Hlavní navigace

Infor nabízí SMB výrobcům zvýšení jejich obchodní efektivity

[Tisková zpráva] Infor MyDay pro řešení Infor ERP VISUAL je nyní dostupné globálně

Sdílet

PRAHA – 20. července 2009 – Společnost Infor dnes oznámila globální dostupnost rozhraní Infor MyDay pro Infor ERP VISUAL, podnikové ERP řešení pro malé a středně velké společnosti z odvětví diskrétní výroby. Infor MyDay je více než jen portál, jedná se o dynamické uživatelské rozhraní postavené na technologiích Web 2.0 poskytující centrální přístup ke kritickým informacím, které uživatelé potřebují ke každodenní práci. Podniky využívající řešení Infor ERP VISUAL ve verzi 6.5.4 a vyšší a údržbové služby Infor mohou získat Infor MyDay bez jakýchkoliv dodatečných poplatků.

Infor MyDay shromažďuje velká množství obchodních dat generovaná a uložená systémem Infor ERP VISUAL a dodává relevantní informace zaměstnancům podle toho, jaké role v organizaci zastávají. ERP řešení doposud neumožňovala uživatelům jednoduchý přístup a analýzu dat, jež obvykle bývala „uvězněna“ v informačních silech či dokumentech uložených v systému. Infor MyDay tato data „osvobozuje“ a prezentuje tak, aby příslušní pracovníci s rozhodujícími pravomocemi byli schopni kdykoliv rychle reagovat.

Infor MyDay pomáhá výrobním společnostem nabídkou personalizovaných informací
Infor identifikoval více než 150 rolí, pro která Infor MyDay bude personalizovat informace z různých funkčních oblastí jako administrativa, výroba, prodej a finance. Informace prezentované uživatelům prostřednictvím těchto rolí může výrobním společnostem pomoci zlepšit cash flow, zvýšit ziskovost, redukovat provozní náklady, zlepšit kvalitu produktů, zvýšit prodej a zkrátit čas pro řešení problémů.

Společnosti z odvětví diskrétní výroby musejí identifikovat způsoby jak redukovat náklady aniž by musely obětovat kvalitu produktů. S využitím Infor MyDay mohou uživatelé realizovat kvalifikovanější rozhodování umožňující redukovat zbytečné náklady a zlepšovat kvalitu výrobků při současném zvyšování provozní efektivity.

Infor MyDay rovněž poskytuje pracovníkům obchodních a finančních oddělení důležité metriky umožňující reagovat na požadavky na snížení nákladů a specifických zákaznických služeb. Kromě toho Infor MyDay poskytuje uživatelům personalizované informace a metriky podporující lepší řízení hotovosti, redukci potřeby pracovního kapitálu a minimalizaci času k identifikaci problémů v oblasti cash flow.

„Po řadu let ERP řešení sbírají a zpracovávají ve všech výrobních společnostech obrovská množství dat – od výroby až po administrativu,“ řekl Jeff Abbott, viceprezident pro produktový marketing ve společnosti Infor. „Infor MyDay posouvá ERP na novou úroveň tím, že přebírá z těchto ERP řešení data, analyzuje je a dodává ve formě klíčových ukazatelů příslušným uživatelům. Ti tak namísto trávení drahocenného času vyhledáváním a manuálními analýzami se mohou rychleji a kvalitněji rozhodovat a iniciovat aktivity vedoucí ke zlepšení obchodní výkonnosti podniku.“

Infor Open SOA
Infor MyDay využívá Infor Open SOA, událostně řízenou, servisně orientovanou architekturu (SOA), která používá standardní obchodní jazyk k distribuci dat mezi řešením Infor a dalšími produkty třetích stran. Infor Open SOA poskytuje na standardech založený přístup k integraci jak samotných Infor řešení mezi sebou, tak také integraci non-Infor řešení a datových zdrojů. Prostřednictvím Infor Open SOA mohou zákazníci Infor rychle a ekonomicky přidávat řešení společnosti Infor, třetích stran, či aplikací vyvinutých na zakázku bez nutnosti narušit kritický provoz stávající informační infrastruktury – což je hlavním přínosem Infor Open SOA. Infor Open SOA bere také ohled na budoucí vylepšování systémů Infor, jež mohou být upgradovány podobným, nenásilným způsobem, což zjednoduší implementační procesy v rámci budoucího integrování nových technologií.

Další zdroje:

  • Whitepaper pro Infor MyDay (povinná registrace) – http://sn.im/my­daywhitepaper
  • Produktová brožura Infor ERP VISUAL – http://www.in­for.com/conten­t/brochures/1312215/
  • Infor Open SOA – http://www.in­for.com/soluti­ons/opensoa/

O společnosti Infor
Infor vyvíjí či získává formou akvizic funkčně bohatá softwarová řešení postavená na specifických zkušenostech tisíců odborníků a kontinuálně je zlepšuje prostřednictvím inovací, rychlejších implementací, globální dostupnosti a flexibilních možností pořízení. Během několika málo let se Infor stal jedním z největších poskytovatelů podnikového softwaru na světě. Více informací lze nalézt na www.infor.com či na http://cz.infor­.com.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).