Hlavní navigace

Český zavináč, nebo jen Zavináč?

26. 3. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Ve svém včerejším článku "Není Zavináč jako zavináč" Jiří Peterka lehce naťukl pikantní problém existence dvou odlišných anket vnímaných jako Český zavináč. Protože na Lupě i v jiných časopisech a novinách panuje v pojmenování mírný zmatek, bylo patrně na místě uvést celou záležitost na pravou míru. Jak se tedy věci mají?

Ve svém včerejším článku Není Zavináč jako zavináč Jiří Peterka lehce naťukl pikantní problém existence dvou odlišných anket vnímaných jako Český zavináč. Za tou (troufám si tvrdit) mediálně známější stálo trio Miloš Čermák, Petr Matoušek a Milan Šíma, nyní redukované na duo Čermák a Šíma, druhá je naopak starší a vyhlašována v rámci konference ISSS, tedy Internet ve státní správě a samosprávě. Jak Jiří Peterka uvedl, právo používat název „Český zavináč“ má pouze druhá z anket, první se jmenuje jednoduše „Zavináč“. Zabrousíte-li však na její stránky s podtitulem „Ceny pro nejlepší internetové projekty a jejich autory v osmnácti kategoriích“, budete patrně zmateni. Protože i na Lupě došlo v tomto ohledu v minulosti k různým zmatkům, rozhodl jsem se udělat krátkou vsuvku.

Když jsme na Lupě psali články o nominacích na udělení ceny Zavináč 200×, většinou (nebo také) jsme jej označovali jako „Český zavináč“. Tento termín je použit ve většině (ne-li všech) starších článcích a hojně ho najdete i v jiných časopisech a novinách. Dlužno poznamenat, že na této schizofrenii mají podíl i sami provozovatelé Zavináče: název domény, záhlaví webu i titulní stránka používají výrazy oba. Je pravdou, že prosté pojmenování „Zavináč“ převažuje, ale vzhledem ke skutečnosti, že se tam objevuje i termín „Český zavináč“, návštěvník může snadno dospět k závěru, že slovo „Zavináč“ je stejného druhu jako například „Úřad“, hovoříme-li například o Českém telekomunikačním úřadě a jsme líní vypisovat, že se jedná neustále právě o ten jeden, tedy český telekomunikační.

Že je to chyba, jsme se (já) dozvěděli až letos, když mi výkonný ředitel ISSS Tomáš Renčín napsal bojovně laděný dopis, ve kterém mě na existenci této duality upozornil a vytkl mi, že: „Je dobré a patří k profesionální cti každého novináře si řádně zjistit správný název soutěže, o které hodlá napsat článek.“ Na následné schůzce mi pak objasnil, že právo používat jméno „Český zavináč“ má právě anketa ISSS („oceňující vynikající projekt, který významně přispěl k rozvoji informační společnosti zejména s přihlédnutím k potřebám státní správy a samosprávy“), jež nejenže je starší, letošní ročník byl v pořadí už pátý, ale výraz „Český zavináč“ má dokonce registrován jako ochrannou známku u Úřadu průmyslového vlastnictví. Žádost o zapsání byla přitom podána dříve, než (Český) Zavináč tria Čermák, Matoušek, Šíma vznikl.

MM socky3

Celá „kauza“ má ve skutečnosti velmi banální pozadí. Když trio Čermák, Matoušek, Šíma vymýšlelo název ankety, o existenci oné „konkurenční“ nevědělo (státní správa a samospráva je ostatně dosti specifický obor, takže je lze sotva podezřívat, že by záměrně opisovali od již existující soutěže a doufali, že jim to z nějakého důvodu projde), takže si patrně řekli, že když může být Český lev, může být i Český zavináč, symbol Internetu – o doméně bylo rozhodnuto již předem, protože jméno zavinac.cz bylo obsazeno (dokonce ještě před vznikem stejnojmenného televizního pořadu). Svoji úlohu v celé věci sehrál i Český statistický úřad, kterému se nedopatřením podařilo zaregistrovat dvě občanská sdružení stejného jména. Vše se každopádně nakonec vyřešilo ke spokojenosti obou zúčastněných stran.

Vzhledem k výkonu Českého statistického úřadu a skutečnosti, že se Tomáš Renčín ozval doslova na poslední chvíli před vyhlášením prvního ročníku, bylo nakonec potřeba předělat řadu věcí, které již byly hotové a předělat šly (jako například udělované certifikáty) – Tomáš Renčín dokonce v průběhu prvního ročníku vystoupil, předal jednu z cen a krátce pohovořil o celém zmatku i skutečném Českém zavináči. Vydala se snad dokonce i tisková zpráva. Všechno však bylo málo platné. Lidé si se soutěží Zavináč zafixovali jméno Český zavináč a používají je celé tři roky. Snad tedy budeme mít příležitost tuto chybu napravit při referování o dalším ročníku, i když je otázkou, zda nějaký další ročník Zavináče bude, protože řada lidí měla z letošního večera dojem klesající tendence.

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]