Hlavní navigace

Březen, měsíc nakupování na Internetu?

2. 3. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Hlavním motivem letošního osmého ročníku akce "Březen - měsíc Internetu" je nakupování přes Internet aneb jak naučit české uživatele nebát se vybírat a platit na Internetu. V ČR totiž přes Internet už někdy nakoupila jen třetina uživatelů Internetu. A kolik uživatelů vlastně na českém Internetu přibylo za posledních 12 měsíců?
Ač si pořadatelé, jak sami přiznávají, opět kladli otázku, zda nadále má smysl pořádat akci „Březen – měsíc Internetu“ (BMI), odpověď opět zněla ano – český Internet stále potřebuje propagaci, a stále potřebuje nové uživatele. I k tomu by možná mohlo pomoci hlavní zaměření tohoto ročníku – nakupování přes Internet. Neboť pokud dnes někdo opravdu chce, nějakým způsobem (byť ne právě ideálním či nejekonomičtějším) se k Internetu může připojit – ovšem ukázat, jak může být výhodné Internet používat, a tím ušetřit, může být pro většinu uživatelů zajímavější téma než například životní situace na Portálu veřejné správy.

Program celé akce je však mnohem bohatší než jen pouze podpora pro nakupování na Internetu. Tradičně proběhne řada konferencí a jiných akcí, spjatých z Internetem, rovněž tradičně se do akce zapojí knihovny (a to nejen v ČR) v rámci Noci s Andersenem, k tomu se aktivněji angažuje také ministerstvo informatiky, které převzalo nad BMI 2005 záštitu a rozhodlo se vytvořit poměrně rozměrný výzkum počítačové gramotnosti. A při příležitosti zahájení BMI několik výzkumných agentur prezentovalo aktuální výsledky penetrace Internetu, nakupování na Internetu a pod.

Konference a další akce

Určitou páteř celého měsíce Internetu tvoří řada konferencí – ty začaly hned 1. března, kdy se konalo E-learning 2005 forum, 5. ročník konference o e-learningu v současném vzdělávání. Večer 1. března bylo možné navštívit další z pravidelných úterků v rámci Business Tuesday, tentokrát tematicky o e-komerce ve vztazích B2C.

V sobotu 5. března se bude konat Junior Internet, 6. ročník „dětské“ konference, kterou si děti samy vymyslely a nyní jako občanské sdružení Together Czech Republic také sami pořádají. Konference je určena pro mládež se zájmem o Internet, součástí je také několik soutěží o nejlepší internetové stránky, projekty či slohové práce. Cenu ministra informatiky předá Vladimír Mlynář, záštitu nad konferencí převzali evropský komisař Ján Figeľ a ministryně školství ČR Petra Buzková. Letos se konference nově koná v prostorách FHS UK v Jinonicích.

V Kongresovém centru se 12. března odehraje 5. ročník konference INSPO 2005 se zaměřením Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Budou zde prezentovány novinky, jako je zařízení pro ovládání počítače očima, které získalo ocenění Česká hlava. Mezi témata bude patřit opět Internet a zaměstnávání a Tvorba přístupného webu, proběhne také vyhodnocení literární soutěže „Internet a můj handicap“, ve které se sešly více než tři desítky prací.

Příbuzné téma má také konference INSPO 2005: Informační technologie ve výchově, péči a vzdělávání dětí se zdravotním postižením, která se bude konat 30. března na Novoměstské radnici v Praze. Konference je zaměřena především na odborníky z řad speciálních pedagogů, lékařů, sociálních pracovníků a rodičů dětí se zdravotním postižením.

Ve Zlíně na Univerzitě T. Bati se 16. března koná konference Internet a konkurenceschopnost podniku, která se zaměřuje mimo jiné na elektronické podnikání, bezpečnost, využití intranetu v podnikové komunikaci, a nově také na Internet ve státní správě, samosprávě a regionálním rozvoji.

A určitým zlatým hřebem, byť konaným až 4.-5. dubna, je již 8. ročník konference ISSS, tedy Internet ve státní správě a samosprávě. Kromě více než 200 přednášek se zde také bude konat vyhlášení výsledků řady soutěží, jako je Biblioweb, Český zavináč, EuroCrest či Zlatý erb.

Bezpecnynakup.cz

Jak již bylo řečeno, hlavním tématem letošního měsíce Internetu je nakupování přes Internet. Zde se aktivně spoluúčastní APEK, Asociace pro elektronickou komerci, kde se několik členů spojilo a vytvořilo vzorový internetový obchod Bezpecnynakup.cz. Jedním z důvodů, proč lidé nechtějí nakupovat na Internetu, je například neznalost, jak proces probíhá, obavy z bezpečnosti a podobně. Na vzorovém obchodě si lze vyzkoušet, jak nákup probíhá, a to včetně „uhrazení“ nákupu virtuální platební kartou (na webu jsou jejich čísla, expirace a dodatečné heslo pro systém 3D Secure). Jedním z partnerů modelového obchodu je ČSOB, která provozuje platební bránu založenou na systému 3D Secure pro snadný a bezpečný příjem platebních karet. I když v ČR zatím nejsou vydávány karty v rámci systému 3D Secure, implementace tohoto systému na straně provozovatele obchodu zvyšuje jak bezpečnost obchodníka, tak především zákazníka – obchodník nepřijde do styku s údaji o zákazníkově platební kartě -, a tak je možné předejít zneužití dat například při útoku na servery obchodníka a podobně. V současné době používá platební bránu ČSOB zhruba 70 firem, dalších 40 čeká na implementaci. Druhým poskytovatelem platební brány využívající systém 3D Secure je Česká spořitelna.

