Hlavní navigace

Předvolební weby politických stran mají řadu nedostatků

17. 5. 2006
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 29
Předvolební kampaň je pro velké strany dnes už mnohamilionovou investicí. Ačkoli velkou část nákladů spolykají jiné aktivity, stále větší péči věnují politická uskupení také svým prezentacím na Internetu. Strany se ale mají v interaktivní elektronické komunikaci s občany pořád čemu učit. Poradenské centrum Dobrý web jim totiž vystavilo vysvědčení, na kterém je hned několik špatných známek.

Sociologické výzkumy stále dokola opakují, že do Poslanecké sněmovny usednou po letošních červnových volbách zástupci pětice stran. Pokud bychom si stranické předsedy sezvali před maturitní komisi a sdělili jim známku z předmětu „Předvolební propagace na Internetu“, nejásal by asi žádný z nich. Podle vysvědčení konzultačního a poradenského centra Dobrý web by si ČSSD, ODS a KSČM odnesly horší dvojku, Strana zelených by se musela spokojit s trojkou a KDU-ČSL by dostala dokonce čtyřku.

Dobrý web (který stejně jako Lupa spadá pod hlavičku Internet Infa) hodnotil strany za propagaci jejich webu, jeho použitelnost, přístupnost a marketingovou provázanost. Za každou z 12 položek mohla politická uskupení dostat až deset bodů, dohromady tedy 120. Nejlepší ČSSD získala ale jen 77 bodů, necelé dvě třetiny maximálního počtu. Lidovci, kteří byli podle závěrů dubnové studie na posledním místě, si nehezkou známku opravili, když 5. května spustili nové webové stránky. Výsledky KDU-ČSL uváděné v následujícím textu se týkají dřívější prezentace, a tak je berte s rezervou.

Politicka studie DW I

Dobrý web analyzoval weby pěti politických stran

Předpokladem pro celkovou úspěšnost internetové prezentace je podle konzultačního a poradenského centra Dobrý web úspěšné zvládnutí několika základních faktorů. Klíčová je především dostupnost a přehlednost nejdůležitějších informací, propagace strany a volebních lídrů na Internetu, zahrnutí Internetu do předvolební komunikace a bezbariérová přístupnost webových stránek.

Studie zpracovaná v závěru dubna se na více než třiceti stranách detailně věnuje všem uvedeným faktorům u každé z pěti hodnocených politických stran. Pro větší přehlednost a srozumitelnost je text doplněn 30 screenshoty a pěti hodnotícími tabulkami.

Analýza webů politických stran – volby 2006 [DOC, 4 MB] je veřejně k dispozici. Přečíst si můžete také tiskovou zprávu Dobrého webu.

Komentář Dobrého webu

Vladimír Matějíček z Dobrého webu převedl pro čtenáře Lupy číselné hodnocení stran do slovní podoby.

Vítězství ČSSD je způsobeno především vysokou úrovní technické stránky webu v oblasti přístupnosti. Do celkového hodnocení se silně promítlo také to, že její krajská kancelář jako jediná ze zkoumaných subjektů zareagovala na e-mailový dotaz (a to dokonce telefonicky). Zásadní chybou je ovšem podcenění propagace speciální „volební“ webové stránky www.volbycr.cz, která je výborně zpracovaná a informační potřeby voliče ČSSD dokáže téměř beze zbytku naplnit. Její nalezitelnost (ať už ve vyhledávačích, nebo při přístupu přes web samotné strany) je však téměř nulová, a tak se její přidaná hodnota a primární funkce – podpora volební kampaně ČSSD – úplně vytrácí.

Web ODS má asi nejvyšší úroveň ze všech zkoumaných subjektů. Větší problémy byly vysledovány pouze v oblasti přístupnosti (zato poměrně zásadní, např. nemožnost zvětšit písmo na stránkách je opravdu hrubá chyba). Jeho vysokou úroveň může ilustrovat nejen promyšlené zapracování tiskové kampaně, ale také síť spřátelených webů, které samotnou stranickou prezentaci obklopují.

Na webu KSČM je na první pohled vidět, že je poměrně nový (podle webarchivu odhaduji, že ke změně layoutu a kódu došlo někdy v období mezi zářím 2004 a březnem 2005). Technická stránka zpracování je opravdu na velmi vysoké úrovni jak v oblasti použitelnosti, tak i přístupnosti. Největší nedostatky jsou opět v propojení offline reklamních kanálů a nevyužívání internetové reklamy (nicméně tento problém se táhne napříč všemi weby).

Strana zelených jako jediná obdržela plný počet bodů za použitelnost a byla po první sérii testů velmi slibným kandidátem na vítěze. Vysokou technickou úroveň webu nicméně srážejí velké problémy v provázanosti s offline komunikací – venkovní reklama se použitelně na webu téměř neodráží. Další nedostatky jsou v přístupnosti webu. Zeleným navíc nebylo jako jediným možné doručit e-mail, který se po pěti dnech vrátil bez úspěchu zpět.

