Hlavní navigace

Vítejte v .??

2. 11. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Organizace ICANN otevřela cestu ke vzniku domén nejvyšší úrovně v národních abecedách, jako například .РФ (.RF v azbuce). Tedy i takových, které na standardním „českém“ počítači jen tak snadno nenapíšete, a někdy ani korektně nezobrazíte. Mohly by se objevit ještě do konce roku. Ve stejné době by už měly fungovat i oháčkované a očárkované domény druhé úrovně pod doménou .eu.

Minulý týden přinesl jednu zajímavou událost: organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), která stále drží ve svých rukou otěže celosvětového Internetu a nedávno poupravila své vztahy s vládou USA (a nepřímo i s vládami dalších zemí), dala zelenou vzniku domén nejvyšší úrovně – byť zatím jen těch národních – zapisovaných pomocí znaků národních abeced. Stalo se tak minulý pátek, 30.10.2009, na zasedání ICANNu v jihokorejském Soulu. Svým způsobem to bylo i symbolické, protože asijské země, které píší jiným písmem než latinkou, měly o takovouto možnost velký zájem.

Poopravme si ale hned na začátku dojem, který mohl vzniknout po přečtení řady oslavných článků v masovějších médiích: nejde o rozhodnutí, které by se týkalo používání národních znaků či celých „jiných“ abeced v rámci celých doménových jmen, či dokonce celých URL odkazů. Takovou „moc“ ICANN opravdu nemá. Jeho kompetence se týkají jen domén nejvyšší úrovně, zatímco domény druhé a všech dalších úrovní jsou v kompetenci svých příslušných držitelů.

V čem je problém?

Čtenářům Lupy nejspíše není třeba připomínat, že standard pro používání národních abeced v rámci doménových jmen (IDN, Internationalized Domain Names) existuje již nějaký ten pátek – ale že jeho aplikování či neaplikování na konkrétní doménu je na rozhodnutí držitele, resp. správce té které domény. Takže třeba používání háčků a čárek (jako prvků české národní abecedy) ve jménech domén druhé úrovně pod TLD .cz – jako například zboží.cz – je na správci této TLD. Tedy na sdružení CZ.NIC.

zbozi.cz

Diskusí o tom, zda diakritiku pod TLD .cz (skrze IDN) zavést či nezavést, bylo již hodně, a probíhaly i zde na Lupě. Jejich výsledek však nebyl zdaleka tak jednoznačný, ve prospěch jedné či druhé varianty, jako tomu bývá v jiných zemích. Je to určitě dáno i tím, že háčky a čárky v doménových jménech pro nás nejsou tak kritické a stále se dokážeme obejít bez nich. Byť třeba svět reklamy a marketingu již dávno s IDN jakoby pracuje: schválně si všimněte kolem sebe, kolik nejrůznějších reklam již v doménových jménech běžně háčky a čárky používá.

Jenže jiné země, hlavně ty co píší jiným písmem než latinkou, jsou v jiné pozici a jejich „potřeba“ nasazení IDN je podstatně vyšší. Proto také mnozí správci jejich národních domén již na možnost zavedení IDN kývli. Podobně i někteří správci generických domén nejvyšší úrovně. Jenže všichni narazili na problém, který ilustruje následující příklad:

أسماء-النطاقات-العربية.com

I když je tedy IDN v rámci nějaké domény nejvyšší úrovně zavedeno, resp. povoleno, stále ještě musí být samotná „koncovka“ (tj. jméno domény nejvyšší  úrovně) zapsána klasicky, tj. latinkou. Což není dobré po vizuální ani jazykové stránce (někdo vůbec nemusí „umět“ latinku), ale je to nepříjemné i po stránce praktické: nutí to uživatele přepínat se mezi různými jazyky a znakovými sadami na jejich klávesnici, resp. na používaném vstupném zařízení ještě v rámci psaní jednoho jediného doménového jména.

РФ místo RU

Řešením je připustit použití národních abeced (skrze IDN) i v rámci „koncovek“, neboli jmen domén nejvyšší úrovně. Pak už bychom se mohli dočkat třeba doménových jmen jako je:

mосква.рф

Právě tento ruský příklad přitom ukazuje na jeden z mnoha problémů kolem zavádění IDN: Rusko dnes používá národní doménu nejvyšší úrovně .ru. Pokud by ji ale chtělo převést do azbuky, stalo by se z ní .py – a to by kolidovalo s nynější národní TLD Paraguaye, psanou latinkou. Stalo by se tak obtížným, a mnohdy vlastně nemožným, rozlišit, kdy nějaký konkrétní nápis představuje klasické paraguayské doménové jméno a kdy ruské doménové jméno psané azbukou. Jen namátkou, co třeba takové:

123.py

IDN přitom není ani dnes v doméně .ru podporováno, resp. povoleno. Ruští uživatelé mají možnost využívat IDN jména v rámci těch generických TLD, která IDN podporují, a z národních pak třeba v TLD .su (za bývalý Sovětský Svaz), která stále ještě existuje a IDN podporuje také. Jenže jak dlouho ještě bude existovat?

Jako řešení právě pro Rusko se proto rýsuje zavedení zcela nové domény nejvyšší úrovně, psané již azbukou: РФ (latinkou by to bylo RF), jako zkratka od „Ruské federace“. Jenže něco takového – tedy zřizování nových domén nejvyšší úrovně – má v rukou právě a pouze ICANN.

