Hlavní navigace

Názory k článku Martin Koníř (Nemocnice Na Bulovce): Chtěli jsme naši eNeschopenku uvolnit zdarma. Prý bychom ale okradli stát

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 25. 6. 2020 11:31

  lahvon

  To je smutný příběh.
  Protože by někdo mohl říct, že experti placení z veřejných peněz vytvořili produkt a zveřejnili ho zdarma,... a tudíž se investice do nich nezhodnocuje..., tak raději zahodíme potenciál jejich práci efektivně využít jinými státními institucemi a šetřit tak veřejné peníze.

  Takže právní pohled je safe, ale ekonomický efekt na veřejné finance a společenský přínos je přesně opačný.

  Ach jo.

 • 25. 6. 2020 12:23

  SB

  K dané situaci vedly 2 chyby:
  1. Když pan Koníř věděl, že jeho právníci rozumějí pouze zdravotnictví (kdo u nich řeší věci např. kolem porovozu nemocnice???), neměl se jich ptát.
  2. Když právníci věděli, že rozumějí jen zdravotnictví (nebo nemají dostatek sebereflexe a soudnosti?), neměli mu odpovídat.

  Aby to nevypadalo, že chci kritizovat: Za snahu a činnost si zaslouží p. Koníř uznání.

 • 25. 6. 2020 13:16

  wsh

  Bohužel, právník si nejlépe ochrání svůj flek, když řekne, že to nejde než aby riskoval, že to udělají špatně. Zažil jsem to samé v korporaci, kdy při tvorbě nástroje na hromadný upgrade firmware v síti zákazníků nám naši právníci řekli, že zákazník musí ručně schválit licenci pro každé zařízení zvlášť (tím ten nástroj ztratil smysl). Argument, že konkurence to umí bez toho nepomohl.

  Jinak za mě velké uznání za to, že se v prostředí nemocnice (a ještě zrovna Bulovky, která je pro pacienta ztělesněním zoufalství) najde takto osvícený člověk.

  P.S.: Kdybyste ještě dokázali vyměnit příšerné (a některé nefukční) automaty na poplatky za moderní řešení, třeba webové nebo appku, bylo by to skvělé.

 • 25. 6. 2020 18:10

  Miroslav Šilhavý

  Autorsky je chráněné všechno, i zdrojový kód. Právník na autorské právo Vám nepomůže. Jde o vůli nemocnice a jeho zřizovatele. Zřizovatelem obvykle nebývá stát, ale obec nebo kraj. Dostávají peníze od něj, ne od státu, takže vůbec neplatí, že "vlastník" je stejný.

  Prvním krokem je vůbec přesvědčit vedení (a třeba i zřizovatele), že OSS má smysl. To neobhájíte nějakou filozofií OSS. Na to potřebujete mít čísla, čísla a zase jen čísla. Ne proto, že by byli zabednění, ale mají odpovědnost a nemohli by obhájit svoje rozhodnutí.

  Možnost, že by to vyvinuli ve svém volném čase a bez vybavení a prostředků nemocnice tu je. Ale proč by to pak dělali (to by to rovnou mohli prodávat)? Myslím, že účelem zde bylo využít pracovní dobu a vytvořit něco přínosného.

  Z rozhovoru mám pocit, že cílem uvolnění kódu pod open-source bylo v získání dalších zdrojů pro další interní vývoj, což si nemyslím, že by mělo být hlavní motivací.

  Z žádného jiného důvodu tomu vedení nemůže dát zelenou. Pan Koníř odpovídal, že právě podporu a provoz v dalších nemocnicích zajišťovat nechtějí (logicky, jejich práce je jiná). OSS by mohl zajistit to, že by se projektu ujali i další, každý si zajišťoval svůj následný vývoj (a zpětně přispíval do celku) a každý si dělal vlastní support.

  Jenže pokud je pg_dump pro nemocniční administrátory problém (nesoudím proč), tak pak už nemáte vůbec žádné základy, na kterých tuto představu realizovat.

