Hlavní navigace

URI

Komentář

Díky odkazům do mobilních aplikací může Facebook ovládnout další část webu

Facebook přišel s App Links, tedy odkazy přímo dovnitř mobilních aplikací. Na první pohled je to užitečná věc, ve skutečnosti ale mohou vést k dalšímu potlačení mobilního webu.

Daniel Dočekal

12. 5. 2014 9:00
| 4
Doba čtení: 3 minuty