Hlavní navigace

Názory k článku ČTÚ začal prošetřovat servisní poplatek u bezplatných balíčků Skylinku a CS Linku

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 25. 6. 2012 21:25

  bez přezdívky

  Vážený pán
  PhDr. Pavel Dvořák, CSc DOPORUČENĚ
  předseda rady ČTÚ
  Český telekomunikační úřad
  Sokolovská 219
  poštovní přihrádka 02
  255 02 Praha 025

  VĚC: Stížnost - zavedení "Servisního" poplatku za používání karet "neplaceného" satelitního televizního vysílání společností M77 GROUP S.A - SKYLINK a CS LINK , " vydání nových Všeobecných podmínek" a nedobrovolná výměna dekódovacích karet
  Podnět k zahájení správního řízení - z důvodu klamání spotřebitele,
  provozování nekalých obchodních praktik, zneužívání dominantního postavení na trhu a porušení již uzavřených smluv i všeobecných podmínek na používání dekódovacích karet k satelitnímu vysílání

  Vážená pane doktore,
  obracím se na Vás a na Váš úřad ve věci stížnosti na postup společností SKYLINK a CSLINK, které poskytují na území České republiky službu šíření rozhlasového a televizního satelitního vysílání.
  Jsem uživatelem služeb od obou společností a vlastníkem přístupových dekódovacích karet Skylink a CSlink k příjmu satelitního televizního vysílání v České republice.Obě společnosti v průběhu dosavadního svého působení v ČR a poskytování služeb šíření satelitního TV vysílání několikrát změnily svého majitele. Vlastníkem obou společností se naposledy koncem roku 2011 stala společnost M77 Group S.A., se sídlem 2 rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg B157.989. Jako kontaktní adresa v ČR je poskytována adresa "Satelitní televize SKYLINK" , PO BOX č.4, 709 00 Ostrava 9. V současné době poskytovatelé služeb CSLINK a SKYLINK přistupují k uživatelům z pozice jedné firmy.

  Satelitní přijímač i karty obou společností používám již mnoho let, kartu Skylink - dříve Trade a Technology mám od samého začátku satelitního vysílání ČT a TV Prima a dosud jsem neměl s poskytováním služby satelitního vysílání žádné technické ani administrativní problémy.Obě společnosti CSLINK i SKYLINK uvedly nyní k 15.6.2012 v platnost nové "Všeobecné obchodní podmínky", pro CSLINK i Skylink jsou shodné a zaslali mi oznámení, že podle těchto nových podmínek jsem povinen začít hradit tzv. Servisní poplatek ve výši 29.- Kč měsíčně za každou kartu, kterou vlastním a přijímám prostřednictvím této karty tzv. "Neplacené" televizní programy. (Mezi tyto programy patří např. programy ČT, Prima, Nova, Markíza, STV atd.)

  Obdržel jsem oznámení "O servisním poplatku" a výstražné upozornění, že pokud nově zavedený servisní poplatek neuhradím nejpozději do 1.9.2012, budou to považovat za můj nesouhlas s novými Obchodními podmínkami, vypoví stávající smlouvu a odpojí příjem ze všech tímto způsobem nevyplacených karet pro příjem veškerých programů z tzv. neplacené nabídky.
  Výčet tzv. "Neplacených programů " uvádí obě firmy na svých www stránkách a v propagačních materiálech, přičemž vždy deklarovaly a i nyní stále deklarují, že příjem těchto programů prostřednictvím dekódovacích satelitních karet je zdarma - tedy neplacený !

  Tyto nové podmínky dále ukládají všem uživatelům, kteří vlastní kódovací přístupovou kartu Skylink nebo CSLINK v systému Crytoworks, povinnost vyměnit si na vlastní náklady svoji původní kartu za kartu novou, což odůvodňují "Skončením podpory " systému kódování Cryptoworks, dále ukládají povinnost bez výhrad automaticky při dalším využívání jejich služby souhlasit s novými Obchodními podmínkami včetně povinnosti úhrady již výše zmíněného nově zavedeného "Servisního poplatku"ve výši 29.- Kč měsíčně resp. všech poplatků stanovených v "Ceníku" za každou kartu .

  Jako řádný uživatel služby a poctivý televizní koncesionář jsem tímto přístupem obou společností ke spotřebitelům velmi rozzlobený , s novými Obchodními podmínkami pro příjem neplacených programů satelitní televize nesouhlasím a to z těchto důvodů :

  1. satelitní dekódovací karty /dále jen "karta"/ jsem řádně zakoupil a registroval v souladu s tehdy platnými obchodními podmínkami a tehdy platnou nabídkou programů, které mohu na zakoupenou a registrovanou kartu přijímat. Fotokopii obalu od karty CS LINK, ceník programů i všeobecné podmínky společností CSLINK / platných od 1.10.2008/ i podmínek SKYLINK (od 1.10.2008) zasílám v příloze. Zakoupením karty v ceně 1999.-Kč / uvedeno na obalu/ jsem po její registraci a v souladu s nabídkou v Ceníku v odstavci "Neplacené TV programy" obdržel aktivaci neplacených programů od data registrace karty na dobu časově neomezenou za cenu 0.- Kč. To je i deklarováno v ceníku v poznámce dole " po dobu vysílání u CSLINK ".