 • 25. 6. 2020 14:16

  Franta PH

  Je trochu divné, pokud náměstek ICT ředitele nemocnice programuje aplikaci eNeschopenky. Spíše bych očekával , že bude řešit koncepční otázky na úrovni NISu a úkolovat podřízené na dílčí aplikace. Jinak pozice ajťáka ve zdravotnickém prostředí je velice specifická (technické vzdělání není humanitní). Kdo se v tom někdy pohyboval, ví, o čem mluvím.

 • 26. 6. 2020 9:22

  Filip Jirsák

  když už je to hodně let co jsem četl autorský zákon, tak platilo, že autorsky chráněná je pouze binární podoba, zdrojový kód není chráněn
  To nikdy neplatilo. Zdrojový kód je chráněn jako autorské dílo, složitější by to teoreticky mohlo být s binárním kódem, ale nikdo to nevykládá jinak, než že je program chráněn jako autorské dílo bez ohledu na to, jak je vyjádřen.

  K tomu je státní nemocnice entitou státu a tedy využití kódu v jiné státní organizaci je v pořádku, vlastník je stále stejný.
  Existují nemocnice vlastně kraji, soukromé nemocnice. Navíc rozhodně neplatí, že když je někdo někým vlastněn, je identický s vlastníkem.

  Následně by za vývoj obdrželi mimořádnou odměnu s ohledem na úspořené finance vztahující k nasazení.
  Obávám se, že to by stejnou zvrácenou logikou opět vedlo k tomu, že by právníci zveřejnění opět zablokovali, protože by to opět bylo vytvořené za peníze nemocnice.

 • 1. 7. 2020 11:58

  SB

  „Ale proč by to pak dělali (to by to rovnou mohli prodávat)?“

  ???
  Vy jste ještě nikdy neslyšel o autorech opensourceového SW, kteří jej vytvoří a uvolní, protože sami využívají jiný, a chtějí to komunitě vrátit?

 • 26. 6. 2020 12:48

  Filip Jirsák

  Pletete páté přes deváté. „Za dílo se považuje též počítačový program“ – § 2, odst. 2 AZ. Odst. 6 říká jen to, že (mimo jiné) postup sám o sobě není autorským dílem. Jenže počítačový program není jen postup sám o sobě. Patenty jsou něco jiného než autorská díla a umožňují mimo jiné chránit právě věci, které autorským dílem nejsou.

  Kvůli tomu jsem to řešil i přímo s odělením na ministerstvu kultury, které tuto tématiku mělo na starosti.
  A přitom stačilo si ten § 2 přečíst od začátku.

  Aby byl zdrojový kód autorsky chráněn, pak musí být součástí souborného díla (knihy), aby z toho "vznikla" databáze a i tak to není stoprocentní.
  Máte v tom neuvěřitelný zmatek. Většina knih není souborné dílo. Počítačovým program není databáze.

  To, že kompilováním kódu vznikne binární podoba, která většinou bude identická s originálem je ta problematická oblast, ale řešitelná využitím dynamickými proměnnými.
  Binární kód není identický se zdrojovým kódem. Použití proměnných s tím vůbec nijak nesouvisí. „Dynamická proměnná“ je pleonasmus.

  Právníci by už do toho neměli co zasáhnout. Alespoň u nás o odměnách rozhoduje pouze vyšší management dle svého přiděleného rozpočtu. Je to jen o zdůvodnění proč mu byla udělena mimořádná odměna.
  Buď by ta odměna byla vyplacena v souvislosti s tím softwarem. Tj. stále by to byla odměna za autorské dílo, muselo by to být smluvně ošetřeno a stále by právníci argumentovali tím, že když za to nemocnice zaplatila, musí chránit vloženou investici. A nebo by to byla odměna za něco jiného, pak by ale zase zaměstnanci neměli finanční motivaci na tom pracovat ve volném čase. Případně je možná ještě třetí varianta, že by to ve skutečnosti byla odměna za ten software, ale formálně by se to tvářilo jako odměna za něco jiného – a to by zase byl podvod.

