Hlavní navigace

ČT se v roce 2013 bez olympiády a Eura propadla pod Novu, skokanem roku Fanda

3. 1. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

UVNITŘ TABULKY – Velké srovnání s roky 2012 a 2011, výkony jednotlivých televizních stanic i skupin v diváckých kategoriích D15+ a D15–54

Meziroční srovnání (vs. 2012)

Cílová skupina 15+

České televizi se v roce 2013 nepodařilo v souhrnném celodenním podílu na dospělém publiku starším 15 let udržet náskok před skupinou Nova a ačkoli na sklonku léta spustila dva nové programy, posunula se na pozici dvojky na trhu. Za celý rok oslovila v průměru 29,83 procenta dospělého publika, což bylo o 0,33 procentního bodu méně než v roce 2012, kdy jí pomáhaly tři světové sportovní akce. Nova si naopak – hlavně díky novým programům SmíchovTelka – oproti roku 2012 loni polepšila o 1,32 procentního bodu na hodnotu 31,17 a po roce se vrátila na pozici lídra i v cílové skupině D15+. Výrazný pokles o 1,75 procenního bodu na hodnotu 22,44 procenta zaznamenala v roce 2013 skupina Prima.

Z jednotlivých televizních stanic v roce 2013 nejvíce rostl Fanda. V průměrném celodenním podílu na dospělém publiku starším 15 let si polepšil o 1,15 procentního bodu na hodnotu 1,46 procenta. Ještě významněji stoupl podíl televizní zastupovaných agenturou Atmedia, a to o 1,30 procentního bodu na hodnotu 3,31 procenta. Naopak největší meziroční pokles v roce 2013 vykázal hlavní kanál Primy, který si oproti roku 2012 pohoršil o 3,48 procentního bodu na hodnotu 14,60 procenta. Významně klesala i ČT Sport, ovšem v jejím případě to je pochopitelné, protože v roce 2012 vysílala letní olympiádu v Londýně a fotbalové Euro, které letos nebyly. Pohoršila si o 1,25 procentního bodu na 3,16 procenta. O víc než jeden procentní bod klesla i „velká“ Nova na hodnotu 23,61 procenta. Přesto si udržela pozici nejsledovanější televize v zemi.

Celodenní podíly televizí v roce 2013 a jejich meziroční vývoj (D15+ a D15–54)
Kanál Podíl 2013 (D15+, %) vs. 2012 vs. 2011 Kanál Podíl 2013 (D15–54, %) vs. 2012 vs. 2011
ČT 1 16,69 + 033 + 0,81 ČT 1 12,96 + 0,06 – 0,44
ČT 2 4,06 – 0,11 + 0,40 ČT 2 3,79 + 0,10 + 0,97
ČT Sport 3,16 – 1,25 – 0,41 ČT Sport 3,52 – 1,43 – 0,44
ČT 24 5,52 + 0,30 + 0,99 ČT 24 3,23 + 0,05 + 0,33
ČT :D/Art 0,40 --- --- ČT :D/Art 0,67 --- ---
Nova 23,61 – 1,05 - 5,52 Nova 26,45 – 0,84 - 4,73
Nova Cinema 4,33 – 0,55 – 0,51 Nova Ciema 5,71 – 0,45 + 0,04
Fanda 1,46 + 1,15 --- Fanda 1,75 + 1,36 ---
Smíchov 0,96 --- --- Smíchov 1,51 --- ---
Telka 0,81 --- --- Telka 0,75 --- ---
Prima 14,60 - 3,48 – 3,31 Prima 11,79 - 3,75 – 4,14
Prima Cool 3,68 – 0,20 + 0,20 Prima Cool 5,65 – 0,26 + 0,44
Prima love 2,16 – 0,07 + 1,33 Prima love 2,76 – 0,03 + 1,70
Prima Zoom 2,00 --- --- Prima Zoom 2,19 --- ---
TV Barrandov 4,39 – 0,81 – 0,68 TV Barrandov 3,87 – 1,01 – 1,12
Atmedia 3,31 + 1,30 + 1,26 Atmedia 3,50 + 083 + 0,89
ostatní TV 8,86 + 0,27 – 0,19 ostatní TV 9,90 + 0,25 – 0,34
skupina ČT 29,83 – 0,33 + 2,19 skupina ČT 24,17 – 0,55 + 1,10
skupina Nova 31,17 + 1,32 – 2,80 skupina Nova 36,17 + 2,33 – 0,68
skupina Prima 22,44 – 1,75 + 0,22 skupina Prima 22,39 – 1,85 + 0,16