  2 / V obchodních podmínkách SKYLINK (např. od 1.10.2008) je mimo jiné uvedeno v čl. 2.7. k výkladu pojmu "ceník" : ".....je ceník za produkty a služby poskytované distributorem vydaný distributorem. Ceny v něm uvedené jsou uvedené včetně všech poplatků a daní."

  3/ ve "Všeobecných podmínkách používání dekódovací karty" Cslink je uvedeno v odst. "Aktivace karty" ustanovení, že se jedná o placenou službu na časově omezenou dobu a je definován začátek a konec "Aktivačního období".To je vše v pořádku, karta byla pro příjem neplacených programů aktivována dnem registrace a jako konec období v potvrzení registrace je uvedeno - "neomezeně". Z toho i podle ceníku programů je zřejmé, že smluvní cena za aktivaci neplacených programů je 0.- Kč a koupí karty byla zaplacena a konec aktivačního období je na trvalo.

  4/ I nulová smluvní cena za službu je cena a registrací karty a přistoupení k Obchodním podmínkám došlo k uzavření smlouvy mezi provozovatelem /u Skylinku poskytovatelem/ a uživatelem /u obou firem/ na dobu neurčitou. Smlouvu mám tedy řádně uzavřenou a nemám důvod ji měnit a ani ji měnit nechci např. tím že bych dobrovolně přistoupil na nové obchodní podmínky, které jsou proti původní smlouvě výrazně nevýhodné.

  5/ Ve Všeobecných podmínkách spol. CSLINK platných při zakoupení a registraci karty není uvedené žádné ustanovení, které by zakládalo společnosti CSLINK právo vůči účastníkovi - spotřebiteli jakkoliv měnit do budoucna obchodní podmínky pro provoz již zaregistrovaných karet.
  Samozřejmě je možná změna cen za aktivaci jednotlivých programů , ale vždy tak, že nová cena nebo nové podmínky příjmu jednotlivých programů nebo programových balíčků jsou platné vždy na další období, na které je služba aktivována a uhrazena. To také vždy oba poskytovatelé satelitních programů dodržely. Vždy bylo možné objednat a zaplatit předplatné za příjem placených programů na určitý počet dnů, měsíců nebo roků za předem sjednanou cenu podle platného ceníku dopředu a po úhradě byla karta pro příjem těchto programů přesně na určenou dobu aktivována. Po uplynutí časového úseku aktivace bylo možné předplatné zase sjednat, ovšem cena se mohla lišit, pokud byly ceny nebo programový obsah vysílání mezitím změněny. Nikdy však nedošlo ani u CSLINKU ani u Skylinku k tomu, že by k již zaplacené ceně za aktivaci programů žádaly nějaký doplatek nebo nějaký další poplatek. To by bylo zcela v rozporu s obchodními podmínkami a i další platnou legislativou v ČR. (Ochrana spotřebitele atd.)

  Obdobně stejným způsobem byla uhrazena cena , byt´ nulová, ale cena, za příjem neplacených programů s tím, že délka aktivačního období pro tyto programy je časově neomezená. Z toho je zřejmé, že společnost Media Vision - CSLINK tím sjednala s uživatelem platnou časově neomezenou smlouvu na aktivaci neplacených TV programů na jeho kartě. Navíc je podle Přílohy č. 1 "Podmínek" spol. CSLINK sjednáno, že každá karta je po registraci automaticky aktivována pro příjem programů ČT, přičemž neaktivovat takto registrovanou kartu může rozhodnout pouze provozovatel vysílání - tedy Česká televize./např. když uživatel neplatí zákonnou TV koncesi/. Aktivační období na žádné registrované kartě na tzv. NEOMEZENOU DOBU příjmu NEPLACENÝCH PROGRAMŮ neskončilo, není tedy možné v průběhu běžící a již uhrazené aktivace žádat jakékoliv další dokonce pravidelné poplatky nebo žádat uzavření nové smlouvy na takovou aktivaci nebo její pokračování.....

  6/ Podle mého názoru není možné zpětně měnit podmínky , za kterých byly smlouvy mezi poskytovateli a uživateli služeb elektronických komunikací uzavřené , a zvlášť pak ne v neprospěch uživatele a pokud s tím uživatel nesouhlasí.Konečně společnost M77 Group sama uvádí - viz leták "Změny v poskytování služeb satelitních platforem Skylink a CSLINK", že cituji: " Veškeré závazky původních provozovatelů přešly na M77 Group S.A." Tedy i závazky společnosti Media Vision (CSLINK).

