Hlavní navigace

IoT inovace ve městě: zaměřeno na světla, bezpečné přechody a cyklostezky

 Autor: IQRF Alliance
Efektivní bezdrátová správa světel, chytré dopravní značení, bezpečné cyklostezky. Podívejte se na řešení s IQRF.
16. 11. 2021

Sdílet

Vyměňte staré typy světel za nová LED svítidla s možností bezdrátového řízení a monitoringu. Vyhnete se tak zdlouhavému a nákladnému zjišťování poruch, uzavírkám dopravních komunikací a vysokým nákladům na servis. Využijte síť světel jako páteř pro venkovní senzory. S pomocí vhodných senzorů a zpracování dat zajistěte, aby přechody pro chodce byly bezpečné.  Využijte řešení pro bezpečnou cyklostezku s IoT.

Bezdrátově řízená světla

Postupem času dochází k výměnám starých typů světel využívajících sodíkových výbojek za nová LED svítidla. Výměnou ušetří provozovatel obrovské náklady na elektrickou energii. Když zvolí vhodná světla, která disponují i dálkovým řízením, mohou být úspory výraznější a současně je možné z takových světel dálkově získávat údaje o spotřebě, stavu a další parametry. Během noci se může snižovat intenzita osvětlení, což přináší další úspory. 

Běžná bouřka může vyřadit z provozu celé skupiny světel v okolí, avšak díky dálkovému monitoringu o poruchách hned víte. Není třeba posílat servisní techniky na místo, kde nejspíš došlo k poruše, nemusíte uzavírat dopravní komunikaci a ušetříte za analýzu problému nemalé prostředky. Prostě jen v rámci pravidelného monitoringu zjistíte, která svítidla mají problém a pouze tam posíláte servis s již připravenými náhradními komponentami.

Bezdrátová technologie IQRF je pro tento účel ideální. Typické zapojení vypadá tak, že řídicí jednotka s tzv. koordinátorem sítě IQRF je umístěna v rozvaděči a řídí ve své síti běžně více než 200 světel. Řídicí jednotka je IoT branou. Brána komunikuje na jedné straně lokálně se sítí IQRF obsahující jednotlivá světla, a na druhé straně může poskytovat data a spojení do WAN sítě. Řízení může běžet lokálně na bráně, proto se v případě výpadku spojení do internetu nic neděje. Vše probíhá dle nastavených scénářů automaticky. Pokud spojení do internetu funguje (Ethernet, GSM), jsou data posílána i do řídicí aplikace umístěné v cloudovém úložišti. Přes tuto aplikaci lze poskytnout přístup do sítě světel pověřeným osobám, které mohou vše dálkově řídit a monitorovat.

Brána může řídit i větší množství světel v několika různých sítích. Pro každou síť obsahuje jeden koordinátor IQRF, kdy každý z nich pracuje na jiném kanálu pásma 868 MHz. Nedochází tak k rušení mezi různými sítěmi.

V IQRF Allianci, ale i mimo ni, naleznete různé světlařské společnosti, které buď přímo integrovaly transceivery IQRF do svých svítidel nebo využily hotových komponent, jako je IQRF Lighting bridge či light kontroléry kompatibilní s konektory Zhaga a NEMA obsahující tyto bezdrátové moduly. Tyto komponenty dodává např. firma MICRORISC, autor technologie IQRF, ale najdete je v dalších provedeních i u jiných firem. Produkty a případové studie najdete na webu IQRF Alliance.


Autor: IQRF Alliance

Dálkově ovládané LED svítidlo (DATmoLux), IQRF Lighting Bridge (MICRORISC)

IQRF Lighting Bridge je komponenta s komunikací IQRF, kterou můžete jednoduše zapojit do svítidla s rozhraním IEC 62386 (Digital Addressable Lighting Interface). Po bezdrátové síti IQRF pak posíláte příkazy pro zhasínání/rozsvěcení světel, změnu intenzity osvětlení či nastavení barevného tónu. V zařízení se pak tyto příkazy přes rozhraní IEC 62386 přenesou do svítidla. Kromě řízení můžete také přes síť IQRF posílat příkazy pro zjištění odběru, obecně o stavu svítidla. 

Podobně funguje komunikace přes síť IQRF pomocí Zhaga a NEMA konektorů, které se jednoduchým způsobem připojí na svítidlo.

Síť světel komunikujících přes bezdrátovou síť IQRF lze navíc využít jako páteř pro další zařízení. Některým venkovním senzorům se budeme také věnovat v dalších dílech.

S integrací bezdrátové komunikace i samotným nasazením nabízí pomoc firma Logimic, která vyvinula řídicí software Logimic Light a společně s partnerem nasadili v několika městech a průmyslových areálech toto řešení.