Cílová skupina 15–54

V mladší cílové skupině diváků od 15 do 54 let, na kterou programově a obchodně cílí skupina Nova, loni opět nejvíc posiloval Fanda. V průměrném celodenním podílu na publiku této věkové kategorie vzrostl o 1,36 procentního bodu na hodnotu 1,75 procenta. Naopak největší pokles vykázal opět hlavní kanál Primy, dokonce větší než u širší cílové skupiny všech dospělých diváků nad 15 let: klesl o 3,75 procentního bodu na podíl 11,79 procenta. Významně v této kategorii klesala i ČT Sport, opět díky předloňské olympiádě a Euru. Pohoršila si o 1,43 procentního bodu na 3,52 procenta. O jeden procentní bod meziročně klesla i TV Barrandov (na 3,87 procenta).

Z pohledu celých televizních skupin a jejich souhrnných celodenních podílů na publiku od 15 do 54 let si v roce 2013 nejlépe vedla Nova. S výrazným náskokem předběhla konkurenci, když v průměru denně oslovila 36,17 procenta publika. Oproti roku 2012 si také jako jediná polepšila: rovnou o 2,33 procentního bodu. Česká televize byla s výrazným odstupem druhá, podařilo se jí ale u mladšího publika porazit Primu. Oproti roku 2012 si ale pohoršila o 0,55 procentního bodu na hodnotu 24,17 procenta. Skupina Prima klesala nejvíc, pohoršila o 1,85 procentního bodu na kumulovaný podíl 22,39 procenta – v podstatě totožný jako v širší cílové skupině všech dospělých starších 15 let.

Podíly televizí v roce 2013 v prime time (19:00 – 23:00) a jejich meziroční vývoj (D15+ a D15–54)
Kanál Podíl 2013 (D15+, %) vs. 2012 vs. 2011 Kanál Podíl 2013 (D15–54, %) vs. 2012 vs. 2011
ČT 1 18,41 + 059 + 0,68 ČT 1 14,46 + 0,70 + 0,17
ČT 2 3,95 + 0,42 + 0,87 ČT 2 3,59 + 0,56 + 0,22
ČT Sport 2,75 – 1,38 – 0,59 ČT Sport 3,26 – 1,65 – 0,58
ČT 24 3,51 + 0,13 + 0,83 ČT 24 2,18 + 0,05 + 0,41
ČT :D/Art 0,20 --- --- ČT :D/Art 0,33 --- ---
Nova 29,46 – 0,22 – 3,58 Nova 31,64 – 0,28 - 3,98
Nova Cinema 4,26 – 0,58 – 0,67 Nova Cinema 5,52 – 0,52 – 0,38
Fanda 1,68 + 1,38 --- Fanda 1,97 + 1,59 ---
Smíchov 0,91 --- --- Smíchov 1,47 --- ---
Telka 0,73 --- --- Telka 0,56 --- ---
Prima 14,55 - 3,90 - 3,89 Prima 12,46 - 3,87 - 3,98
Prima Cool 3,66 + 0,06 + 0,46 Prima Cool 5,58 – 0,12 + 0,73
Prima love 2,00 + 0,14 + 1,38 Prima love 2,60 + 0,16 + 1.83
Prima Zoom 1,50 --- --- Prima Zoom 1,55 --- ---
TV Barrandov 3,98 – 1,00 – 0,92 TV Barrandov 3,74 – 1,07 – 1,24
Atmedia 2,23 + 0,88 + 0,82 Atmedia 2,11 + 0,40 + 0,40
ostatní TV 6,22 + 0,14 – 0,41 ostatní TV 6,98 + 0,14 + 2,50
skupina ČT 28,82 – 0,04 + 1,99 skupina ČT 23,82 – 0,01 + 1,55
skupina Nova 37,04 + 2,22 – 0,93 skupina Nova 41,16 + 2,82 – 0,36
skupina Prima 21,71 – 2,20 – 0,55 skupina Prima 22,19 – 2,28 – 0,08