  7/ Jakékoliv zpoplatnění "neplacených" programů formou nějakých dalších "servisních", administrativních nebo jiných poplatků považuji za nepřijatelné už jen z toho důvodu, že ani jedna z firem není provozovatelem televizního satelitního vysílání ve smyslu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání , v případě šíření programů veřejnoprávní České televize ale asi i dalších televizních společností /Nova, Prima/ nejsou firmy SKYLINK a CSLINK ani provozovateli převzatého vysílání ve smyslu Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání - alespoň to o sobě prohlašují.

  8/ Česká televize toto své satelitní vysílání podle údajů, které sama uvádí, plně hradí ze svého rozpočtu - tedy převážně z koncesionářských poplatků a společnosti SKYLINK a CSLINK toto vysílání jen "zpřístupňují" uživatelům tím, že registrují do provozu jejich karty, za což jim Česká televize také platí. Česká televize uvádí způsob satelitního vysílání svých programů z družice ASTRA 3B 23.5° a šíření pomocí vysílačů DVBT jako dva hlavní rovnocenné způsoby šíření svého vysílání a pro televizní koncesionáře není příjem tohoto vysílání nijak dále zpoplatňován.

  Takto by mohly přijít jednoho dne také např. České radiokomunikace a zavést nějaký "Servisní poplatek" za to, že obsluhují a udržují své vysílače DVBT a že zvýšily kvalitu a že se jim zvýšily náklady .......

  Nepozoruji, že by satelitní vysílání CSLINK a SKYLINK nějak zvýšilo kvalitu svého vysílání kromě toho, že v jejich nabídce neustále přibývají další a další placené programy, což s vysíláním ani příjmem neplacených programů nijak nesouvisí a nevidím žádný důvod, proč by na to měli účastníci s neplacenou nabídkou doplácet formou jakýchkoliv dalších poplatků - viz dále.
  Jiná situace je samozřejmě u dalších komerčních kabelových i satelitních společností /UPC, DIGI TV atd/, které provozují tzv. převzaté vysílání a kde ČT a další televizní společnosti pouze poskytují signál pro další distribuci, ale takové vysílání ani šíření po kabelech apod. nehradí. Pak je samozřejmě relevantní, aby účastníci u takových společností hradili náklady za servis sítí a provoz takových sítí.

  8/ Při přechodu na digitální způsob vysílání televize v ČR při celostátní informační kampani bylo mnohokrát veřejně prezentováno, že jedna ze základních možností příjmu televizního vysílání je pořídit si vlastní satelitní přijímač a vlastní přístupovou kartu.Tato informační kampaň byla prováděna jak ze strany všech televizí , zejména ČT , ale také ze strany ČTÚ a mnohokrát bylo deklarováno, že příjem veřejnoprávních programů ČT i dalších programů tzv. s licencí prostřednictvím satelitu není nijak zpoplatňován, televizní koncesionáři si musí na vlastní náklady jednorázově pořídit pouze vlastní přijímací satelitní zařízení a vlastní přístupovou kartu. Tuto kartu však bylo možné pořídit a registrovat a následně bezplatně přijímat signál jen prostřednictvím vysílání platforem CSLINK nebo SKYLINK. Toho samozřejmě využilo velké množství koncesionářů, takže podle zveřejněných údajů je nyní v provozu téměř 2 mil. karet CSLINK a SKYLINK, a to jejich naprostá většina - podle veřejně dostupných údajů asi 85 % je registrována pouze na příjem "neplaceného vysílání", obvykle jako alternativa k možnosti DVBT.

  9/ Odůvodnění zavedení servisního poplatku, které je prezentováno v přiloženém letáku /Informace o servisním poplatku/ jako náklady na "provoz, administrace, technické zajištění a zákaznický servis a udržení stávající kvality" je dle mého názoru naprosto skandální, neboť tyto náklady má společnost M77 Group již hrazené z prostředků , které platí jednotlivé televize za své satelitní šíření svých programů a byly také uhrazené předem již při nákupu karty v její ceně, což firma M77 v uvedeném letáku koneckonců ani nezpochybňuje, jen uvádí nyní , že to bylo na dobu 24 resp. 12 měsíců.....viz dále

  10/ Prezentace a oznámení zavedení způsobu výběru "servisního poplatku" je navíc nespravedlivé vůči různým účastníkům:
  CSLINK i SKYLINK nyní společně uvádějí, že servisní poplatek je stanovený jednotný a za každou kartu. Ovšem pokud si uživatel na kartu předplatí placenou nabídku programů, servisní poplatek je mu "odpuštěn" resp. je "zahrnutý v ceně" ,ale konečná cena za tyto balíčky se nuijak nenavýší... V ceníku programů však uvedený žádný poplatek není, firmy uvádějí pouze cenu placených programových balíčků. Jestliže se má tento poplatek platit za každou kartu a údajně se nevztahuje k přijímanému vysílání, pak by měl být vybíraný za všechny karty stejně, ať jsou pro příjem jakéhokoliv programu. Takto budou opět poškození a znevýhodnění uživatelé, kteří kartu používají jen pro příjem "neplaceného vysílání ". V takovém případě by bylo jistě korektní, aby tedy společnost těm uživatelům, kteří si platí placené programy , tento poplatek taktéž vyúčtovaly, mohou pak leda snížit požadovanou smluvní cenu za balíčky placených programů, musí toto však jasně a předem uvést v ceníku, ale ne někomu část úhrady fakticky darovat. Otázka také je, kdo z takového daru zaplatí daně, zejména DPH .
  Ale to není věcí ČTÚ.

