Hlavní navigace

České Triobo se pokouší o převrat v publikování pro tablety

12. 2. 2013
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

K přípravě digitálních publikací se často používá sada Adobe Digital Publishing Suite. DTP studia mají k takovému řešení blízko. Michal Politzer však věří, že Triobo je lepší.

K digitálnímu vydávání časopisů se obecně dá přistupovat několika způsoby. Pro vydavatele nejsnazší a tedy nejméně nákladný je převod tiskového PDF (které se jinak posílá do tiskárny) do formátu pro nějakou mobilní čtečku. To ovšem platí jen pro toho vydavatele, který doposud tiskl a tiskne na papír, nikoli pro někoho, kdo by chtěl vstoupit na trh periodikem zcela novým a už jen digitálním.

Převod z tiskového PDF je nejčastějším způsobem využívaným těmi vydavateli, kteří jsou zapojeni do digitální trafiky Publero. Ta odhaduje, že je v její nabídce nyní dostupných 25 až 30 procent placených českých periodik, počítáno podle jejich tržního podílu. Nevíme však, kolik se jich v Publeru prodá.

Výsledkem převodu tiskového PDF je to, že čtenář vidí na svém zařízení v zásadě tytéž stránky, které by viděl na papíře, a podle potřeby si je na obrazovce zvětšuje a posouvá jimi. Stránky publikací vydaných v Publeru však mohou být doplněny i o video, zvuky anebo odkazy; teoreticky také o flash, ale ten na iPadu nejde zobrazit, a tak by jeho přidání postrádalo smysl.

Publero je však především způsobem distribuce. Obdobně nabízí své tituly v tiskové podobě například vydavatelství Axel Springer v aplikaci iKiosk (pro iPad i Android).

Další větev představuje především využívání sady Adobe Digital Publishing Suite. DTP studio tak stále pracuje s nástroji, na které je zvyklé, a publikaci znovu přelomí, a to na velikost „stránky“ iPadu. Ovšem sází ji jen jednou, jde‑li o publikaci pouze digitální. Publikaci lze doplnit o multimediální, interaktivní a HTML prvky, a tak využít možností tabletu. Výstupem je formát folio, který lze dále „zabalit“ do samostatné aplikace jak pro iPad, tak pro Android.

Jenže soubory folio jsou docela velké, běžně ve stovkách MB, protože celé stránky včetně textu jsou v nich uloženy vlastně jako obrázky.

Ve světě se vedle Adobe DPS snaží prosadit řada dalších nástrojů. Některé jdou přitom cestou HTML5, popřípadě XML. Některé nabízejí i výstup, který se může na stránce pružně přelévat, podobně jako obsah webu.

Přes nabídku ve světě byl v Česku vyvinut a nedávno uveden nový publikační nástroj nazvaný Triobo. Lupě odpovídal Michal Politzer, zakladatel projektu Triobo a jeho technický ředitel.

Michal Politzer

Michal Politzer

Co je Triobo?

Triobo je snadno použitelný nástroj k návrhu, publikování a distribuci interaktivního obsahu (časopisů, interaktivních katalogů a podobně) pro tablety a chytré telefony. Podporujeme všechny klíčové platformy: iOS (Apple), Android i Windows 8.

Triobo má tři části: vizuální publikační editor (WYSIWYG) jako internetovou aplikaci na bázi SaaS, dále nativní vydavatelskou čtečku pro kontrolní náhled na fyzickém tabletu, a nakonec výsledné nativní aplikace pro jednotlivé platformy.

Síla Triobo má kořeny ve vnitřním formátu dat. Na rozdíl od jiných vydavatelských systémů pracuje Triobo výhradně s obsahem ve své původní podobě (s textem jako s textem atp.) ve formátu HTML5. Díky tomu jsou výsledné digitální publikace až o dvě třetiny menší než publikace vytvořené na bázi PDF nebo textů vyexportovaných jako obrázky. Přitom je obsah plně interaktivní, lze v něm hledat a fotografie jsou ve vysokém rozlišení displejů „retina“.

Naše publikace jsou na jedné straně atraktivní jako časopisy na nejlepším křídovém papíře, a zároveň poskytují moderní možnosti internetového publikování, jako jsou multimédia a interakce.

