Hlavní navigace

Budoucnost Ultrawidebandu ohrožena?

26. 1. 2006
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 29
Tak je to tady. Co nikdo nečekal, to se stalo. IEEE dalo ruce pryč od bezdrátové technologie UWB (ultrawideband), když definitivně rozpustilo svoji skupinu pracující na příslušné normě celé dva roky. Důvod? Nekonečný boj mezi dvěma hlavními návrhy a skupinami navrhovatelů. Co bude s UWB a může nějak rozhodnout trh?

Tento článek měl původně pracovní titulek Budoucnost Bluetooth – ve vazbě na UWB, ale situace se natolik dramaticky změnila, že správně by měl plně znít Budoucnost UWB – ve vazbě… na co všechno?

Co se tedy stalo? Něco dost výjimečného: v IEEE, normalizačním podvýboru pro malé bezdrátové sítě, se rozhodli naprostou většinou stáhnout projekt s označením P802.15.3a. Ten se jako jediný zcela vážně zabýval využitím technologie UWB pro bezdrátovou komunikaci na krátkou až střední vzdálenost. Ve výsledku to tedy znamená, že IEEE dává ruce pryč od velice zapeklitého problému: jak dojít k jednotné normě v případě dvou velice silných návrhů a dvou velice vyrovnaných skupin jejich příznivců. Nebo dává ruce pryč od samotné technologie?

IEEE nepřeje UWB

O situaci v normalizační skupině kolem 802.15.3a (pro rychlé WPAN, Wireless Personal Area Network) jsme již několikrát psali, ale že se strany přece jen nějak nedohodnou a neprosadí normalizované řešení IEEE, to nečekal asi nikdo. Budoucnost UWB není proto vůbec jasná (tím méně růžová), pokud přední organizace věnující se normalizaci osobních, lokálních a metropolitních sítí dává od UWB ruce pryč.

Pracovní skupina 802.15.3a se naposledy sešla 19. ledna 2006 na Hawaii, kde 94,7 procenta přítomných hlasovalo za rozpuštění skupiny. Tento konsensus nebylo vůbec těžké dosáhnout, paradoxně po dlouhých měsících neschopnosti dosáhnout shody při tvorbě návrhu technického řešení.

V průběhu předchozích dvou let nikdo nechtěl ustoupit, nepomohl ani návrh Pulse~LINK, jehož řešení mělo podporovat oba navrhované typy fyzické vrstvy. Všichni jsou totiž tak přesvědčeni o kvalitách svého řešení, že nakonec chtějí investovat do jeho prosazení na trhu bez podpory uznané normy.

Poslední posun věcí koncem roku naznačoval, že v IEEE si věří skupina vedená Freescale, která má svůj průmyslový obraz v UWB Foru. Druhá skupina, WiMedia Alliance pod vedením Intelu, se totiž rozhodla své řešení prosadit mimo IEEE, v organizaci ECMA.

ECMA má normu pro UWB

Svůj návrh počátkem loňského roku prosadila skupina WiMedia Alliance v ECMA International a v prosinci 2005 tam byla přijata norma pro UWB. ECMA International (původně European Computer Manufactuers Association) je nezisková průmyslová organizace založená roku 1961, zabývající se přípravou specifikací pro výpočetní techniku a komunikace.

WiMedia Alliance se tedy rozhodla urychlit normalizační proces tím, že prostě obešla IEEE a šla ke konkurenci. A z pozitivního výsledku – přijetí normy jinde, s nadějí na urychlené schválení i jako ISO norma (návrh postoupen ISO/IEC JTC 1) – vzešel návrh na rozpuštění IEEE 802.15.3a.

Norma ECMA-368 (High Rate Ultra-Wideband PHY and MAC Standard) definuje fyzickou vrstvu (PHY), založenou na MB-OFDM (Multi-band Orthogonal Frequency Division Multiplexing WiMedia Alliance) a podvrstvu MAC (Media Access Control) pro decentralizovaný systém pracující v UWB spektru 3,1 až 10,6 GHz a podporuje rychlost 53,3, 106,7 a 200 Mbit/s. Vedle toho byla schválena norma ECMA-369, která specifikuje rozhraní MAC-PHY.