  Za mě prostě už v této době existují cesty jak zveřejnit kód
  Samozřejmě, ale o tom není tahle diskuse. Rozkrádání veřejného majetku je samozřejmě jen účelová argumentace – pokud to nemocnice nebude nabízet dál za úplatu, o nic zveřejněním nepřijde. A pokud je vedení nemocnice přesvědčeno, že ten software je možné dál prodat a neprodává ho, nejedná s péčí řádného hospodáře. Takže ten argument nedává smysl ani v případě, kdybychom se tvářili, že nemocnice je čistě soukromý komerční subjekt vzniklý za účelem zisku. Jenže Bulovka není komerční firma, jejím zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví, takže musí sledovat nejen vlastní zisk, ale také veřejný zájem. Takže i kdyby prodejem toho softwaru třeba mohla vydělávat, pořád může být veřejný zájem na otevření softwaru silnější, než potenciální zisk nemocnice z prodeje licencí.

 • 25. 6. 2020 13:58

  Miroslav Šilhavý

  Vedení nemocnice může projekt jako OSS uvolnit. Je to dar, stejně jako mohou dát darem komukoliv cokoliv jiného. Vedení se rozhoduje na základě doporučení - a součástí doporučení je i vyjádření právníků. Mám pocit, že v tomto případě ale vedení nedostalo dostatečné (a vyčíslitelné) argumenty, co vlastně bude přínosem, když tento "dar" uskuteční. Takovým přínosem by mohl být vývoj, na kterém by se podílely další nemocnice. To je v takovém případě potřeba mít dopředu zpracované, tedy i předjednané. Pak by se jistě mohlo stát, že by právní oddělení dostalo za úkol najít cestu, jak to provést.

  Naopak (zde) zazněly argumenty proti: nejenže jiné špitály nehodlají přispívat do vývoje, ale nedokáží produkt ani používat. Takže přínos pro Nemocnici Na Bulovce by byl opravdu nulový.

  Chápu tedy obě strany: vedení nemocnice se zachovalo racionálně, na základě informací se jinak rozhodnout nemohlo. Chápu i pana Koníře, který má (asi správnou, ale) abstraktní představu, že OSS vývoj má v tomto případě dobrý potenciál.

  Tipuji, že bude potřeba nejprve najít další nemocnice, které budou mít zájem podílet se nejen na užívání, ale i na vývoji. Taky bude nutné vyřešit správné rozpočítávání nákladů i výnosů v rámci nemocnice a projektů, jinak se nikdy nenajdou čísla, o které bude možné argumentaci opřít. Z článku jsem vyrozuměl, že se IT oddělení diví, že jim vedení nedává informace o rozpočítávání nákladů - to indikuje, že IT oddělení k tomu nezpracovává podklady a nechává na vedení, aby s tím dělalo magii. I toto bude asi potřeba, aby vzalo IT oddělení do vlastních rukou.

  Je to spousta administrativní práce pro IT oddělení, práce, která by správně měla být samozřejmá, ale v dané situaci se asi nedělá. Uvidíme, jestli bude mít IT oddělení sílu (a podporu vedení) to vše dotáhnout. Rád si o tom za čas znovu přečtu.

 • 25. 6. 2020 16:51

  literakl

  Jako že Java je složitá na obsluhu? Nesmysl. Jednou to nainstalujete a hotovo. Maximálně aktualizujete balíček s Java prostředím

 • 1. 7. 2020 12:00

  Miroslav Šilhavý

  Vy jste ještě nikdy neslyšel o autorech opensourceového SW, kteří jej vytvoří a uvolní, protože sami využívají jiný, a chtějí to komunitě vrátit?

  Slyšel, ale nejsem si jist, že zrovna vedení nemocnice a zřizovatel v sobě nosí takovou myšlenku.

 • 1. 7. 2020 16:43

  Filip Jirsák

  To je obecně pravda, ale v článku p. Koníř říká, že se to od něj stejně očekávalo.
  Nikoli, v článku je to popsané přesně opačně, tak, jak jsem to psal já. Tím, že dávali licence byť za symbolickou částku, se očekávalo, že budou poskytovat i podporu. Kdyby to mohli zveřejnit jako open source, bylo by to mnohem víc postavené jako „tady to máte, dělejte si s tím co chcete, ale zodpovídáte za to vy“.