  Navíc je zcela nepochopitelné a dle mého názoru nespravedlivé stanovení časové diferenciace k datu registrace karty. Společnosti uvádí, že u všech karet registrovaných před 1.9.2012 je "poplatek" uhrazený na dobu 24 měsíců ( kdo jej uhradil ?, někdo jej daroval ??) . U téže karty zaregistrované po 1.9.2012 je však "uhrazený" jen na dobu 12 měsíců. Zajímalo by mě, kdo i tento poplatek uhradil nebo daroval ....(??) a čím se od sebe liší tatáž karta registrovaná dne 31.8.2012 a karta registrovaná 2.9.2012. Ten již "uhrazený "poplatek se ze dne na den skokově změní o 1 rok u fyzicky stejné karty ?? I takové jednání a způsob předpisu úhrady považuji za závažné porušení práva účastníků služby .Ve zmíněné " Informaci" je fakticky uvedeno, že pro karty registrované před 1.9.2012 je servisní poplatek zahrnutý v ceně karty a v délce trvání 24 měsíců. Při koupi karty nikde nebylo uvedeno, že má v sobě jakýkoliv servisní poplatek zahrnutý a natož pak na nějaký omezený počet měsíců a že počet těchto měsíců závisí i na datu registrace této karty. Toto oznámení považuji taktéž za naprosto skandální ve vztahu k účastníkovi služby.

  11/ Firma M77 Group S.A. prostřednictvím společností Skylink a CSlink tak zřejmě má nyní výrazné dominantní postavení na trhu poskytování služeb šíření rozhlasového a televizního satelitního vysílání v České republice a tohoto postavení podle mého názoru zneužívají provozováním nekalých obchodních praktik vůči účastníkům jejich služeb , čímž poškozují spotřebitele - majitele satelitních přijímačů a karet k příjmu satelitního TV vysílání v ČR. Obě společnosti vždy uváděly a stále uvádí ve svých propagačních materiálech, na internetových stránkách i v dalších a obchodních a reklamních prezentacích, že je možné na karty Skylink a CSlink přijímat bezplatně televizní programy z tzv. Neplacené nabídky. Taková prezentace služeb se nyní nezakládá na pravdě, protože nebude-li za každou kartu uhrazený předmětný "Servisní poplatek", pak není možné žádné kódované programy ze satelitu přijímat. Zavedením jakéhokoliv dalšího vedlejšího servisního nebo jiného poplatku není tento příjem "bezplatný".
  Společnosti se tímto jednáním podle mého názoru dopouští tzv. klamání spotřebitele a klamavé reklamy.

  Účastníci - televizní koncesionáři si ve většině případů pořídili satelitní přijímače a karty na své náklady a do svého majetku a právě za podmínek, že příjem satelitního vysílání "neplacených" základních programů není a nebude nijak dále zpoplatněn žádnými pravidelnými měsíčními platbami , což nyní poskytovatel satelitního vysílání od 1.9.2012 podle veřejného oznámení ruší. Z pohledu spotřebitele je zcela irelevantní, zda je příjem vysílání např. programů ČT , Novy a Primy zpoplatněný jako placený program nebo zda je deklarováno, že se jedná o "neplacené vysílání", ale k tomu , aby jej bylo možné přijímat, je nezbytné platit nějaký další poplatek, jinak bude přístupová karta, která je navíc ve vlastnictví účastníka, bez náhrady zablokována ! Takový postup je možné kvalifikovat i jako zmaření investice spotřebitele - účastníka - do svého satelitního přijímacího zařízení. Vlastník satelitního přijímače a karty je nynějším postupem společnosti M77 Group S.A. fakticky nepřímo donucený uvedený servisní poplatek začít hradit, protože jinak by se stal jeho satelitní přijímač nefunkční a tím neupotřebitelný, neboť není na trhu jiná možnost satelitního příjmu programů na jím zakoupenou kartu.

  Na časté dotazy typu ´z jakého důvodu ceny přístupových karet k satelitnímu vysílání několikanásobně převyšují pořizovací náklady ´ byla obecně prezentována odpověď, že v ceně karty je právě jednorázově a natrvalo zahrnutá její budoucí administrace, evidence osobních údajů uživatelů atd. , přičemž pořízením karty jsou tyto náklady navždy vypořádány. /ceny karet se v začátku satelitního vysílání pohybovaly v řádu přes 4000.- Kč, později cca 1500 - 2000.-Kč)

  Vážený pane doktore, všechny výše shrnuté důvody mého nesouhlasu se zpoplatněním satelitního vysílání základních televizních programů v ČR formou jakéhosi "Servisního poplatku"jsou podle mého názoru dostatečně relevantní na to, aby byla tato stížnost k Vašemu úřadu podaná a odůvodněná.

