Hlavní navigace

Dimension Data se zapojují do budování datových center eGON

[Tisková zpráva] Pro návrh, výstavbu a správu eGON center vznikl speciální projektový tým složený z odborníků s mnohaletou praxí v oblasti datových center

Sdílet

PRAHA – 15. června 2009 – Společnost Dimension Data Czech Republic, přední poskytovatel IT služeb a řešení, se na základě svých zkušeností s implementací a budováním datových center zapojuje do programu budování krajských a obecních eGON center. Tato datová centra nyní připravují kraje a obce s rozšířenou působností. Jejich vybudování představuje další významný krok v naplňování filosofie e-governmentu a občanům pomohou zajistit moderní, přátelskou a efektivní komunikaci s úřady.

Za tímto účelem sestavila společnost Dimension Data špičkový projektový tým složený z odborníků s mnohaletou praxí. Pro práci na projektech ve sféře veřejné správy je Dimension Data držitelem certifikace pro styk, vytváření a nakládání s utajovanými skutečnostmi udělenou ze strany Národního bezpečnostního úřadu pro stupeň utajení „Tajné“.

„eGON centra mají občanům umožnit bezproblémovou a účinnou komunikaci s institucemi veřejné správy. Aby tyto projekty mohly být uvedeny v život, byly kraje a obce vrženy do intenzivního zjišťování možností proveditelnosti v jednotlivých regionech. Na náš specializovaný Dimension Data eGON tým se tak obrací stále více úřadů s dotazy k uvedené problematice,“ říká k projektu Jindřich Rädisch, Country Manager Dimension Data Czech Republic. „V oblasti budování datových center disponujeme velmi rozsáhlými zkušenostmi jak ze státní, tak i z komerční sféry a jsme připraveni pokrýt celý životní cyklus projektu od studie proveditelnosti a technického projektu přes dodávku a implementaci až po servisní pokrytí, správu a konzultace k budoucímu rozvoji dodaného řešení,“ dodává J. Rädisch.

Dimension Data jsou držitelem několika ISO certifikátů v oblasti návrhů řešení, řízení projektů, poskytování služeb a dodávek zboží v oblasti ICT. Navíc disponují silným technologickým zázemím v podobě zákaznického demonstračního centra a testovací laboratoře.

Problematikou eGON center se tým Dimension Data zabývá již od konce roku 2008. Členové týmu jsou orientováni jak technologicky, tak jsou schopni respektovat zájmy jednotlivých úřadů a zároveň dodržovat požadovanou koncepci projektu.

„Dimension Data využívají standardizované metodické postupy v souladu s nejlepšími oborovými zkušenostmi. Naše vlastní metodiky pro projekty budování, údržby a rozvoje datových center se opírají o mezinárodní standard ITIL. Pro naše zákazníky tak představují záruky, že projekty dodáváme v plné kvalitě a hlavně včas,“ dodává na závěr J. Rädisch.

O společnosti Dimension Data
Dimension Data (LSE:DDT) je specializovaným mezinárodním poskytovatelem IT služeb a řešení. Klientům pomáhá plánovat, budovat, podporovat a řídit jejich IT infrastrukturu. Dimension Data poskytuje své odborné zkušenosti v oblastech budování sítí, bezpečnosti, ukládání dat a technologií pro kontaktní centra. Díky unikátním schopnostem v oblasti konzultací, integrace a řízení služeb vytváří společnost jedinečná klientská řešení. www.dimension­data.com/cz