Hlavní navigace

Ondřej Filip: nejpozději do tří let chceme mít sto tisíc uživatelů služby mojeID

21. 9. 2011
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Správce české národní domény spustil před necelým rokem službu mojeID založenou na technologii OpenID. O tom, jak se službě zatím daří a co plánují její tvůrci do budoucna, jsme si povídali s Ondřejem Filipem, výkonným ředitelem sdružení CZ.NIC.

Služba mojeID je v provozu už téměř rok. Jak jste spokojeni s vývojem počtu registrací a počtem provozovatelů či poskytovatelů služeb, kteří službu implementovali?

MojeID je dost unikátní služba. Tudíž neexistuje příliš mnoho projektů, se kterými bychom ji mohli porovnávat. Mohu se ale například opřít o čísla firem, které zavádějí mikroplatební systémy. Počty uživatelů po prvním roce jsou v tomto porovnání velmi uspokojivé. Vzhledem k tomu, že se jedná o unikátní službu a že musíme od začátku lidem vysvětlovat, jaké jsou její přínosy, tak pro nás není první rok zklamáním.

Kolik uživatelů tedy služba v současné době má?

Přes 15 tisíc uživatelů. To, na co se v současné době nejvíce soustředíme, je, abychom měli co nejvíce provozovatelů služeb, kteří mojeID podporují, protože bez toho samozřejmě uživatelská báze nenaroste. V tomto směru je pro nás možná určitým poučením, že flexibilita vývoje aplikací není tak vysoká a v podstatě až po roce, jsme získali zajímavé poskytovatele, kteří se rozhodli mojeID implementovat.

Službu nedávno zavedlo nakladatelství Economia a to pro Volný.cz, ještě na podzim očekáváme zavedení mojeID v dalším z velkých mediálních domů. Jsme také na začátku diskusí například s knihovnami a podobnými institucemi. Máme i přísliby od některých významných e-shopů, byť zrovna u nich jsou priority ke konci roku samozřejmě někde jinde. V případě větších e-shopů to tedy vidím spíše až na příští rok.

Jaký typ provozovatelů tedy mojeID nejvíce používá? Z vaší předchozí odpovědi usuzuji, že se provozovatelé e-shopů k implementaci služby zatím příliš nehrnou.

Neřekl bych, že se nehrnou. Nejrychleji zareagovaly společnosti, které nabízejí platformy pro e-shopy. Díky nim máme několik tisíc e-shopů, které podporují mojeID. Velké e-shopy ale zvažují implementaci podobných služeb velmi pečlivě. Segmentově se nám tedy na poli e-shopů daří, byť spíše na počty než co se týká tržního významu.

MojeID také používají firmy, které mají na Internetu diskusní fóra a chtějí jednak usnadnit registraci uživatelů a na druhou stranu si tak hlídat úroveň diskusí. V poslední době začali postupně mojeID implementovat také doménoví registrátoři. To jsou naši nejpřirozenější spojenci pro prosazení této technologie.

Účet na mojeID se dá zřídit dvěma způsoby. Buď si jej založíte na zelené louce, nebo prostřednictvím dat, která jsou již uložena v doménovém registru CZ.NICu. Kolik zákazníků si účet zřizuje na zelené louce?

Většina uživatelů si zakládá účet na zelené louce. Předpokládám ale, že s tím jak budou mojeID implementovat doménoví registrátoři, se tento poměr změní. Dosud propojení s registrem nebylo tak silně vidět, proto je možná lidí, kteří přijdou z registru menšina. Druhým důvodem mohou být identifikátory, které uživatelé v registru měli. Někteří tam totiž mají tak exotické zkratky, že se samozřejmě nedají rozumně použít pro nick na přihlašování do mojeID.

Proč nemůže uživatel tuto zkratku pro účely mojeID změnit a zvolit odlišný nick?

Je to jedna z věcí, kterou v současné době řešíme, protože bychom rádi podpořili větší propojení mojeID a registru. Koneckonců první z myšlenek, která nás na mojeID přivedla, byla snaha o větší validitu dat, která máme v registru. Pokud by se, v případě vámi zmiňovaného odlišného nicku, jednalo například o kopii, tak by to možné bylo. Pokud ale chceme využít propojení kontaktu a identity, tak změna identifikátoru v databázi jako klíče do databáze, je obtížná.

