Hlavní navigace

DSL.cz: Další zvyšování rychlostí DSL je za dveřmi

5. 3. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 29
Zvýšení rychlostí DSL na zpřístupněných místních smyčkách sítě Volný předznamenalo další zvyšování rychlostí DSL u všech poskytovatelů. Rychlost 2 Mbit/s se nově stane nejmenší nominální rychlostí pro DSL v České republice. Na zrychlené DSL budou určitě reagovat i poskytovatelé ostatních typů internetového připojení.

Pevné sítě

Do přehledu rychlostí v jednotlivých sítích byly nově přidány i naměřené rychlosti DSL přes LLU (DSL přes zpřístupněnou místní smyčku) v síti Volný, která hned poprvé dosáhla nejvyšších rychlostí ze všech sledovaných sítí. I když má síť Volný pokryto již přes 800.000 telefonních linek v ČR, je v počtu zákazníků, v porovnání s ostatními poskytovateli DSL přes LLU, nejmenší. Počet zákazníků sítě Volný však začne pravděpodobně velmi brzy rychle růst.

Průměrné rychlosti Internetu v pevných sítích (únor 2007)
Síť rychlost v kbit/s meziměsíční změna
T/O2 DSL 960 3 %
GTS Novera DSL – LLU 1 284  –12 %
Radiokomunikace DSL (Premium) – LLU 1 654 13 %
VOLNÝ DSL – LLU 2 139 N/A
Celkem DSL 1 057 6 %
UPC 1 498 9 %
Karneval 2 082  –4 %
Celkem kabelové televize 1 844  –1 %

DSL v síti T/O2

V pátek zveřejněná nová velkoobchodní nabídka Carrier IP Stream od T/O2 (Telefóniky O2) obsahuje nové rychlosti DSL služeb od 1. dubna 2007. Nejnižší nabízená nominální rychlost je 2048/128 kbit/s, maximální rychlost pak 8192/512 kbit/s. Velké změny rychlostí se tedy dají očekávat od dubna. Nabídka přináší změny nejen ve zvýšených rychlostech, ale nově bude poskytovatelům umožňovat daleko větší volnost při volbě datových limitů. Je tak velmi pravděpodobné, že se dále rozšíří i počet nabídek nelimitovaných DSL služeb.

Vraťme se však k minulému měsíci. V tabulce dosahovaných rychlostí DSL služeb jednotlivých poskytovatelů v síti T/O2 již delší dobu k žádným podstatným změnám nedochází. Bohužel to platí i pro průměrné rychlosti ADSL 4 Mbit/s s nedávno navýšeným limitem FUP na 30 GB za měsíc, který zjevně velké množství zákazníků služby stále překračuje. Důsledkem je, že ADSL 4 Mbit/s je pro mnoho zákazníků výrazně pomalejší než udávaná nominální hodnota.

Průměrné rychlosti DSL v síti T/O2 (únor 2007)
512/128 2048/256 3072/256 4096/512
České Radiokomunikace* 242 1 049 N/A N/A
GTS Novera* 357 1 458 1 984 2 749
O2 Internet Expres* 322 1 317 1 944 1 737
Volný (Czech On Line) 390 1 519 N/A N/A
Průměr všech měření 322 1 304 1 914 1 819
% z objednané rychlosti 63 % 64 % 62 % 44 %

Pokud bylo vyhodnoceno méně než 50 měření u dané služby a ISP, nejsou výsledky vzhledem k malému vzorku dat uváděny.
* Výsledná rychlost služeb poskytovatele je ovlivněna měřeními s uplatněnou FUP.

Následující graf ukazuje porovnání vývoje naměřených rychlostí služeb s nominální rychlostí 2048 kbit/s O2 Internet Expres 2048 a Premium 2048 od Českých Radiokomunikací na principu LLU.

Vývoj rychlostí DSL 2 Mbit/s

DSL přes LLU

Na měřáku DSL.cz je stále malý počet dostupných měření jednotlivých DSL služeb přes LLU od jiných poskytovatelů, než jsou České Radiokomunikace. Z toho důvodu jsou v tabulce zatím uvedeny jen služby jednoho poskytovatele.

