Hlavní navigace

Názory k článku LANGMaster: jen klamavá reklama a nekalá soutěž?

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 16. 1. 2004 13:55

  Jan Wagner (neregistrovaný)
  Z deseti důvodů ke koupi LANGMaster komentuji jen některé, máte pravdu, měl jsem je uvést za pořadové číslo slovo důvod.
 • 16. 1. 2004 14:31

  Jan Petrzalek (neregistrovaný)
  Nefunguje mi odkaz na recenze v PC Worldu, docela me to zajima, prosim opravit nebo uvest do komentare.
 • 16. 1. 2004 15:29

  Patrick Zandl (neregistrovaný)
  Dokument byl zřejmě přejmenován :)
  http://www.pcworld.cz/pcw.nsf/html/test-old - tam najdete "Srovnávací test multimediálních vzdělávacích titulů pro základní a střední školy" - ale jestli je to to samé, co myslel autor, netuším...
 • 16. 1. 2004 15:31

  Jan Wagner (neregistrovaný)
  Omlouvám se, článek jsem psal před několika dny. Redakce PC WORLD mezitím test po kritické reakci poškozených výrobců smazala. V případě zájmu Vám mohu všechny soubory zaslat mailem. Zde je kopie některých částí:

  Multimédia do školy

  Srovnávací test multimediálních vzdělávacích titulů pro základní a střední školy

  Po desítky let patřily mezi neodmyslitelné atributy školní docházky a výuky penál na tužky, sešity (pochopitelně s normovanými linkami) a především pak učebnice. I do této oblasti vnáší výpočetní technika revoluci, i když spíše plíživou a nenápadnou, a to v podobě multimediálních výukových titulů. Na stránkách našeho magazínu máte již po několik let možnost se v každém čísle seznámit s řadou produktů, jež lze plně, či s menšími výhradami pro školní výuku doporučit, avšak prakticky vždy se jednalo o jednotlivé tituly, bez uvedení širšího kontextu. Z tohoto i dalších důvodů jsme se rozhodli vám v tomto čísle přinést rozsáhlejší srovnání, jež zachycuje aktuální stav na tuzemském trhu s multimediálními výukovými materiály.
  Do našeho testu jsme zařadili kompletní produktové řady celkem pěti největších výrobců/dodavatelů, jejichž kolekce lze označit za ucelené a jednoznačně orientované na výuku dětí školního věku a znalostí. Cílem nebylo porovnávat tituly, ale spíše poskytnout informaci o tom, jak si jednotliví tvůrci ve snaze pokrýt školní výuku momentálně stojí. Předmětem zhodnocení byla multimediální úroveň, technologické možnosti, didaktické kvality, ale též pochopitelně celkový rozsah kolekcí, množství výukových dat a soulad s tradičně vyučovanou látkou na základních školách a na nižších stupních víceletých gymnázií.
  Při našem testování jsme postupovali poměrně důkladně a zhodnocení, jež naleznete na těchto stránkách, je výsledkem rozsáhlejší analýzy. Podrobné údaje ve formě tabulek a přesné testovací metodiky najdete buďto na našem CD nebo na webových stránkách PC WORLDu. Právě na těchto místech jsou uvedeny přesné výsledky srovnání, jež nás vedly k závěrům a srovnání v následujících odstavcích.

  *****

  LANGMaster International
  Hodnocení:

