Hlavní navigace

Co je to RIPE?

23. 1. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

RIPE je organizací, jejíž jméno se čas od času objeví v nějakém internetovém kontextu. Co to však RIPE ve skutečnosti je? Nejjednodušším vysvětlením je konstatování, že RIPE (Réseaux IP Européens) v podstatě řídí Internet v Evropě. Zajímavé zjištení, zvláště pro lidi, kteří žijí v přesvědčení, že Internet se jaksi řídí sám.

To je samozřejmě možné jen de iure, de facto je nutné přidělovat IP adresy a další entity, jako jsou například čísla AS (autonomních systému), jež jsou základem globálního směrování Internetu. Zpočátku tyto aktivity zabezpečovala americká organizace InterNIC, s rozvojem Internetu mimo Spojené státy se pro některé regiony ustavily speciální organizace. Pro Evropu je touto organizací RIPE.

RIPE není poskytovatelem internetových služeb ani v přístupu k Internetu, ani ve vytvárení jeho obsahu. RIPE je placeno především z příspěvků jeho členů, přičemž příspěvek je stanoven velikostí adresního prostoru, který daný člen (= jeho LIR – Local Internet Authority) využívá. Jakkoliv se může zdát toto pravidlo neobjektivní, v tomto konkrétním případě platí, že valná část administrativy RIPE se odvíjí od přidělování adres, tudíž je logické, že příspěvky závisí na tomto klíči.

Faktickou činnost RIPE můžeme rozdělit na dvě velké oblasti. Vlastní činnost RIPE a činnost RIPE NCC (Network Control Center).

Činnost RIPE se odvíjí především v „politické“ rovině. RIPE stanovuje závazné normy, které jsou potom využívány v běžném životě ISP. Protože RIPE není založena na klasické bázi „majitel – management – zákazník“, všechny dokumenty podléhají veřejné diskusi. Existují dvě platformy, na kterých se diskuse odvíjejí. První z nich jsou elektronické konference, druhou potom „RIPE meetingy“.

V současné době RIPE provozuje následující konference:

 • Anti – Spam Working Group se zabývá problematikou SPAMu a možnostem, jak se SPAMu efektivně bránit
 • Database Working Group jsou probírány otázky, které souvisejí s databázovými aplikacemi provozovanými RIPE NCC
 • V konferenci EIX Working Group se diskutují problémy a zkušenosti propojovacích (peeringových) center
 • European Operators Forum je skupina pro diskusi evropských operátorů (jedno jestli telekomunikačních nebo internetových)
 • IP version 6 Working Group se samozřejmě zabývá protokolem IPv6
 • Záležitosti kolem provozu systému DNS je možné diskutovat v DNS Working Group
 • Local IR Working Group je zaměřena na rešení problému provozu LIR (viz výše)
 • NetNews Working Group získáte informace o provozu systému UseNet News
 • Konference Routing Working Group je zaměřena na problémy směrovaní
 • Zkušenosti s provozem registračních center mužete získat z DNR Working Group
 • A konečně poslední (v našem seznamu, nikoliv však celkove) je Test-Traffic Working Group. V té se reší to, co LUPA slibuje již několik let, tj. odpovědět na otázku každého ISP na jakémkoliv trhu: „Jak rychlá je moje nejrychlejší síť?“. Pokud je známo, v tomto systému je nyní v ČR zapojena jen sít TEN-155 CZ, provozovaná CESNETem.

Kromě elektronických konferencí se koná třikrát do roka tzv. RIPE meeting, což je čtyřdenní setkání evropských ISP. Je obvykle organizován ve třech souběžně běžících sekcích, kde se diskutují aktuální témata, která vznikají v komunitě. Zároveň se diskutují možné směry vývoje.

V roce 1993 byla hostitelem RIPE meetingu i Praha.

Oproti koordinačním aktivitám RIPE, je RIPE NCC výkonnou složkou. Hlavní aktivitou je přidělování IP adres a čísel AS na základě žádostí od LIR – a samozřejmě vedení evidence těchto přidělení. Výsledkem tohoto snažení jsou potom podmínky fungování Internetu v Evrope. Samozřejmě někteří z internetových uživatelu využívají databáze pro vyhledávání údaju v databázi – například na webovém serveru RIPE.

KL22 hlasovani

Kromě přidělování adres a vedení evidence tohoto procesu poskytuje RIPE NCC také technickou podporu pro další aktivity RIPE. Například pro implementaci metodiky Test-Traffic WG implementovalo měřící stanice, nebo poskytuje databázovou podporu pro evidenci směrovacích informací.

Obecně se dá říci, že zatímco RIPE je koordinacní orgán, RIPE NCC je výkonnou složkou jeho fungování.

Autor článku

Autor je nezávislý konzultant v oblasti Internetu, telekomunikací, videa a komercionalizace technologických výsledků výzkumu a vývoje. Pohybuje se na rozhraní akademické vs. komerční sféry a internetové infrastruktury vs. přenosů videoobsahu.