Výzkum počítačové gramotnosti

Ministerstvo informatiky při příležitosti zahájení letošního měsíce Internetu prezentovalo také některé ze svých aktivit, jako je Národní program počítačové gramotnosti zaměřený na handicapované, v rámci kterého bylo rozděleno 2,7 milionu korun jedenácti různým projektům, například pro lepší integraci zrakově postižených studentů na ČVUT Praha. Nadále pokračuje „internetizace“ knihoven, v současné době jich je připojeno již zhruba 2500 z celkem 6000, závazek SIKP je do konce roku 2006 připojit všechny knihovny v ČR (resp. předpokládá se, že necelá tisícovka jich nebude připojena, například protože se nechtějí účastnit). Každopádně síť veřejných knihoven s více než 5000 terminály je velmi zajímavým, ale zpravidla opomíjeným místem, kde je možné snadno a levně získat přístup k Internetu.

Ministerstvo informatiky také zadalo výzkum počítačové gramotnosti, který má za cíl zjistit, jak jsou na tom Češi v oblasti práce s informacemi pomocí výpočetní techniky – tedy nejen procento penetrace IT, ale také znalost konkrétních pojmů a schopnost využívat počítače k různým operacím. Celý projekt se skládá ze dvou částí, v první části je po telefonu dotazováno 5000 respondentů, v druhé budou formou reálných testů dovednosti ověřeny. Závěry budou prezentovány na konferenci ISSS 2005, průběžné výsledky telefonických dotazů lze sledovat na webu výzkumné agentury http://stemmar­k.cz/gramotnos­t/ – i když zatím proběhlo necelých 3800 rozhovorů, výsledky jsou poměrně zajímavé.

Jak se mění český Internet?

Kromě probíhajícího výzkumu, zadaného přímo ministerstvem informatiky, v ČR pravidelně probíhají další výzkumy, jejichž výsledky bývají prezentovány právě u příležitosti BMI.

Společnost Markent prezentovala výsledky zkoumání, kolik lidí s Internetem v ČR pracuje. Podle letošních čísel se zastavil výraznější nárůst nových uživatelů a mezi uživateli Internetu jako takovými se zvyšuje procento těch, kteří s Internetem pracují častěji. Jednoznačné je rozložení uživatelů podle věkových kategorií – až teprve nejmladší generace, která s Internetem vyrůstá takřka „od kolébky“, má opravdu hodně aktivních uživatelů Internetu.

Podle výzkumu agentury DEMA, která se zaměřila na výzkum penetrace IT v domácnostech, polovina populace ČR starší 18 let žije v domácnosti, která je vybavena počítačem, z čehož dvě třetiny jsou vybaveny přístupem na Internet – celkem tak na Internet z domácnosti může přistupovat 35 procent obyvatel. Dalších 12 procent plánuje připojení na Internet, ovšem 53 procent připojení nemá a ani ho neplánuje. Jak je vidět z dlouhodobého porovnání dle vzdělání, se stoupajícím vzděláním se zvyšuje penetrace Internetu v domácnostech, z čehož také vyplývá, že se dále rozevírají „nůžky“ mezi domácnostmi, které mají možnost aktivně pracovat s informacemi pomocí počítače a Internetu, a naopak mezi těmi, které tuto možnost nemají a ani to neplánují. Tím se také zvětšuje rozdíl využitelnosti na pracovním trhu – i když samozřejmě ani vlastnictví výpočetní techniky automaticky neznamená schopnost jejího rozumného využití pro práci s informacemi.

Třetí prezentovaný výzkum od agentury Factum byl vypracován přímo pro BMI a týkal se nakupování na Internetu. Přes Internet někdy nakoupilo 16 procent populace ČR, ze stávajících uživatelů Internetu zhruba jedna třetina. Jako nejvážnější důvod, proč uživatelé nenakupují na Internetu, je udáván žádný nebo špatný přístup k Internetu, jako největší motivace pro nákupy naopak úspora času.

Cloud 22 temata

Noc s Andersenem

Letos se do již tradiční akce Noc s Andersenem zapojí skoro 300 knihoven, ve kterých to v noci z 1. na 2. dubna bude „žít“ – pro děti bude přichystán zajímavý a zábavný program: kromě čtení se bude povídat, hrát hry, chatovat přes Internet, soutěžit a mnoho dalších věcí. A jelikož se jedná o noc s Andersenem (a tedy i knihovnami), děti a i dospělí budou přímo v knihovnách i přespávat – loni takto přespávalo přes 6000 návštěvníků.

Jelikož se zdá, že přitáhnout další uživatele k Internetu „tradičními“ cestami již nebude tak snadné, sází v tomto roce BMI na komerci. Bývá pravidlem, že až „tvrdá“ komercionalizace učiní z každé technologie naprosto běžnou levnou spotřební komoditu – je jisté, že v oblasti připojení k Internetu máme v ČR ještě co dohánět, a kdo zkoušel někdy naučit používat počítač a Internet vlastní babičku, zjistil, že i osobní počítače, resp. jejich operační systémy mají ještě stále co napravovat, aby se staly opravdu přívětivé a přístupné. Nezbývá než dodat, že v ČR lze stále libovolnou aktivitu, směřující k podpoře Internetu, vítat s otevřenou náruči.

Anketa

Účastníte se akcí v rámci Březen - měsíc Internetu?

Autor článku

Autor se již dlouhá léta šťourá v Macích, mobilních technologiích a Internetu a provozuje svůj osobní technický blog www.maler.cz.