Hlavní navigace

Vyjádření KDU-ČSL k článku Předvolební weby politických stran mají řadu nedostatků

[Tisková zpráva]

Sdílet

Dne 17. května 2006 na Lupě vyšel článek, který vycházel ze Studie webů politických stran. KDU-ČSL měla při tvorbě této bezesporu podrobné studie smůlu. Svoje nové webové stránky představila tři dny před tím, než byla tato studie publikována. I když ve výše zmíněném článku na tuto skutečnost poukazujete, rád bych alespoň na některé věci reagoval. Ne snad z toho důvodu, že bych chtěl zpochybňovat provedenou analýzu, ale abych se pokusil konkrétně dokázat, že můj odhad nápravy kritizovaných nedostatků (70–80%) měl svoji relevanci.

KDU-ČSL klade ve svém volebním programu na ICT velký důraz, časopis Týden toto pondělí uveřejnil, že v porovnání s ostatními parlamentními stranami věnujeme této oblasti největší pozornost, rád bych dokázal, že to nejsou pouze slova, ale že křesťanští demokraté realizují principy této politiky i na svém webu.

Budu stručně reagovat na kritické poznámky z analýzy Dobrého webu, a to včetně těch, kde máme ještě rezervy. Moje poznámky vycházejí ze stavu webu, který byl „viditelný“ v den představení nových www stránek a před uveřejněním analýzy.

Ad 3.1.2.2.
Blok volby není dostatečně vizuálně výrazný. JP: Volbám jsme věnovali celý horní banner, v horní polovině home page je výrazná flashová reklama, která střídá volební billboardy a je odkazem na část volebního subwebu – rubriky, levé horní navigační menu je věnováno rychlé navigaci na klíčové části volební rubriky.

Prezentace obsahu volebního programu je díky nedostatečnému strukturování nedostatečně přehledná. JP: Program je na webu uveřejněn v textovém formátu, v otevřených textových formátech ke stažení a v pdf. Dále je zde rozcestník na jednotlivé kapitoly volebního programy – oborové členění a na rozdělení programu podle cílových skupin – Zelené pro… A konečně jsem uveřejnili často kladené dotazy (na základě analýzy Dobrého webu jsme později přidali další rubriky, které se snaží o provázanost billboardů a témat KDU-ČSL s naším programem (např. proč rodiny volí KDU-ČSL)).

Ad 3.1.3.2.
Informace o volebních kandidátech jsou na webu v podstatě omezeny na prosté uvedení seznamu. JP: Tato věta neplatila pro všechny kandidáty ani před rekonstrukcí. Na webu byla rubrika naši lídři, kde jsou uveřejněny základní informace včetně fotografií v tiskové kvalitě o 14 lídrech KDU-ČSL. V rámci rekonstrukce jsme tuto informaci doplnili výrazným rozcestníkem na naše krajské volební www prezentace. Tam lze dohledat informace o dalších kandidátech.

Ad 3.1.4.2.
Diář KDU-ČSL JP: Souhlasím s kritikou ohledně formátování a názvu samotné aplikace. Na druhou stranu musím zdůraznit, že KDU-ČSL jako první politická strana přišla s touto aplikací, ve které nabízíme program našich politiků (a to nejen parlamentních) a tedy i možnost setkání se. I v letošních volbách volební štáb kladl velký důraz na kontakt s občany (to sice dnes bude tvrdit každá politická strana, ale KDU-ČSL skutečně více než 5 let provozuje tuto službu, kterou se snaží přiblížit politiku občanům a mohu Vás ubezpečit, že to stojí mnoho práce nejen politiky, ale i jejich asistenky a pomocníky.

