Hlavní navigace

Poblíž Amsterdamu bylo otevřeno centrum práce na dálku

[Tisková zpráva] Amsterdam, 15. října 2008 – V nizozemském městě Almere vzdáleném 20 kilometrů od Amsterdamu bylo otevřeno první centrum práce na dálku, takzvané Smart Work Center (SWC). Jednotlivcům i skupinám z okolí poskytuje pracovní místa vybavená informačními a komunikačními technologiemi a další zázemí, které jim umožňuje plnohodnotně pracovat na dálku bez nutnosti cestovat do zaměstnání. Město Amsterdam zvažuje jeho využití i v dalších lokalitách v blízkém okolí města.

Sdílet

Cílem konceptu Smart Work Center, který byl představen na konferenci Connected Urban Development (CUD) pořádané městem Amsterdam a společností Cisco, je zlepšování životního stylu obyvatel, zvyšování produktivity práce, podpora podnikatelského ducha, úspora cestovních nákladů a snižování emisí skleníkových plynů. Jedním z prvních zákazníků centra jsou zaměstnanci firem IBM, HP a města Amsterdam zaměstnávajícího více než 25 tisíc lidí. „Dopravní zácpy a klimatické změny nás nutí hledat nový styl práce a nová místa, kde mohou lidé pracovat,“ řekl Job Cohen, starosta města Amsterdam.

Smart Work Centre poskytuje lidem pracovní místa vybavená počítači a komunikačními technologiemi, a to včetně nejmodernějších technologií pro firemní spolupráci, jako je například systém Cisco TelePresence pro setkávání na dálku. Vedle pracovních míst umožňuje lidem využít také konferenční prostory, finanční a právní služby, mateřskou školku, navštívit některou z restaurací a řadu dalších služeb. Centrum je dobře napojeno na dálniční síť i veřejnou dopravu.

V případě, že se pilotní projekt Smart Work Center v Almere osvědčí, zváží město Amsterdam jeho rozšíření i do dalších okrajových oblastí, například oblastí Purmerend, Haarlem nebo Utrecht. „Pokud se podaří tento koncept práce na dálku rozšířit, pak výměna informací už nebude primárním důvodem pro fyzické přesouvání lidí z místa na místo. To přinese snížení spotřeby energie, úspory času a příznivější rovnováhu mezi prací a volným časem lidí,“ vysvětluje Bas Boorsma, vedoucí projektu Connected Urban Development Amsterdam z Internet Business Solutions Group (IBSG) společnosti Cisco.

Nové centrum bylo otevřené v rámci konference Connected Urban Development (CUD). Jde o program partnerství veřejného a soukromého sektoru spuštěný na konci roku 2006, jehož hlavním tématem je ochrana životního prostředí v souvislosti s rozvojem měst. Program klade důraz na vývoj aplikovatelných řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií určených pro města na celém světě. Zakládajícími partnery CUD byla města San Francisco, Amsterdam a Soul, v únoru 2007 se přidaly Madrid, Lisabon, Hamburg a Birmingham.