Hlavní navigace

Jak funguje Mobilem.cz?

3. 2. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Služba s názvem Mobilem.cz nabízí možnost placeného zasílání SMS zpráv z Internetu. Buď přímo přes své WWW rozhraní nebo prostřednictvím programu Gatekeeper, a to jak do sítě mobilního operátora T-Mobile, který svou bránu zpoplatňuje, tak i do ostatních sítí a do zahraničí. Zde jsou naše první zkušenosti s touto službou.

Služby pro (placené) posílání SMS zpráv, nikoli přes mobil, ale jinou cestou, v České republice nejsou úplnou raritou. Již před rokem jsem na Lupě popisoval službu FunTom společnosti Fincom, umožňující odesílat předem připravené SMS zprávy po modemu, za 2,50 Kč kus.

Nyní, v souvislosti se změnami mobilního operátora T-Mobile, se otevírá zajímavý prostor pro další služby tohoto typu. Jednou z nich je i Mobilem.cz, provozovaná společností DCCI (na adrese sms.mobilem.cz).

Stručná charakteristika

Služba Mobilem.cz nabízí dvě různé možnosti odesílání SMS zpráv:

 • Přes formulář na webu v podobném stylu, jako tomu bylo dosud při použití veřejných SMS bran na Internetu. Zásadní rozdíl je ale v tom, že nyní je třeba být registrovanými uživateli, musíte se k ní vždy nejprve přihlásit a za každou odeslanou SMS zprávu zaplatíte stanovenou cenu (1,50 Kč). Placení je na principu předplatného, tj. nejprve se složí určitá částka na účet provozovatele, a pak můžete posílat SMS zprávy. Garantováno je doručení do sítí všech tuzemských mobilních operátorů, posílat se dá i do zahraničí (ale již bez garance doručení).
 • Přes program Gatekeeper, který běží na vašem PC. Dosud tento program odesílal SMS zprávy skrze veřejné SMS brány příslušných operátorů, nyní je umí odesílat i skrze službu Mobilem.cz (za příslušný poplatek). Styl práce uživatele s programem se nijak nemění.

Program Gatekeeper ale není integrální součástí služby Mobilem.cz – je nadále samostatným produktem, který pouze umí s touto službou spolupracovat (odesílat skrze ni SMS zprávy). Pokud si na Mobilem.cz „nabijete“ svůj účet alespoň částkou 500 korun, dostanete jeho plnou verzi. Jinak je to freeware živený reklamami.

Zítra přechází na placený způsob odesílání SMS zpráv i sám T-Mobile. Jeho webová SMS brána tedy bude také fungovat jako placená, ale oproti službě Mobilem.cz zde budou určité základní odlišnosti:

 • Placenou webovou SMS bránu T-Mobile mohou využívat pouze jeho klienti, u Mobilem.cz toto omezení není.
 • Cena za odeslání SMS zprávy přes webovou SMS bránu T-Mobile se liší podle toho, jaký cenový program (tarif) odesilatel používá. U Mobilem.cz je cena stejná – pro každého (1,50 Kč).
 • V případě T-Mobile můžete poslat určitý počet SMS zpráv za měsíc zdarma. U Mobilem.cz jsou všechny zprávy zpoplatněné.

Jak se stát uživatelem

Chcete-li používat Mobilem.cz, ať již přímo nebo skrze Gatekeeper, musíte se u této služby nejprve zaregistrovat. Samotná registrace je jednoduchá a přímočará – je třeba si zvolit přihlašovací jméno a nejméně jedno heslo. Druhé (již nepovinné) heslo je obdobou kódu PUK u mobilního telefonu. Dále můžete zadat svou emailovou adresu – ta pak bude předvyplněna jako adresa pro zaslání doručenky (o doručení SMS zprávy).

Při registraci lze zadat také číslo mobilního telefonu. To pak může sloužit jako variabilní symbol při vašich platbách předplatného, i pro získávání dalších služeb. K mému překvapení však toto číslo neslouží k tomu, aby se příjemci SMS zprávy zobrazilo jako telefonní číslo odesilatele (viz dále).

Pouhým zadání potřebných údajů však vaše registrace ještě nekončí (a dosud není platná). Zřejmě kvůli zamezení eventuelního zneužití je nutné ještě nejméně jedno ověření. Na vámi zadanou emailovou adresu je vám automaticky zaslán aktivační kód, kterým musíte svou registraci aktivovat. To systém považuje za ověření správnosti vaší emailové adresy a už vás nechá používat své služby.

Pokud ale chcete použít svůj mobilní telefon, musíte jej autorizovat samostatně. To můžete udělat až po nabití kreditu tak, že si necháte poslat (SMS zprávou) jiný aktivační kód, a ten pak zpětně zadáte do příslušného aktivačního formuláře. Na rozdíl od aktivačního kódu pro email si ale tento aktivační kód musíte sami explicitně vyžádat, automaticky vám zaslán nebude.

