Hlavní navigace

Miroslav Černík (SafeDX): Typickým problémem globálních cloudových poskytovatelů je nepřehlednost nabídky

 Autor: SafeDX
Společnost SafeDX má za sebou rušný rok. Přešla naplno pod globálního obra Foxconn a nedávno představila nové řešení orchestrace hybridních cloudů. Navíc míří primárně na české zákazníky. „Naší výhodou je, že se s námi může zákazník domluvit i osobně, sednout do auta a dojet k nám do Vysočan. To je myslím si stále výhoda, a něco, co u globálních řešení obvykle zákazník nemá,“ říká ředitel společnosti Miroslav Černík.
28. 4. 2021
MarketVoice Co je to?

Sdílet

V rozhovoru pro Lupu v roce 2018 se hodně řešila Čína, a ozvalo se tam, že Asie je pilířem rozvoje do budoucna pro SafeDX. Trvá to i za současné situace? 

SafeDX od té doby prošlo vývojem. Jedním z hlavních milníků bylo to, že společnost Foxconn odkoupila veškeré akcie SafeDX od KKCG a SafeDX je tak dnes plně vlastněná společností Foxconn. Od loňského roku, kdy došlo k výměně managementu společnosti, se změnila i strategie. A to tak, že SafeDX je dnes primárně poskytovatelem řízených IT služeb a cloudových služeb pro Českou republiku, případně s přesahem na Evropu nebo globálně. Primárním trhem je ale skutečně Česká republika.

Takže směřování firmy se prostřednictvím odkupu úplně změnilo?

Je to tak. Je potřeba se soustředit na nejbližší trh, na kterém firma operuje, a až z něj poté případně rozšiřovat aktivity dále do zahraničí – ať už po Evropě nebo směrem k Asii či na jiné kontinenty. Hlavním záměrem je pro nás nyní poskytování služeb v České republice. Odrazily se změny i v produktové nabídce? Určitě jsme upravili nabídku tak, aby odpovídala potřebám českého zákazníka, zejména propojováním služeb, které zákazníci typicky používají u různých lokálních nebo globálních poskytovatelů do jedné platformy. Zákazníci mají možnost si zvolit, jestli jejich aplikace poběží na cloudu v České republice nebo u globálních poskytovatelů jako je Microsoft Azure či AWS. Naše platforma [SCP] SafeDX Cloud Platform právě tohle umí, a je naší stěžejní nabídkou, kterou na trhu máme. Přes ní také dále poskytujeme většinu našich služeb. 

[SCP] SafeDx Cloud Platform

SafeDX Cloud Platform je cloudová orchestrační platforma, ve které je možno efektivně využívat a řídit zdroje jako jsou fyzické či virtuální servery a kontejnery, a to jak v datovém centru na území ČR, tak skrze cloudy třetích stran jako je Microsoft Azure nebo AWS. Platforma dává zákazníkovi ucelený přehled na organizaci jeho projektů a na běžící zdroje. Vše může velmi dobře monitorovat a spravovat. Platforma má efektivní podporu DevOps přístupu, ať už se jedná o urychlování vývoje a nasazování aplikací, vývoj nových nebo nahrazování starých novou generací.

K [SCP] bych se ještě vrátil, ale nejprve jedna otázka, kterou nelze vynechat: Ovlivnila globální pandemie způsob, jakým firma funguje?

Naštěstí jsme měli rozjednané dlouhodobé projekty, z hlediska byznysu to na nás tudíž úplně dopad nemělo. Dalo nám to možnost rozpracovat některé klíčové projekty pro dlouhodobé zákazníky. To, co vidíme je, že trh skutečně zpomalil a zákazníci opravdu zvažují, do čeho peníze investují. Zejména se snaží hledat úspory, případně využít dobu pandemie k nastartování nových rozvojových projektů, které jim pomohou v dalším období po pandemii. Vidíme proto příklon ke zrychlenému způsobu vývoje softwaru prostřednictvím kontejnerů, nebo potřebu získat flexibilitu v provozování IT služeb. Zákazníci místo investic do aktiv se spíše poohlížejí na to, jaké služby jim dají potřebnou flexibilitu nakupovat, když byznys roste a platby snižovat, když naopak klesá. 