 • 26. 6. 2020 10:04

  Jan Mareš

  S tím, že to nikdy neplatilo nesouhlasím, §2 odst. 6 (121/2000 Sb) hovoří jasně a zdrojový kód je postupem/receptem i proto u nás neexistují softwarové patenty. Kvůli tomu jsem to řešil i přímo s odělením na ministerstvu kultury, které tuto tématiku mělo na starosti. Aby byl zdrojový kód autorsky chráněn, pak musí být součástí souborného díla (knihy), aby z toho "vznikla" databáze a i tak to není stoprocentní. To, že kompilováním kódu vznikne binární podoba, která většinou bude identická s originálem je ta problematická oblast, ale řešitelná využitím dynamickými proměnnými.

  Existují nemocnice vlastně kraji, soukromé nemocnice. Navíc rozhodně neplatí, že když je někdo někým vlastněn, je identický s vlastníkem.

  Ano, toto jsem v úvaze hodně zjednodušil a mýlím se. Vycházel jsem z ideje, že když nadřazené orgány dokáží publikovat své výtvory, tak to lze uplatnit i na podřízené subjekty.

  Obávám se, že to by stejnou zvrácenou logikou opět vedlo k tomu, že by právníci zveřejnění opět zablokovali, protože by to opět bylo vytvořené za peníze nemocnice.

  Právníci by už do toho neměli co zasáhnout. Alespoň u nás o odměnách rozhoduje pouze vyšší management dle svého přiděleného rozpočtu. Je to jen o zdůvodnění proč mu byla udělena mimořádná odměna. Třeba mimořádná odměna za dobrovolnictví během COVID-19, vítěztství v soutěži, reprezentace organizace, ... .

  Osobně se už spíše přikládním k názoru, že státní organizace nemají provádět vývoj, protože to většinou končí jako bezedná díra na peníze. Vhodnější je mít pouze "architekta", který dokáže vytvořit přesně dané požadavky a do podmínek s realizátorem uvede, že chce zdrojové kódy a pro zveřejňování kódu bude využívat veřejný repozitář.

  Za mě prostě už v této době existují cesty jak zveřejnit kód, ale je důležité to řešit na začátku.

  Jinak ještě k jinému komentáři, tak statní organizace využívají i služeb externích právníků pro své právníky pro získání podrobnějšího rozboru problematiky v které se neorientují.

 • 30. 6. 2020 21:10

  Filip Jirsák

  Zkuste tím argumentovat třeba OSe, že jí nebudou chybět účtované poplatky, oni už Vám to vysvětlí
  OSA zastupuje autorská práva k hudebním dílům. Software není hudební dílo.

  No a je nutné si uvědomit
  Nosíte dříví do lesa.

  vždycky bude právně zodpovědný, když bude cokoliv z jejího majetku (i ty licence) rozdávat zadarmo
  Nikoli. Je právně zodpovědný za to, že jedná s péčí řádného hospodáře. Jestli něco je nebo není zadarmo s tím nijak nesouvisí. Klidně může být v pořádku dát něco zadarmo, a naopak bude problém něco prodat za peníze, když ta cena bude nízká.

  právě naopak - jestli ho začne vyšetřovat policie tak bude záležet na každém slovíčku té licence, ovšem ale rovněž, kdo z vedení té nemocnice jí oficiálně schválil.
  Právě naopak. Když si tu licenci napíšou ti právníci, budou oni muset vysvětlovat každé slovo. Pokud použijou nějakou už dříve použitou licenci, dá se odkazovat na předchozí rozsudky týkající se té licence, na existující výklady atd.

 • 25. 6. 2020 16:23

  Jan Mareš

  Souhlasím s názorem, že se měl zeptat právníků specializující se na autorské právo.

  I když už je to hodně let co jsem četl autorský zákon, tak platilo, že autorsky chráněná je pouze binární podoba, zdrojový kód není chráněn, tj. v našem prostředí není potřeba hledět na licence ke kódu.

  K tomu je státní nemocnice entitou státu a tedy využití kódu v jiné státní organizaci je v pořádku, vlastník je stále stejný. Dále bych postupoval obdobně jako je to s otevřenými daty, případně zveřejňovanými studiemi, které jsou bez obtíží publikovány, které může kdokoliv dále využít. Prostě bych to publikoval na stránkách organizace s informacemi o užití.

