Hlavní navigace

ÚOHS: Český Telecom zneužil svého dominantního postavení

4. 10. 2000
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Po více než jednom roce vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí, ve kterém ukládá společnosti Český Telecom zaplatit pokutu za zneužití dominantního postavení na telekomunikačním trhu vůči tehdejší společnosti Dattel, dnes GTS. GTS však hodlá Český Telecom vyzvat k náhradě ušlých zisků.

O sporu dnes již bývaleho Dattelu a bývalého SPT Telecom (nyní GTS a Český Telecom) již bylo napsáno mnohé, nabízím tedy na úvod stručné shrnutí:

Mezi Dattelem a SPT TELECOM byla uzavřena propojovací dohoda, která stanovila, že za každý hovor ze sítě SPT TELECOM do sítě Dattelu dostane Dattel část telefonního poplatku. V zájmu Dattelu tedy bylo, aby do jeho sítě směřovalo co nejvíce volání. Proto se Dattel dohodl s ISP a řada poskytovatelů přeložila své uzly do jeho sítě. Dattel na oplátku vyplácel ISP část peněz, které dostával od SPT TELECOM za příchozí hovory.

S příchodem tarifu Internet 99 však SPT TELECOM oznámil, že tarif je datovou službou a jako takový nespadá do propojovací dohody s Dattelem. Proto budou muset uživatelé na uzly ISP v síti Dattelu volat za standardní tarif. Po složitých jednáních SPT TELECOM Dattelu tarif Internet 99 zpřístupnil, ale z příchozích hovorů nedostával Dattel ani korunu – nemohl tedy vyplácet provize ISP. Dattel podal stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

S příchodem tarifu Internet 2000 zůstaly podmínky pro Dattel zachovány a ISP v síti Dattelu nadále nedostávali provize. Provize však začal vyplácet SPT TELECOM. V největším uzlu daného poskytovatele činní provize 15 procent, v uzlech ostatních je nižší. Protože největším uzlem většiny poskytovatelů je Praha, jednalo se o krok namířený proti Dattelu. SPT TELECOM chtěl Dattelu přetáhnout ISP, protože Dattel jim nemohl vyplácet provize.

Další vývoj situace pokračoval 2. 12. 1999, kdy bylo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) vydáno rozhodnutí ve prospěch Dattelu a STP Telecom byla udělena pokuta. STP Telecom však v zákonem stanovené patnáctidenní lhůtě podat proti tomuto rozhodnutí rozklad, ke kterému se expertní komise měla vyjádřit do 60(!) dnů. Ke 4. 8. 2000 však – po téměř osmi měsících – žádné rozhodnutí vydáno nebylo.

Tímto případem jsme se na Lupě již zabývali, a to zejména z důvodu spekulací, že ÚOHS se v otázkách Českého Telecomu „drží zpět“. Kristián Chalupa, tiskový mluvčí ÚOHS, nám tehdy vysvětlil, že osmiměsíční zpoždění si vyžádala složitost případu, a že rozhodnutí by mělo padnout nejpozději do 30 dnů. Po 60 dnech vydala Česká tisková kancelář (dále jen ČTK) zprávu následujícího zně­ní:

BRNO 2. října (ČTK) – Pokutu dva milióny korun za zneužití dominantního postavení pro společnost Český Telecom potvrdil v odvolacím řízení předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Josef Bednář. „Firma odmítla v lednu 1999 uzavřít dohodu se společností Dattel o poskytování poměrné části příjmů z internetového volání mezi jejich sítěmi,“ vysvětlil ČTK již pravomocné rozhodnutí Bednář.

ÚOHS vyměřil nyní již Českému Telecomu pokutu ve výši 2 000 000 (slovy dva milióny) korun, což znovu nastoluje legitimní otázku, zda důvodem celé obstrukce nebylo pouze nechat GTS finančně krvácet, protože provize ISP musela společnost hradit „ze svého“. Pikantním vrcholem této komické situace je skutečnost, že při loňském čistém zisku 6,2 miliardy korun trvá Českému Telecomu „vygenerování“ pokuty přibližně 2 hod., 42 min. a 55 sec.

K rozhodnutí ÚOHS dosud Český Telecom nevydal žádné oficiální stanovisko, ale rozhodnutí úřadu by se pravděpodobně podřídil, a to hned ze dvou důvodů:

  • další sabotování možnosti uzavírání propojovacích dohod ztratilo pro Český Telecom smysl, protože nový telekomunikační zákon společnosti tuto povinnost k 1. 1. 2000 ukládá
  • záležitosti ohledně tarifu Internet 99 považuje Český Telecom za uzavřené a pokutu ve výši dva milióny korun společnost pravděpodobně ani nepovažuje za hodnou pozornosti

Celková vyčíslená ztráta společnosti GTS dosáhla podle oficiálně zveřejněných údajů přibližně 45,5 miliónů korun. Toto číslo je v současné době konečné, protože pokuta Českého Telecomu nebude uhrazena GTS, ale do státního rozpočtu. Již na počátku celého případu ÚOHS tehdejší Dattel z celé kauzy vyloučil, protože se sporem zabýval pouze z hlediska možného poškození zákazníka. Společnost GTS se však se ztrátou odmítla smířit.

Na celém případu je zajímavá zejména tisková zpráva, kterou společnost GTS vydala v pozdních večerních hodinách. Podle této tiskové zprávy hodlá GTS vyzvat Český Telecom k úhradě tržeb, ušlých na základě zneužití dominantního postavení. Je samozřejmé, že Český Telecom na podobnou záležitost nikdy nepřistoupí, a to zejména z obavy ze ztráty kreditu. Stanovisko Českého Telecomu v této věci zatím neexistuje, protože ještě výzvu neobdržel.

Mnohem důležitější, než finanční ztráta GTS, je skutečnost, že v současné době probíhají jednání mezi GTS a Českým Telecomem o uzavření propojovací dohody na rok 2001. Český Telecom v této souvislosti opět odmíta zahrnout poplatky za Internet do standardního návrhu propojovací smlouvy. Tento postoj odporuje mj. zvyklostem, které jsou běžné v zemích Evropské unie. Celý případ tedy bude muset zcela jistě posoudit ČTÚ.

Podle mého názoru je velmi pravděpodobně, že ČTÚ se v této otázce přikloní na stranu ostatních poskytovatelů, protože tento rok by měly být uzavřeny ještě propojovací dohody Českého Telecomu s Contactelem a Aliatelem, přičemž zejména první zmíněná společnost je významným poskytovatelem Internetu zadarmo, který by se díky postoji Českého Telecomu stal na další rok velmi nerentabilní záležitostí.

KL22_nominace

Určitě je správné, že rozhodnutí ÚOHS konečně padlo, protože Český Telecom prostřednictvím své politiky tarifů systematicky posiluje svou pozici před liberalizací trhu, protože se do své sítě snaží přesunout co možná největší počet ISP pomocí zvýhodňování podmínek v oblastech, kde společnosti již dnes hrozí konkurence. Stejným způsobem Český Telecom postupuje i v případě upevňování pozice coby ISP pro dial-up zákazníky.

A 45,5 miliónů ztráty společnosti GTS? S největší pravěpodobností skončí založeny v nějakém velmi objemném soudním spise.

Považujete pokutu Českému Telecomu ve výši dva milióny korun za dostatečnou?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]