  Výuková kolekce společnosti LANGMaster International představuje v mnoha ohledech bezkonkurenční řešení na našem trhu, čemuž odpovídá i celkový výsledek: v součtu všech bodovaných kritérií se stala naším vítězem, a to s velkým náskokem před druhým v pořadí.
  Již co do počtu titulů nemá tato výuková řada srovnání: necelé čtyři desítky položek jsou distribuována na zhruba stovce (!) cédéček, a navíc dodavatel celý komplet v posledním roce velmi rychle rozšiřuje. Výuková látka splňuje poměrně náročná kritéria, a to jak po stránce souladu se stávajícími předměty, vyučovanými na školách, tak z hlediska konkrétní náplně, jež byla připravena lokalizací a přizpůsobením tuzemským nárokům ze zdrojů zahraničního dodavatele. Výukový materiál lze rovněž označit za plně multimediální – zahrnuje řadu názorných prvků a umožňuje dobrou interakci s uživatelem.
  Velmi zásadně své konkurenty LANGMaster předhání v oblasti nasazení ve školním prostředí. Všechny tituly lze hromadně instalovat a spravovat díky jednotnému síťovému prostředí a žáci mohou svá osobní nastavení používat ve škole i doma podle potřeby. Pedagogům nechybí prostředí pro tvůrčí přípravu výuky v podobě autorského nástroje, a dále je jim k dispozici rozhraní pro sledování práce žáků v rámci všech předmětů.
  Z hlediska dlouhodobější perspektivy nemá kolekce LANGMaster v našem testu konkurenci. Technologicky jednotné, kvalitní prostředí a široká škála přesně zaměřených a rychle přibývajících titulů jsou nejlepší volbou jak pro školy, tak pro domácí uživatele.


  MediaTrade
  Hodnocení:

  Přestože nabídka společnosti MediaTrade je poměrně nesourodá a roztříštěná, v oblasti výuky pro děti spíše staršího školního věku disponuje relativně početnou kolekcí titulů s poměrně vysokou kvalitou multimediálního provedení. Nabídce dominuje především špičková kolekce pro studium cizích jazyků (angličtina, němčina) a několik produktů z oblasti přírodních věd, takže úhrnem si jako zákazník můžete přijít na zhruba 15 položek.
  Nevyhlášeným vítězem kolekce je rozhodně jazyková výuka, připravená stejně jako většina titulů lokalizací na základě plnohodnotné zahraniční předlohy. Po stránce pedagogické se jedná o velmi kvalitní, obsáhlé a pečlivě připravené komplety. Technologické zpracování je plně multimediální a zahrnuje široké možnosti interakce žáků s výukou, což platí i v případě přírodovědně orientovaných titulů, jež jsou zaměřeny na biologii, chemii a fyziku. Na druhou stranu nevýhodou je, že výuková látka přímo neodpovídá zavedeným školním předmětům v typickém rozsahu a pedagog má jen omezené možnosti zdrojový materiál využít pro vlastní formování podoby výuky.
  Ačkoliv jsou jednotlivé produkty vesměs zpracovány technologicky kvalitně, nenacházíme zde možnost jejich organického propojení a pokročilejší správy v rámci větší sítě. U studia jazyků je zde alespoň náznak pokročilých možností v podobě účtů jednotlivých studentů.
  Protože výukový celek je poměrně nesourodý, lze především doporučit studium jazyků, a to jak pro školní prostředí, tak pro domácí samostudium.


  Terasoft
  Hodnocení:

  Nabídka této společnosti patří již řadu let mezi stálice tuzemského trhu a počtem nabízených titulů, dosahujícího zhruba dvou desítek, se řadí do popředí. Prakticky u celé výukové kolekce se výrobce a dodavatel Terasoft spoléhá na vlastní výukový obsah, jenž byl připraven externími spolupracovníky, kteří se, soudě dle výsledku, pohybují v prostředí tuzemského školství. Výsledkem je materiál, jenž je koncipován v poměrně úzkostlivé shodě s tuzemskými školními osnovami, takže nabízené tituly lze poměrně neomylně ztotožnit s vyučovanými předměty, v případě cizích jazyků pak s konkrétními učebnicemi, jež jsou běžně na školách využívány.
  Po stránce technologické však produkty Terasoftu viditelně zaostávají za některými konkurenty. Zpětná kompatibilita (někdy až s Windows 3.11) je dnes již mírně diskutabilní, navíc při zohlednění faktu, že takto zastaralé uživatelské rozhraní se z dnešního pohledu chová podivně a o dobré ergonomii nemůže být řeč, neboť dnešní školáci takto staromódní prostředí nemohou znát. Za současnou konkurenční produkcí začíná Terasoft zaostávat i po stránce didaktické: jednotlivé tituly často nelze ani označit za multimediální, neboť představují elektronický opis textových předloh s jednoduchou funkčností, mnohdy chudou grafikou a bez názornějších pomůcek. V případě zájmu o nasazení ve větším síťovém prostředí nenaleznete u titulů Terasoft žádnou významnější technologickou podporu.
  Tituly tohoto dodavatele jsou vhodné při striktním dodržování osnov jednotlivých předmětů a mohou znamenat výhodu na velmi starých počítačích.


