Hlavní navigace

Quo vadis, CSS?

25. 7. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 29
Druhou nejdůležitější specifikací webu jsou, hned po HTML, kaskádové styly. Přesto se nerozšiřují tak, jak si mnozí před lety představovali. Vinit můžeme nejen nedostatečnou rychlost implementace v prohlížečích, ale i pomalou tvorbu samotné specifikace. Zatímco CSS2 bude dokončena teprve po deseti letech čekání, specifikace CSS3 je v nedohlednu.

Během minulých měsíců byla činnost pracovní skupiny pro CSS značně kritizována, zejména pro svou pomalost a uzavřenost. Kritikové se dočkali reakce od jedné členky pracovní skupiny, která některá obvinění vyvrací, ale zároveň připouští, že situace není zdaleka růžová.

Andy Budd a CSS2.2

Diskusi rozpoutal 6. května 2007 Andy Budd. Andy Budd není ve světě webdesignu postavou neznámou, shodou okolností jeho kniha CSS Mastery: Advanced Web Standards Solutions byla letos přeložena do češtiny. Ve své kritice upozorňuje na zpomalení vývoje specifikací CSS a nelze mu nedat za pravdu. Zatímco W3C oslavilo 10 let s kaskádovými styly, webdesignéři zoufale volají po dalším pokroku.

Pro srovnání: první návrh CSS1 se objevil roku 1994 a již v roce 1996 byla vydána výsledná specifikace (v roce 1999 následovaná svou revizí). Krátce poté, v roce 1998, byla vydána CSS2 a koncem roku 1999 se očekávalo vydání CSS3. K tomu ovšem dodnes nedošlo. Od vydání CSS2 uplynulo téměř deset let (!), během kterých webdesignéři nedostali žádnou další specifikaci.

Připravovaná specifikace CSS3 je ovšem značně rozsáhlá a zdá se, že pracovní skupina si ukrojila veliké sousto, které jen stěží v nejbližší době zvládne zpracovat. Místo aby rychle vydala specifikaci, která posune CSS o krok vpřed a odpoví na běžné webdesignérské potřeby dneška (nové selektory, průhlednost, boxy s oblými rohy atd.), tráví spoustu času řešením detailů, které nejsou kritické (např. specifika zarovnávání tibetského textu).

Proto Andy Budd navrhuje místo stávajícího CSS3 co možná nejdříve připravit mnohem menší a jednodušší specifikaci (Andy Budd ji označuje jako CSS2.2), která by pomohla vyřešit základní problémy dnešního webdesignu. CSS 2.2 by měla mnohem užší záběr, než který plánuje pokrýt CSS3. Andy Budd na toto téma poskytl rozhovor Peteru GasstonoviCSS3.info, který dokonce plánuje propagační kampaň, jíž hodlá ideu CSS2.2 podpořit.

Ian Hickson a CSS5

Se svým názorem přispěchal také Ian Hickson, v současné době editor HTML5 a mluvčí WHATWG, ale zároveň i jeden z „veteránů“ CSS WG. Dle něj je hlavní příčinou problémů uzavřenost pracovní skupiny, která komplikuje přijímání pomoci z komunity lidí, kteří se o CSS zajímají. Ian Hickson je příznivce open source a je mu bližší vývojový model tržiště než katedrály, což ostatně prokázal jak u WHATWG, tak u pracovní skupiny pro HTML, ve které se mu tento otevřený model podařilo prosadit. CSS WG používá (podobně jako i řada jiných skupin W3C) neveřejný mailing list a pomoc z řad členů komunity vnímá spíše jen jako užitečné zdroje než jako příspěvky svých potenciálních členů. Podle Iana je tento model zastaralý, stávající pracovní skupina přestává být funkční a hrozí jí, že se stane irelevantní.

Ian Hickson totiž zároveň navrhuje řešení. Podobně jako WHATWG pomohlo vzkřísit zatuchlou situaci okolo HTML svým HTML5, on navrhuje možnost založení projektu uvnitř WHATWG, v tuto chvíli přezdívaného CSS5, v rámci kterého by mohlo dojít nejen k dalšímu rozvoji CSS, ale i k částečnému přepsání základů CSS s ohledem na současné implementace, podobně jako HTML5 přepisuje, resp. upřesňuje HTML. To vše jako otevřený proces s vývojovým modelem „tržiště“.

Nic nenasvědčuje tomu, že by WHATWG v nejbližší době podobnou aktivitu plánovalo, Ian Hickson ale již dříve prokázal svůj neortodoxní přístup a pokud by se našlo dostatečné množství lidí schopných a ochotných na takovém projektu začít pracovat, nebude s jeho spuštěním dlouho váhat, byť by to mohlo u W3C vyvolat kontroverzní odezvu.

Myšlenku, že vývoj CSS by mohl opustit křídla W3C, částečně schvalujeDaniel Glazman (rovněž člen CSS WG), který na problematický směr vývoje CSS upozorňoval již v roce 2004.