Kromě normy ECMA existuje starší průmyslová, neakreditovaná specifikace, s UWB jako svým základem, a to Wireless USB (Universal Serial Bus) od USB-IF (Implementers Forum). Určení tohoto řešení je zřejmé: bezdrátová náhrada paralelní sběrnice o srovnatelné rychlosti 480 Mbit/s. Lze je využít v domácnostech nebo jiných malých sítích pro přenosy vyžadující značnou šířku pásma, např. filmů v domácí síti.

Průmyslové sdružení 1394 Trade Association schválilo bezdrátovou technologii WiMedia Alliance pro komunikaci zařízení s Firewire (IEEE 1394), konkurenční specifikací pro sériovou sběrnici, již koncem roku 2004.

Tržní prostředí

Všichni jsou přesvědčeni, že UWB má tolik možností využití, že by se na trhu mohla uživit různá řešení. Nicméně slibný potenciál UWB se omílá již hodně dlouho, ale v reálném prostředí produkty a sítě zatím nebylo vidět. Potenciál tkví jednoznačně v propustnosti: stovky Mbit/s (přesáhnout Gbit/s není otázkou nijak daleké budoucnosti).

Na UWB se zejména těší všichni milovníci multimediální zábavy v domácnostech, kteří mají dostatečně rychlou přípojku na Internet a chtějí nabízený obsah, zejména video složku triple play, distribuovat v domácí síti. A nechtějí se nechat omezovat kabeláží. Trh se spotřební síťovou elektronikou se zvolna otevírá – pro výrobce i pro uživatele – a skýtá zajímavé možnosti do budoucna.

Komerční produkty nabízející kvality UWB se již dostávají na trh, o to je ale záležitost kolem normalizace zapeklitější. Na normu se totiž čekalo z jasného důvodu, aby produkty podle ní byly slučitelné, schopné vzájemné spolupráce, tedy použitelné vedle sebe. CES 2006 (Consumer Electronics Show), které se konalo hned počátkem ledna v Las Vegas, ukázalo první produkty UWB, především bezdrátové USB či Firewire. Na show se představil jak Intel, tak Freescale (původně Motorola) i Pulse~LINK, hlavní představitelé tří původních různých proudů v IEEE.

Jako jedna z prvních oznámila na CES společnost Freescale dva koncové adaptéry pro své bezdrátové USB založené na UWB. Společnost na CES také předvedla první UWB aplikaci pro automobily – bezdrátový video systém v rodinném autě. Demonstroval svoje řešení na dvou samostatných video tocích na dvě obrazovky LCD zabudované v opěrkách hlavy na předních sedadlech.

Členové WiMedia Alliance jsou rovněž aktivní: Wisair nově nabízí rozbočovač Wireless USB s podporou 480 Mbit/s. WiQuest Communications přichází na trh s čipovou sadou WQST110 a WQST101, podporující rychlost 1 Gbit/s, také pro bezdrátové USB. Současně Pulse~LINK představil na živo svoji podporu IEEE 1394 na bázi svého řešení UWB (CW, Continuous Wave), která umožňuje bezdrátové propojení domácnosti rychlostí 400 Mbit/s. Společnost se nedávno stala členem nového sdružení HANA (High-Definition Audio-Video Network Alliance), které se chce angažovat ve specifikacích pro realizaci multimédií v domácnosti.

Freescale Semiconductor zahájil na CES tzv. Cable-Free USB Initiative pro rozjezd bezdrátového USB 2.0. Jako první dodal na americký trh související produkt Belkin, a to rozbočovač CableFree USB pro domácí sítě. A další zařízení spotřební elektroniky založené na UWB řešení od Freescale dodává Gefen (Wireless USB Extender).

