Hlavní navigace

Telekonto: přenosný cenový program od Telecomu

6. 2. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Český Telecom uvádí na trh novou službu, díky které může majitel pevné linky používat svůj cenový program (tarif) i na jiných pevných linkách, včetně veřejných telefonních automatů. Platí to i pro dial-up na Internet, ale jen pro zpoplatnění po minutách - volný kredit v hodinách či korunách takto přenosný není a zůstává vázán na "domovskou stanici".

O službě s názvem Telekonto jsem poprvé slyšel na nedávné akci Českého Telecomu pro novináře (29. ledna), kde Český Telecom seznamoval se svými loňskými výsledky v oblasti firemních klientů (podrobněji) – a kromě toho zmiňoval i čtyři služby, které začíná nabízet či již nabízí. Jednou nich byla právě služba s názvem Telekonto, popsaná takto:

Volací karta zřizovaná k telefonní stanici zákazníka, která nabízí flexibilní řešení komunikačních potřeb mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Ve firemním sektoru najde využití např. pro domácí kancelář nebo jako nepeněžní benefit pro zaměstnance. Tuto službu nabízí Český Telecom jako novinku korporátním klientům od roku 2002.

Prezentováno to také bylo jako řešení na podporu teleworkingu a homeworkingu, v rámci kterého může firma „nakoupit“ pro své zaměstnance určitý objem služeb, které pak tito mohou čerpat například na cestách či ze svých domovů.

Zajímavé je, že ačkoli tato „firemní“ služba má být nabízena již od roku 2002, na webu Českého Telecomu jsem ji mezi business službami vůbec nenašel.

Uplynulo však jen pár dní od zmíněné prezentace pro novináře a už je tu další verze stejné služby, tentokráte určená soukromým osobám, i s patřičnou „popularizací“ (ohlašování samostatnými tiskovými zprávami, samostatné stránky popisující službu na webu Českého Telecomu atd.). Co tedy Telekonto pro soukromé osoby nabízí?

Podstata je v „přenositelnosti cenového tarifu“: máte-li na své domovské pevné lince nastaven určitý cenový program, pak necháte-li si vystavit kartu Telekonto, můžete jít volat i z jiného telefonu či veřejného telefonního automatu, a vaše hovory budou zpoplatňovány podle stejného cenového programu jako na vaší domovské pevné lince. Dokonce nejen to – uskutečněné hovory budou připočítány k vašemu účtu (tj. k tomu, který platíte za svou domovskou pevnou linku).

Tolik k samotnému principu. Nyní ke konkrétnějším aspektům. Jedním z nich je to, kam můžete svůj cenový program takto přenést, resp. z jakých telefonních linek můžete takto volat za svůj domácí tarif a na svůj vlastní účet. Zde se údaje prezentované Telecomem poněkud různí:

  • „Můžete volat z jakéhokoli soukromého telefonu nebo veřejného telefonního automatu v rámci České republiky, do zahraničí i ze zahraničí domů,“ uvádí se na domovské stránce samotné služby Telekonto. Mohl by soukromým telefonem být například telefon mobilní?
  • „Můžete volat z libovolného pevného telefonu či telefonního automatu (včetně mincovních) v České republice, do zahraničí nebo ze zahraničí do České republiky,“ upřesňuje se v dokumentu FAQ o Telekontu. Tato formulace už vylučuje mobilní telefony – ale co třeba pevný telefon zřízený alternativním operátorem?
  • „Tato nová služba umožní zavolat si z jakékoliv telefonní stanice ČESKÉHO TELECOMU, a.s., (včetně telefonních automatů) s tím, že provolaná částka bude hrazena z jejich vlastního telefonního účtu,“ píše se v tiskové zprávě Českého Telecomu, a tato definice je asi nejpřesnější (pouze pevné telefony, pouze ty od Českého Telecomu, včetně veřejných telefonních automatů). Zase ale tato definice neříká nic o možnosti volat ze zahraničí…

Rozhodující samozřejmě jsou Všeobecné podmínky služby Telekonto, kde se praví, že lze volat

z kterékoli telefonní stanice, přípojky euroISDN i veřejného telefonního automatu, které jsou provozovány v rámci veřejné telekomunikační sítě Poskytovatele.

