Hlavní navigace

bilezbozi.cz načerno

3. 5. 2002
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Asi jste již zaznamenali rozpory probíhající okolo domén bilezbozi.com, bile-zbozi.com a bilezbozi.a-audio.cz. Jejich výsledkem jsou dvě předběžná opatření a jedno trestní oznámení, což je na usedlé české internetové poměry učiněná právní smršť. Zbytečná hysterie, konkurenční boj nebo regulérní ochrana investic?

Asi jste již zaznamenali probíhající rozpory ohledně domén bilezbozi.com, bile-zbozi.com a bilezbozi.a-audio.cz. Jejich podstata tkví v tom, že společnost bilezbozi.cz, s.r.o. (přesná dikce je v tomto případě na místě), registrátor doménových jmen bilezbozi.cz a bile-zbozi.cz a největší český online prodejce bílé techniky, podala proti majitelům prvně jmenovaných dva návrhy na předběžná opatření a jedno trestní oznámení. První směřoval vůči plzeňské společnosti A-AUDIO, s.r.o. a další proti ostravskému podnikateli Tomáši Valachovi, který byl i adresátem zmíněného trestního oznámení. Na české poměry, které si až na výjimky na formální řešení podobných sporů příliš nepotrpí, je tato listovní přestřelka neobvyklá. Na první pohled leckomu připomene pikantní historky, které vznikají rozhodováním WIPO (World Intellectual Property Organization), při jejichž vyprávění si klepeme na čelo. Zbytečná hysterie, konkurenční boj nebo ochrana investic?

Na Plzeň, Vávro, na Plzeň

S historického hlediska byl prvním návrh na předběžné opatření vůči A-AUDIO, datovaný na 17.12.2001, ve věci: „Žaloby o zdržení se užívání označení zaměnitelného s obchodní firmou jiného subjektu; odstranění označení zaměnitelného s obchodní firmou jiného subjektu a přiměřené zadostiučinění ve výši 200.000,– Kč.“ Důvodem byla skutečnost, že A-AUDIO si zaregistrovala mimo jiných domény bile-zbozi.com a bilezbozi.a-audio.cz, pod nimiž provozovala stejnojmenný obchod s bílou technikou. Navíc údajně používá na internetových stránkách pro název své společnosti výraz „Bílé-zboží.com, s.r.o.“. Tím se měla dopustit porušení práv k obchodní firmě, používání klamavého označení zboží a služeb, vyvolávat nebezpečí záměny a parazitovat na pověsti bilezbozi.cz, s.r.o. Krajský soud v Plzni návrh přijal a vydal předběžné opatření, kde se říká, že: „Žalovaný je povinen zdržet se užívání označení ‚Bílé-zboží.com, s.r.o.‘ (…).“

Černa Ostrava černa

Druhý spor se nese v poněkud odlišném duchu. Spojovacím článkem sice zůstává skutečnost, že Pavel Valach používá doménové jméno bilezbozi.com způsobem stejným, jaký byl uveden v předchozím odstavci, bilezbozi.cz, s.r.o. však navíc Pavla Valacha obviňuje z krádeže databáze výrobků, kterou mají umístěnu na své internetové stránce. Jinými slovy: že Pavel Valach vytěžil databázi, kterou bilezbozi.cz, s.r.o. na své náklady vybudovalo. Jako důkaz jsou uvedeny pravopisné chyby a překlepy, které se nachází na stejných místech a u stejných produktů. K obviněním vzneseným proti A-AUDIO tak v tomto případě přibylo ještě porušení autorských práv a práv pořizovatele k databázi. Předběžné opatření nařízené Krajským soudem v Ostravě konstatuje: „Žalovaný je povinen zdržet se užívání databáze domácích elektrických spotřebičů (…).“ Požadované odškodné činí 2.000.000 korun a je umocněno ještě trestním oznámením.

Případ se tak prolíná ve třech rovinách: spor o domény, spor o obchodní označení a spor o databázi. Začněme tedy od samého začátku. bilezbozi.cz, s.r.o. má registrována doménová jména bilezbozi.cz a bile-zbozi.cz, a nelíbí se jí domény bilezbozi.com, bile-zbozi.com a bilezbozi.a-audio.com používané konkurencí. Žaloby se opírají o několik dílčích argumentů: Hlavním je skutečnost, že bilezbozi.cz, s.r.o. má výraz „BILEZBOZI.CZ“ registrován jako ochrannou známku u Úřadu průmyslového vlastnictví. Tj. tvrdí, že oba subjekty porušují právo k ochranné známce už jen tím, že tento termín používají v doménových jménech. A dále: „Registrací domény zaměnitelné s doménou a obchodní firmou Společnosti vyvolává žalovaný u zákazníků klamnou představu, že jeho služby jsou službami Společnosti (…).“ Tzv. nebezpečí záměny. S tím jde navíc ruku v ruce i parazitování na pověsti, protože bilezbozi.cz, s.r.o. investuje do reklamy, propagace atd.

