Hlavní navigace

Fotoalba na Internetu vás mohou připravit o vaše práva

4. 3. 2008
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: 74287
Nenechte se ukolébat sladkými barvami či skvělými službami internetových fotoalb. V řadě případů se vyplatí pečlivě prostudovat licenční a užívací podmínky. V některých z nich totiž najdete pochybná ustanovení, kterými se připravujete o veškerá práva: ten, komu jste svěřili své fotografie, může právě vaše fotografie neomezeně využívat pro vlastní potřeby. A z případného zisku neuvidíte ani haléř.

Přitom jde o něco, co by si rozhodně žádné online fotoalbum (ale ani videotéka) nemělo vůči svým uživatelům dovolovat. V některých případech jde o opravdu absurdní podmínky, kdy se „bezplatně, výslovně a dobrovolně“ vzdáváte všech svých autorských práv. V jiných případech se vzdáváte částečných práv k dílům, v řadě dalších případů není vůbec jasné, jak se provozovatel k autorským právům staví. Byť lze tiše předpokládat, že pokud nic neříká, je povinen se řídit autorským zákonem.

K zkoumání českých fotoalb mě vlastně přivedl Facebook's Rights Grab: How Far Does It Go?. Pokud vládnete angličtinou a zajímá vás skutečně ucelený pohled autora fotografií na možná rizika plynoucí z příliš „majetnických“ přístupů, tak to rozhodně stojí za přečtení. V zásadě jde o to, že jakékoliv fotografie, které se objeví na Facebooku i nepřímo, zůstávají viset na serverech Facebook.com, aniž by o tom skutečný autor věděl. Jde o trochu jiný případ než ostatní uváděné – Facebook tak nepřímo porušuje autorský zákon. Zda se k tomu postaví aktivně, je prozatím neznámé.

Každopádně na českém Internetu je těch, kdo opravdu dávají svým uživatelům jistotu v podobě jasného určení, že jejich práva zachovávají a respektují, ve skutečnosti jako šafránu.

Respektují vaše práva?
Tady ne Mohou vás využít Neutrální, respektive nevíte, co bude Tady vás respektují
fotky pokec.atlas.cz/fot­ky Rajče.net Fotoalba.cz album.cz
ecards.cz/moje-fotoalbum Fofo.cz fotoalbum.cz foto-album.cz
album.volny.cz  — album.fotoonline.cz kek.cz
 — fotoalbum.ser­vers.cz  —
album.idt.cz
fotky.info
fotky.obrazki.cz
fotoalbum.o2ac­tive.cz
video myubo.cz  — stream.cz  —
ceknito.cz n-joy.cz
zahraničí  — facebook.com  — myspace.com
flickr.com
youtube.com

Podrobnosti k rozřazení v tabulce viz níže.

Aspekt ochrany vašich autorských děl samozřejmě není jediným možným problematickým bodem uživatelských/li­cenčních ujednání. Pokud se rozhodnete využít jakoukoliv internetovou službu podobného druhu, prostudujte si pečlivě příslušná ujednání. A všímejte si také dalších věcí:

  • Jak bude řešen okamžik, kdy budete chtít službu přestat využívat. Pokud služba nenabízí okamžitou možnost smazání účtu a záruku toho, že vaše data budou skutečně smazána, přemýšlejte o jiné službě.
  • Není v podmínkách nějakým způsobem ukryta možnost, že po vás provozovatel najednou bude chtít nějaké poplatky?
  • Nedávají podmínky provozovateli možnost zpeněžit vaší e-mailovou adresu či některé, osobní i neosobní, údaje prodejem třetí straně?
  • Jak bude provozovatel řešit problémy s autorským právem, zejména když zjistíte, že někdo zneužívá vaše fotografie. Ale také jak bude řešit to, když někdo obviní z porušování autorského práva vás.
  • Zavazuje se provozovatel k ochraně fotografií či videí, která označíte jako „privátní“?
  • Nemá služba nějaké příliš propracované sociální či Web 2.0 funkce, které by mohly přinést něco, co nebudete schopni překonat?
  • Umožňuje služba nějakou ochranu vašich fotografií? Zejména v okamžiku, kdy zpřístupňuje plnou velikost vašich fotek – v takovém případě jistě není od věci, aby bylo možné přidat vodoznak, ať již neviditelný nebo viditelný.
  • A nezapomeňte ani na jednu velmi důležitou věc, zda provozovatel není jedním z mnoha „anonymních“ provozovatelů. Někdo ukrývající identitu bude mít jenom těžko dobré úmysly.