  K výše zdůvodněné stížnosti na zavedení servisního poplatku dále připojuji ještě stížnost a její zdůvodnění ve věci nedobrovolné výměny karet Cryptoworks CSLINK ale i Skylink.
  Jsem majitel karty CSLINK cryptoworks a spol. CSLINK resp. tedy M77 G... nyní žádá, abych si zakoupil novou kartu tzv. Výměna. Snad bych neměl ani tolik nechuti novou kartu zaplatit, ale vadí mi přístup firmy CSLINK. Problém spočívá v tom, že firma CSLINK nabízí na výměnu pouze kartu společnosti SKYLINK, karta nese obchodní název SKYLINK - Výměna a prodává se za cenu 600 Kč.

  Tím, že jsem koupil kartu CSLINK, tak jsem se stal účastníkem služby CSLINK s možností přijímat neplacené vysílání CSLINK a vybírat placené vysílání z nabídky podle ceníku a podmínek CSlinku. Zároveň jsem tím přistoupil na tehdy platné Všeobecné podmínky používání dekódovací karty CSLINK - viz příloha, kde žádným způsobem není sjednáno, že bych kdy byl povinen kartu na vlastní náklady vyměnit resp. pořídit novou kartu nebo že by mohly být tyto podmínky dodatečně ze strany poskytovatele měněné.

  Firma CSLINK nyní na výměnu nenabízí žádnou kartu CSLINK. Na zákaznickém centru mi sdělili, že mají pouze karty SKYLINK Výměna a po registraci této karty přestávám být uživatelem CSLINKu ale stává se ze mě uživatel služby SKYLINK a registrací karty taktéž dobrovolně přistupuji k novým všeobecným podmínkám obou platforem, ale vybírat programy mohu jen podle nabídky firmy SKYLINK, která je v době napsání této stížnosti odlišná od CS LINKu a z mého pohledu pro mě nevýhodná. U Skylinku např. není možné zakoupit balíček programů "Mých 6", který umožňuje podle vlastního uvážení vybrat z celkové nabídky 6 různých programů různých žánrů.Taktéž se liší doba možného předplatného a není možné koupit programy samostatně. Dokonce jsou nyní vyměněné i všechny nové karty CSLINK IRDETO s roční placenou nabídkou se stejným v tomto případě zcela nesmyslným zdůvodněním o ukončení podpory Cryptoworksu. Samozřejmě za typ SKYLINK výměna s povinným přijetím nových Obchodních podmínek. Tímto chováním společnosti vzniká fakticky paradoxní situace spočívající v tom, že pokud uvažuji v blízké budoucnosti aktivovat si na určitou dobu právě balíček "Mých 6" s mnou vybranými programy, musel bych nejprve tento balíček zakoupit na svoji starou kartu a pak teprve následně po aktivaci programů registrovat kartu "Výměna" s tím, že pro další období po skončení předem zaplacené aktivace již tuto službu "Mých 6" nebudu moci na novou kartu znovu aktivovat.

  Tento přístup mě velmi rozzlobil, protože z pohledu spotřebitele - účastníka mi může být úplně jedno, kdo vlastní společnost CS LINK nebo je jejím akcionářem nebo že je totožný s majitelem společnosti SKYLINK nebo s jakoukoliv jinou společností. Jednou jsem zakoupil kartu společnosti CSLINK a mám smluvní vztah s touto firmou a nevidím žádný důvod, proč bych měl nyní přestoupit k jinému poskytovateli služby. Společnost M77 Gr... argumentuje tím, že údajně končí podpora systému kódování Cryptoworks a oznámila, že pokud "dobrovolně" nepřijmu nové obchodní podmínky a nevyměním si kartu podle jejich nabídky, bude nucena "vypovědět" dosavadní smlouvu. Viz informační leták.v příloze . V některých případech je zasílána účastníkovi zdarma nebo na dobírku za 600,- Kč karta Skylink-Výměna, aniž si takovou kartu objednal, ke kartě je přiložený kategoricky formulovaný dopise vyzývající k okamžité registraci nové karty s tím, že pokud tak účastník neučiní do určitého data, stará karta bude automaticky deaktivována.Dále jsou přiložené nové Obchodní podmínky...

  Podle mého názoru na takové vypovězení smlouvy z důvodu odmítnutí přestupu k jinému poskytovateli a následné přerušení telekomunikační služby ve smyslu Zákona o elektronických komunikacích nemá poskytovatel právo už jen proto, že není provozovatelem vysílání a zřejmě není ani provozovatelem převzatého vysílání a ani právo na vypovězení smlouvy např. bez udání důvodu nebylo smluvně sjednáno v Obchodních podmínkách, za kterých byla karta CSLINK pořízena a uvedena do provozu. /viz příloha/ Obchodní podmínky neobsahují žádné ustanovení o možnosti jejich budoucí změny nebo možnosti výpovědi smlouvy z tohoto důvodu nebo i bez udání důvodu.