SafeDX platforma běžně používá formát plateb pay-as-you-go, na současném trhu to funguje dobře?

Určitě funguje, SafeDX Cloud Platform je platforma, která nabízí služby fyzického hardwaru nebo virtuálních serverů a stále oblíbenějších kontejnerů pomocí Kubernetes. To celé orchestruje tak, aby zákazník mohl z jednoho místa určovat všechny role ve své organizaci. Přehledně dokáže určovat, kdo může zřizovat jaké zdroje či jak s nimi může nakládat. Projekty díky [SCP] dokáže zákazník přehledně řídit z jednoho místa, a poté sledovat, jak vypadá jejich průběh a stav, jak je to s využíváním zdrojů a kolik ho dané zdroje stojí. Je zde velká flexibilita a přehlednost v tom, jaké zdroje jsou využívány a kde a jak jsou alokovány do konkrétních projektů. To dává zákazníkům velkou volnost a možnost měnit využívání zdrojů v závislosti na čase nebo aktuálních potřebách. 

Co se týče výše zmíněné kontejnerizace skrze Kubernetes, vnímáte v poslední době nárůst zájmu o tyto služby?

Rozhodně ano, je to asi největším tahákem SafeDX Cloud Platform. Způsob, jakým umožňujeme spravovat vývoj a nasazování aplikací pomocí kontejnerů je velmi efektivní, a je vyvinutý pro organizace, jejichž vývojové týmy potřebují nasazovat aplikace na území České republiky i kdekoliv po světě prostřednictvím dalších poskytovatelů jako je Microsoft Azure nebo AWS. Používají k tomu ale jednotnou platformu [SCP], ze které všechny své projekty spravují. Nehledě na to, jestli zákazník používá služby datového centra v ČR nebo využívá třeba datová centra Microsoftu v Americe nebo AWS po celém světě, projekty stále spravuje jednotným způsobem. To mu dává mnohem lepší přehled o tom, co kde provozuje, jestli jsou jeho aplikace a služby dostupné a má schopnost individuálně definovat potřebná pravidla a bezpečnostní řešení. To je velký přínos pro firmy, které mají vývoj v ČR, ale následně potřebují aplikace nasazovat globálně.

Miroslav Černík

Společnost SafeDX vede od července 2020 po předchozím dvouletém působení na pozici finančního ředitele divize ve Foxconn Technology v Kutné Hoře. Miroslav strávil převážnou část své profesní kariéry v IBM, kde působil jako ředitel pro Managed Service Provides v regionu Central Eastern Europe a před tím na pozici ředitele pro Midmarket v ČR. Před nástupem do společnosti Foxconn se rok věnoval vedení a rozvoji několika technologických startupů v Rockaway Capital.

To je ten globální přesah, o kterém jsme mluvili?

Přesně tak, to, co naše platforma umožňuje, je vlastně integrace hybridních cloudových řešení, několika cloudů dohromady, které poté pracují v pozadí. Uživatel ale má před sebou jednotné prostředí, kde své vývojové projekty organizuje a poté si vybírá, kde mají být nasazeny, ve kterých datových centrech a službách, stále v rámci jedné platformy. Typickým problémem globálních cloudových poskytovatelů bývá nepřehlednost nabídky, ve které se zákazníci ztrácí a tápají, co je pro ně nejlepší. My naopak pro zákazníka dokážeme nabídku úzce personalizovat. Ze stovek a tisíců virtuálních serverů tak zbydou jednotky, které už si může kdokoliv ve firmě aktivovat. Nemusí dlouze spekulovat, která z dostupných služeb je pro něj nejvhodnější.

V čem je [SCP] zajímavá pro českého zákazníka?

Dokážeme zákazníkovi garantovat bezpečný provoz aplikací na území ČR. Ve Vysočanech máme vlastní Tier III datové centrum, kde hlavní instance [SCP] běží. Podporu poskytujeme lokálně, v českém jazyce, a nabízíme určitou flexibilitu služeb. Celá řada našich zákazníků, kteří běžně používají public platformu, vyžaduje při různých fázích vývoje privátnější přístup a zabezpečení, a zřizují si u nás privátní cloud. To je vlastně obdoba [SCP], ale plně dedikovaná konkrétnímu zákazníkovi, kde si může definovat vlastní bezpečnostní politiku.

