Hlavní navigace

Valná hromada CZ.NIC bude projednávat nižší ceny

4. 9. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Před dvěma měsíci zveřejnilo sdružení CZ.NIC cenové podmínky pro zájemce o status registrátora v systému více registrátorů, který by měl začít fungovat od 15. září. První reakce zainteresovaných subjektů byly víceméně negativní. Dokonce iniciovaly na 16. září mimořádnou valnou hromadu, která by měla projednat jejich návrh nižších cen.

15. září by měl být úspěšně završen projekt decentralizovaného řešení správy domény .cz, který přesně před rokem iniciovalo sdružení CZ.NIC, správce národní domény .cz, vyhlášením veřejné obchodní soutěže. Jeho cílem je „demonopolizovat“ správu národní domény – koncoví uživatelé by již nadále neměli nakupovat domény přímo od CZ.NIC, ale od registrátorů. Co přinese toto řešení koncovým uživatelům lze v současnosti obtížně posoudit (možná pokles cen, možná nabídky s větší či menší přidanou hodnotou, a možná také nic.). Kdo z ní teoreticky může profitovat zcela jistě jsou registrátoři, kteří se do původně přímého řetězce mezi koncového uživatele a CZ.NIC vloží jako jakýsi mezičlánek, jenž bude nakupovat domény od CZ.NIC za velkoobchodní ceny.

Cenová politika stanovená CZ.NIC vypadá následovně: Velkoobchodní cena domény se skládá ze dvou složek: registrace (jednorázově) a udržování záznamu (každých 12 měsíců). Výše registrace činí 400 korun, výše udržování záznamu 600 korun. Z toho vyplývá, že registrace pro registrátory zlevní z 1600 korun na 1000 korun, ovšem udržování záznamu pouze o 200 korun. Aby se mohl registrátor vůbec stát registrátorem a nakupovat za velkoobchodní ceny, musí nejprve složit zálohu 150.000 korun a dalších 150.000 korun za služby poskytované ze strany CZ.NIC. Názor na tento poplatek se různí. Malí registrátoři jej považují za segregační, velcí registrátoři jej naopak vítají a poukazují na to, že v zahraničí to funguje stejně.

Na 16. září svolaná mimořádná vlaná hromada CZ.NIC, jejímiž iniciátory jsou společnosti Globe Internet, Ignum, Zoner software (viz Otevřený dopis členům CZ.NIC) a ještě jeden další subjekt, který se nepřeje být se záležitostí spojován, má projednat dva hlavní body: jednak úpravu velkoobchodních cen a jednak proces jejich schvalování. Velkoobchodní ceny totiž za současného stavu stanovuje svým výnosem představenstvo a valná hromada je vůbec neschvaluje. Pokud jde o navrhované velkoobchodní ceny, pak se jedná o 0 korun za registraci a 400 korun za udržování záznamu. Iniciátoři jsou totiž přesvědčeni, že proces registrace se odehrává na straně registrátora, a tudíž by za něj CZ.NIC neměl chtít žádné peníze.

ICTZ23

Projednávat se bude i LRR. Původně se mělo jednat o jakýsi záchytný registr, kam „spadnou“ domény například v okamžiku, kdy zkrachuje registrátor, přičemž tento záchytný registr měl být několikanásobně dražší. Nyní LRR vypadá spíše jako „centrální registrátor“. Do 31. prosince zde bude registrace stát 800 korun a udržování záznamu stejnou částku, od 1. ledna 2004 pak bude poměr 3200/2400 korun. Takové ceny znamenají, že kdyby v LRR zůstalo jen 20 procent ze současných cca 150 tisíc domén, pokryl by roční příjem z LRR veškeré náklady na servisní organizaci (Pragonet) a ještě by zbylo na provoz CZ.NIC. Iniciátoři chtějí ceny v LLR zvýšit na 6000/3000 korun, protože za současného stavu se domnívají, že řada velkých firem nebude k opuštění LLR dostatečně motivována.

Zdá se mi, že malí a velcí registrátoři (registrátoři v současném smyslu slova, nikoli ti v budoucnu CZ.NIC pověření) se v tuto chvíli octli na jiné lodi. Předevčírem proběhla na First Tuesday CZ panelová diskuse, jíž se zúčastnili mj. Karel Umlauf z Globe Internet a Milan Behro ze Zoner software a ze které jsem nabyl dojmu, že velcí registrátoři podporují poplatek 300.000 korun a jde jim v zásadě pouze o to, aby poklesem velkoobchodní ceny zvětšili prostor pro svoje marže – naopak, poplatek zmenší počet subjektů, mezi něž se oněch 150 tisíc domén rozdělí. Malým registrátorům jsou velkoobchodní ceny více méně lhostejné a vadí jim především výše poplatku. Pokud jej nezaplatí, budou nuceni nakupovat u konkurenčních webhostingových společností.

Projde na mimořádné valné hromadě snížení velkoobchodní ceny?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]