  Už samo zakotvení možnosti vypovědět uzavřenou smlouvu ze strany poskytovatele bez udání důvodu a bez toho, aby účastník jakkoliv porušil obchodní podmínky považuji ve vztahu k účastníkovi za nepřijatelné a spotřebitele poškozující , protože jak již bylo shora zmíněno, přijímací zařízení i karta je investicí a majetkem účastníka - spotřebitele a toto ustanovení v obchodních podmínkách může tak společnost poskytující službu kdykoliv zneužít a to i způsobem jistého nátlaku či vydírání.. A nyní toto ustanovení, které bylo dříve fakticky bezpředmětné a pokud vím , nikdy jej společnost proti žádnému účastníkovi nepoužila, nyní používá jako nástroj nátlaku a výhrůžky, pokud nepřistoupím na nové podmínky, službu a smlouvu poskytovatel vypoví.

  Podle mého názoru společnost M77 Group i tímto způsobem také zneužívá svého postavení vůči účastníkům. V příloze zasílám "garanci CS LINK na funkčnost kódovacího systému Cryptoworks a všech svých karet " ve veřejném prohlášení ředitele fy CS LINK - Média vision o tom, že není žádný důvod nuceně ukončit vysílání v systému cryptoworks, s čímž se plně ztotožňuji.Ukončení nějaké podpory neznamená, že předmětné zařízení je nefunkční, obdobně jako jakýkoliv jiný výrobek nebo přístroj či stroj, který se již na trh nedodává a nedodávají se na něj třeba ani náhradní díly, nicméně je plně funkční. Tehdejší pod prohlášením podepsaný ředitel Daniel Klička považuje nedobrovolné ukončení provozu systému Cryptoworks za účelové tvrzení a garantuje za společnost Media Vision- CS LINK funkčnost systému cryptoworks i po 31.12.2012. Nyní však společnost M77 Group - nový vlastník společnosti Media Vision - CSLINK svůj přístup změnil a nutí všechny své účastníky - i ty, co přijímají pouze " neplacené vysílání ", aby si kartu vyměnili, přistoupili k novým obchodním podmínkám, jinak že s nimi ukončí stávající smlouvu.

  Nemám v v zásadě nic proti případné úhradě nové karty, ale měla by být dodána nová karta té společnosti, u které byla původní karta registrována a měly by být na novou kartu převedené všechny aktivace ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, které byly na staré kartě, aniž by to bylo považováno za novou registraci a uzavření nové smlouvy. Jako spotřebitel nemohu za to, že M77 Group chce karty vyměnit. Jako uživatel a spotřebitel jsem neporušil žádné obchodní podmínky a jako nepřijatelné považuji, aby mi poskytovatel služby vyhrožoval ukončením smluvního vztahu tímto způsobem a tímto zdůvodněním.Po­žadavek na "nucenou" výměnu karet zejména u neplacené nabídky považuji za účelově vyvolanou kampaň zřejmě s cílem donutit účastníky platforem CSLINK a SKYLINK k přijetí nových obchodních podmínek, které jsou do budoucna zjevně nevýhodné. Např. v ujednání, že poskytovatel může kdykoliv bez udání důvodu zrušit smlouvu nebo právě ve vztahu k výše napadnutém "servisním poplatku" za všechny karty, který je nyní "jen" 29 Kč, kdo však zaručí, že příští rok nebo dále nebude cena stoupat ? Nevím, proč bych měl jako řádný televizní koncesionář přistoupit na novou smlouvu ve věci příjmu základních televizních veřejnoprávních nebo celoplošně šířených televizních programů tzv. s licencí, kdy už jsem si na své náklady zakoupil kartu i satelitní přijímač, ale "poskytovatel" , který není ani navíc provozovatelem daného vysílání a ani toto vysílání nehradí , mi může bez udání důvodu smlouvu na aktivaci karty a tím umožnění příjmu satelitního vysílání kdykoliv bez udání důvodu a aniž bych cokoliv porušil vypovědět....

  Žádám Vás, vážený pane předsedo, a Český telekomunikační úřad, abyste zahájili v uvedených skutečnostech šetření , prošetřili postavení a chování společnosti M77 Group S.A. na trhu služeb satelitního vysílání na území ČR a učinili takové kroky z postavení ČTÚ, aby se společnost M77 Group S.A. , vlastník společností CSLINK a SKYLINK poskytující na našem území služby satelitního šíření televizních a rozhlasových programů , zdržel veškerých činností a kroků, které jakkoliv ve smyslu mé stížnosti poškozují účastníky satelitního příjmu - majitele satelitních přijímačů a přístupových karet a aby byla zjednána dostatečně vysoká ochrana spotřebitelů na telekomunikačním trhu v této oblasti, jak to má ČTÚ ve svém poslání.

  Děkuji za vyřízení.