  Ještě se tu nabízela možnost, že by lidé co to vyvíjeli, tak by to dělali mimo pracovní dobu již od počátku v režimu open-source, v rámci pracovní doby by prováděli testování/nasazení. Následně by za vývoj obdrželi mimořádnou odměnu s ohledem na úspořené finance vztahující k nasazení. Autory aplikace by byli oni, ne stát a vše by bylo OK. Jen tedy organizace nemůže tlačit na urychlení vývoje. Osobně jsem to řešil touhle cestou, kdy jsem pro úřad vytvořil systém, který následně využívá a zkrátil administrativu z 3MD na 1MD a snad se dokopu, abych to dodělal a zkrátil to na 1h čisté práce, pak už to bude stát za propagaci. :)

  Z rozhovoru mám pocit, že cílem uvolnění kódu pod open-source bylo v získání dalších zdrojů pro další interní vývoj, což si nemyslím, že by mělo být hlavní motivací. Motivací by mělo být nabídnutí řešení ostatním a s tím ohledem reflektovat co asi budou potřebovat. Teoreticky lze použít pneumatiky na kombajn i na osobním vozidle, ale za tu námahu to nestojí.

 • 1. 7. 2020 22:29

  Miroslav Šilhavý

  Na základě informací z článku se nedá vysvětlit ani to stávající rozhodnutí.

  Na základě článku lze možná trochu zhodnotit určitou míru naivity IT oddělení. To, že předpokládali, že výhody uvolnění open source budou každému zřejmé. I to, že nepředpokládali, že je někdy z politických důvodů lepší nechat stav blbý a neměnný, než riskovat ztrátu i zisk. Vedení nemocnice, i vedení oddělení je z velké části o politice, ne jen o odbornosti.

 • 30. 6. 2020 18:32

  petrph

  No, ono to zní sice smutně, jenže ti právníci mají samozřejmě pravdu. Jestliže je ten SW vyvinut ve státní instituci, (za penize jí státem přídělené), tak samozřejmě ani zmíněný pan náměstek nemá pravomoc k tomu, aby ho někomu rozdával zadarmo. Kdybych to přirovnal, těžko by asi mohl takto navrhnout, ať si cizí subjekty rozeberou jejich sanitky:)) Nebo-li, ještě jinak, zkusit by to samozřejmě mohl, ale riskuje tím, že ho kvůli tomu někdo žalovat , takže by měl mít krytí právě těmi právníky, kteří jsou ale proti.
  V čem už je potíž, že mluví o open source. Jenže, to vůbec neznamená, že se ten produkt rozdává zadarmo, ale něco úpně jiného. Pokud by chtěl ten program rozdávat zadarmo, , tak k tomu slouží naprosto jiné licence, jejichž text by musel zkonzultovat s právníky tuplem. To je totiž ten velice dlouhý právnický text připojený ke každému SW, který nikdo nečte, ale odsouhlasit ho musí...

 • 30. 6. 2020 18:59

  Filip Jirsák

  Kdybych to přirovnal, těžko by asi mohl takto navrhnout, ať si cizí subjekty rozeberou jejich sanitky:))
  To je ovšem špatné přirovnání, protože ty sanitky by za prvé nemocnici chyběly a musela by za peníze kupovat další, a i kdyby měla sanitek nadbytek, může je odprodat za nenulovou cenu. Poskytnutím softwaru dalším nemocnicím ale té nemocnici chybět nebude, takže první argument padá. Zbývá druhý argument – že by nemocnice na prodeji toho softwaru mohla vydělat. Ovšem pokud je vedení nemocnice přesvědčené o tom, že na prodeji licencí toho softwaru může vydělat, a neprodává je, je to úplně stejný skutek, jako kdyby je nabízela zadarmo. Další věc je ovšem to, že jde o státem zřízenou nemocnici, která tím pádem nemá hodnotit jen to, zda by bylo výhodné pro nemocnici prodávat licence na ten software. Vedení nemocnice má zvážit, co je lepší pro stát (pro společnost) – zda prodej licencí a z toho plynoucí finanční příjmy nemocnice, nebo poskytnutí licencí ostatním nemocnicím.