Trh s USB je obrovský: podle In-Stat je na světě přes 700 milionů zařízení s podporou USB a jejich počet má do roku 2009 vzrůst na 2,1 miliardy. K výpočetní technice (počítače a periferie) a spotřební elektronice se přidávají chytré mobilní telefony, digitální přehrávače. Proto se předpokládá značný zájem o využití bezdrátového řešení USB.

WiMedia Alliance má pro své řešení k dispozici čipy z pěti různých zdrojů, zatímco jeho odpůrce UWB Forum se svým řešením DS-UWB (Direct Sequence) má k dispozici pouze jediného výrobce, vedoucí společnost Freescale.

Tržní prostředí sice nepochybně pomůže v čase vybrat vítěze, ale nikoli na základě technických kvalit jednotlivých řešení. Marketingové strategie a samozřejmě dostatek prostředků a silných hráčů na dané straně rozhodnou, podobně jako v analogickém případě historického boje VHS versus Betamax. Navíc UWB nemá cestu otevřenou ze strany regulátorů a navíc mu roste konkurence mezi dalšími bezdrátovými technologiemi. Pak se zcela nedotčený a zajímavě vyhlížející trh může také výrazně smrsknout a nedat vůbec šanci UWB se prosadit – v jakékoli podobě.

Otázka kontinentální či dokonce globální regulace by se mohla vyřešit již v tomto roce. Zatímco v USA, Koreji a Číně již mají (téměř) jasno, v Evropě se ETSI pokusí najít společnou řeč s jednotlivými národními regulátory ohledně jejich přístupu k UWB.

Bluetooth koketoval s UWB

Na UWB hodně sázel také Bluetooth, který touto technologií chce dodat svým kvalitám také potřebnou přenosovou kapacitu. Ta je zatím v jeho podání poněkud žalostná ve srovnání s jinými bezdrátovými technologiemi s krátkým a středním dosahem (WPAN a WLAN). A čtvrt miliardy uživatelů Bluetooth by si takovou pozornost určitě zasloužila.

Skupina Bluetooth SIG (Special Interest Group), která se od počátku stará o rozvoj Bluetooth, dokončuje své plány na následující dva roky právě s ohledem na vazbu s UWB. Základní kamínek plánu je hotov pod označením Lisbon: zahrnuje verzi Bluetooth EDR 2.0 (Enhanced Data Rate), která má být počátkem roku zveřejněna a na trh se produkty mají dostat do konce letošního roku.

Následovat má počátkem roku 2007 specifikace Seattle, která má jako první zahrnovat slučitelnost s UWB zařazením nové vrstvy do architektury (convergence layer). Vrstva konvergence bude představovat rozhraní mezi sousední nižší podvrstvou UWB MAC a vyšší podvrstvou Bluetooth LLC (Logical Link Control) a aplikačními vrstvami. Nová řešení budou zahrnovat také lepší zabezpečení (AES, Advanced Encryption Standard) i podporu skupinového vysílání (multicast). Produkty podle této specifikace by se na trh měly dostat do konce roku 2007 a měly by výrazně urychlit Bluetooth, a to ze 3 Mbit/s na 480 Mbit/s až 1 Gbit/s.

MM socky3

První komerční předvedení kombinovaného řešení UWB/Bluetooth (XS110 DS-UWB) předvedl Freescale již na podzim loňského roku, ovšem podle původní specifikace Bluetooth, s rychlostí 110 Mbit/s.

Bluetooth SIG byla přesvědčena, že se IEEE nakonec podaří sjednotit se na jedné specifikaci fyzické vrstvy UWB. Naznačila ale jasně, že pokud nedojde ke sjednocení řešení zainteresovaných skupin a na trhu budou existovat dvě konkurenční řešení, pak zřejmě své plány ohledně UWB zruší.

Litujete ukončení práce na IEEE normě pro UWB?

Autor článku

Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA je nezávislá síťová specialistka. Okusila český, španělský i kanadský vzdělávací systém. Vedla kurzy v 7 zemích a ve 4 jazycích, školila on-line pro UCLA.