  BSP Multimedia
  Hodnocení:

  Multimediální kolekce této společnosti je po stránce obsahu prakticky výhradně postavena na velmi kvalitním a názorném obsahu, jehož dodavatelem je známý nakladatelský gigant Dorling Kindersley, takže BSP Multimedia materiál lokalizuje a v podobě českých titulů distribuuje. Z hlediska celkového rozsahu je tato kolekce v našem testu nejmenší – počet titulů, jež lze označit za vhodné pro školní výuku, nepřekročil desítku. Na druhou stranu kvalita obsahu patří určitě ve srovnání s ostatními k nejvyšším a zaslouží si plně označení multimediální, přičemž všechny dílčí tituly jsou navíc velmi vyrovnané. Tuto výhodu však opět kalí jiný fakt: prakticky žádná z položek v kolekci nebyla navržena v souladu s výukou určitého konkrétního školního předmětu, z čehož vyplývá jistá tematická roztříštěnost a celková nesourodost. Jednotlivé produkty jsou zkrátka koncipovány jako samostatné, soběstačné položky.
  Podíváme-li se na technologické řešení, nenalezneme bohužel žádnou zásadní výhodu. Jednotlivé produkty nedisponují možností vzájemného propojení či pokročilé síťové instalace ve školní síti a také tvůrčímu pedagogovi nejsou po ruce nástroje, s jejichž pomocí by dotvořil či upravil jinak velmi kvalitní zdrojový výukový materiál. Na druhou stranu, jednotlivé tituly jsou dostupné na široké škále platforem (včetně počítačů Macintosh) a již zmiňovaná technologická úroveň multimediálních funkcí je poměrně vysoká.
  Tituly tohoto dodavatele jsou vhodné především pro domácí rozšiřující výuku.


  Silcom Multimedia
  Hodnocení:

  Přestože výukové tituly této společnosti představují na českém „školním“ trhu dobře známé zboží, nepodařilo se této kolekci v našem hodnocení, i když těsně, opustit poslední příčku. Jedním z podstatných faktů je rozsah nabídky: výuková řada pro školáky zahrnuje sice koncepčně poměrně jednotnou, ale jinak nepočetnou sadu jedné desítky titulů. Po didaktické stránce se jedná o mírně nadprůměrně připravený materiál a tvůrci v tomto ohledu spoléhali na tým odborníků se zkušenostmi z tuzemského školství, takže jednotlivé produkty poměrně slušně odpovídají běžně vyučované problematice. Na druhou stranu využití multimédií je spíše podprůměrné a v některých případech představuje titul jen mírně vylepšenou elektronickou variantu učebnice či pracovního sešitu. Ovládací rozhraní lze označit za poměrně jednoduché a nepříliš ergonomické.
  Z hlediska nasazení ve větší školní síti rovněž nenarazíte na pokročilejší možnosti. Dodavatel v podstatě počítá s jednouživatelským nasazením, bez možnosti vzájemného propojení titulů, centrální správy či pokročilé instalace. Pedagog je odkázán na hotové produkty, jejichž další úprava není možná, takže pro tvůrčí nasazení nezbývá příliš prostoru.
  Na titulech Silcomu je znát snaha zkušených didaktických odborníků, avšak také technologická a multimediální nedostatečnost. S přihlédnutím k množství titulů, jež byly vydány za dlouhé období, jde rovněž o kolekci s nejistou perspektivou. Produkty jsou vhodné pro domácí i školní nasazení.