Maximálních rychlostí DSL v ČR ve výši 9,1 Mbit/s dosahuje služba Volný Internet 10M v LLU síti Volný. V nové nabídce DSL služeb Volný již 10 Mbit nenabízí. Maximální nabízená rychlost je 8 Mbit/s, stávajícím zákazníkům však bude 10 Mbit/s ponechá­no. U ostatních služeb na principu LLU, kde Volný navýšil nabízené rychlosti, budou stávající zákazníci v průběhu března na vyšší rychlosti automaticky migrováni.

Průměrné rychlosti DSL služeb na principu LLU (únor 2007)
služba síť Agregace Rychlost podíl z objednané rychlosti měsíční změna
Premium 1024 RA 1:20 831 81 % 6 %
Premium 2048 RA 1:20 1 530 75 % 4 %
Premium 3072 RA 1:20 2 309 75 % 7 %
Premium 5120 RA 1:20 3 436 67 % 15 %

U všech služeb Českých Radiokomunikací došlo v minulém měsíci ke zrychlení. Zajímavostí je, že při detailnějším pohledu na vývoj rychlostí v měsíci zjistíme, že ke zlepšení došlo od 5. února 2007. Shodou okolností právě v tento den byl zveřejněn minulý článek o lednových rychlostech naměřených na DSL.cz, který upozorňoval na určitý pokles rychlostí služeb Premium. Následující graf zobrazuje vývoj rychlostí služeb Premium, od kterých je na DSL.cz k dispozici nejvíce měření.

Rychlosti Premium DSL v únoru 2007

Mobilní sítě

Únor byl dobrým měsícem pro zákazníky mobilního Internetu od T/O2, protože došlo k navýšení průměrných rychlosti v UMTS síti. V CDMA síti stejného operátora pokračoval vzestup rychlostí již další měsíc za sebou, byť tentokrát relativně malý.

Cloud23

Průměrné rychlosti Internetu v mobilních sítích (únor 2007)
síť rychlost v kbit/s měsíční změna
T/O2 GPRS/EDGE 38 2 %
T-Mobile GPRS/EDGE 72  –11 %
Vodafone GPRS/EDGE 83 17 %
Celkem GPRS/EDGE 64  –9 %
T/O2 CDMA 363 0 %
T/O2 UMTS 361 24 %
T-Mobile 4G 372  –5 %

WiFi

Poslední tabulkou je přehled WiFi sítí, u kterých bylo na DSL.cz ve sledovaném období zaznamenáno více než 200 platných měření rychlostí.

Přehled průměrných rychlostí vybraných WiFi sítí (únor 2007)
Síť Rychlost v kbit/s Síť rychlost v kbit/s
802.cz 724 HKFree.org 3 117
Avonet 1 410 Infos 1 101
Blue4 1 213 Klfree 2 447
CL NET 798 Nová Morava 1 591
Cyrilek.net 3 284 OrbisNet 1 183
CZFree.Net 1 644 Ovfree.net 3 042
DAT 2 495 PilsFree 3 129
Erkor 1 481 Ralsko.net 955
Evkanet 4 721 Simelon.NET 1 805
Fifejdy.cz 2 068 Trustnet 2 941
GEMNET 1 411 Ostatní 1 202
Hi-net 1 774 WiFi celkem 1 482

Naměřené celkové hodnoty rychlostí se v posledních měsících nijak výrazně neměnily a stále se pohybovaly v rozsahu 1,4–1,5 Mbit/s. Bude však zajímavé sledovat, jak nabídky WiFi sítí zareagují na zrychlení DSL služeb.

Vítáte zrychlení rychlostí ADSL?

Autor článku

Autor se v současné době věnuje projektům provozovaným společností ASPA, a.s. (např. server www.DSL.cz, internetový obchod WiFi.ASPA.cz).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).