Hlavní navigace

Názory k článku Archi.gov.cz: konečně jasné slovo k digitální kontinuitě

  • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 21. 10. 2019 12:15

    Kamil Zmeškal

    K fikci podpisu a datové schránce: Ono je to opravdu komplikované a pro běžné smrtelníky celkem nečitelné. Vznikají proto často nedorozumění. Fikci podpisu založenou ustanovením § 18 zákona č. 300/2008 Sb. lze vztáhnout pouze na ty situace, kdy je prostřednictvím datové schránky činěn úkon vůči orgánu veřejné moci, typicky tedy na procesní úkony, nikoliv již na další písemnosti spolu s procesním úkonem doručované, obvykle důkazního charakteru.

    Příklad z katastru: návrh na vklad, kterým se zahajuje vkladové řízení, nemusí být elektronicky podepsán ani kvalifikovaným časovým razítkem, pokud je doručen před datovou schránku. Ale vkladová listina (např. smlouva), která je povinnou přílohou návrhu na vklad a je společně s ním prostřednictvím datové schránky doručována, však musí splňovat veškeré náležitosti listiny pro zápis do katastru sama o sobě, tedy bez ohledu na způsob doručení, takže prosté doručení datovou schránkou nestačí (nehledě na to, že např. kupní smlouvu smlouvu musí podepsat dvě strany, ale o to teď nejde).

    PS: To výše uvedené není náš katastrální výmysl, plyne to ze zákona.