 • 16. 1. 2004 16:57

  MedvídekPů (neregistrovaný)
  Janku, "před několika dny"? Nestudoval jsem to, ale není to to samé co

  http://www.ceskaskola.cz/ICTveskole/Ar.asp?ARI=101479&CAI=2131

  LANGMaster: nekalá soutěž, nebo jen špatná formulace?

  V on-line verzi časopisu PC WORLD se objevil srovnávací test výukového softwaru, který je "ušit na míru" produktům LANGMaster. A na české školy zároveň došel spam od této společnosti s odkazem na tento článek, který LANGMaster označuje jako nezávislý, přestože ho objednal a zaplatil.

 • 16. 1. 2004 17:22

  Jan Wagner (neregistrovaný)
  Dane, bylo to vskutku před několika dny (psal jsem to nejspíše až 5.1.), článek na České škole není identický a "vyšel" v mrtvé sezóně před vánočními svátky. Test byl na PC WORLDu přejmenován, pokud mám dobré informace, až toto úterý.
 • 16. 1. 2004 18:16

  MedvídekPů (neregistrovaný)
  nojo, fakt je to jiné. Protože jsem o tom už četl na ČS, tak jsem necítil potřebu to číst tady. Škoda že to vypadá jako kdyby se na dvou místech psalo totéž :)
 • 16. 1. 2004 17:31

  Jan Wagner (neregistrovaný)
  A propos: co si myslíš o postupu LANGMasteru a PC WORLDu, případně o v testu použitých kritériích?
 • 17. 1. 2004 15:08

  Medvídek Koala (neregistrovaný)
  Patrik Malina, autor článku kritizovaného v bodě 3, je uznávaný novinář. Vyjádření, zaslené panem Patrikem Malinou panu Janu Wagnerovi, kopíruji z diskuse na České škole. Pana Wagnera ale zřejmě argumety nezajímají, jak píše 7.1.2004 PhDr. Václav Husák na České škole: Wagner = ostuda nezávislé žurnalistiky.

  Patrik Malina: "Na základě našeho rozhovoru tedy kontroluji dne 22.12. 2003 v 18.40 webové stránky www.pcworld.cz a docházím k závěru, že materiál tak, jak je vydavatelstvím IDG uveřejněn, odpovídá té podobě, v jaké jsem jej naposledy poskytl společnosti LANGMaster na základě našeho vzájemného ujednání. Neměl jsem v tuto chvíli (tedy 22. prosince večer) čas zkontrolovat materiál stoprocentně, nicméně na základě zběžného prohlédnutí především údajů v tabulkách (samotný text jsem opravdu nestihl celý pročíst) usuzuji, že nedošlo k podstatné změné faktického obsahu, a to z jakékoliv strany. Veškeré původní materiály, jež jsem připravil, mám pochopitelně zazálohovány.

  Zároveň rozhodně potvrzuji, že autorem materiálu jsem já. Vytvořil jsem jej dle svého nejlepšího svědomí a tvůrčích možností jako autor, a to na základě zadání společnosti LANGMaster International, jež mne oslovila s touto nabídkou, a nabídla mi odpovídající autorský honorář, jehož výše byla stanovena obvyklou cestou, která není v žádném rozporu s mou pětiletou zkušeností v oblasti IT žurnalistiky. Tento srovnávací test považuji za zcela nezávislé hodnocení v rámci mých autorských možností, neboť volba kritérií, hodnotícího systému i zařazení produktů bylo zcela mou věcí a zadavatel mne nijak neovlivňoval, neboť jeho prioritou při zadávání bylo realistické srovnání a posouzení současného stavu.

  Dále jasně potvrzuji, že mne zadavatel informoval, že materiál je určen pro jeho interní potřebu jako informace o aktuálním stavu na trhu. Nebyl jsem před vyhotovením materiálu nijak spraven o tom, jaké budou jeho další osudy, a o uveřejnění v magazínu PC WORLD jsem se dozvěděl ve stejnou chvíli, jako čtenářská veřejnost. Na objasnění bych ještě rád uvedl, že vlastní testování bylo, jak jsem si právě ověřil, ukončeno zhruba v polovině září roku 2003, takže před uveřejněním vznikla jistá časová prodleva. Dále doplňuji, že o samotné metodice mám k dispozici ještě doplňující materiál, jenž při zkracování (jehož autorem jsem opět já) nebyl nakonec do studie zahrnut (tedy v podobě, jež byla následně uveřejněna).

