 nutná nejen pro převod a zrušení domény, ale také pro změnu údajů kontaktní osoby a subjektu. Přístup k technickým údajům, kde dochází ke změnám nejčastěji, bude naštěstí nadále možný skrze formulář na internetové stránce CZ.NIC. Důvodem tohoto počínání je několik pokusů o podvodné převzetí domény, které byly zachyceny (konkrétně se jednalo o dva potvrzené a jeden neurčitý). CZ.NIC z pochopitelných důvodů nechce zveřejnit podrobnosti, ale sami si jistě dokážete spočítat, čeho se dá příslušnými změnami dosáhnout.

MM socky3

Co asi člověka na první pohled nejvíce zarazí, je primitivní systém, jaký bude od 1.9.2002 aplikován. Vyhotovit žádost, nechat si ji orazítkovat a pak s prosíkem na CZ.NIC. Těch 50 korun vezmi čert, ale kdo si může dovolit pobíhat půl dne po úřadech? Někteří členové (konkrétně Globe Internet) na valné hromadě navrhovali použití elektronického podpisu, ale návrh byl zamítnut. CZ.NIC na svou obranu uvádí, že opatření bylo nutno přijmout rychle, protože hrozí akutní nebezpečí a implementace elektronického podpisu do registračního systému by trvala dlouho. Nicméně byla zadána studie proveditelnosti, takže se možná tohoto nebo jiného digitálního řešení v budoucnu dočkáme.

Nikoho na valné hromadě ovšem nenapadlo, že v noci z 21. na 22.9.2002 dojde k přečíslování, takže následně budou muset provést změnu kontaktních údajů téměř VŠICHNI. Když si to posléze CZ.NIC uvědomil, hledal nejrůznější alternativy, jak z této šlamastiky ven, protože dle vlastních pravidel by na změnu rozhodnutí musel svolat valnou hromadu. Zvažovala se dokonce automatická změna dle známého algoritmu, ale telefonní čísla jsou do databáze CZ.NIC zadána v roztodivných formátech. Dle neoficiálních zpráv zde stále ještě existuje jistá naděje, o jejímž osudu by mělo být rozhodnuto snad do pátku. Věřící by se měli začít modlit, protože jinak nás všechny čeká v září jeden opravdu perný den.

Připadá vám chystané opatření případné?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]