Proč jste se pustili do Trioba? Co právě vás předurčuje na tomto poli uspět?

Pracoval jsem externě pro Mladou frontu a řešil pro ně digitální časopisy. Před dvěma lety jsme vybrali Adobe DPS jako prakticky jediný použitelný model, ale postupem času se nahromadily požadavky, které Adobe jednoduše vůbec neřeší. Asi před 14 měsíci tak vznikla myšlenka jít vlastní cestou. Externí projekt se postupně rozrostl na současné tři lidi pracující na full time a čtyři externisty.

Práce na Triobo trvaly téměř na den přesně jeden rok. Financovali jsme z vlastních zdrojů, primárně spotřebovávaným zdrojem byly úspory a vlastní nervy :‑). Oficiálně jsme spuštění oznámili 21. ledna letošního roku, jsme tedy na začátku životního cyklu.

Myslím, že jsme silní díky reálným zkušenostem ze všech potřebných oborů: vzděláním jsme převážně IT, máme znalosti a určité kontakty ve vydavatelské branži a know how online marketingu a internetových aplikací. To vše jsme schopni skloubit a vytěžit maximum ve prospěch našeho projektu. Nemusíme přemýšlet, jak asi funguje vydavatel a co pro svou práci potřebuje, prožili jsme to totiž na vlastní kůži.

V čem je Triobo jiné, lepší než ostatní systémy?

Editor Triobo

Editor Triobo

Za největšího konkurenta považujeme primárně Adobe DPS, který je nyní ve světě dominantní digitální vydavatelskou platformou. Vymezovat se proti němu konkrétně ale nebudeme, v mnoha ohledech jdeme na věc jinak. Obecně Triobo staví na těchto výhodách v porovnání s jinými:

•    Interně pracujeme s daty v HTML5, vše se řeší vizuálním editorem, s mírnou nadsázkou mu interně říkáme „webový indesign“. Triobo pracuje s textovými rámci, s vícesloupcovou sazbou, se styly odstavců, s formátováním, s libovolnými písmy ve formátech TTF a OTF, podporuje aktivní, tzv. variabilní objekty, animace atd., dokonce i integraci s aplikacemi třetích stran. Na výstupu tedy může být zcela interaktivní a unikátní publikace, vydavatel není omezován šablonami ani technologií, je omezen pouze svou představivostí. Díky tomu může naplnit základní podmínku úspěchu digitální publikace: obsah by měl být přizpůsobený specifikům i výhodám tabletů, čtenářský zážitek musí být v porovnání se statickým tištěným časopisem rozšířený.

•    Díky výše zmíněnému zvládne výrobu digitální publikace každý uživatel s grafickým cítěním, není potřeba speciálního know how ani dalších specializovaných programů. Vedle Trioba si vystačíte s jakýmkoli byť i freewarovým nástrojem na úpravu obrázků. Průběžně a bez zdržení lze kontrolovat práci i přímo na tabletu nebo v náhledu v počítači.

•    Vytvořené digitální publikace jsou multiplatformní — jednou se vytvoří a díky svému formátu vypadají dobře na iPadu staré i nové generace, na všech androidích tabletech s rozumným rozlišením, a s velmi drobnými úpravami i na platformě Windows 8. Nenutíme vydavatele publikovat v různých rozlišeních a nepožadujeme samostatnou sazbu pro zařízení otočené na šířku či na výšku. Data se sama umějí přizpůsobit. Pokud však vydavatel chce, může si dát tu práci a vydávat různé podoby časopisu pro různé platformy. Možné jsou obě cesty.

•    Díky technologii jsou výsledná vydání velmi malá, řádově o dvě třetiny menší v porovnání s jinými řešeními. Čtenář si obsah rychleji stáhne, v tabletu může mít více vydání a vydavatel platí menší poplatky za přenesená data.

•    Víme, že čtenář si stokrát rozmyslí, než utratí byť pouhých dvacet korun za vydání. Naše čtečky neukazují pouhou obálku časopisu: čtenář si jej ještě před zakoupením může prolistovat v náhledu, může se také podrobně seznámit s obsahem. Nekupuje zajíce v pytli.