Ad 3.2.2.
Obsah úvodní stránky je tvořen pouze chronologicky, seznam odkazů je dlouhý, chybí textové aktuality, blok volby v pravém sloupci webu je matoucí. JP: Textové aktuality po rekonstrukci na webu jsou (s využitím technologie RSS). Úvodní stránka je opravdu dlouhá a je pro nás největším úkolem vymyslet řešení tohoto problému, ale nikdy nebyla skládána pouze chronologicky, ale s ohledem na důležitost jednotlivých článků. Tuto funkci jsme zdůraznili zavedením „otvíráku – dominantního článku na naší home page“. Blok volby i po rekonstrukci v pravém sloupci zůstal, ale byl marginalizován mnohem výraznějšími anotacemi na aktuální volby. Minulý týden jsme jej stáhli úplně…

Ad 4.1.1. 2.
JP: Vyhledávání se snažíme neustále zlepšovat, nedomnívám se, že by uživatel na seznamu hledal KDU-ČSL tak, že zadá: Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová. Pro informaci zdůraznění našich odkazů (preferenční vyhledávání na klíčová slova máme jak na seznamu, tak i na portálu centrum).

Ad 4.2.
JP: Jak jsem uvedl výše, dlouhodobě se snažíme o zvýraznění odkazů na více vyhledávačích, také na více klíčových slov, než uvádí analýza, závěr kampaně podpoříme klasickou bannerovou inzercí, a to včetně inzerce na menších webech, kde dosáhneme lepšího zacílení na cílovou skupinu. Od začátku roku 2006 úzce spolupracujeme na komerční bázi s portálem www.centrumpo­litiky.cz.

Ad 4.3.1.2.
Pouhé dva odkazy k volbám na home page. JP: Ale vedle toho i na starém webu byla k dispozici rubrika volby 2006, kteá obsahovala mnohem více informací. Po rekonstrukci se nám logicky počet přímých odkazů (včetně grafických) zněkolikanásobil.

Ad 5.1. 2.
Billboardy neobsahují odkazy na webové stránky, na webu není k dohledání návazná informace, která by hesla rozvedla. JP: Tady jsme se inspirovali analýzou a pokusili se věc napravit (viz výše). Na billboardech sice odkaz na www stránky není, ale je uveden na všech letácích a volebních novinách. Podle mého názoru chybějící odkaz na web na billboardech není zásadní chybou – je kompenzován právě na jiných nosičích, které si mohou voliči vzít domů.

Ad 5.2.
Reakce na e-mail. JP: Ústřední kancelář KDU-ČSL odpovídá na e-maily poslané na info@kdu.cz. Jsem připraven svoje slova dokázat výpisem odeslané pošty. Bohužel, a je to naše veliká chyba, ten jeden jediný e-mail, díky kterému vznikl nekompromisní závěr v analýze asistentka přehlédla. Z této chyby jsme vyvodili závěry a dnes je schránka info@kdu.cz kontrolována několikrát během dne.

Ad 6.1.2.
Bezbariérovost webu. JP: Tak v tomto ohledu jsem na naši rekonstrukci asi nejvíce pyšný. Grafika je definovaná v kaskádových stylech, stránky se správně zobrazují i v alternativních prohlížečích, jejich podoba zůstává přehledná i po vypnutí grafiky a stylů. Samozřejmostí pro nás bylo umožnit čtenářům s vadou zraku zvětšení písma, a to ve všech částech webu.

Ad 6.2.2.
Odkazy mají totožný vzhled jako obyčejné nadpisy. JP: Tento problém (grafika versus funkčnost) jsme se pokusili vyřešit odlišením těch nadpisů, které jsou prokliky na další stránku.

Ad 6.3. 2.
Špatné označování nadpisů stránek apod. JP: Nový web KDU-ČSL má celou grafiku definovanou v CSS.

Nechávám na laskavém čtenáři posouzení, zda jsme skutečně odstranili více než polovinu, či méně než polovinu chyb na našem webu. Nicméně pro nás jsou, jak už to bývá, důležitá čísla. Návštěvnost www.kdu.cz se zvýšila na průměrně dvojnásobek a dokonce v jednom dni na osminásobek, což bylo zapříčiněno zveřejněním článku, který informoval o spuštění volební flashové hry na našem webu – vlak.kdu.cz.

S přátelským pozdravem

Jaroslav Poláček
vedoucí analytického oddělení
ÚK KDU-ČSL