Pokud chcete vidět příklad opravdu zodpovědného přístupu k věci, zkuste Copyright Policy a Terms of Service na www.deviantar­t.com. České příklady najdete v podmínkách těch služeb, které se dostaly do „Tady vás respektují“, byť žádný z nich není tak detailní a otevřený.

A poslední věc, než přejdeme na přehled toho, jak se různé služby staví k autorským právům. Nezapomeňte, že některé ze služeb mají v podmínkách použití zákaz využití pro komerční účely. Pokud tedy například chcete vystavovat své fotografie na Internetu za účelem jejich prodeje, budete si muset vybrat takové místo, které to umožňuje.

Fotoalba

Fotoalba.cz používají obecné licenční podmínky Centrum.cz, které neurčují nic bližšího o použití fotografií, které této službě svěříte. Nedostatkem je ale bohužel to, že po vytvoření účtu již nikde není vidět odkaz na podmínky. Což je vcelku obvyklý problém. Pokud by snad služby měly být známkovány, i tato vlastnost by byla jedním z důležitých kritérií.

Pokec.atlas.cz/fot­ky je jasným NE pro kohokoliv, kdo chce chránit svá autorská práva k fotografiím (ale obecně k jakémukoliv autorskému dílu). Důvodem je následující odstavec:

Atlas je oprávněn všemi způsoby v rozsahu neomezeném používat, pozměnit a upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem tyto Příspěvky sdělovat veřejnosti, či jinak je rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak je zveřejňovat, poskytovat tato oprávnění k Příspěvkům třetím osobám, převádět nebo prodávat Příspěvky (jejich originál či rozmnoženiny) a vytvářet z nich souborná či odvozená díla.

Je sice pravda, že zmíněné podmínky se vztahují na poskytování a využívání služby registrace Atlas.cz, takže vůbec není jisté, čeho se vlastně týkají, ale možná i to je důvod, proč to neřešit a jít jinam.

Fotoalbum.cz v licenčních podmínkách nijak neurčuje, jak bude zacházet s autorskými díly uživatele.

Ecards.cz/moje-fotoalbum je dalším webem, kam rozhodně svá autorská díla neumisťujte.

2. Poskytnutí Licence

Umístěním jakéhokoli obsahu s autorskoprávním charakterem takového díla na server Ecards.cz zakládá konkludentní udělení nevýhradní bezúplatné licence v územně neomezeném rozsahu, na dobu trvání majetkových práv k tomuto dílu, a to ke všem způsobům užití díla.
Umístěním veřejného nebo soukromého obsahu na server Ecards.cz udělujete společností Design PLUS, s.r.o. licenční oprávnění tento obsah užívat a dále udělit sublicenci k užívání ostatním uživatelům serveru Ecards.cz.

Album.cz je zjevně jedním z mála fotoalb na českém Internetu, které výslovně říkají, že autorská práva zůstávají zachována.

VI.10. Provozovatel prohlašuje, že uživateli budou ze strany provozovatele zachována veškerá autorská práva související s užitím jeho snímků. Uživatel nese veškerou odpovědnost za dodržování autorských práv.

Foto-album.cz je dalším dobrým příkladem.