U internetových stránek KDU-ČSL je dnes těžké hodnotit chyby, protože v pátek 5. května došlo ke kompletní změně celého webu. Vedoucí analytického oddělení lidovců, Jaroslav Poláček, dokonce odhaduje, že se KDU-ČSL podařilo odstranit 70–80 procent chyb, na které upozornil ve své studii Dobrý web. Naše konzultační a poradenské centrum ale optimismus zmírňuje a míní, že např. z hlediska použitelnosti se straně podařilo odstranit maximálně 20–30 procent nedostatků. Web KDU-ČSL je sice přístupnější, ale k dokonalosti mu stále ještě několik kroků chybí.

Závěry studie a problémy stranických webů

Velice špatně weby vybraných politických stran obstály v hodnocení úvodní stránky. Pouze na úvodní stránce Strany zelených nebyly nalezeny výraznější nedostatky. Naopak úvodní stránky ČSSD, KDU-ČSL a KSČM obsahují hrubé chyby, které negativně působí na dostupnost informací, které občané vyhledávají. Mezi hlavní nedostatky patří malá přehlednost úvodní stránky, dále pak úvodní stránka nedostatečně odráží nejaktuálnější politické téma, tedy blížící se volby. V případě ČSSD je hlavním nedostatkem použití málo srozumitelného a obtížně použitelného interstitialu před úvodní stránkou.

Při zjišťování dostupnosti a přehlednosti nejdůležitějších informací si Dobrý web určil trojici scénářů, podle kterých bude pravděpodobně postupovat řada návštěvníků internetových stránek politických stran. Jako nejběžnější byly zvoleny tyto akce:

  1. nalezení volebního programu strany a porozumění jeho struktuře,
  2. zjištění základních informací o jednotlivých krajských lídrech,
  3. nalezení údajů o nejbližších akcích konaných politickou stranou.

Lupu zajímalo, zda Dobrý web přemýšlel i nad dalšími možnými aktivitami návštěvníků politických stránek. Luboš Plotěný, analytik Dobrého webu, k věci poznamenává: Ano, další scénáře jsme uvažovali – byla mezi nimi dostupnost a nalezitelnost diskusních fór i jejich použitelnost, nalezení a porozumění organizační struktuře strany a také testování použitelnosti vyhledávání (dostupnost, umístění, výsledky a jejich relevance). Finální trojici jsme vybrali, protože vyšla z našeho menšího průzkumu jako nejdůležitější z pohledu voliče. Více než tři scénáře obvykle nemá smysl uvažovat, protože je to v první řadě velice časově náročné a v druhé řadě se velké množství těch základních chyb potom už opakuje. Často je důvodem špatné řešení navigace a nevhodná informační architektura.

Analýza odhalila, že bez výraznějších problémů najdou uživatelé volební program na webech Strany zelených, ODS a KDU-ČSL. Více práce při hledání programového dokumentu čeká návštěvníka webů ČSSD a KSČM. Nedostatky webových stránek spočívají především v nízké přehlednosti prezentovaných informací. Odkaz na volební program je někdy málo intuitivně označen nebo umístěn.

Jak se volební programy věnují rozvoji Internetu?

Studie Dobrého webu ukázala, že se politické strany mají ještě v ledasčem polepšit, aby jejich internetové stránky byly pro občany co nejpřínosnější. Přesto se v řadě bodů stranické programy věnují právě rozvoji Internetu. Někdo by nejraději rozpustil ministerstvo informatiky, jiný nabízí příspěvek 7.000 korun na počítač rodině s dětmi, pro většinu je samozřejmostí elektronická komunikace s úřady. Co slibuje pro lepší Internet v ČR šest stran před volbami do Poslanecké sněmovny, shrnula Lupa ve speciálním článku.

Podle Dobrého webu je alarmující, že na webech ODS, KDU-ČSL a ČSSD získá občan pouze minimum informací o krajských volebních lídrech strany. Pro návštěvníky není ideální ani řešení na webech Strany zelených a KSČM. Téměř vždy chybí uvedení jakéhokoli kontaktního údaje na daného volebního lídra, často i jeho fotografie a další základní informace. Luboš Plotěný dodává, že Dobrý web považoval za dostatečné, když na kandidáta vedlo jakékoli přímé spojení: Ideálním a plně postačujícím řešením je v tomto případě e-mailová adresa.

