Hlavní navigace

SREDO aneb jak vzniká alternativa

18. 8. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zkratka SREDO znamená sdružení (nebo také společnost) registrátorů domén. V poslední době je často skloňována v souvislosti s decentralizovaným řešením správy národní domény .cz, které má být od září zavedeno. Krátkou historii a vývoj této iniciativy v několika posledních dnech se snaží přiblížit tento článek.

Iniciativa SREDO má ve svém rodném listě napsán začátek května, kdy Radek Dušek z firmy ABZone založil stejnojmennou mailovou konferenci na serveru Pandora. Tomuto kroku předcházely diskuse nad staršími články na Lupě ([1], [2]), naznačující skutečnost, že zájemce o statut registrátora pro decentralizované řešení správy národní domény .cz to nebude mít zrovna jednoduché.

Po prostudování podmínek a následné debatě v konferenci se došlo k závěru, že pokud se má SREDO stát registrátorem, bude nutné založit společnost s ručením omezeným. Do této společnosti je třeba investovat finanční prostředky zejména na úhradu nutných poplatků sdružení CZ.NIC, na vybudování registračního systému a úhradu dalších nákladů. Následovalo spuštění WWW stránek a první přihlášky některých zájemců.

V konferenci jsou v tuto chvíli přihlášeny přibližně tři desítky osob. Přihlášku do připravované společnosti zatím vyplnilo 22 subjektů a celková uvažovaná investice překročila půl milionu korun. Přihlášené subjekty spravují celkem téměř 6000 doménových jmen. Počet přihlášených právnických a fyzických osob však stále nelze považovat za definitivní, protože se průběžně hlásí další subjekty, které mají zájem o spolupráci.

Mailové konference jsou dobrá věc, zakládání právnických osob a diskuse nad jejich fungováním se však tímto způsobem provádí poněkud obtížně. Množství příspěvků v diskusi je totiž přímo úměrné počtu názorů na fungování a tento počet pochopitelně odpovídá počtu zúčastněných osob. Ve středu 13. srpna se proto v Praze konala první schůzka osob, které dosud o SREDO projevily zájem. Na schůzku dorazilo celkem 16 lidí zastupujících přibližně desítku různých subjektů.

Kromě „členů“ SREDO (iniciativa dosud nemá žádnou právní formu) se diskuse zúčastnili také dva zástupci webhostingové firmy, která pro SREDO nabídla poskytování registračních služeb. Vzhledem k počtu spravovaných domén se však ani této společnosti (velikostí patří mezi střední hráče na trhu) nevyplatí stát se přímo registrátorem, ale registrace má v úmyslu provádět přes další subjekt, který se registrátorem s velkou pravděpodobností stane (údajně nejde o poskytovatele webhostingu). Možnost stát se určeným registrátorem pro domény členů SREDO by přinesla další snížení nákladů, zatímco SREDO by mohlo získávat domény za nižší ceny. Na schůzce bylo probráno několik variant spolupráce a cenových nabídek. Čtenář však jistě pochopí, že v tuto chvíli nelze zveřejňovat veškeré informace…

Využití nabídky této (nebo jiné) společnosti by tak mohlo přinést řešení některých problémů popsaných výše. V další diskusi se proto objevují názory, že založení s.r.o. v případě využití služeb jiného registrátora vlastně postrádá smysl. Současně je však třeba si uvědomit, že jednotlivé firmy, které se ve SREDO angažují, si vlastně konkurují (včetně společnosti, která SREDO oslovila se svojí nabídkou) a v případě využití služeb jiného registrátora existují obavy z pokusů o přetahování zákazníků. To poněkud ohrožuje základní důvody vzniku iniciativy SREDO, jimiž jsou nezávislost na využívání služeb poskytovaných konkurenčními firmami a obavy z nabídek bundlování registračních služeb s webhostingem.

Zakládání registrační společnosti také bohužel neprospívá nízká rychlost zápisů do obchodního rejstříku. Zatímco vzniku společnosti se lze dočkat přibližně v řádu měsíců, provádění dalších změn (zejména přistoupení dalšího společníka, vystoupení společníka, změny statutárních orgánů) představují značné komplikace a dlouhé čekání na zápis změn do OR. Existují rovněž názory, že požadavek sdružení CZ.NIC na právní formu registrátora odporuje volné soutěži. Některé osoby z tohoto důvodu zvažují podání podnětu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Přes všechny komplikace a názorovou pestrost se na jednání (trvalo téměř tři a půl hodiny) nakonec podařilo nalézt shodu alespoň v tom, že je velmi vhodné založení subjektu, který by měl nějakou právní formu, a tím snadněji umožňoval další postup. Vzhledem k jednoduchosti založení a prakticky nulovým nákladům bude tímto subjektem občanské sdružení s možností členství právnických osob (to zákon umožňuje). Stanovy sdružení jsou ve fázi příprav, po diskusi mezi budoucími členy budou předány k registraci na ministerstvo vnitra. Zda dojde k založení registrační společnosti usilující o statut registrátora, nebo zda bude sdružení vyjednávat podmínky spolupráce s některým z dalších registrátorů, je otázkou pro další dny. Následující postup bude záviset na sdružení samotném a osobně považuji za poněkud předčasné, abych v tomto článku činil nějaké spekulace.

ICTZ23

O založení registračního s.r.o. tedy není definitivně rozhodnuto ani necelé tři týdny před ohlášeným termínem zavedení decentralizované správy domény .cz. Tento termín byl původně oznámen na 1. září, ale objevily se rovněž informace o polovině září. Zanedbatelný není ani fakt, že vlastníci domén s expirací do konce prosince 2003 nebudou během září příliš motivováni k výběru tzv. Určeného registrátora. Přechodný ceník LRR jim umožňuje zaplatit stejných 800 korun, jako platili dosud, a vyčkávat, kdo se registrátorem vlastně stane. Do správy registrátora lze automaticky převést pouze domény, jež mají jako subjekt plátce uveden ten, který získá statut registrátora, pokud o tento převod požádá registrátor a nepožádá o něj držitel. Opravdu výrazné zlevnění doménových jmen, které mělo být jedním z efektů zavedení decentralizované správy domény, tak lze při současných „velkoobchodních“ cenách (viz [3]) očekávat poměrně těžko. Vysoká cena domény a poplatků představuje komplikace i pro společnosti, které spravují výrazně vyšší množství domén (viz [4]).

Závěrem ještě dodejme, že na přelomu července a srpna podepsalo se sdružením CZ.NIC celkem devět společností Smlouvu o ochraně informací (Pozn.: Uzavření této smlouvy není podmínkou pro podání žádosti o uzavření smlouvy, na základě které lze získat statut Registrátora.) Jména sedmi z nich lze nalézt na stránkách sdružení, další dvě nedaly souhlas se zveřejněním názvu společnosti. V tuto chvíli se pokusím odhadnout, že do konce roku 2003 počet akreditovaných registrátorů dosáhne nejvýše pěti až sedmi subjektů.

Kolik bude do konce roku 2003 akreditovaných registrátorů?

Autor článku

Autor studuje softwarové inženýrství. Příležitostně se zabývá problematikou registrace doménových jmen, poskytováním software a poradenstvím. Spolupracuje na iniciativě SREDO.