Hlavní navigace

Autorské právo II. - Životní cyklus autorského poplatku

17. 7. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Zdroj: sxc.hu Autor: 74287
Zatímco v prvním díle seriálu o autorském právu a jeho vztahu k IT technologiím jsme si představili hlavní hráče, nyní se podíváme na to, jaký je životní cyklus autorského poplatku. Tedy na to, kolik a kdo dostává z vybraných prostředků.

Samotná cesta poplatku od zákazníka po autora či umělce, kterému je určen, je poměrně dlouhá. Celý proces poplatku je nastíněn v následujícím diagramu.

životní cyklus autorského poplatku

Největší obnos je přerozdělován Ochranným svazem autorským, který v průměru činí 55 % z celkové částky. Zbývajících 45 % je rozděleno mezi zbývajících pět organizací.

Autorský zákon č. 121/2000 Sb.(3) definuje podrobnější přerozdělení finančních obnosů:

§ 104

Pravidla pro rozdělování odměn vybraných kolektivním správcem
(1) Z odměn vybraných podle § 25 odst. 3 písm. a) a c) přísluší,
a) jde-li o přístroj k zhotovení zvukových záznamů a z nenahraných nosičů zvukových záznamů, autorům 50 % a výkonným umělcům a výrobcům zvukových záznamů 50%, o než se dělí stejným dílem.
b) jde-li o přístroj k zhotovení zvukově obrazových záznamů a z nenahraných nosičů takových záznamů, 60 % autorům, zejména režisérům audiovizuálních děl, autorům děl literárních, dramatických a hudebně dramatických, autorům děl hudebních s textem nebo bez textu, kameramanům, architektům, scénografům, kostýmním výtvarníkům, výtvarníkům a autorům děl choreografických a pantomimických, a 40 % výkonným umělcům a výrobcům zvukově obrazových záznamů (z toho 25% výrobcům zvukově obrazových záznamů a 15 % výkonným umělcům).
(2) Z odměn vybraných podle § 25 odst. 3 písm. a) a c), nejedná-li se o odměny podle odstavce 1, a z odměn vybraných podle § 25 odst. 3 písm. b) a odst. 4 přísluší 60 % autorům (z toho 45 % autorům děl literárních včetně děl vědeckých a děl kartografických a 15 % autorům děl výtvarných umění) a 40 % nakladatelům vydaných děl.
(3) Z odměn vybraných podle § 37 odst. 2 přísluší 75 % autorům děl literárních, včetně děl vědeckých a děl kartografických, a 25 % autorům děl výtvarných.

Zákazník

Vystupuje zde jako představitel osoby kupující si prázdná média, kopírovací přístroje, paměťová zařízení. Z těch také musí platit autorský poplatek. Zákazník nemá možnost se na území České republiky vyhnout placení poplatků.

Pokud by však chtěl systém obejít, musel by zakoupit zařízení v jiné zemi ovšem i zde se odvádí autorský poplatek, jehož sazba je definována v příloze autorského zákona dané země.

Zákazník má možnost vybrat si prodejce, u kterého pořídí například prázdný kompaktní disk. Cena poplatku je u všech prodejců stejná, tak jak přikazuje sazebník, jenž je přílohou k autorskému zákonu.

Prodejce, dovozce a výrobce

Prodejce je prostředník mezi zákazníkem a kolektivním správcem. Jeho náplní je vybrat autorské poplatky a předat je pověřenému kolektivnímu správci. Vzniká pro něj však poměrně nákladná práce – vyúčtování poplatků, zaslání na účet správce poplatků. Pro prodejce je situace velmi striktně dána. Pokud chce prodávat média nebo zařízení zatížené autorským poplatkem, musí zároveň přistoupit na výběr poplatků které, dále předává kolektivnímu správci.

Do této skupiny spadají také dovozci a výrobci médií či zařízení avšak z ekonomického pohledu převádějí poplatky na koncové zákazníky.

Kolektivní správce

Správou autorských poplatků je Ministerstvem kultury pověřeno celkem šest kolektivních správců zastupující členy jejich organizace:

  • OSA
  • DILIA
  • INTERGRAM
  • OOA-S
  • GESTOR
  • OAZA

Ti následně spravují peníze získané od OSA dle vnitřních stanov. Poměrnou část vybraných peněz použijí na pokrytí nákladů pro chod organizace, zbývající podíl finančních prostředků je rozdělen mezi členy sdružení. Je ovšem s podivem, že mezi výše uvedenými kolektivy není žádná organizace zastupující výrobce software. Přitom i tato skupina přichází díky možnostem snadného kopírování optických disku k finančním ztrátám.

Autor

Příjemcem autorských poplatků, které mají v kompetenci kolektivní správci, se může stát pouze ta osoba či organizace, jež je zastupována alespoň jednou organizací zastupující práva daného subjektu.

Autor je v celém procesu autorského poplatku jediný, jenž do něj není zapojen aktivně. Stačí mu podat pouze přihlášku kolektivnímu správci zastupujícímu oblast, ve které je aktivně činný.

KL24

Následně již čeká na vyúčtování a příchozí platbu s odměnou. Pokud je autor aktivní ve více oblastech, které jsou pokryty jinými organizacemi, může se do nich přihlásit.

Jedním příkladem za všechny může být zpěvák a textař v jedné osobě. Jako zpěvák je zastupován Intergramem, jako textaře jej zastupuje OSA. Od obou organizací má nárok na odměny z výběru poplatků.

Kupovali jste si někdy paměťové médium v cizině kvůli nižší ceně?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se zabývá autorským právem ve vztahu k výpočetní technice a internetu. Rozhovor s ním najdete zde.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).