Kalendář akcí může člověk u všech politických stran dohledat relativně snadno. Nejlépe je kalendář řešený na webu KSČM, oproti tomu Strana zelených, KDU-ČSL i ČSSD mají stále výrazný prostor pro zlepšování. Hlavním důvodem nepřehlednosti seznamu akcí na stránkách ČSSD je časté používání stejného titulku (Avízo), lepší práce s textem by užitečnost kalendáře výrazně zlepšila. Vyhledávací formulář, který je umístěný ve spodní části stránky, je z důvodu své složitosti, nerozlišení povinných a nepovinných polí a možné nejednoznačnosti pro návštěvníky prezentace sociální demokracie jen obtížně použitelný. Výpis akcí na webu KSČM je naopak vhodně doplněn prvkem, který umožňuje filtrovat položky podle jejich typu. Občan si tak rychle a snadno může nechat zobrazit pouze akce, které jsou přístupné pro širokou veřejnost.

Politicka studie DW II

Viditelnost webů politických stran ve vyhledávačích je velmi špatná. Konkrétní informace nalézající se na webech jsou pro občany velmi obtížně nalezitelné. Velmi často dochází k situaci, kdy uživatel sice nalezne ve vyhledávači stranický web, nicméně stránka je zcela nerelevantní jeho potřebě. Zcela nepochopitelné pochybení pak nastává u webů ČSSD a KDU-ČSL, kterým ve výsledcích vyhledávání vycházejí lépe stránky vztahující se k minulým volbám a pro případné voliče jsou tak zcela zavádějící.

Strany nevyužívají možností placené reklamy ve vyhledávačích, což je ve vztahu k jejich špatným pozicím téměř neuvěřitelné. Za využití placené reklamy ve vyhledávačích přidělil Dobrý web nula bodů čtyřem z pěti stran. Všechna hodnocená politická skupení důležitost webu v předvolebním období zjevně pochopila. Výjimkou byla v čase zpracovávání studie KDU-ČSL, která ale 5. května spustila nové stránky. KSČM a ČSSD mají pro příležitost sněmovních voleb vytvořen speciální web, ODS věnovala volebnímu rozcestníku významnou část titulní stránky webu a ani prezentace Strany zelených volby neopomněla.

Lídr ČSSD, Jiří Paroubek, přitahuje největší pozornost veřejnosti. Právě na jeho konto bylo vyrobeno několik webů, které o něm rozhodně nepřináší lichotivé informace. V prostředí vyhledávačů je jednoznačně nejhledanější osobou a zároveň i šéfem strany, o kterém se v internetových médiích nejvíce píše.

Politicka studie DW III

Studie Dobrého webu odhalila, že propojení komunikačních kanálů venkovní reklamy a Internetu je dostatečné pouze u ODS a ČSSD. Sociální demokracie přitom nedostatečně využívá potenciálu speciální stránky věnované pouze volbám (www.volbycr.cz), kterou nezmiňuje na billboardech a také ji nedostatečně provazuje s hlavním stranickým webem. Bez větších problémů se volič dokáže zorientovat na stránkách KSČM, návaznost na billboardovou a plakátovou kampaň tu ale není téměř žádná. Kritické nedostatky ve spojování marketingových kanálů zjistil Dobrý web na internetových prezentacích KDU-ČSL a Strany zelených.

Do očí bijící je ignorace, se kterou se politické strany věnují komunikaci s voličem pomocí e-mailu. Jediná strana, která na dotaz skrze elektronickou poštu odpověděla v přípustném časovém horizontu dvou pracovních dní, byla ČSSD. Sociální demokraté nad rámec e-mailové komunikace použili navíc dokonce i telefonický kontakt, který odeslaná zpráva obsahovala. Černého Petra v práci s e-mailem drží Strana zelených, které se zprávu vůbec nepodařilo doručit.

BRAND24

Politicka studie DW IV

Weby politických stran mají s přístupností většinou spíše potíže. Dobře si podle Dobrého webu stojí pouze stránky ČSSD a KSČM. Pokud bychom odhlédli od problémů, které nepřístupný web způsobí běžnému uživateli, pro handicapované uživatele často může nepřístupnost znamenat nemožnost web jakkoliv používat. A přitom právě web by měl být pro handicapované uživatele nejsnáze dostupným zdrojem informací. Z tohoto úhlu pohledu to vypadá, že strany nejenže nemají zájem o každý hlas, ale nebojí se ani celou skupinu potenciálních voličů odříznout, uzavírá svoje hodnocení Dobrý web.

Lupu zajímalo, jestli poradenské a konzultační centrum zná nějaký příklad ideálně zvládnuté předvolební stránky v zahraničí. Vladimír Matějíček ale nemá pro čtenáře kladnou odpověď: Stejně jako bylo relativně časově náročné provést hodnocení webů českých politických stran na takové úrovni, abychom si mohli dovolit vyslovovat nějaké závěry o kvalitě těchto webů, bylo by potřeba věnovat dostatečný prostor analýze i nějakého webu zahraniční politické strany. Žádnou podobnou analýzu jsme v minulosti ani nyní neprováděli, tudíž nejsme v tomto směru schopni poskytnout žádný příklad.

Měly by se politické strany ve svých internetových prezentacích polepšit?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor pracuje ve zpravodajství televize Z1. Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy vystudoval žurnalistika a mediální studia.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).