Přitom Poskytovatel = Český Telecom, což dává za pravdu definici z tiskové zprávy. Současně je zde ošetřena i možnost volání ze zahraničí:

Dále služba umožňuje i volání v mezinárodním telefonním styku z vybraných zemí do České republiky.

Podmínky pamatují i na budoucí možnost volání přes Telekonto i ze sítí jiných operátorů – ale pouze tehdy, pokud tito budou mít s Českým Telecomem uzavřenu potřebnou propojovací dohodu na používání této služby.

Když už jsem u přesného vymezení použitelnosti služby, zmíním se ještě o dalších specifických detailech. Například z dokumentu FAQ služby Telekonto vyplývá jedno dosti zásadní omezení – kredit, spojený s vaší „domovskou stanicí“, přenosný není:

"21. Bude zohledněn při volání nebo surfování přes Telekonto kredit mého cenového programu?

Ne. Kredit Vašeho cenového programu se nevztahuje na využívání služby Telekonto.

Telekonto a Internet

O využitelnosti karty pro komutovaný (dial-up) Internet jsem ve Všeobecných podmínkách služby Telekonto nenašel žádnou zmínku. Explicitně se o tom zmiňují pouze materiály popisující službu na webu Českého Telecomu, které říkají, že Telekonto lze použít i pro surfování:

Prostřednictvím karty Telekonto se můžete také připojit k Internetu přes analogový modem z kteréhokoli místa, které takovéto připojení umožňuje.

Tato formulace (a jedna explicitní otázka v dokumentu FAQ) vylučují použití Telekonta při připojení přes ISDN. Na komutované připojení (přes analogovou linku) by se měla vztahovat i nepřenositelnost kreditu (viz předchozí odstavec). Takže máte-li například na domácí lince Home Internet a v rámci něho 780 minut připojení v ceně měsíčního paušálu, nemůžete je přes Telekonto čerpat (místo toho budete z jiné linky platit vždy minutový tarif). Možná je to proto, že Telecom nechce, aby lidé mohli přenechávat část svého měsíčního kreditu někomu jinému, aby jej dočerpal.

Jaký minutový tarif ale budete platit při dial-upu z jiné linky, skrze kartu Telekonto? Na to dává odpověď následující pasáž z dokumentu FAQ:

"2. Kolik tedy budu platit za volání nebo surfování přes kartu Telekonto?

Ceny za volání a surfování prostřednictvím karty Telekonto odpovídají výhodným cenám cenového programu, který máte zřízen k Vaší telefonní lince.

Snad je tomu možné rozumět tak, že přes Telekonto se můžete připojovat k Internetu za tarif Internet2002, resp. jeho budoucí verze.

BRANDstorming tip2

Další vlastnosti a způsob použití

Způsob použití karty Telekonto je principiálně jednoduchý: každá karta má své číslo a svůj PIN. Pokud pak voláte odjinud přes tuto kartu, vytočíte nejprve speciální přístupové číslo (platné pro Českou republiku, 822 112 233), pak číslo vaší karty, pak PIN a pak volané číslo (přesný návod najdete na samotné kartě nebo na domovských stránkách služby ). Nastavit si můžete až devět zkrácených voleb (předvoleb) a zvolit si lze i limit na počet minut, které je možno z vaší karty provolat za kalendářní měsíc – vybrat si můžete z hodnot 100, 300, 500, 1.000 nebo 5.000 minut nepřenosných do dalšího měsíce.

Pokud jde o možnost zřízení karty Telekonto ke svému cenovému programu, tu bohužel nemají majitelé tarifů Home Zero a Home Mini. Ostatní šanci mají, a platit budou pouze jednorázově, za zřízení karty. Nejvíce zaplatí majitelé nejrozšířenějšího programu Home Standard, a to 230 korun. Majitelé ostatních programů Home a programů ISDN zaplatí za zřízení karty Telekonto 16 korun.

Zaujala vás karta Telekonto?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).