Hlavní navigace

Pošlete svá podání znovu, žádají kvůli problému s datovými schránkami finanční úřady

7. 1. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Při přípravě dnešního článku (Datové schránky vyděsily klienty finančních úřadů) jsem požádal o stanovisko k popisovanému problému i resort financí. Jeho odpověď přišla až nyní, a tak ji přetiskujeme samostatně a v plném znění. Vyplývá z ní, že finanční úřady se nedostanou do znepřístupněných schránek pro ty datové zprávy, který byly dodány ale nebyly vyzvednuty (přihlášením oprávněné osoby) – a tak žádají ty, kterých se to týká, o zopakování jejich podání.

Při přípravě dnešního článku (Datové schránky vyděsily klienty finančních úřadů) jsem požádal o stanovisko k popisovanému problému i resort financí. Jeho odpověď přišla až nyní, a tak ji přetiskujeme samostatně a v plném znění.

Vyplývá z ní, že finanční úřady se nedostanou do znepřístupněných schránek pro ty datové zprávy, který byly dodány ale nebyly vyzvednuty (přihlášením oprávněné osoby) – a tak žádají ty, kterých se to týká, o zopakování jejich podání.


Dne 1. 1. 2013 došlo v daňové správě k přechodu na novou organizační strukturu. Na základě zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky ve znění pozdějších předpisů, bylo nově vytvořeno mimo jiné 14 finančních úřadů a Odvolací finanční ředitelství. 

 Přechod na novou organizační strukturu měl být zajištěn tím, že dosavadní datové schránky původních finančních úřadů a finančních ředitelství měly být znepřístupněny k půlnoci z 31. 12. 2012 na 1. 1. 2013 a měly být pro správce daně přístupné i po 1. 1. 2013, neboť doručit do nich se dalo až do 31. 12. 2012 do 23 h 59 min 59 s. 

 Dne 1. 1. 2013 v ranních hodinách však bylo znepřístupněno otevření podání došlých do datových schránek zrušených orgánů veřejné moci (tedy původních finančních úřadů a finančních ředitelství, zřízených podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů), a to zpětně k 27. 12. 2012. Všechny neotevřené zprávy byly systémem označeny jako nedoručitelné a orgány finanční správy přestaly mít možnost tyto zprávy otevřít.

 Byť tento technický zásah nemohla Finanční správa ČR jakkoli ovlivnit, neboť správa týkající se též znepřístupnění datových schránek je v gesci Ministerstva vnitra, omlouvá  se Finanční správa ČR  všem dotčeným daňovým subjektům za nastalou situaci. 

 Skutečnost, že správce daně nemůže otevřít již doručenou datovou zprávu, přirozeně  nemůže jít k tíži daňových subjektů, které chtěly v uvedených dnech doručit podání způsobem umožněným zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ daňový řád“). 

 Vzhledem k celé situaci  proto finanční úřady v těchto dnech postupně oslovují všechny  daňové subjekty, kterých se tato situace týká, se žádostí o opětovné podání původního podání, a to kterýmkoliv způsobem umožněným v § 71 daňového řádu. Podání bude považováno za účinné k původnímu datu podání, pokud jej  daňový subjekt podá znovu ve správcem daně stanoveném termínu. V případě, že podání bude zopakováno, resp. že správce daně bude s jeho obsahem seznámen, budou pro podatele zachovány procesní účinky původního podání.

S pozdravem

Ing. Petra Homolová

ředitelka samostatného odboru, tisková mluvčí

MM_SS3

Samostatný odbor komunikace a mezinárodních vztahů

Generální finanční ředitelství

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.