  Takže ti právníci jsou sice proti, ale nezdá se, že by tu situaci posoudili jako celek.

  Pokud by chtěl ten program rozdávat zadarmo, , tak k tomu slouží naprosto jiné licence
  Na software licencovaný zdarma lze použít i open source licence a naprosto běžně se tak děje. Naopak použití běžných open source licencí by mělo právě tu výhodu, že se běžně používají. Sice vzniká nějaká česká státní open source licence, na druhou stranu spousta subjektů veřejného práva nemá problém ani s existujícími licencemi.

 • 1. 7. 2020 8:30

  Filip Jirsák

  To se obávám, že je, dosti velký rozdíl v řadě aspektů.
  Ne, z hlediska péče řádného hospodáře je opravdu jedno, zda si kalkulaci uděláte dopředu nebo později, v obou případech vyjde stejně. Kdyby platil váš argument, nemohla by například žádná státní instituce prodat žádný barák, který si nechala postavit – pokud by už v době výstavby nepočítala s tím, že ten barák jednou možná prodá (např. protože jí přestal stačit).

  tak by stejně "nějaký support" dělat musel
  Ne, žádnou podporu pro externí uživatele toho softwaru by dělat nemusel. Takhle open source nefunguje. Zveřejněním softwaru jako open source vám žádné povinnosti nevznikají.

  může se na základě legislativy dosti často a rychle měnit
  Takhle bude muset všechny úpravy implementovat Nemocnice Na Bulovce sama. Kdyby software vydali jako open source, možná se zapojí do vývoje i někdo další a pro Bulovku by tedy byl vývoj levnější.

 • 1. 7. 2020 12:21

  Miroslav Šilhavý

  Ne, žádnou podporu pro externí uživatele toho softwaru by dělat nemusel. Takhle open source nefunguje. Zveřejněním softwaru jako open source vám žádné povinnosti nevznikají.

  To je obecně pravda, ale v článku p. Koníř říká, že se to od něj stejně očekávalo. Bez toho by nebyli ostatní ani ochotni to začít používat. Takže se mu v praxi zhroutila myšlenka uvolnit software a dosáhnout synergického efektu ve vývoji.

  Takhle bude muset všechny úpravy implementovat Nemocnice Na Bulovce sama. Kdyby software vydali jako open source, možná se zapojí do vývoje i někdo další a pro Bulovku by tedy byl vývoj levnější.

  Přesně tak. Teď jde o to umět to slovo možná aspoň nějakým způsobem kvantifikovat, udělat odhady a přesvědčit vedení o výhodnosti.

 • 1. 7. 2020 22:18

  Filip Jirsák

  Tedy, že pokud to dám zadarmo, že to začnou ostatní používat (a někdo možná i přispěje svým dílem).
  Ne, to já jsem nikde nepsal ani nepředpokládal.

  Já z textu vidím i variantu, že ani zadarmo to nebudou používat, neb bez supportu je to pro ně nezajímavé. To vyplývá z toho, kde pojednává, že i nainstalování Postgresu je překážka.
  Ne, to nevyplývá. Překážka nebylo nainstalování PostgreSQL, ale jeho zálohování. Oni jim to zadarmo nabídli a pak je nějakou dobu podporovali. To ale neříká nic o tom, že by to někdo jiný jako open source nepoužíval. Dokonce by to možná jako opensource používala i tahle nemocnice – protože by si prostě na údržbu mohla nasmlouvat někoho jiného. Teď si mohli někoho nasmlouvat na zálohování databáze, ale to by jim k provozu nestačilo.

  Ať už je to tak či onak, podle mě se vedení nemohlo rozhodnout jinak na základě informací, které z článku víme. Ani oni by neměli jak vysvětlit na základě čeho se rozhodli tak, jak rozhodli.
  Vedení by snad mělo mít k dispozici víc informací, než co je uvedeno v článku. Na základě informací z článku se nedá vysvětlit ani to stávající rozhodnutí.