•    Výsledná digitální publikace je v App Store (a dalších) publikována jako samostatná aplikace pod jménem titulu, nikoli v nějaké společné trafice, u které čtenář nejprve musí znát její jméno. Díky tomu čtenář digitální časopis snadno najde, navíc vydavatel nepropaguje média konkurenční.

•    Triobo nepřivazuje vydavatele na řetěz: u konkurence obvykle neexistuje rozumná možnost přejít na jiné vydavatelské řešení kvůli ztrátě archivu dříve vytvořených čísel. Triobo má velmi vstřícný „udržovací“ cenový program pro takové situace. Sice by nás netěšilo, kdyby od nás vydavatel odešel, nebudeme mu však házet klacky pod nohy.

Výstupem z Trioba je tedy samostatná mobilní aplikace…

Na výstupu je nativní aplikace pro iOS (Apple), Android a Windows 8. Buď jako samostatná aplikace (typicky interaktivní katalog), nebo jako čtečka periodicky vycházejícího obsahu typu digitální magazín.

U Apple může být navíc čtečka časopisu umístěna buď v Kiosku, nebo jako klasická aplikace. Máme obrovské zkušenosti s vydáváním digitálních časopisů a jejich schvalováním u Applu — umíme poradit, co je pro kterého vydavatele nejlepší.

Čtečka samozřejmě funguje i offline. To nejlepší si však zatím schováváme na některou z příštích verzí: fulltextové vyhledávání, ať už v zakoupených, nebo třeba i v nezakoupených vydáních — s možností dokoupit čísla, ve kterých se o hledaném pojmu píše.

Můžete blíže popsat dostupnou interaktivitu?

Přímo v publikačním editoru může vydavatel doplnit obsah digitální publikace o animace, prolínačky, sekvence snímků, videa, dále o tzv. variabilní objekty (objekty přepínající se podle akce uživatele — např. interaktivní mapy a schémata), nebo přidat online objekty jako videa z YouTube nebo Vimeo, zobrazení novinek z Twitteru, propojení s Facebookem a další. Propojení s webovým okolním světem přes proklikávací objekty a funkce interaktivní reklamy je samozřejmostí.

Navíc, pokud vydavatel potřebuje, může vložit do vytvářené publikace libovolnou aplikaci napsanou v HTML5 — například kvízy propojené s webem a databází, formuláře, reklamní hry a další. Video a audio může být přímo součástí vydání (a pro jeho sledování tak není potřeba být později online). Možnosti formátování jsou neomezené. Obrovskou výhodou Trioba je jeho otevřenost.

Dalo by se říci, že editor Triobo je vlastně WYSIWYG editor HTML5?

To by bylo příliš zjednodušující. WYSIWYG editor HTML5 je jen jednou částí celého nástroje pro digitální publikování. Navíc editor generuje HTML5 upravené pro potřeby digitálních časopisů s rozšířenými funkcemi, které jmenuji výše. V žádném případě nejde o triviální WYSIWYG editor, jaký znáte z nějakého webhostingu.

Triobo poskytuje nástroj na plnohodnotnou sazbu, ale postavenou na HTML5 a tedy s řádově menšími objemy dat a s mnoha možnostmi navíc.

Může se ve čtečce text na stránce přelévat podle toho, jak si čtenář text přiblíží?

Sazba je pevná, text se nikdy nepřelévá podle přiblížení. Při zvětšení stránky se zvětší stávající obsah proporcionálně, ale díky tomu, že pracujeme uvnitř s HTML5, je text krásně vyhlazený při jakémkoli zvětšení. Na rozdíl od jiných nástrojů, které pracují s textem v podobě obrázku.

Ale potřeba zvětšovat obsah je minimální — díky tomu, že Triobo vydavatele už z principu motivuje k přípravě obsahu upraveného na míru tabletům. Vše je čitelné standardně.

Triobo však umožňuje dva typy článků: stránkované a plynule posouvané. Stránkované si můžete představit jako obrazovky tabletu vyskládané nad sebe. Plynule posouvané odpovídají více internetovému pojetí a „nekonečně“ vysoké stránce. Ve vydání časopisu jsou pak tyto články umístěny vedle sebe (a mohou být oba typy libovolně nakombinované).