  Protože jako autor si za obsahem plně stojím, jsem pochopitelně připraven v rámci svých časových možností faktickou náplň obhájit a vést o věci odbornou diskusi. Jen bych rád zdůraznil, že mým prioritním profesním zájmem jsou jiné činnosti, než autorství článků pro IT periodika, takže tomuto budou odpovídat mé případné časové dispozice v budoucnu. V každém případě bych ovšem rád napomohl rozvoji obdobných projektů, a to dílem společným s dalšími případnými spolupracovníky, kteří se těmto tématům věnují. Mé odborné zkušenosti a názory jsou Vám případně k dipozici."
 • 17. 1. 2004 15:34

  Jan Wagner (neregistrovaný)
  Koalo, ubohá Koalo, lež má krátké nohy. Kopie není z diskuse na České škole, ale z mého článku na České škole, kde jsem dal Patrikovi Malinovi prostoru víc než dost. Ale tento článek na serveru LUPA je o matení zákazníků  společnosti LANGMaster na jejich serveru Brána vědění, ne o Patrikovi Malinovi a jeho veskrze pochybné a neprofesionální studii. Virtuální PhDr. Václav Husák píše jen anonymně v diskusi na České škole, jde skutečně o vynikající zdroj validních informací...
 • 17. 1. 2004 15:08

  Medvídek Koala (neregistrovaný)
  Patrik Malina, autor článku kritizovaného v bodě 3, je uznávaný novinář. Vyjádření, zaslené panem Patrikem Malinou panu Janu Wagnerovi, kopíruji z diskuse na České škole. Pana Wagnera ale zřejmě argumety nezajímají, jak píše 7.1.2004 PhDr. Václav Husák na České škole: Wagner = ostuda nezávislé žurnalistiky.

  Patrik Malina: "Na základě našeho rozhovoru tedy kontroluji dne 22.12. 2003 v 18.40 webové stránky www.pcworld.cz a docházím k závěru, že materiál tak, jak je vydavatelstvím IDG uveřejněn, odpovídá té podobě, v jaké jsem jej naposledy poskytl společnosti LANGMaster na základě našeho vzájemného ujednání. Neměl jsem v tuto chvíli (tedy 22. prosince večer) čas zkontrolovat materiál stoprocentně, nicméně na základě zběžného prohlédnutí především údajů v tabulkách (samotný text jsem opravdu nestihl celý pročíst) usuzuji, že nedošlo k podstatné změné faktického obsahu, a to z jakékoliv strany. Veškeré původní materiály, jež jsem připravil, mám pochopitelně zazálohovány.

  Zároveň rozhodně potvrzuji, že autorem materiálu jsem já. Vytvořil jsem jej dle svého nejlepšího svědomí a tvůrčích možností jako autor, a to na základě zadání společnosti LANGMaster International, jež mne oslovila s touto nabídkou, a nabídla mi odpovídající autorský honorář, jehož výše byla stanovena obvyklou cestou, která není v žádném rozporu s mou pětiletou zkušeností v oblasti IT žurnalistiky. Tento srovnávací test považuji za zcela nezávislé hodnocení v rámci mých autorských možností, neboť volba kritérií, hodnotícího systému i zařazení produktů bylo zcela mou věcí a zadavatel mne nijak neovlivňoval, neboť jeho prioritou při zadávání bylo realistické srovnání a posouzení současného stavu.