Když říkáte, že prvotní idea pro vytvoření mojeID vycházela ze snahy o větší validitu dat v doménovém registru, není pro vás skutečnost, že drtivá většina uživatelů si zakládá účet na mojeID na zelené louce, zklamáním?

Byla to jen jedna z motivací. Jsme na začátku. Naším primárním cílem bylo službu uvést a zavést. V závislosti na tom, jak se nám to bude dařit, budeme pokračovat v dalších krocích. Zklamání to není, naopak plánujeme aplikace, které mojeID více propojí s registrem domén. Už dnes můžete vidět první náznaky. Uživatel si například může zvolit prostřednictvím mojeID, jaké údaje budou vidět ve WHOIS.

Počítá CZ.NIC jako neziskové sdružení s využitím obchodního potenciálu služby mojeID?

Kdyby byl v mojeID obchodní potenciál, tak bychom do toho nešli, protože naším cílem není vstupovat na trhy, kde se mohou uplatnit komerční firmy. Do této technologie jsme se pustili proto, že si nemyslíme, že má v krátkém horizontu nějaký silný obchodní potenciál. Obecně platí, že CZ.NIC dělá celou škálu projektů, které jsou víceméně pro dobro Internetu a lokální internetové komunity.

Děláme například kopie root serverů, což ve výsledku znamená, že DNS servery v Česku o pár milisekund zrychlí svojí činnost. To je věc, kterou by určitě nikdo nedělal a také se dá těžko nějak komerčně využít. Děláme také třeba časový server a opět ho volně nabízíme lidem. Píšeme celou řadu open-source aplikací a podobně. Jsou to činnosti, jejichž prostřednictvím chceme být prospěšní české internetové komunitě. Stavíme infrastrukturu, na které teprve vznikají další služby.

Prostřednictvím mojeID se ale CZ.NIC dostává k vysoce validním údajům o tisícovkách uživatelů. Jak bude sdružení s těmito daty nakládat a k jakým účelům je bude používat?

Uvědomme si, že již dnes máme v databázi sta tisíce poměrně validních údajů o držitelích domén. Už při spuštění služby jsme deklarovali, že náš zájem není komerční a proto jsme garantovali, že nikdy nebudeme data uživatelů zveřejňovat a analyzovat, ani nebudeme zkoumat chování uživatelů. V úvahu rovněž nepřipadá neautorizované předávání údajů třetím osobám. Toto je jedna z předností, našeho řešení, kterou vám žádná komerční společnost nemůže nabídnout, protože ta by mohla mít zájem data analyzovat a výsledky by následně mohla použít ke komerčním účelům.

Kolik dosud CZ.NIC za projekt mojeID celkově utratil?

Dosavadní náklady jde rozdělit do tří částí. Vývoj byl do značné míry spojen s redesignem našeho registračního systému. Z toho důvodu se náklady na vývoj dají vyčíslit poměrně obtížně. Náklady na provoz jsou relativně marginální, protože tak jako tak provozujeme systém 7×24, který musí mít stoprocentní dostupnost. Přidání mojeID v tom tedy nehraje nějakou zásadní roli. Nejviditelnější byla v rozpočtu částka na propagaci. Ta je v řádech milionů korun. Velice významnou část tvoří motivační program. Uvolnili jsme čtyři miliony korun a platíme provozovatelům za to, že nám pomáhají získat uživatele.

Je možné vyčíslit, na kolik vás v rámci motivačního programu přijde jeden uživatel?

Za první třetinu uživatelů platíme padesát korun, za druhou třetinu čtyřicet a konečně za zbytek pak třicet korun za každého uživatele. Motivační program byl nastaven na sto tisíc uživatelů, což je počet, který bychom chtěli dosáhnout nejpozději do tří let.

Zaznamenali jste v souvislosti se zavedením motivačního programu nárůst nových registrací?

Ano. Od jeho květnového spuštění se počet registrací téměř ztrojnásobil.

MojeID má relativně komplikovaný proces ověřování uživatele. Není to jeden z důvodů, který část uživatelů od zřízení účtu odrazuje?

Máte pravdu. Ale nám nejde o číslo, které bychom si mohli napsat na web. Nám jde o to, abychom měli kvalitní uživatele a uživatele, kteří službu používají. A tím pádem, abychom mohli provozovatelům nabídnout nějakou hodnotu. Právě hodnota mojeID je v tom, že pracuje s ověřenými identitami.