Při vytváření digitální publikace si navíc můžete vybrat, zda chcete publikaci „na výšku“, nebo „na šířku“ (landscape). Pokud to vydavatel povolí, čtenář navíc může měnit orientaci displeje. Obsah není potřeba vyrábět pro orientaci na výšku a na šířku zvlášť, stačí v jednom směru, a v tom druhém se obsah přizpůsobí.

Řešíte nějak DRM?

Veškerý obsah, se kterým pracujeme, nelze zobrazit jinde než v naší čtečce, neumožňujeme export mimo naše prostředí. Tím se minimalizuje možnost zneužití, navíc ke čtečce obsahu se čtenář dostane pouze přes jednotlivá tržiště (App Store a další). Komunikace mezi čtečkou a našimi servery je zabezpečená tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému stažení dat.

Jak byste obecně shrnul výhody aplikace oproti, řekněme, tvorbě mobilního webu s placeným přístupem?

Digitální časopis (nebo obecně jakákoli digitální publikace) vydaný díky Triobo funguje i offline a můžete si ho v klidu přečíst kdekoli, klidně i v tunelu metra. Navíc dostanete upozornění o novém čísle automaticky jako push notifikaci (to právě dokončujeme).

Ale hlavně: u webových stránek (byť optimalizovaných pro mobily) jde primárně o obsah, nikoli o formu. U webu je každá stránka prakticky stejná jako druhá. Naopak hezký digitální časopis je pro lidi, kteří kromě obsahu mají rádi právě i jeho formu. Každá strana může být jiná, oživena různými prvky, je to skutečně nová generace časopisu: interaktivní, s hezkou grafikou, ta může být klidně na každé stránce jiná, s jiným uspořádáním prvků atd. Běžného čtenáře to zaujme mnohem více.

Podporujete analytiku?

Triobo má vlastní statistiky (počty stažení, prodané kusy, čtenosti článků, to vše v čase), podporujeme také Google Analytics (bezplatné, ale nepříliš ideální, kvůli nutnosti být online, aby se statistiky zaznamenaly). Aktuálně máme v úkolech implementaci pokročilých analytických nástrojů pro mobilní aplikace: FlurryLocalytics. Jednoduše však záleží na požadavcích od našich zákazníků.

Jaký má Triobo obchodní model?

Máme tři hlavní cílové skupiny a tomu odpovídají i cenové modely. Cílové skupiny jsou:

a) zkušení vydavatelé z oblasti printu, kteří si uvědomují trendy a vliv tabletů na svůj budoucí byznys;

b) začínající, ryze digitální vydavatelé, kteří chtějí z počátku minimalizovat fixní náklady spojené s vydavatelskou činností;

c) reklamní agentury a kreativci, kteří pro své klienty chtějí pod svou značkou prodávat interaktivní digitální publikace, například interaktivní katalogy atp., nebo i celé zakázkové aplikace napsané v HTML5 a díky Triobo zabalené do nativních aplikací pro jednotlivé platformy. Pro tento typ zákazníků máme speciální cenový program, ve kterém Triobo funguje v režimu „white label“, tedy se skrytou vlastní identitou; zákazník od kreativní agentury dostane výsledný produkt a vůbec se nedozví, v jakém nástroji a za jaké peníze byla aplikace vytvořena. Více na www.3kavy.cz.

U samostatných interaktivních publikací klient zaplatí jednorázovou cenu (9900 Kč). U periodicky vydávaných publikací (časopisy) je to o něco složitější: platí se měsíční paušál (v řádu 990 až 4990 Kč) a provize z prodaných kopií (v řádu 15 až 35 % z hrubého zisku, nikoli z obratu). Pokud se digitální publikace distribuují zdarma, platí se přenesená data nad určitý limit, který je v ceně. Detaily jsou popsané v ceníku.

Pokud jde o způsob získávání klientů, kombinujeme dvě cesty: přímou akvizici nových zákazníků díky internetovým stránkám a online marketingu, a spolupráci s obchodními partnery, jako jsou již zmíněné kreativní agentury a další — ale to si zatím necháme pro sebe.