 • 1. 7. 2020 23:47

  petrph

  No a o to možná jde. Jistě že tady schází spousta informací. Jenže - v principu jde o to, že ani celosvětově open source nemusí znamenat "dostanete to zadarmo", ale pouze jiný způsob placení. Neplatíte za licenci, ale za ten nutný support. Protože - zrovna v tomto případě jakýkoliv právní subjekt ví, že ta data zálohovat musí, nesmí o ně přijít, a musí být taky schopen je co nejrychleji obnovit.

  No a možná ten rozpor je spíše v rozdílu mezi privátními a státními (veřejnými) subjekty. Ten privátní si to prostě dobře spočítá i tvrdě nasmlouvá, kolik by dal za komerční SW a kolik může dát za ten potřebný support u open source . Zatímco v případě státní/veřejné správy (asi nejen u nás, ale i celosvětově) je ten pojem "nasmlouvá" může být spíše iluzorní,...to může znamenat taky odkláněci systém "ruka ruku myje",,,Ale jak píši, může, nikoliv musí, a proto pak výsledky i zkušenosti různých těch subjektů mohou být zcela různé..

 • 19. 8. 2020 14:09

  lzap

  U komplexních IT projektů je nasazení bez partnera možné jen když organizace zaměstná a vyškolí pracovníky, což je velmi často dražší. Takže nasazení open-source komerčním firmám nezavírá dveře, ale je to naopak nová příležitost.

  Nicméně vzhledem k tomu jak (polo-)státní správa funguje bych si dovolil pochválit přístup a snahu pana náměstka. Jde tam zřejmě proti všem a šlape tam firmám a kamarádíčkům vyloženě do kysaného zelí.

 • 30. 6. 2020 19:31

  petrph

  Víte bohužel, ten první argument vůbec nepadá. Zkuste tím argumentovat třeba OSe, že jí nebudou chybět účtované poplatky, oni už Vám to vysvětlí :))) No a je nutné si uvědomit, že pan náměstek není majitel té nemocnice, ale jen najatý zaměstnanec pro její správu (pro nějaký úsek), čili vždycky bude právně zodpovědný, když bude cokoliv z jejího majetku (i ty licence) rozdávat zadarmo. To co píšete, dále sice může být dobrá argumentace, jenže jí pak taky může vykládat policii, státnímu zástupci a soudcům, a bude záležet na nich, jak si to vyloží..
  No a k tomu dalšímu "to běžně se tak děje", !běžně se tak používají".. právě naopak - jestli ho začne vyšetřovat policie tak bude záležet na každém slovíčku té licence, ovšem ale rovněž, kdo z vedení té nemocnice jí oficiálně schválil.,,A bez podpory právníků se neobejdou určitě..

 • 30. 6. 2020 22:34

  Miroslav Šilhavý

  Je právně zodpovědný za to, že jedná s péčí řádného hospodáře. Jestli něco je nebo není zadarmo s tím nijak nesouvisí. Klidně může být v pořádku dát něco zadarmo, a naopak bude problém něco prodat za peníze, když ta cena bude nízká.

  To máte naprostou pravdu. K takovému rozhodnutí však musí být podklady od IT. Např.:

  - Rešerše že nejde, a proč nejde ten software prodávat, protože management musí nutně posoudit, jestli by v takovém případě neměl požadovat licenční poplatek. V takovém případě by totiž ty peníze opravdu chyběly, stejně jako rozdané sanitky. Na tuto otázku se ale nikdy nikdo nezeptá, pokud software neuvolníte jako open source.
  - Zvážení, jestli má být ten software zadarmo a open source, nebo za poplatek + open source.
  - Audit, nebo jiný podklad, že v softwaru neporušujete cizí autorská práva. Zveřejněním pokládáte hlavu na špalek, chyba v tomto směru se může vymstít.
  - Očekávaný přínos - např. že se někdo další bude podílet na vývoji. (Ale naopak se zjistilo, že nikdo tento software pro tak velkou nemocnici nechce ani používat, natož vyvíjet).
  - Vědět, jaké byly náklady na dosavadní vývoj a jak jsou rozpočítány na nákladová střediska. Tato informace je důležitá, protože nemocnice je interně rozúčtovává na oddělení. Představte si, že vedoucí musel interně "zaplatit" za software, který bude od zítřka všem ostatním dán k dispozici zadarmo. Náklady by pak na sebe muselo vzít vedení nemocnice (a peníze z rozpočtu by chyběly zase tam). Tento bod je politický, ale na rozhodnutí managementu má velký vliv.