Elika Etemadová: „Nemáme čas a pomoc vítáme“

Taková otevřená kritika nemohla zůstat bez odezvy. Hájit pracovní skupinu pro CSS se odhodlala její členka Elika Etemadová, známá spíše pod svojí přezdívkou fantasai. Její otevřenou reakci převzal server CSS3.info (Behind the Scenes: What is the CSS Working Group Doing?, Pulling Back the Curtain: Opening up the CSS Working Group).

Elika Etemadová vysvětluje, že nedostatečná rychlost skupiny je daná tím, že aktivní členové se pracovní skupině věnují pouze ve svém volném čase. Většinou mají již svá zaměstnání a často pracují na odpovědných pozicích, které jim neumožňují větší nasazení. Pracovní skupině se rovněž nedostává důležitého pohledu samotných webdesignerů. Jelikož valná většina členů webdesignery není, při tvorbě specifikace převládá pohled zástupců prohlížečů a implementátorů CSS (což se projevuje zejména v možnosti implementátorů přehlasovat všechny ostatní).

Dalším z důvodů, proč trvá příprava specifikace dlouho, je, že kaskádové styly nepodléhají verzování. CSS1, CSS2 nejsou postupné verze, nýbrž úrovně (levels) specifikace, které vždy rozšiřují (nikoliv opravují) úroveň předchozí. Důsledná kontrola zabere mnoho času, protože jakýkoliv vzniklý problém ve vydané specifikaci by mohl setrvat navěky. Specifikace CSS úrovně 2 nemůže změnit specifikaci CSS úrovně 1 apod. (výjimkou jsou revize, tedy připravovaná revize CSS2.1 opravuje problémy nalezené v CSS2).

Dále se Elika Etemadová ohrazuje, že skupina není tak zcela uzavřená, jak Ian Hickson píše, a přichází s detailním popisem, jak mohou dobrovolníci tvorbě CSS pomoci. Přitom naznačuje, že CSS skupina se potýká nejen s nedostatkem pomocníků, ale hlavně i vlastních editorů specifikace. Zdá se, že právě nadaný a zapálený editor by mohl skupině opravdu pomoci. Elika píše, že stát se jím může teoreticky kdokoliv. Pokud bude zasílat své připomínky ke specifikaci a následně si jejich kvalitou získá důvěru členů skupiny, pak takový člověk dostane práva editora. Ostatně stejným způsobem začínala nejen ona sama, ale i Ian Hickson a David Baron.

Elika Etemadová se mimo jiné snaží vyvrátit i lety rozšířené mýty o ignorování specifikací CSS Microsoftem. Potvrzuje, že (v neveřejném listu, tedy očím veřejnosti skryti) se nově zapojení zástupci týmu Internet Exploreru snaží aktivně podílet na přípravě nové CSS specifikace. Plán vydání Internet Exploreru 7 jim bohužel neumožnil implementovat všechny úpravy týkající se podpory CSS, které měli v plánu.

Ač se odpověď Eliky Etemadové zdá být uklidňující, musím ji chápat jako tiché volání o pomoc. Zdá se mi, že vývoji CSS dnes chybí silné osobnosti, které by toto břemeno převzaly od „unavených“ původních tvůrců a nesly dále na svých bedrech.

A budoucnost CSS?

I přesto, že se kritika do pracovní skupiny pořádně obula, nic nenasvědčuje tomu, že by v nejbližší době mělo dojít k dramatické změně. K důležitým změnám však přeci jen dochází. CSS WG spustila svůj blog a plánuje založit wiki. Tyto nástroje snad umožní dostat z interního mailinglistu na veřejnost některé problémy a diskuse okolo nich. V plánu je i zpřístupnění alespoň některých právě editovaných částí specifikace veřejnosti. Ta se bude pak moci doslova dívat editorům přes rameno, jako se tomu již dnes děje třeba u HTML5.

Zdá se tedy, že zmíněná kritika přinesla alespoň nějaké ovoce. Zda se najdou dobrovolníci a pomůžou pracovní skupině s vývojem CSS, nebo se naopak shromáždí pod hlavičkou WHATWG či jiné organizace a další vývoj CSS „převezmou“, není v tuto chvíli jasné. Jak CSS2.2, tak CSS5 jsou v tuto chvíli jen pracovní hypotézy.

CSS2.1 na spadnutí

Ve světle tohoto článku nelze zapomenout na důležitou událost. Před několika dny dospěla revize CSS2 pod označením CSS2.1 do stavu Candidate Recommendation. Do 20. prosince se očekává příjem připomínek a je pravděpodobné, že v příštím roce (tedy po deseti letech od vydání CSS2) bude CSS2.1 prohlášena za finální a specifikace CSS2 tak bude po dlouhých letech čekání dokončena.

Zda se na datu vydání podepsala i výše zmíněna diskuse, je sporné. Bude ovšem zajímavé sledovat, jak se uzavření vývoje CSS2 projeví na podpoře CSS v dalších verzích prohlížečů.

Připojili byste se k pracovní skupině vyvíjející CSS?

Autor článku

Autor se zabývá webovými technologiemi a programováním. Několik let působil v projektu CZilla. Vystudoval biochemii a mezi jeho koníčky patří psaní a podpora open source.