Hlavní navigace

České Radiokomunikace i Radim Pařízek odmítají představy ČTÚ o omezování DVB-T v Česku

28. 2. 2014
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Před přechodem na nový vysílací standard DVB-T2 není možné opouštět další vysílací kanály, shodují se České Radiokomunikace s Radimem Pařízkem i provozovateli regionálních sítí

Operátoři se k návrhu staví jako jeden muž

Vzácnou shodu v názoru na návrh Strategie správy spektra Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a omezování prostoru pro zemskou digitální televizi mají operátoři celoplošných i regionálních multiplexů DVB-T v Česku. Všichni důležití hráči dokument odmítají – přinejmenším v těch částech, které připouštějí brzkou realizaci tzv. druhé digitální dividendy, tedy vyčlenění pásma 700 MHz pro mobilní služby na úkor digitálního televizního vysílání. V rámci veřejného připomínkového řízení se proti němu postavily České Radiokomunikace, jejich dceřiná společnost Czech Digital Group (CDG), firmy Digital Broadcasting a Progress Digital vlastněné Radimem Pařízkem a Prague Digital TV Leoše Pohla.

Nejobsáhleji se k celému problému vyjádřily České Radiokomunikace společně s CDG. Provozovatelé celoplošných multiplexů 2 a 3 (ČRa ještě technicky zajišťují provoz multiplexu 1 pro Českou televizi) a Regionálních sítí 8 a 12 sepsali podrobné vyjádření o 41 stranách, v jehož úvodu generální ředitel Michal Čupa návrh ČTÚ odmítnul. „Zejména upozorňujeme, že případné přijetí dokumentu v jeho stávající podobě by mělo závažné sociálně ekonomické dopady na veřejnost, provozovatele televizního a rozhlasového vysílání a pozici veřejnoprávního vysílání (TV i rozhlas) v České republice,“ konstatuje. ČTÚ podle Čupy nepochopitelně nárokuje pro terestrickou televizní platformu v Česku vůbec nejmenší část spektra ze všech zemí Evropské unie.


Foto: Ondřej Hošt, DigiZone.cz

Generální ředitel Českých Radiokomunikací Michal Čupa návrh ČTÚ odmítl v obsáhlé, víc než čtyřicetistránkové odpovědi

Druhá digitální dividenda? Až po přechodu na DVB-T2

„ČRa podporují požadavek na včasné uplatnění druhé digitální dividendy. To je však podmíněno pouze za předpokladu principiálního řešení přechodu na DVB-T2. Jak je ČTÚ dostatečně známo, současný kritický nedostatek spektra v rámci DVB-T neumožňuje uspokojit nejen kvalitativní, ale i kvantitativní požadavky existujících i perspektivních zákazníků a poškozuje zájmy veřejnosti,“ míní šéf největšího operátora pozemních televizních sítí v Česku. Omezování prostoru pro zemskou digitální televizi je podle ČRa v přímém rozporu s přijatou strategií Digitální Česko 2.0, na což ve svých připomínkách upozornila i Česká televize či provozovatel Novy.

Základním kamenem úrazu je fakt, že ČTÚ považuje druhou digitální dividendu, tedy opuštění vysílacích kanálů 49 až 60, za hotovou věc, i když ještě nebyla přijata mezinárodní vysílací unií ITU a zásadní diskuse o ní proběhne až příští rok na Světové radiokomunikační konferenci WRC 2015. Na rozdíl od ostaních evropských zemí tak český regulátor dobrovolně přistupuje k omezení vysílacího spektra pro televizní sítě na 224 MHz v UHF pásmu, zatímco zbytek Evropy žádá 320 MHz. „Upozorňujeme, že i země s výrazně nižší penetrací zemské digitální televize (jako například Německo s pětiprocentním podílem DVB-T v domácnostech), jakož i všichni sousedé České republiky nárokují větší frekvenční spektrum,“ píší České Radiokomunikace v dopise ČTÚ.

Připomínky Českých Radiokomunikací k návrhu Strategie správy spektra od ČTÚ by potucek793

DVB-T nelze účinně nahradit kabelem a satelitem

V České republice využívá pozemní příjem digitální televize zhruba polovina domácností, což je jedno z nejvyšších čísel z celé Evropy. ČTÚ ve svém návrhu argumentuje možností přechodu na alternativní zdroje televizního signálu, jako je satelit, kabelová televize nebo IPTV. „Pokud by ČTÚ svým dalším postupem znemožnil další rozvoj DTT platformy, znamenalo by to zpoplatnění televizního příjmu pro všechny obyvatele České republiky, a to především sociálně slabých vrstev obyvatel, protože pouze DTT je pro koncové spotřebitele zcela bezplatná,“ varují ČRa. Sítím pro zemskou digitální televizi by se podle nich neměly kmitočty brát, ale naopak přidávat, protože současná kapacita multiplexů DVB-T už nestačí.

„DTT sítě dnes nemají kapacitu pro nové kanály v SD kvalitě, natož v kvalitě HD, která se stává přirozeným standardem,“ upozorňuje firma a dodává, že provozovatelé televizního vysílání už plánují vysílání v Ultra HD kvalitě (4K), což nároky na spektrum pro zemskou digitální televizi ještě zvýší. Závěry ČTÚ jsou podle Českých Radiokomunikací předčasné i proto, že Evropská komise se problematikou druhé digitální dividendy začala zabývat teprve letos v lednu, kdy ustavila Poradní skupinu na budoucí využití UHF pásma, jejíž výsledky mají být k dispozici až v průběhu července. „Doporučujeme závěry této Poradní skupiny zohlednit v české národní strategii,“ píší ČRa telekomunikačnímu úřadu. Zároveň žádají vypracování plánu přechodu na novější vysílací standard DVB-T2.