Pro nejvyšší stupeň verifikace máte zatím pouze jedno místo, které se nachází v pražském sídle CZ.NICu. Uvažujete o rozšíření počtu míst, kde by mohli uživatelé svá data ověřit?

Uvažujeme a v současné době hledáme vhodné partnery. Otázkou ovšem je, jak tyto partnery motivovat, aby takovou službu nabízeli. Kromě využití elektronického podpisu je centrála CZ.NICu jediné fyzické místo, kde si můžete ověřit údaje zdarma. Nicméně máte možnost tyto údaje ověřit za poplatek také u notáře nebo na Czechpointu. Je skutečně hodně lidí, kteří si údaje nechají ověřit u notáře a následně nám je zašlou poštou. Uvědomme si, že pro drtivou většinu služeb není tato úroveň ověření zatím potřeba.

V září jste spustili novou verzi mojeID, která přináší zjednodušení procesu registrace. Došlo například ke zrušení metody identifikace dopisem. Co vás k tomu vedlo?

Relativně dost uživatelů odkliklo metodu identifikace dopisem, protože přesně nerozuměli tomu, co to znamená. Ve skutečnosti ji ale nechtěli. Rozšířenost mobilních telefonů je dnes obrovská. Můžeme tedy předpokládat, že někdo, kdo nemá přístup k mobilnímu telefonu, by asi pravděpodobně mojeID stejně nevyužíval. Tudíž jsme metodu, která byla málo využívaná, mátla uživatele a navíc byla nákladnější, vypustili. Současně jsme vypustili některé položky, které byly zbytečné pro vlastní ověření. Zjednodušili jsme také přihlašovací formuláře.

V relativně krátké době plánujeme spustit další verzi, která ještě zjednoduší přihlašování k poskytovatelům. MojeID bylo navrženo před rokem a půl na zelené louce a od té doby jsme získali určité provozní zkušenosti, víme, co uživatele odrazuje nebo co nebylo vymyšleno optimálně a průběžně pracujeme na tom, abychom tyto zkušenosti do fungování služby promítli. Aktuálně například zvažujeme, že by uživatel měl možnost zvolit, zdali chce, aby se při změně údajů v profilu předávala data poskytovatelům služeb průběžně. V budoucnu bychom rádi přidali další autentizační metody jako například jednorázová hesla nebo akceptaci běžně dostupných certifikačních autorit.

Proč v nové verzi mojeID zmizela z registračního formuláře položka datum narození?

Je to položka, kterou uživatelé neochotně vyplňují, a měli jsme pocit, že je to jeden z důvodů, proč někteří uživatelé k registraci nakonec nepřistoupí. Datum narození si samozřejmě může každý doplnit následně v profilu.

CZ.NIC v září spustil program certifikace registrátorů. Součástí hodnocení je i skutečnost, zdali registrátor implementoval, či neimplementoval mojeID. Na první pohled to působí tak, že jste mojeID do certifikace registrátorů zařadili proto, abyste registrátory přinutili mojeID implementovat. Z toho, co jsme si zatím řekli, jsem nabyl dojmu, že ze strany registrátorů nebyla odezva na mojeID tak velká, jak byste si představovali.

Neřekl bych, že nebyla tak velká, nebyla spíše tak rychlá, jak jsme očekávali. Zjistili jsme, že nové věci a vývoj, chtějí u firem, které mají spoustu jiných priorit, čas. Odezva je ale poměrně slušná a teď aktuálně se přihlásili noví registrátoři, kteří chtějí mojeID implementovat.

Abych se vrátil k první části otázky. Pokud věříme, že mojeID zjednodušuje uživatelům život na internetu, potom nemá smysl vyjmout jeden segment poskytovatelů služeb, tedy registrátory. I u nich se musí lidé registrovat a pamatovat si jména a hesla. Logicky jsme tedy chtěli podporu mojeID zahrnout do certifikace registrátorů, na druhou stranu je tam v míře, která je obhajitelná. Existují registrátoři, kteří nepodporují mojeID a získali maximální počet hvězdiček. To je jasný důkaz, že podpora mojeID nebyla nutnou podmínkou pro získání nejvyšších stupňů certifikace.

MM socky3

Děkuji za rozhovor

Foto: Ondřej Hošt. Lupa.cz