  S pozdravem
  Ing. Jan Šedivý

  V Praze dne 25.6.2012 na vědomí : 1/ Česká televize
  2/ www.digizone.cz , forum

  Přílohy :
  1. Všeobecné podmínky používání dekódovací karty CS LINK z 1.10.2008
  2. Všeobecné obchodní podmínky Skylink pro Českou republiku platné od 1.10.2008
  3. leták CSLINK, Skylink - "Informace o Servisním poplatku" + "Změny v poskytování služeb satelitních platforem SKYLINK a CS link"
  4. fotokopie obalu karty " Digitální satelitní televize cslink " - včetně nálepky o informaci o možnosti příjmu neplacených TV programů bez časového omezení
  5. prohlášení " CSLINK garantuje funkčnost kódovacího systému Cryptpworks a všech svých karet " , "Prohlášení společnosti Irdeto" , "Prohlášení společnosti Media Vision"
  6.Obchodní podmínky SKYLINK platné od 1.4.2012
  7. Obchodní podmínky SKYLINK platné od 15.6.2012 - viz www.skylink.cz

  Odesláno v písemném vyhotovení doporučeně na ČTÚ.

 • 25. 6. 2012 20:39

  ~ Inis ~

  Nemyslím si, že ČTÚ něco změní, když toho moc nedělají. A i kdyby M7 dostalo pokutu, tak ve výsledku jen změní nabídku a marketingová slova a pojede se vesele dál s poplatkem. Podmínky si už změnili a ta pokuta je nijak nezrujnuje.

 • 25. 6. 2012 23:15

  bez přezdívky

  Mám informaci z velmi důvěryhodného zdroje, že výsledkem jednání mezi ČT a M77 bude příjem programů České televize bez tohoto poplatku.....

 • 25. 6. 2012 23:44

  bez přezdívky

  Vážený pane,
  Česká televize si samozřejmě chrání v první řadě své vysílání,byla první, kdo celkem jasně oznámila, že s tím nesouhlasí, by´t jí to "zaskočilo", ale alespoň se snaží, takže s nimi jedná samozřejmě za sebe , nedomnívám se, že by měla cokoliv vyjednávat za další společnosti. /Nova , Prima, atd/. Je věcí těch dalších, jaký mají vztah ke svým divákům a co jsou ochotny pro ně udělat. Když se na to vykašlou, jako to asi udělala např. STV, někde jsem četl, že je jí to jedno, kdyžtak mě prosím opravte, tak tím leda ztíží třeba i pozici ČTÚ nebo ČOI popř. UOHS, když by i tyto instituce měly zájem něco s tím udělat. Jestliže by televize NOVA, PRIMA, MARKÍZA, STV, BARRANDOV A JOJ jasně prohlásily, že s tím nesouhlasí, byla by pozice vyjednávání proti M77 podstatně lepší a v úplně jiné poloze.....

 • 25. 6. 2012 23:53

  bez přezdívky

  Ne, bude kódovaná jako doposud, ale žádá se, aby hrála na všech kartách i bez toho poplatku. Podle informací, které mám, má ČT i problém s těmi kartami cryptoworks, je jich na "Neplacenou nabídku" obrovské množství v provozu, je nezanedbatelné procento koncesionářů, kteří sledují jen ČT, divili byste se. Problém je s úplatrnou výměnou karet obecně pro všechny televizní koncesionáře.­..Nepátral jsem dále po informacích o tomto problému, je marginální ve stínu těch servbisních poplatků.....

 • 26. 6. 2012 0:12

  martin prdel

  jestli seto nevýřeší tak budu muset asi zaplatit 700kč za 2 karty ktreé jsou cs link cryptoworks a potom si je vyměnit za 2x600kč to už je 1900kč toje docela dobrý dojeb nebo na starši tv koupit setbox dvb-t a satelit který měl hodnotu 3000kč má hodnotu ted 300kč ten druhy satelit který jsem vyměnil s sd na hd si můžu zarámovat

 • 26. 6. 2012 6:54

  bez přezdívky

  počítaš nesprávne - najprv nákupná cena karty, potom cena výmeny, potom (asi) poplatok. sd prijímač (a rovnako HD prijímač) pobežia na FTA programy či tv, či r bez problémov. akurát sa treba naučiť "reči" ... a m77 s glisníkom, (ktorého niektorí na sat fórach ospevujú) uvidia čo kúpili - nie dva a pol milióa kariet, ale pár stotisíc platiacich. a bude tu obchodný spor m77 s bývalým vlastníkom platformy skylink o podvode.

 • 26. 6. 2012 0:06

  bez přezdívky

  " Jestliže by televize NOVA, PRIMA, MARKÍZA, STV, BARRANDOV A JOJ jasně prohlásily, že s tím nesouhlasí ... "

  Vy jste mě rozesmál. Nova že by nesouhlasila se servisním poplatkem? Vždyť Skylink za ní platí ze svého šíření Nova HD na satelitu To je řádově milion měsíčně. Nova může tak maximálně držet krok a být ráda, že někdo její HD program vysílá. To samé Prima HD. Vtipné je na tom právě to, že vyčůrané TV stanice nedají na satelitní vysílání ani korunu navíc a nikoho to nerozčiluje, ale Skylink je popotahován za to, že si dovolil (jaká drzost) nechat si za své služby zaplatit 29,-Kč měsíčně.