Je plně určena pouze jemu, takže když je vyžadován vysoký stupeň zabezpečení či autonomie a potřebuje něco specifického, pak zvolí právě privátní cloud. Naší výhodou je, že se s námi může zákazník domluvit i osobně, sednout do auta a dojet k nám do Vysočan. To je myslím si stále výhoda, a něco, co u globálních řešení obvykle zákazník nemá. Jsme schopni konzultovat potřeby a vymyslet finální řešení pro zákazníka flexibilně, kdežto ochota přizpůsobovat služby u některých velkých, globálních hráčů, často chybí.

Takže úprava produktu na míru pro konkrétního zákazníka je u vás běžná?

Je to tak, nabízíme samozřejmě standardní funkcionalitu, ale víme, že zákazníci mají různá přání a jsme schopni je plnit.

Na začátku jsme nakousli transformaci firmy; změnili se tím nějak i klíčoví partneři SafeDX?

V roli multicloud systémového integrátora si zakládáme na partnerství s poskytovateli cloudových služeb, což je pro nás Microsoft Azure a AWS, přičemž tady v ČR budujeme partnerství například s HPE a se společností Cisco, což jsou technologie, které v datovém centru běžně využíváme.

Jak vidíte vývoj SafeDX a vaší platformy v příštích letech?

SafeDX má zkušenosti s provozem aplikací založených na OpenStack technologiích už delší dobu, historicky tři nebo čtyři roky zpátky, nicméně na podzim loňského roku jsme se rozhodli kompletně [SCP] inovovat, zavést nové prvky, které jsme právě čerstvě nasadili. Aktuálně do ní migrujeme zákazníky ze staré platformy a už máme několik nových, kteří už v platformě [SCP] pracují. Čekáme další akceleraci využívání [SCP] u firem, které se zabývají vývojem softwaru na zakázku, případně u společnosti, které si ten software nechají vyvíjet, ale vyžadují kontrolu nad vývojem v běžném provozu.

Zahajujeme nyní marketingovou kampaň v ČR, která bude probíhat hlavně digitální formou, a aktivity hodláme akcelerovat směrem ke kontejnerovým řešením. Vidíme v tom potenciál, trh na ně reaguje a firmy, které chtějí zefektivnit vývoj, tak kontejnery buď už využívají, nebo teprve budou, a to je pro nás obrovská příležitost. Z tradičních služeb stále nabízíme naše Tier III datového centrum. To je, řekněme, privátnější, máme tam kapacitu 200 racků, dnes je zaplněno asi ze 40 %. Se službami datového centra míříme primárně na korporátní klientelu; na různé internetové firmy nebo domácnosti zde zaměřeni nejsme. 

Kladete důraz i na fyzickou ochranu racků?

Určitě, máme ji na velmi vysoké úrovni, ať už jde o ochranu celého areálu nebo přístupů do datového centra. Zamykatelné racky jsou standardem, zákazníci často volí uzavření celého PODu, datové sály jsou odděleny, takže běžně kombinujeme několik stupňů fyzického zabezpečení. Tím, že jsme středně velké datové centrum, tak je pro nás primárním zákazníkem někdo, kdo si objedná jeden nebo více racků. Housing je tudíž stabilnější, není tu takový pohyb osob a můžeme mířit na firemní klientu tak, abychom nabízeli robustní služby s vysokou úrovní bezpečnosti.

Je ještě něco, co byste chtěl doplnit?

Možná jednu zajímavost. V rámci [SCP] nabízíme i prostředí SAP S/4HANA as-a-service, kterou využívají naši klienti ve fázi, kdy si chtějí SAP S/4HANA pouze otestovat. Předpřipravenou platformu zákazníci skutečně užívají hlavně pro „osahání si“ služby. Většina společností ještě používá aktuální verzi SAP R/3, je ale jasné, že do několika let bude potřeba přejít na SAP S/4HANA. My tu možnost nabízíme bez větších investic a na základě rozumného měsíčního poplatku k otestování prostředí a vývoj předtím, než společnost službu nasadí do praxe. Jsme schopni zajistit i samotné nasazení služby, což se týká především projektů na míru.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).