1.7 Provozovatel prohlašuje, že registrovanému uživateli budou ze strany společnosti AMI Praha a.s. zachována veškerá autorská práva související s užitím jeho snímků.

album.fotoonli­ne.cz žádné jasně určené obchodní ani licenční podmínky nemá.

Fotoalbum.ser­vers.cz opět neurčuje žádné licenční podmínky.

Album.idt.cz má doslovně stejné podmínky jako FotoAlbum.cz, což samozřejmě znamená, že není jasné, jak vašimi autorskými právy hodlá zacházet.

Rajče.net v pravidlech použití obsahuje ustanovení, které mu umožňuje používat vaše autorská díla k vlastní propagaci. Ostatní možné využít a obecně otázka autorských práv není nijak dále řešena. Zde se vzdáváte části svých práv, což ale také může znamenat, že nějaká vaše fotografie bude využita způsobem, který byste si (například) rozhodně nepřáli. Shodným způsobem, jak uvidíte později, řeší otázku autorských práv prakticky všechny zahraniční servery.

Uživatel dává umístěním fotografií na Rajče souhlas k použití fotografií k propagování služby Rajče.

Album.volny.cz po vás bude chtít souhlas s obchodními podmínkami služby ADSL Volný, což se jeví jako požadavek poněkud nadměrný. Autorská práva vašich děl nicméně řešena nejsou. Pokud již jste uživateli ADSL Volný, tak je toto album pravděpodobně rozumnou volbou. Těm, co uživateli nejsou, bych užívání nedoporučoval, obchodní podmínky ADSL Volný jsou velmi složité a určují řadu povinností a podmínek, které vůbec nepotřebujete ře­šit.

Fotky.info nemá žádné dostupné licenční podmínky.

Fotky.obrazki.cz nemá žádné dostupné licenční podmínky.

Fotoalbum.o2ac­tive.cz nemá žádné dostupné licenční podmínky.

Fofo.cz v pravidlech použití obsahuje ustanovení, které mu umožňuje používat vaše autorská díla k vlastní propagaci. Ostatní možné využití a obecně otázka autorských práv není nijak dále řešena. Stejně jako v případě služby Rajče mohou být vaše díla využita pro propagaci služby.

Uživatel souhlasí s tím, že fotografie publikovány veřejně bez omezení přístupu mohou být použity pro propagaci služeb serveru FoFo.cz.

Kek.cz jasně říká, že autorská práva zůstávají tam, kde mají být.

Autorská práva fotografií zveřejněných ve fotoalbech na KEK.cz vlastní jejich autoři. Jakékoliv další šíření každé fotografie je možné pouze se souhlasem jejího autora.

Videoslužby

Stream.cz nijak neřeší vztah k autorskému právu na díla vkládaná jeho uživateli.

N-joy.cz také nijak neřeší práva k dílům jeho uživateli. A dlužno dodat, že tamní podmínky jsou více než podobné těm, které má Stream.cz.

Myubo.cz paradoxně nabízí podmínky v angličtině, což samo o sobě je dostatečný důvod k nevyužívání. Ve skutečnosti je ale Myubo.cz dalším příkladem služby, která si přivlastní vaše autorská díla, a to v plné šíři. Podmínky MyUbo.cz jsou navíc typickým příkladem podmínek, kde zdánlivě poskytnete pouze práva k použití v rámci propagace MyUbo.cz – skutečnost je ale taková, že „including without limitation“ v kombinaci s „Tom Horn Enterprise's bu­siness“ umožňuje využít vaše autorské dílo pro cokoliv jiného.

you hereby grant Tom Horn Enterprise a worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicenseable and transferable license to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display, and perform the User Submissions in connection with the Myubo Website and Tom Horn Enterprise's (and its successor's) business, including without limitation for promoting and redistributing part or all of the Myubo Website (and derivative works thereof) in any media formats and through any media channels.