 • 26. 6. 2012 16:32

  Steve

  Naši žádnej pořádnej sport ani nevysílaj. A hudba? Kde prosivás ... zapněte si FTA německé a máte tam hudby o 80% víc nežli na naší ČT1 - Nově. Právě proto že jsme tak malá republika, tak by se nemuselo kodovat nic - cizinec si to stejně nepustí když nerozumí ani slovu AHOJ :o)))

 • 26. 6. 2012 21:10

  Steve

  Ano je to tak. ČT vůbec nemá co chtít od diváka další peníze, když jí ten divkák už peníze dává (v koncesích) Že kodujou soukromé bych to i trochu chápal jako kšeft. U ČT je to trochu sprost'árna. Divím se dávno, že už tohleto někdo dávno neřešil.

 • 25. 6. 2012 23:27

  bez přezdívky

  No to je sice krásná zpráva, ale zřejmě nikoho se nedotkne, protože kdo má kartu, tak na ni obvykle přijímá všechno a ne jenom ČT. Možná v nějaký STA si oddychnou, tam se karty Skylink-ČT dávaly nejčastěji :-)

 • 25. 6. 2012 23:46

  bez přezdívky

  Ale houby - u Skylinku existuje karta only-ČT, na který jdou právě jenom programy této veřejnoprávní TV. A taky tu kartu prakticky nikdo nemá, její použití je spíš v STA, kde dekóduje program(y) ČT. Navíc pokud je ta karta v provedení Cryptoworks, tak se po její výměně za ICE automaticky stane kartou s celou základní nabídkou.

 • 26. 6. 2012 0:16

  Steve

  Kup si nahrávací combo DVB-T/S a máš to :-) jedna škatule na obojí ba i s nahráváním. Satelitní příjem si zřídíš jak chceš - bud' jen volné bez karty anebo něco i na kartu (dle libosti a možností)

 • 26. 6. 2012 12:51

  bez přezdívky

  Pokud má být něco zadarmo, vysílá se to obvykle nekódovaně. Pak není žádný Skylink a žádná karta potřeba. Pokud něco být zadarmo nemá, je to kódované. To je logika věci.

  Malé země jako ČR vysílají kódovaně i z důvodu autorských práv k vysílaným pořadům, která z důvodu dosažení nízké ceny jsou kupována televizemi jen pro území ČR/SR. Jediná cesta jak to zajistit, je kódování. Kódování, správa a výroba karet něco stojí. Někdo to musí zaplatit. Proto je logický nějaký měsíční poplatek. Freesat by UPC má poplatek 40,-Kč, Skylink teď nahodil 29,-Kč.

  Tolik ekonomická násobilka.

 • 26. 6. 2012 13:53

  bez přezdívky

  Ono to s těmi autorskými právy ovšem valnou logiku nemá. Protože české a slovenské vysílání je v podstatě kódováno jazykem, lepším kódem může být snad jen maďarština :-) . Opravdu si nedovedu představit, že by jinak někdo ve velkém sledoval filmy v češtině.

 • 26. 6. 2012 17:01

  bez přezdívky

  Tady je řeč o nutnosti kódování, ne o kvalitě obsahu. O tom, jestli bude na satelitu stanice kódována nebo ne nerozhoduje Skylink ale sama televize. Kdyby ČT nebo Nova chtěla, může vysílat nekódovaně (FTA) a tedy zdarma a bez Skylinku. Zvýší se jim ale významnně náklady, což nechtějí - proto vysílají kódovaně, což na jejich žádost zajišťuje Skylink. Ten to nemůže donekonečna dělat zadarmo a není možné to na něm ani spravedlivě požadovat.

  Vždyť je to všechno naprosto logické.

 • 26. 6. 2012 17:30

  bez přezdívky

  Logické není právě to, že TV musí kódovat, protože FTA vysílání by je kvůli právům stálo mnohem víc. To je klasický problém všech autorských organizací, že nerozlišují teoretický dosah a reálný zájem. FTA vysílání ČT by mohla teoreticky sledovat celá Evropa. Ovšem kde by se po celé Evropě vzali ti příznivci českého vysílání? A to i v případě, že půjde o sport nebo koncert. Pokud bude český, nikoho venku nezajímá. A mezinárodní stejně v té době poběží FTA na nějaké německé nebo anglické stanici. Spíš než o ochranu práv jde o lobbing firem provozujících tyto kódovací systémy.

 • 25. 6. 2012 23:56

  Steve

  Aha, no tak zase nic. Ale tím že je ČT Veřejnoprávní, tak by i opravdu mohla tohleto pro své zákazníky udělat. ;-) Němci to tak dělaj

 • 25. 6. 2012 22:01

  bez přezdívky

  Spíš tragédie, když to píše laik plný dojmů a ne právník se znalostí věci...