V Rusku přitom již delší dobu existuje velký tlak na „plné poruštění“ celých doménových jmen, který fakticky představuje tlak (na ICANN), směřující k zavedení IDN i na úrovni nejvyšších domén. Ještě v loňském roce se k tomuto tlaku přidal i ruský prezident Medveděv, známý jako pravidelný uživatel Internetu (dokonce i v mobilním provedení).  

Co nyní rozhodl ICANN?

Popisované rozhodnutí ICANNu, po kterém určitě nevolali jen Rusové ale i další země píšící jinak než latinkou, tedy  přišlo právě minulý týden, na již zmiňovaném výročním zasedání v jihokorejském Seoulu. Podle něj spustí ICANN již 16. listopadu tzv. zrychlený proces (Internationalized Domain Name Fast Track Process), který konkrétním zemím (i různým teritoriím) umožní požádat o zřízení IDN domény nejvyšší úrovně, „reflektující“ jejich jméno a psané jejich národní abecedou.

Zatím tedy půjde jen o národní (a nikoli generické) domény nejvyšší úrovně, a důležitou podmínkou pro jejich zřízení je podpora ze strany státu, resp. vládních orgánů, a také celé uživatelské komunity. O technické stránce pak nezbytná stabilita fungování nové IDN ccTLD.

Tomu si dovolím rozumět ve smyslu opatření proti „ryze komerčnímu“ uchopení nové podnikatelské příležitosti: musí jít o „národní“ záležitost, s potřebnou mírou konsensu napříč uživatelskou komunitou i státem, jehož představitel (například příslušný resortní ministr) musí poskytnout své doporučení jak novému správci, tak třeba i samotnému tvaru nové ccTLD.

Ohledně rychlosti zavedení a počtu nových ccTLD si zde dovolím ocitovat názor ředitele sdružení CZ.NIC Ondřeje Filipa, který toto sdružení zastupuje i v rámci ICANNu (resp. jeho ccNSO), viz blog CZ.NICu:

Zavedení malého množství těchto domén (očekává se cca 50) by tedy mělo jít rychle. Uvidíme, zdali i delegace těchto domén budou vnímány jako zásadní rozšíření kořenové zóny nebo zda-li budou zavedeny současně s DNSSEC. Vzhledem k mezinárodnímu tlaku na jejich vznik spíše očekávám, že budou nastartovány rychle. Nepřekvapilo by mě, kdyby se tak stalo už tento rok.

Eurid zavádí IDN

Jak jsem již uvedl v úvodu, zavedení IDN v rámci každé domény (a tím i možnost používání národních abeced a jejích znaků) je na držiteli, resp. správci té které domény. V našich zeměpisných šířkách a jazykových délkách nám asi nejde o možnost použití azbuky či arabského, čínského, řeckého nebo ještě jiného písma – ale má smysl bavit se o možnosti zavedení české diakritiky ve jménech domén druhé úrovně (pod ccTLD .cz). Náš CZ.NIC tuto možnost „zvažuje“ pravidelně, ale zatím vždy dospěl k negativnímu závěru.

V úplně jiném postavení je ale správce evropské unijní domény .eu, sdružení EURID. To „není svým pánem“, v tom smyslu, že by samo rozhodovalo o zavedení či nezavedení IDN v rámci své působnosti (tedy ve jménech domén druhé úrovně, pod TLD .eu).  Je pouze „technickým“ správcem, který svou činnost vykonává na základě kontraktu s Evropskou komisí – a právě ta rozhoduje o takových zásadních koncepčních věcech, jako je zavedení IDN.

Evropská komise ohledně IDN rozhodla již v červnu tohoto roku, a to kladně. Rozhodla se umožnit registrace jmen domén druhé úrovně pod TLD .eu. „s použitím znaků všech 23 úředních jazyků Evropské unie, nyní tedy i včetně cyrilice a řecké abecedy“.

Rozhodnutí Komise je zajímavé i v tom, že nepočítá s žádným specifickým opatřením při spouštění IDN. Tedy nezavádí ani žádnou přednost pro držitele „stávajících“ domén (těch psaných jen latinkou, bez háčků, čárek atd.), formou tzv. sunrise periody, ani jiné podobné opatření.  Podpora IDN bude zavedena  „ke dni D“, a kdo přijde se svou žádostí jako první, ten bude také první obsloužen.

Oním „dnem D“ přitom bude 10. prosinec 2009, který není až tak daleko. Mnozí tuzemští registrátoři již avizují, že ještě před tímto datem spustí možnost předregistrací (a někteří předregistraci dokonce již spustili). Nicméně, vzhledem k absenci jakýchkoli specifických opatření a principu „kdo dříve přijde …“ nemohou již z principu garantovat, že zákazník s jejich předregistrací uspěje. Nakonec z toho stejně bude souboj robotů jednotlivých registrátorů, ve kterém může uspět vždy jen jeden.

Content tip EARLY

Nicméně: je to cesta k oháčkovaným a očárkovaným doménám, která se otevírá i tuzemským uživatelům. Bude určitě zajímavé sledovat, jak ji využijí – a také jak se takto registrované domény uplatní v praxi. Zda s nimi lidé budou mít problémy (až zjistí, které aplikační programy  IDN stále nepodporují), či naopak žádné problémy mít nebudou. Bude to jistě i zajímavý a významný argument pro rozhodování o zavedení IDN i v rámci české TLD .cz.

A mimochodem: myslíte si, že by měla vzniknout nová IDN ccTLD .čr pro Českou republiku? Vyjádřete se prosím v anketě.  

Měla by vzniknout nová IDN ccTLD .čr?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).