Ceknito.cz vás v rámci Souhlasím s podmínkami zavede na neexistující stránku, takže budete muset přijít na to, že Pomoc obsahuje jakousi směs česko-slovensky psaných podmínek, která autorská práva nijak neřeší.

Zahraničí

Služeb na fotoalba a videotéku je na zahraničním Internetu až příliš, proto pouze pár příkladů.

Facebook.com již řeč byla. Situace s Facebook.com je trochu složitější, proto se nakonec také ocitl v „Tady ne“ skupině. Facebook.com totiž má zvláštní praxi, kdy se i zcela cizí fotografie, například takové, které se na Facebook.com dostaly skrz RSS nebo prostřednictvím tisíců Facebook aplikací, nepochopitelně končí fyzicky na Facebook.com serverech.

Samotné licenční podmínky FaceBook.com jsou klasické.

By posting User Content to any part of the Site, you automatically grant, and you represent and warrant that you have the right to grant, to the Company an irrevocable, perpetual, non-exclusive, transferable, fully paid, worldwide license (with the right to sublicense) to use, copy, publicly perform, publicly display, reformat, translate, excerpt (in whole or in part) and distribute such User Content for any purpose, commercial, advertising, or otherwise, on or in connection with the Site or the promotion thereof, to prepare derivative works of, or incorporate into other works, such User Content, and to grant and authorize sublicenses of the foregoing.

Flickr.com má velmi propracované podmínky používání (TOS) a respektuje vaše práva.

Youtube.com má podmínky velmi podobné. V obou případech je nutné dodat, že podmínky obsahují převod práva na využití vašich děl službou, tak jak je tomu i u některých českých služeb. Podstatný rozdíl ale je ve formulaci, zejména v tom, že takovéto využití je omezeno opravdu jenom na využití související s touto službou. A není přítomna žádná klička ani nedostatečná formulace, která by umožnila něco podstatně širšího. A navíc je přítomno i řešení otázky využití vašich děl poté, co ukončíte používání služeb.

Myspace.com má podmínky pravděpodobně nejlepší, jaké si jenom můžete přát, neuplatňuje totiž obvyklou klauzuli, která by mu umožnila využít vaše autorská díla pro vlastní propagaci.

Závěr

České služby by nepochybně udělaly dobře, kdyby se poučily v zahraničních podmínkách. To je vcelku jasné a první poučení z celého zkoumání.

Uživatel, který se rozhodne svěřit své fotky či videa nějaké online službě, by měl vždy zvážit, zda licenční/užívací podmínky skutečně vyhovují povaze toho, co na tuto službu chce umístit. Na již zmíněném DeviantArt.com jsou fotografie v opravdu profesionální kvalitě a probíhají tam i obchody s fotografiemi. Je tedy logické, že jejich autoři jsou k ochraně svých děl citlivější a důslednější. Pokud budete na nějakou službu dávat desítky fotek ze svého mobilu, nemusí být otázka ochrany autorských práv až tak významná.

Content 23

Pokud narazíte na nepřijatelné podmínky, zejména takové, které se snaží autory fotografií či videí připravit o jejich práva, jděte jinam. Služeb tohoto druhu je dostatek. A pokud je provozovatel nepoučitelný (ať už z neznalosti nebo prostě proto, že je možná gauner), tak je to čistě jeho problém.

Nezkoumal jsem ani pokročilejší služby, které opravdu slouží spíše pro fotografy (a DeviantArt.com může být přesně tím příkladem). Existuje tak nespočet fotobank, která umožní prodávat a nakupovat fotografie. Zde ale také platí, že se vyplatí dobře číst smlouvu, kterou uzavíráte. Ať již v písemné, nebo elektronické podobě.

Jste spokojeni s online službou spravující vaše fotoalba?

Autor článku

Konzultant a publicista, provozuje www.pooh.cz. Podle některých si myslí, že rozumí všemu, sám je však přesvědčen o pravém opaku a ani v 30+ letech nedokázal přijít na to, jak mít peníze a nepracovat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).