Hlavní navigace

Doporučení 5. workshopu CEF Networks

[Tisková zpráva] Zástupci evropských institucí provádějících výzkum v oblasti CEF sítí se sešli 14. a 15. května 2009 v Praze, aby si vyměnili zkušenosti s navrhováním a provozováním zákaznických optických sítí (Customer Empowered Fibre Networks – CEF) a aby formulovali hlavní zásady pro jejich další výzkum a vývoj.

Sdílet

Hostitelem 5. workshopu CEF Network bylo sdružení CESNET, které vyvíjí a provozuje CEF síť národního výzkumu a vzdělávání CESNET2 a experimentální prostředí s nasvícenými vlákny CzechLight. Workshop zahájil vedoucí výzkumné aktivity Optické sítě sdružení CESNET Stanislav Šíma. Prezentace (jsou k dispozici na http://www.ces­.net/events/2009/cef/) se zabývaly velmi zajímavými novými vývojovými trendy v evropských sítích pro vědu a výzkum.

Základní charakteristikou CEF sítí je, že jejich provozovateli jsou sami uživatelé, kteří si pronajmou pouze vlákno (případně si je nechají položit) a sami zajistí technologii, která po něm přenáší data. Mají tak k dispozici vlákna nebo právo jejich užití a zároveň rozhodují o způsobu výstavby sítě (zejména jejího optického přenosového systému) a o řízení sítě. Protože uživatelé sítí provozovaných zákazníky – často jde o vědecká a výzkumná pracoviště – mají specifické požadavky na přenosové parametry a ceny, jsou CEF sítě stavěny „na míru“ podle skutečné potřeby.

Účastníci semináře potvrdili, že CEF sítě jsou již úspěšně implementovány na úrovni městských, národních i kontinentálních sítí pro výzkum a vzdělávání a že přístupu CEF nyní využívají městské orgány, společnosti, nemocnice apod. Na rozvoji tohoto nového segmentu trhu se podílejí někteří dodavatelé z oblasti fotoniky.

Účastníci semináře dále:

  • ocenili prezentace a přípravu semináře;
  • doporučili uspořádat další seminář CEF Networks, jehož součástí budou i přednášky:
    • o řešení pro „poslední míli“ v rámci e2e lambda služeb pro areály vysokých škol;
    • dodavatelů v oblasti fotonického vybavení a FTTx;
    • poskytovatelů služeb nasvíceného vlákna.

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní multigigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT2 a podílí se aktivně na jeho realizaci. Více na www.cesnet.cz.