Jak dobít kredit

Po úspěšné registraci (a dokonce ještě před ověřením / aktivací vaší emailové adresy) již můžete nabít svůj účet u Mobilem.cz určitou částkou, coby předplatným, ze kterého můžete následně čerpat na poskytované služby. V úvahu připadají dva mechanismy nabití:

 • Převod na účet provozovatele (uživatel je určen variabilním symbolem). Výhodou je možnost odeslání odkudkoli, z jakéhokoli jiného účtu, nevýhodou to, že musíte čekat na připsání platby dva až tři dny, a teprve pak lze předplatné čerpat.
 • Převod z účtu u eBanky. Jelikož provozovatel služby Mobilem.cz má účet u stejné banky, trvá celá transakce jen několik málo minut a navíc máte příslušný formulář pro převodní příkaz řádné předvyplněný vším potřebným.

V obou případech dostanete emailové oznámení o tom, že příslušná částka dorazila na váš účet u Mobilem.cz. Minimální hodnota pro dobití je 200 korun.

Jak posílat SMSky

Když už jste zaregistrováni, přihlášeni a máte dostatek kreditu, můžete začít odesílat SMS zprávy skrze WWW rozhraní. Příslušný formulář vidíte na obrázku a můžete si na něm hned povšimnout několika zajímavých věcí:

 • Díky aktivovanému emailu máte předvyplněnu kolonku pro emailovou doručenku (ale musíte si zatrhnout, že ji chcete poslat – je zdarma). Doručenky jsou podporovány při posílání do všech tuzemských mobilních sítí.
 • Telefonní číslo adresáta zprávy musíte zadat ručně. Nemáte k dispozici žádný „telefonní seznam“ ani naposledy zadaná čísla. Pokud se spletete a zadáte nesprávné číslo, systém to nekontroluje, zprávu předá k doručení a vám ji naúčtuje v plné výši. Provozovatel na můj dotaz slíbil, že kontrolu zavede ještě dnes a nějakou podobu seznamu do půlky února.
 • Do formuláře můžete napsat i delší zprávu, pokud přesáhne počet 152 znaků, bude rozdělena na příslušný počet SMS zpráv o 152 znacích, které zaplatíte samostatně. Ve formuláři je javascriptové počítadlo, které vám průběžně říká, na kolik samostatných SMS zpráv bude váš text rozdělen. V době, kdy jsem službu testoval poprvé, toto počítadlo nepočítalo správně. Chyba byla v tom, že započítávalo ENTER jako jeden znak, ale fakticky se přenášel jako dvojice znaků. Nyní už je to opraveno. Důvodem pro kratší velikost SMS zprávy je to, že každá dílčí SMSka začíná určitým prefixem. Ten je nyní tvořen čtyřmi až pěti znaky, např. „@1/2:“, či „2/2:“ u dalších SMS zpráv, na které se „rozpadla“ jedna větší. V brzké době by ale samotný prefix neměl být jednoznakový („@“), nýbrž tříznakový.
 • Dělení zadaného textu na jednotlivé SMS zprávy je inteligentní – pokud to nevede ke zvýšení počtu SMS zpráv, je dělení realizováno po celých slovech, jinak po znacích.
 • Pokud zadáte text s diakritikou, systém jej „odčeští“ až při vlastním odesílání, tj. ve formuláři budete stále vidět text s diakritikou.

Příjem SMS zpráv

Na doručených SMS zprávách je zajímavé to, že neobsahují telefonní číslo svého konkrétního odesilatele, ani jinou jeho identifikaci (jako odesilatele, alespoň do sítě T-Mobile, uvádí číslo +420603110000). Přitom identita odesilatele je službě Mobilem.cz známa, dokonce i číslo jeho mobilního telefonu (je-li autorizováno), takže by mělo být možné tyto údaje využít. Proč se tak neděje, na to jsem se zeptal provozovatelů:

V tuto chvíli tam bude vždy naše číslo. Přestože rozhraní do SMSC umožňuje dle specifikace uvést jako odesílatele jiné číslo (to znamená například autorizované telefonní číslo), tak zatím toto nebude možné. Operátoři si tuto možnost chrání (byla by velmi nepříjemně zneužitelná), a my doufáme, že se dohodneme na možnosti toto zavést.

Archivace SMS zpráv

Zprávy, které skrze Mobilem.cz odešlete, se v systému archivují a vy máte možnost se na ně zpětně podívat. Nikde není uvedeno, jak „hluboko“ se tyto zprávy budou archivovat. V podmínkách služby také není explicitní zmínka o důvěrnosti obsahu těchto zpráv. To nejspíše bude řešeno obecnějšími ustanoveními telekomunikačního zákona (o listovním tajemství), ale možná by bylo vhodné to ošetřit explicitně.

Osobně bych uvítal možnost, aby si uživatel mohl podle své volby vypnout nebo zapnout archivaci, a také si mohl podle svého uvážení již zaarchivované zprávy smazat.

Kromě archivu svých SMS zpráv dostáváte u Mobilem.cz také podrobný výpis transakcí s vaším účtem:

ICTZ23

 • kdy a jak jste dobíjeli kredit
 • kdy a jak jste čerpali svůj kredit

Vše přitom naleznete v rámci svého osobního účtu. Přístup k němu je chráněn uživatelským jménem a přístupovým heslem. Nabízena je možnost přihlášení a komunikace přes HTTPS, ale toto ještě včera nefungovalo (kvůli chybě na straně serveru).

V pokračování této recenze se podrobněji zaměřím na využití programu Gatekeeper spolu se službou Mobilem.cz.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.