  Dále jasně potvrzuji, že mne zadavatel informoval, že materiál je určen pro jeho interní potřebu jako informace o aktuálním stavu na trhu. Nebyl jsem před vyhotovením materiálu nijak spraven o tom, jaké budou jeho další osudy, a o uveřejnění v magazínu PC WORLD jsem se dozvěděl ve stejnou chvíli, jako čtenářská veřejnost. Na objasnění bych ještě rád uvedl, že vlastní testování bylo, jak jsem si právě ověřil, ukončeno zhruba v polovině září roku 2003, takže před uveřejněním vznikla jistá časová prodleva. Dále doplňuji, že o samotné metodice mám k dispozici ještě doplňující materiál, jenž při zkracování (jehož autorem jsem opět já) nebyl nakonec do studie zahrnut (tedy v podobě, jež byla následně uveřejněna).

  Protože jako autor si za obsahem plně stojím, jsem pochopitelně připraven v rámci svých časových možností faktickou náplň obhájit a vést o věci odbornou diskusi. Jen bych rád zdůraznil, že mým prioritním profesním zájmem jsou jiné činnosti, než autorství článků pro IT periodika, takže tomuto budou odpovídat mé případné časové dispozice v budoucnu. V každém případě bych ovšem rád napomohl rozvoji obdobných projektů, a to dílem společným s dalšími případnými spolupracovníky, kteří se těmto tématům věnují. Mé odborné zkušenosti a názory jsou Vám případně k dipozici."
 • 17. 1. 2004 16:09

  shrek (neregistrovaný)
  No, pan Wagner např. jako první (nebo alespoň mezi prvními) upozorňoval na nesrovnalosti v projektu INDOŠ, v čemž mu nakonec dal za pravdu NKÚ, instituce, která požívá všeobecné vážnosti a důvěry. A taky nevyplňuje cizí e-mailovou adresu do diskusních příspěvků. Já osobně o ničem ostudném z jeho strany nevím a to jsem četl nejeden jeho článek.
 • 25. 1. 2004 0:38

  Jan Wagner (neregistrovaný)
  O panu Malinovi vypovídá následující text z webu PCWORLD:

  Vytištěno ze stránek:
  Datum vydání:
  www.pcworld.cz
  22.01.2004 15:13:15

  Vyjádření zúčasněných firem a redakce k testu výukového software, který zde byl zveřejněn

  Redakce PC Worldu oznamuje, že test výukového SW, který byl uveřejněn na této stránce nebyl vytvořen v souladu se standardy nezávislého počítačového media, nýbrž že šlo o materiál vytvořený externím autorem na objednávku společnosti Langmaster International, s.r.o. a touto společností také zaplacený. Důkazy také nasvědčují tomu, že společnost Langmaster International, s r.o. (jedna z hodnocených firem) tento test před uveřejněním upravovala na svém počítači. Poté byl tento test podsunut našemu časopisu jako nezávislý test nezávislého novináře. Čtenáři na základě tohoto materiálu mohli nabýt názoru, který je v rozporu se skutečným stavem. PC World se tímto distancuje od níže uvedeného testu, jeho výsledků i popsaných nekalosoutěžních praktik a omlouvá se svým čtenářům i poškozeným firmám.

 • 24. 1. 2004 14:50

  Josef Aujezdský (neregistrovaný)
  Klamavá reklama je jedním ze způsobů nekalé soutěže. Takže ten nadpis článku nedává úplně smysl.
 • 25. 1. 2004 0:31

  Jan Wagner (neregistrovaný)
  Jde o klamavou reklamu a i o další nekalosoutěžní jednání. Jaký jiný smysl či logiku v tom hledáte? Řadě laiků tyto dva termíny nesplývají v jeden.

  Ostatně jaký je Váš odborný názor na věc samu?
 • 25. 1. 2004 13:31

  Josef Aujezdský (neregistrovaný)
  "Jaký jiný smysl či logiku v tom hledáte? Řadě laiků tyto dva termíny nesplývají v jeden."

  Nemyslel jsem to nijak útočně, pokud tam byla spojka "a" tak nemusí být zřejmé, že klamavá reklama je nekalou soutěží.

  Skutkově věc samozřejmě posoudit nemůžu, vzhledem k tomu, že o věci vůbec nic nevím.