Můj subjektivní dojem (podpořený právním názorem Jána Matejky) je ten, že pokud by toto porušování práva k ochranné známce a nebezpečí zaměnitelnosti mělo být doloženo pouze doménou, nemělo by bilezbozi.cz, s.r.o. příliš nadějí na úspěch. Výraz „bílé zboží“ je obecně vžité sousloví, které zde bylo, je a bude nezávisle na jejích aktivitách. Jen těžko si lze proto představit, že by si někdo mohl takové názvy „usurpovat“ a činit si tak nárok na doménová jména ve všech národních doménách. Například Seznam by se jen obtížně domáhal domény seznam.com i v případě, že by v ní její současný majitel provozoval katalog. Něco jiného by to bylo u Yahoo!, neboť zde se o obecné slovo nejedná a jeho majitel musel do vzniku a propagace vložit určité prostředky. V tomto kontextu je dokonce s podivem, že Úřad průmyslového vlastnictví takový výraz zaregistroval.

Kdyby se tedy jednalo pouze o doménová jména, byla by A-AUDIO „z obliga“. Problémem je, že součástí návrhu na předběžné opatření byl otisk obrazovky, na kterém je v kontaktech jako název firmy uvedeno „Bílé-zboží.com, s.r.o.“ (viz zde). Protože žádná taková firma neexistuje, nebude pro bilezbozi.cz, s.r.o. těžké dokázat, že se A-AUDIO pokoušela vyvolat nebezpečí záměny a parazitovat na jejich pověsti. U názvu domény lze argumentovat jeho obecností, ale proč by si někdo na internetové stránky psal název fiktivní společnosti, že? Ivan Hašek, majitel a provozovatel v jedné osobě, říká, že doménové jméno si registroval pouze kvůli dobré pozici v internetových vyhledávačích a kdyby se prý bilezbozi.cz, s.r.o. ozvala a nezažalovala jej namísto toho hned o 200.000 korun, rád si zaregistruje doménu jinou. Udávání kontaktu na neexistující firmu popřel, což je zjevně v rozporu s naším obrázkem…

Ostravské potíže jsou z trochu jiného soudku. Nejde ani tak o nebezpeční záměny, jako spíše o údajné ukradení databáze výrobků. Občansko-právní žaloba byla proto podpořena trestním oznámením, kde přibyl navíc trestný čin krádeže: „Vzhledem k tomu, že pan Valach odcizil Společníkům Společnosti databázi výrobků (…), dopustil se podle našeho názoru pan Valach i tohoto trestného činu.“ To však sotva projde, protože v takovém případě by Pavel Valach musel ukrást nosič informací. Takto je možné konání chápat „pouze“ jako porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Pavel Valach tvrdí, že o nějakém vytěžování databáze nemůže být ani řeči. Jeho kolega prý pouze okopíroval (postupem Copy+Paste) několik údajů… a s nimi i zmíněné pravopisné chyby a překlepy, jimiž bylo argumentováno v předběžném opatření. Proti tomu stojí tvrzení Ondřeje Fryce, bilezbozi.cz, s.r.o., který hovoří i o obrázcích, unikátním charakteru popisků apod.

MMF24

Resumé

Přes všechny výše uvedené názory je samozřejmě obtížné posoudit, jak oba případy dopadnou. Všechno záleží především na tom, jaké budou mít soudce, protože většina z nich se na Internetu příliš neorientuje. I když v tomto případě se předběžná opatření neomezovala na pouhé „oprásknutí“ návrhu (jak je špatným zvykem), takže uvidíme. Pokud jde o doménová jména, osobně k nim mám liberální postoj, resp. odpor ke slučování jejich statutu s institutem ochranné známky. Ale co se týče toho ostatního, dovolím si závěrem použít upravenou citaci ze Světa namodro z reakce Ivana Haška na názor Ondřeje Fryce: „V reakci na Váš článek na bilezbozi.cz, kde ‚varujete před taky obchodníky, kteří možná ani nemají právo potvrdit záruční list‘, Vám musím sdělit, že už se mi stalo, že volal rozzuřený zákazník, že mu nechtějí opravit pračku, že nemá potvrzený záruční list. A víte co jsem zjistil? Že ji koupil u Vás!!“ Nepotvrzený záruční list – stane se. Ale není právě tohle důkaz, že má bilezbozi.cz, s.r.o. pravdu?


2002–05–09 – V článku je uvedeno, ze bilezbozi.cz je největším online prodejcem bílé techniky v České republice. Ve skutečnosti tato pozice patří stránkám obchodni-dum.cz, kde bílá technika tvoří přibližně 70 procet z jejich 100milionového obratu. Za nepřesnost se omlouvám. – Mirek Zeman

Měl by podle vás Úřad průmyslového vlastnictví umožňovat registrace obecných názvů?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).