  Kvaziproblém s právníky je opravdu jen zástupný. Kdyby se z ostatních důvodů chtělo, uvolnit software jako opensource by šel. Obávám se, že to ale skončilo na něčem úplně jiném, o čem se možná ani pan Koníř nedozvěděl. Je na něm, jestli bude mít energii (a trochu štěstí) těmito martyrii projít.

 • 1. 7. 2020 3:57

  petrph

  No, ano, teď se možná dostaneme k meritu věci. Že je zkrátka rozdíl, jestli se od začátku projektu vedení nemocnice rozhodlo že tento SW bude vytvářen a vydán jako opensource , a takto to stojí od začátku ve všech dokumentech, kalkulacích a schváleních A nebo zda byl ten SW vyvinut interně pro potřebu té nemocnice, ale pak se "na konci " rozhodli, že ho uvolní jako open source. To se obávám, že je, dosti velký rozdíl v řadě aspektů. I dejme tomu v tom, že jak sám pan autor píše "... Dodával jsem produkt i se supportem, což nikdy nebyl můj cíl.",,,
  (Jenže, i kdyby ten SW vydal jako open source, tak by stejně "nějaký support" dělat musel, musel by si nadefinovat i ve svých nákladech, , v jakém rozsahu a komu ). Protože - tohle není nějaká zastaralý SW, který můžou "odepsat" , ať si s ním komuna dělá co chce. Ale živý SW, který komunikuje s ČSSZ, jde v něm o peníze (pacientů) , a může se - na základě legislativy dosti často a rychle měnit. A na závěr, bez právníků to rozhodně nepůjde, to nejde ani v té Americe.

 • 1. 7. 2020 16:48

  Miroslav Šilhavý

  @Filip Jirsák

  Myslím si, že je tam dovozeno něco, co nemusí být docela pravda. Tedy, že pokud to dám zadarmo, že to začnou ostatní používat (a někdo možná i přispěje svým dílem).

  Já z textu vidím i variantu, že ani zadarmo to nebudou používat, neb bez supportu je to pro ně nezajímavé. To vyplývá z toho, kde pojednává, že i nainstalování Postgresu je překážka.

  Ať už je to tak či onak, podle mě se vedení nemohlo rozhodnout jinak na základě informací, které z článku víme. Ani oni by neměli jak vysvětlit na základě čeho se rozhodli tak, jak rozhodli.

 • 1. 7. 2020 19:11

  petrph

  Víte, já jsem tam použil termín "komuna", což tedy neznačí jen koncové uživatele - aby si s tím dělali co chtěli (resp. co neumí), ale nějaké další skupiny IT expertů kteří by byli ochotni v tom programu sami dále provádět potřebné úpravy, popřípadě sami poskytovali uživatelům své služby při instalaci, Teď je otázka jestli se seženou, a za kolik protože i tyto IT služby jsou u nás poměrně drahé,. A zase bych nečekal, že se na to dá někde dobrovolně (jako na eRoušku), protože tohle je právě a jen evidenčně-byrokratická evidence, kterou si nařidila ČSSZ. Ale zase to musí šlapat na tuty a pořád, protože pacientům v tom jde o peníze..

 • 19. 7. 2020 18:06

  Petr M

  Ale může. Normálně mají vlastní SW, ktrý musí ladit a testovat sami. Pokud je produkt nekvalitní, tak o to nikdo nezavadí a výsledek je, jako kdyby to nepustili ven. Pokud má potenciál, můžu si napsat do kolonky úspor práci na testování, ladění a vykázat zvýšení efektivity práce díky novým funkcím.

  Co se ostatních nemocnic týká, používat to můžou nejenom sami, ale můžou zadat zakázku "podpora nasazení produktu XY". No a tam se bude jenom ssoutěžit zálohování DB, monitoring serverů,... v tržním prostředí. Ne "komu se na pět let upíšeme a zaplatíme minimálně 10M ročně"