Hlavní navigace

Malí až naposled

Rizikový fond CDA oznámil kapitálový vstup do jedné z největších českých firem zabývajících se IT solutions, Expert & Partners engineering. Jedná se o další mega akvizici, protože CDA investovalo 240 milionů Kč výměnou za blíže neurčený podíl ve firmě. Akvizici se věnuje Jasna Sýkorová.
Jasna Sýkorová 8. 6. 2000
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Hlavním předmětem činnosti EPE jsou IT konzultace, B2B (Business to Business) solutions a podnikové informační systémy a vstup CDA do firmy nezaručí EPE pouze finanční prostředky pro další rozvoj, ale pravděpodobně i potenciální odbytiště, jelikož CDA podporuje spolupráci a obchod mezi firmami, do kterých investovalo. V Čechách zatím CDA vstoupilo do dvou firem, do tiskárny Bohemia Print a stavební firmy Stavo Artikel, přičemž manažer Stavo Artikelu se netajil tím, že počítá s využitím B2B systému pro svůj obchod.

CDA fond zároveň finišuje jednání s další IT firmou, tentokráte na Slovensku, která by svým zaměřením měla doplňovat aktivity Expert & Partners a pravděpodobně i pomoci stáji CDA upevnit své pozice dále na východ.

Přestože jedním z akcionářů CDA je Evropská banka pro obnovu a rozvoj, což je instituce, která podporuje rozvoj podnikání v tranzitních ekonomikách, není tento fond žádný altruista. Investuje s jasným záměrem vydělat a to co nejvíc, stejně tak jako všechny ostatní rizikové fondy.

CDA si vybírá podniky, jejichž růstový potenciál je alespoň 30 procent a jejichž roční obrat se pohybuje mezi 500 miliony až 2 miliardami Kč. Svůj podíl v nich podrží na dobu od tří do pěti let a pak jej buď umístí na kapitálovém trhu nebo prodá strategickému investorovi. A na tom vydělá. Cenou je samozřejmě rizikovost takového podnikání.

Na tuto chladnou matematiku pak doplácejí především malé IT firmy. Aby byly schopné bojovat proti stále větším a silnějším konkurentům, potřebují také kapitálovou injekci přiměřenou jejich velikosti a možnostem. Bohužel, takovéto obchody se ale fondům jako je CDA nevyplatí a to ani při 30 procentním růstu. V případě desetimilionového obratu za rok by se jednalo buď o příliš malý výnos nebo o nepřiměřené riziko. Malý výnos není zajímavý a co se rizika týče, Čechy nejsou Amerika a Amerika už není co bývala, takže ani tudy cesta nevede.

EBF20-tip-temata

Zdá se, že za menšími firmami přijde kapitál naposled. Ve chvíli, kdy bude na trhu několik silných hráčů, posílených vydatným rizikovým kapitálem, promění se tyto v otesánky a některé ze svých menších kolegů pohltí. A to také naznačoval Milan Ganik, manažer fondu CDA – že sice nebudou investovat do menších projektů, ale nevidí problém v tom, aby se Expert & Partners vydalo na nákupy.

Jasna Sýkorová