Hlavní navigace

Ereklama - porazí David dva Goliáše?

27. 6. 2000
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Na českém trhu donedávna působily pouze dva velké výměnné reklamní systémy - BillBoard a Mr.Lin(x). Oba tyto systémy nabízejí vysokou spolehlivost, výměnný poměr blízký 1:1 (závislý na aktuální vyprodanosti), rozsáhlé možnosti plánování kampaní a podrobné statistiky. Donedávna pro ně jedinou významnější konkurencí, navíc nepřímou, byly primárně komerční reklamní sítě (např. IMS), které fungují jako výměnný systém v době mimo placené reklamní kampaně. Během posledních několika měsíců se však objevil třetí významný hráč na poli výměnné reklamy - Ereklama. Bližší pohled na současné možnosti a budoucnost Ereklamy nabízí tento článek.

Na českém trhu donedávna působily pouze dva velké výměnné reklamní systémy – BillBoard a Mr.Lin(x). Oba tyto systémy nabízejí vysokou spolehlivost, výměnný poměr blízký 1:1 (závislý na aktuální vyprodanosti), rozsáhlé možnosti plánování kampaní a podrobné statistiky. Donedávna pro ně jedinou významnější konkurencí, navíc nepřímou, byly primárně komerční reklamní sítě (např. IMS), které fungují jako výměnný systém v době mimo placené reklamní kampaně. Během posledních několika měsíců se však objevil třetí významný hráč na poli výměnné reklamy – Ereklama. Bližší pohled na současné možnosti a budoucnost Ereklamy nabízí tento článek.

Ereklama je výměnný systém podporující klasické bannery 468×60 px, čtverce 125×125 px a ikony 88×31 px. Garantovaný výměnný poměr je 4:5, tj. přibližně stejný jako u hlavních konkurentů. Ereklama nepodporuje rich-media bannery (ty bývají výrazně účinnější, i když pracnější na vytvoření, než formát GIF nebo JPEG a jak BillBoard, tak Mr.Lin(x) je nabízejí zdarma), nenabízí možnost plánování reklamních kampaní a také poskytované statistiky jsou výrazně chudší než u BillBoardu a Mr. Lin(x)e. Ereklama také obsahuje několik více či méně vážných chyb např. v cílení reklamy, takže se větším serverům nestíhají spotřebovávat nahromaděné kredity. Zatímco jak BillBoard, tak Mr.Lin(x) působí vysoce profesionálním dojmem (i když lidé kolem Mr.Lin(x)e občas dělají vše pro to, aby tento dojem pokazili), Ereklama se dosud nedostala ze stádia poloamatérského a nedotaženého projektu.

Přes všechny tyto nevýhody počet serverů, které Ereklamu využívají, prudce roste. K 21. červnu měla Ereklama v kategorii 468×60 (plné bannery) 229 členů (5. května to přitom bylo pouze 115, tj. polovina), v kategorii 88×31 (ikony) 65 a v kategorii 125×125 (čtverce) 25 členů. Aktivních členů (tj. takových, kteří v daný den zobrazí alespoň jeden reklamní prvek) je přitom v každé kategorii zhruba polovina (tento poměr je u konkurenčních reklamních systémů obvykle ještě o něco menší, protože během své delší existence nashromáždí víc už nevyužívaných registrací). Ve srovnání s BillBoardem nebo Mr.Lin(x)em (ten ovšem nabízí pouze formát 468×60) je tedy počet jak registrovaných, tak aktivních členů Ereklamy zhruba desetinový. Podobný poměr platí i pro počet zobrazených reklamních prvků – zatímco jak BillBoard, tak Mr.Lin(x) jich servírují řádově milión denně, Ereklama zobrazila za celý týden (12.-18. 6.) 703 000 bannerů, 145 000 ikon a 53 000 čtverců.

Jedním z důvodů růstu Ereklamy může být atraktivní CTR v systému (CTR je procentuální poměr počtu kliknutí na reklamní prvek – banner, čtverec, ikonu – k počtu jeho zobrazení a je jedním z měřítek úspěšnosti reklamy, samozřejmě více či méně důležitým v závislosti na účelu kampaně). Průměrná CTR pro banner je podle údajů provozovatele Ereklamy Jana Bárty 2%, pro čtverec 2,17% a pro ikonu 0,22% (tyto údaje samozřejmě mohou být v malém reklamním systému zkresleny jedním výrazně (ne)úspěšným reklamním prvkem, který obsadí podstatnou část zobrazení). Průměrná CTR banneru na českém internetu se přitom udává mezi 0,5–1%. Důvodem vyšší CTR v Ereklamě je pochopitelně to, že sdružuje především malé a střední servery, které dosahují vyšší CTR než velké portály (u těch se CTR pohybuje kolem několika desetin procenta). Ereklama tak může dát dobrou volbou pro kampaň, zaměřenou na zvýšení návštěvnosti, ovšem kampaně, mající zvýšit povědomí o značce, se asi budou realizovat jinde.

Ereklama má v současné době poměrně zajímavý několikaprocentní podíl na trhu a stojí na křižovatce – buď bude pokračovat ve své činnosti stejně jako dosud a díky své technologické zaostalosti zůstane navždy daleko vzadu za dvojicí BillBoard – Mr.Lin(x), nebo získá prostřednictvím investora silnější finanční zázemí a výrazně zlepší úroveň poskytovaných služeb – potom má zřejmě šanci urvat větší kus tržního koláče. O tom, že se Ereklama rozhodla jít druhou z těchto cest, svědčí to, že v nejbližších dvou týdnech bude oznámena její akvizice (díky čemuž bude mít více peněz na další rozvoj). Během tří měsíců je plánována řada inovací, např. 10 až 15 možných bannerů na účet, různý počet kreditů podle pozice banneru, připisování kreditů za zobrazení i kliknutí, rozsáhlejší statistiky a možnost plánování kampaní. Ereklama se chce zřejmě vydat cestou Mr.Lin(x)e a alespoň částečně se zkomercionalizovat – svědčí o tom plánované placení za zobrazení a směnný poměr 9:10 pro ty, kdo budou servírovat alespoň 20 000 bannerů denně či placení za kliknutí a později možná i za zobrazení pro všechny členy (tj. nebude potřeba mít živnostenský list jako u Mr.Lin(x)e).

MM socky3

Pokud tedy z nějakého důvodu nejste spokojeni s BillBoardem ani Mr.Lin(x)em, Ereklama stojí za vyzkoušení, nicméně v současné době za oběma hlavními konkurenty výrazně zaostává zejména kvůli nemožnosti přesného plánování reklamních kampaní, chabým statistikám a nemožnosti používat rich-media bannery. Jedinou výraznou konkurenční výhodou Ereklamy je tak zřejmě jen nadprůměrná CTR – tato výhoda se však bude současně s expanzí systému rozmělňovat. Ereklama má však v plánu řadu inovací a díky očekávanému vstupu investora bude mít dostatek prostředků na jejich uskutečnění, takže v budoucnu by mohla příjemně překvapit.

Jiří Lahvička

Autor článku

Autor se věnuje on-line marketingu českého portálu. Atlas a svému soukromému projektu - portálu pro dívky 17.cz.