Foto: Ondřej Hošt, DigiZone.cz

Radim Pařízek míní, že čtyři celoplošné sítě DVB-T2 nebudou České republice stačit

Radim Pařízek: odebírání kmitočtů až po roce 2025

Hlavní konkurent Českých Radiokomunikací, ostravský podnikatel Radim Pařízek, který prostředictvím svých firem Digital Broadcasting a Progress Digital provozuje celoplošný multiplex 4 a Regionální síť 7, ve vlastních připomínkách ČTÚ upozorňuje, že úvaha úřadu o dostatečnosti čtyř celoplošných vysílacích sítí pro zemskou digitální televizi do budoucna není reálná. „A to jak s ohledem na současný počet provozovaných sítí, resp. bezplatně šířených televizních programů, tak s ohledem na sítě, kterým byla vydána příslušná individuální oprávnění nebo je postupně získávají a připravují nové televizní programy k šíření,“ píše Pařízek.

Pokud by ČTÚ realizoval svůj návrh Strategie správy spektra, vedlo by to podle Pařízka k zastavení rozvoje dalších celoplošných a regionálních sítí DVB-T a omezení počtu bezplatně šířených televizních programů v Česku. „Z výše uvedených důvodů jsme toho názoru, že tzv. druhou digitální dividendu nelze realizovat současně nebo dokonce v předstihu realizace přechodu z DVB-T na DVB-T2,“ míní provozovatel multiplexu 4 a Regionální sítě 7. A jde ještě dál: jakékoli změny ve využití pásma UHF odmítá před ukončením platnosti všech vydaných kmitočtových přídělů, z nichž některé platí až do roku 2025. „K přepracování návrhu Strategie nabízíme spolupráci,“ uzavírá Pařízek dopis adresovaný ČTÚ.

Připomínky Digital Broadcasting a Progress Digital k návrhu Strategie správy spektra od ČTÚ by potucek793

Leoš Pohl žádá zachování regionálních sítí

Nespokojenost s představami telekomunikačního úřadu projevila i společnost Prague Digital TV, která provozuje pražskou Regionální síť 4 a patří podnikateli Leoši Pohlovi, majiteli placených kanálů CS Film, CS mini, Horor Film a Kino Svět. Místo uvolňování další části spektra pro mobilní operátory navrhuje provést například v roce 2017 důkladnou revizi využívání kmitočtů v pásmu 800 MHz, které byly uvolněny loni v rámci první digitální dividendy (šlo o vysílací kanály 61 až 69, pozn. red.). „Návrh se ani slovem nezmiňuje o televizních sítích na úrovni regionů, které zejména v posledních dvou letech přinesly divákům rozšíření programové nabídky a novým provozovatelům alternativní operátory těchto sítí,“ konstatuje jednatel Prague Digital TV Petr Formánek.

Všem regionálním sítím ČTÚ přiděluje individuální oprávnění pro využívání kmitočtů jen do roku 2017, po kterém předpokládá uplatňování druhé digitální dividendy (tedy opouštění vysílacích kanálů 49 až 60). U nového vysílacího standardu DVB-T2 je provoz regionálních sítí problematický, regionalizace jako taková bude v podstatě neproveditelná. Prague Digital TV ale požaduje, aby ČTÚ v návrhu Strategie správy spektra zveřejnil tabulku kmitočtů, které chce použít pro přechodné sítě DVB-T2 i plánové kmitočty pro zamýšlené řádné čtyři celoplošné sítě DVB-T2, jakožto i kmitočty pro zachování regionálních multiplexů bez ohledu na použitý standard (tedy jak pro DVB-T, tak DVB-T2).


Foto pro DigiZone.cz: Ivana Kostelničáková-Dvorská

Leoš Pohl postrádá v návrhu ČTÚ informaci o rozvoji regionálních multiplexů zemské digitální televize

Prague Digital TV: Diváci po HDTV tolik netouží

Společnost Leoše Pohla přichází i s revoluční myšlenkou snížení poplatků za využívání kmitočtů v pásmu UHF jako částečnou kompenzaci za odebrání pásma 800 MHz a případné odebrání pásma 700 MHz. Narozdíl od Českých Radiokomunikací si nemyslí, že tahounem zemské digitální televize je HDTV. „Domníváme se, že význam HDTV je přeceňován, protože v tom případě by nejvyužívanější platformou byl družicový příjem a ne pozemní vysílání. Podle posledních zveřejněných informací příjem HDTV využívá 33 procent domácností. Naše zkušenosti říkají, že domácnost, která má k dispozici kvalitní příjem SD programů, nijak významně nehledá stejný obsah v HD rozlišení. Výjimku tvoří významné sportovní akce,“ píše Prague Digital TV.

KL24

Zásadní nesouhlas vyjádřil operátor pražské Regionální sítě 4 s variantou postupného ukončení zemského televizního vysílání, již návrh ČTÚ také obsahuje: „Zásadně nesouhlasíme s uvedením této možnosti jako součásti Strategie správy spektra. Likvidací nejsilnější platformy pro šíření televizních programů by zcela zjevně došlo k upřednostňování ze strany státu jedné technologické platformy před ostatními.“ Prague Digital TV v návrhu strategie ČTÚ naopak postrádá budoucí vývoj televizních formátů k Ultra HD kvalitě, která bude náročnější na datový tok a tedy i kapacitu vysílacích sítí.

Připomínky Prague Digital TV k návrhu Strategie správy spektra od ČTÚ by potucek793

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).