Publikační editor získá vydavatel zdarma. V našem editoru může vyrábět interaktivní publikace kdokoli, kdo má alespoň minimální grafický cit. Zní to jednoduše, ale zkušenosti ukazují, že právě potřeba speciálního know how u konkurenčních řešení je brzdou kvalitních digitálních titulů (nemluvíme o pouhém překlopení tištěné verze na tablet).

Dále si vydavatel může bezplatně stáhnout vydavatelskou kontrolní čtečku Triobo Reader. Teprve až vydavatel v editoru připraví obsah a v Triobo Readeru jej odladí, přijde na řadu podpis smluv a finance. Následně od nás získá výsledné čtečky pro jednotlivé platformy, které zveřejní pod jménem titulu nebo vydavatele.

Můžete pomoci publikaci šířit?

Vydavateli můžeme pomoci s nasazením výsledných aplikací u Applu, Googlu a Microsoftu, popřípadě mu i zařídit příslušné vydavatelské distribuční účty. Svou roli však vidíme především v poskytování vydavatelského nástroje — distribuce a marketing zůstává na vydavateli. Slovy klasického vydavatele jsme de facto v roli tiskárny — i když u nás „tiskneme“ digitální podobu nových médií. Nejsme distributor, to je v našem modelu Apple, Google a Microsoft.

Na které trhy míříte a jak na nich chcete uspět?

Vzhledem k penetraci tabletů v ČR je jasné, že musíme cílit do zahraničí. Momentálně začínáme být aktivní v České republice a na Slovensku, a máme již zastoupení v Polsku a ve Vietnamu — editor je do těchto jazyků už plně lokalizován. O lokalizace a o kontakt se zákazníky se tam starají obchodní partneři. Naším úkolem je v takových případech technická stránka věci, zajištění webových stránek atd.

Čtečka nejnověji umí také francouzsky.

Anglická jazyková verze je samozřejmostí, té se momentálně věnujeme nejvíc. Musíme hlavně dokončit automatický objednávkový proces, podporu platebních karet a další věci souvisící s přímým marketingem.

Dalším cílem je německá jazyková mutace a nalezení vhodného partnera z této oblasti.

FOTO magazín

časopis FOTO

Klíčem k novým trhům je realizace prvních referenčních publikací, to jsme si vyzkoušeli už v České republice. Jako referenční publikaci tu máme především časopis FOTO. Soudě dle zpětné vazby od redakce i od některých čtenářů — jsou spokojení. To vyústilo i v podpis smlouvy s dalším českým vydavatelem, bohužel však zatím — do akceptace čtečky firmou Apple, což by mělo být během týdne — nemůžeme na přání klienta jmenovat.

Kromě toho jsme v jednání s dalšími vydavateli a zaregistrovalo se několik desítek kreativních agentur a jednotlivců. Naši klienti mohou digitální obsah připravovat zcela zdarma a platí nám teprve při zveřejnění výsledné digitální publikace. Uvidíme tedy, jaká bude konverze.

Obecně si však logicky mnohem více slibujeme od zahraničí, kde jsou přece jen lepší podmínky díky vyšší penetraci mobilních zařízení mezi uživateli.

Hledáte investora?

V tuto chvíli vše financujeme z vlastních zdrojů a příjmy plynoucími ze smluv s obchodními partnery. Přijde‑li zajímavá nabídka od potenciálního investora, zvážíme ji, ale sami nehledáme.

Jakých cílů byste chtěli s Triobem dosáhnout?

cif 24 - early cena - média

Určitě máme v úmyslu co nejvíc potěšit vydavatele. Celkově chceme být ti, díky kterým vydavatelé i čtenáři poznají skutečné výhody digitálních publikací. Zejména v Česku je zatím bohužel až příliš často digitální publikování synonymem pro pouhé překlopení statických stránek z tištěné verze bez jakýchkoli úprav; pak jsou zklamáni čtenáři, a následně i vydavatelé kvůli mizerným prodejním číslům. To chceme s Triobo změnit.

A řečí čísel: pro tento rok se chceme s Triobo pohybovat v řádu vydávaných desítek digitálních titulů magazínového typu a o něco více digitálních jednorázových publikací typu interaktivních katalogů.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).