Srovnání s rokem 2011

Cílová skupina 15+

Oproti předloňskému roku, který nebyl ovlivněn mimořádnými sportovními událostmi typu olympiády nebo evropského mistrovství ve fotbale, si z jednotlivých televizních stanic loni nejvíce polepšila Prima love. Její celodenní podíl na dospělém publiku starším 15 let stoupl o 1,33 procentního bodu na hodnotu 2,16 procenta. Významně si polepšila také zpravodajská ČT 24 (o 0,99 procentního bodu na podíl 5,52 procenta) a televize zastupované agenturou Atmedia (o 1,26 procentního bodu na hodnotu 3,31 procenta). Naopak největší pokles oproti roku 2011 vykázal hlavní kanál Novy, který se propadnul o 5,52 procentního bodu na hodnotu 23,61 procenta. Významný pokles o 3,31 procentního bodu na 14,60 procenta zaznamenal i hlavní kanál Primy.

Porovnání výkonu celých televizních skupin mezi rokem 2011 a loňskem dopadá výrazně v neprospěch skupiny Nova. Za si oproti roku 2011 pohoršila v souhrnném celodenním podílu na dospělém publiku starším 15 let o 2,80 procentního bodu na hodnotu 31,17 procenta. Klesala jako jediná ze tří největších televizních skupin v zemi. Česká televize si naopak polepšila o 2,19 procentního bodu na podíl 29,83 procenta a mírně rostla i skupina Prima – o 0,22 procentního bodu na hodnotu 22,44 procenta. Jak ČT, tak Primě pomohly zejména nové tematické kanály. Ty Nova spouštěla také, na jejím poklesu se ale výrazně podepsal silný propad hlavního programu.

KL24

Cílová skupina 15–54

V mladší cílové skupině diváků od 15 do 54 let si v průměrném celodenním podílu ve srovnání roků 2011 a 2013 nejvíce polepšila Prima love, a to o 1,70 procentního bodu na hodnotu 2,76 procenta. Významný růst o 0,97 procentního bodu na podíl 3,79 procenta zaznamenala i ČT 2, která výrazně omladila svoje publikum. Opačným směrem se vydal hlavní kanál Novy, který si loni oproti roku 2011 pohoršil o 4,73 procentního bodu na hodnotu 26,45 procenta. Obdobný pokles vykázal i hlavní kanál Primy, který klesal o 4,14 procentního bodu na podíl 11,79 procenta. O 1,12 procentního bodu v této kategorii klesla i TV Barrandov na loňskou hodnotu 3,87 procenta.

Ze srovnání výkonu celých televizních skupin a jejich sourhnných celodenních podílů na publiku od 15 do 54 let si oproti roku 2011 nejvíce polepšila Česká televize. Její podíl stoupl o 1,10 procentního bodu na hodnotu 24,17 procenta. Mírně stoupala i Prima Group, která si polepšila o 0,16 procentního bodu na podíl 22,39 procenta. Jediná Nova Group zaznamenala pokles, a to o 0,68 procentního bodu na hodnotu 36,17 procenta.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).