Autor: IQRF Alliance

Ovládání světel v mesh síti IQRF

Bezpečné přechody

Už se vám někdy stalo, že jste málem přejeli chodce, který se zčistajasna objevil na neřízeném přechodu? Tomu by mělo pomoci řešení, které představila na začátku listopadu brněnská firma Compactive. Společně s firmou Nikatron vyvinuli řešení, které nazvali „iisign“. Jedná se o chytré dopravní značky vybavené potřebnou senzorikou a výstražnými prvky.


Autor: Compactive

Richard Jílek, obchodní manažer společnosti Compactive prezentoval technická data chytrých značek (foto: Martin Zavadil)

Radar snímá přijíždějící vozidlo a „slepá“ kamera blížící se chodce. 

V případě, že značka zaregistruje přijíždějící automobil, ověří si, zda se na přechodu či v jeho blízkosti nepohybuje chodec, a pokud ano a hrozila by kolize, rozbliká se. Navíc předá tuto informaci i značce na druhé straně přechodu pro chodce, která také začne světelně signalizovat hrozící nebezpečí.

Na značce jsou dva majáčky a zesílený svítící lem. Značky jsou vybaveny komunikací IQRF, dokáží spolu v nejbližším okolí přechodu komunikovat a synchronizovaně na možný problém upozornit. Značky je možné provozovat i v oblastech bez přístupu k elektrické energii, protože firma do řešení začlenila i možnost solárního napájení. Komunikace v bezdrátové síti může být nezávislá na jiných systémech, lze však využít i sítě světel v okolí značek jako bezdrátovou komunikační páteř IQRF. 

Získaná data o počtu chodců, automobilů, jejich rychlosti apod. lze pak využít i případně dále dle uvážení městské samosprávy. Navíc se sbírají i další senzorická data, jako například hlučnost, teplota a vlhkost ovzduší, která se zasílají pro další zpracování a statistiky do centrální aplikace v cloudu.

První značka už stojí v blízkosti dětského hřiště za nákupním centrem Olympia v Modřicích. S dalšími se lidé setkají na Veslařské ulici v Jundrově u přechodu před základní a mateřskou logopedickou školou, kde městská část dlouhodobě řeší problémy s přecházením dětí v hustém provozu. Poslední značka bude stát v Kohoutovicích. „Pro zkušební provoz jsme po konzultaci se starosty vybrali úseky, kde je kvůli provozu nižší přehlednost a vzhledem k blízkosti škol a školek také vyšší koncentrace dětí. Obyvatelé si tak v příštích měsících ověří, jak značka funguje v praxi,“ vysvětluje Richard Jílek, obchodní manažer společnosti Compactive.

Bezpečné cyklostezky

Firma DATmoLUX se specializuje na problematiku osvětlení a jeho inteligentního řízení. V České republice, na Slovensku a dalších evropských státech realizovala více než 100 světlařských projektů, zaměřených na veřejné osvětlení v obcích a městech, ale i vnitřní osvětlení v průmyslových halách, sportovních halách, kinech či kostelech. Kromě těchto aktivit vyvinula i řešení pro zvýšení bezpečnosti cyklistů na cyklostezkách.

V Kadani, v prostoru parku, instalovala více než 80 regulovatelných svítidel veřejného osvětlení v okolí cyklostezek. Díky pohybovým senzorům umístěných na koncích stezek a v jejich křížení lze detekovat pohyb cyklisty či chodce a rozsvítit mu daný úsek cyklostezky naplno. Poté, co pohyb ustane, je po 5 minutách intenzita osvitu snížena na ekonomickou 10% úroveň. Na této úrovni zůstanou světla svítit z bezpečnostních důvodů i nadále.


Autor: IQRF Alliance

Bezpečná cyklostezka

Závěrem

Existují fungující řešení v oblasti světel, která úspěšně využívají bezdrátovou mesh technologii IQRF®. Lze je vzájemně propojovat a využít tak benefitů jednotlivých řešení. Lokálně autonomní ovládání světel ve městech obohacené o využití prvků bezpečnosti pro přechody pro chodce i pro cyklisty může výrazně zvýšit bezpečnost obyvatel. Motoristé tak mohou být upozorněni jak na blížící se chodce, tak i na cyklisty blížící se z parku k hlavní komunikaci. Navíc chytré řízení světel ušetří provozovatelům významné náklady na energii a servis.

Na výše uvedených příkladech jste byli seznámeni s některými řešeními členů IQRF Alliance. Další případové studie a produkty najdete na webu www.iqrfalliance.org. Máte-li zařízení, která byste chtěli opatřit bezdrátovou komunikací IQRF® nebo máte aplikaci, IoT bránu, či zákazníky, kterým byste chtěli nabídnout vhodné řešení s využitím některého z uvedených produktů, kontaktujte nás. Nové inovativní členy v našem společenství rádi uvítáme.

Ivona Spurná, ivona.spurna@iqrfalliance.org.

Další články z této kategorie:

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).