Hlavní navigace

Jaké služby můžeme čekat od obecních webů?

13. 4. 2006
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 29
Soutěže Zlatý Erb se účastní nejlepší webové stránky měst i obcí, které spolu zároveň soupeří o nejlepší elektronickou službu. Jaká zajímavá řešení se nám tedy v oblasti veřejné správy za minulý rok urodila? Odehrávají se na tomto poli výrazné změny, které by snad mohly ulehčit komunikaci občana s úřady? A jak se vlastně samotná soutěž vyvíjí?

Základem soutěže bylo tento rok opět nalezení nejlepšího webu v kategorii obce a města a také hledání nejlepší elektronické služby. Taktéž bylo uděleno několik zvláštních cen. Soutěž probíhala ve dvou úrovních – krajská kola následovaná celostátním kolem.

O průběhu soutěže informoval průběžně web organizátora http://zlatyer­b.obce.cz/. Musím se přiznat, že tento web mě docela zklamal. V určitých oblastech bych čekal větší přehlednost a lepší strukturu (konkrétně třeba ohlašovací text byl utopen v útrobách redakčního systému, najít některé konkrétní informace byl problém, o neaktuální fotce nemluvě…). Je to trošku paradox, když vezmeme v úvahu, že v celé oblasti veřejné správy jde především o to, aby se člověk rychle a pohodlně dostal k požadovaným informacím. To je ale v souvislosti s dalšími rysy soutěže detail, viz následující text.

Zajímá vás digitální vysílání? Chcete sledovat televizní programy v digitální kvalitě? Pak se zúčastněte Velké velikonoční soutěže Internet Infa a vyhrajte jeden z deseti set-top-boxů. Soutěž bude ukončena v neděli 23. dubna 2006, takže neváhejte a pusťte se do toho!

Soutěž totiž sama sobě v letošním roce uštědřila další ránu pod pás. Člověk by čekal, že porodní bolesti veškerých akcí zanikají někde u třetího ročníku, ale v našem případě to neplatí. Minulý (sedmý) ročník totiž musel většinu lidí zaskočit nelogičností svých některých pravidel, která měla naprosto demotivační charakter a která museli krajští porotci obcházet zajímavými fintami.

V letošním roce byla situace ale mnohem horší. Téměř čtvrtina krajů svá kola ani nepořádala. Podle informací ze strany krajů to bylo tím, že se kraje neztotožňovaly s pravidly a koncepcí soutěže. Údajně tato informace byla organizátorovi soutěže sdělena před jejím zahájením, avšak organizátor tuto informaci nezveřejnil a nechal soutěžící, aby se dál do soutěže registrovali. Teprve později se objevila ne zcela srozumitelná zpráva o tom, že se něco nevyhlašuje. Tato skutečnost nebyla nijak podrobněji prezentována ani jakkoli vysvětlena. Takže se nabízí otázka, zda vůbec za těchto podmínek má celá soutěž smysl…

Nejlepší weby měst a obcí

Vzhledem k tomu, že kategorii webů jsem komentoval již minulý rok, a letos k žádným revolučním změnám v této oblasti nedošlo, zaměřil jsem se na kategorii „elektronická služba“. Co se tedy týče webových stránek, mám pouze jednu poznámku. Podle mě zde chybí výrazný duch soutěživosti. Řekl bych, že samotná soutěž nemá pro nikoho motivační charakter. Obce s kvalitními weby se do soutěže hlásí, právě aby zužitkovaly svůj web třeba i tímto způsobem, zatímco subjekty s nekvalitními weby soutěž přehlížejí. Chybí tu ten nejzajímavější typ webů, které by právě soutěž motivovala ke zlepšení. Tuto moji teorii podporuje i fakt, že soutěž má i své stálé soutěžící.

Web města Most
web Most - 1 web Most - 2 web Most - 3 web Most - 4 web Most - 5

Město Most (+třetí místo Brandýs), vítěz v kategorii elektronické služba, registrace – online objednání občana na úřad

Elektronická služba

Pojem elektronická služba není v propozicích soutěže nijak definován, v praxi ale tato část mohla být pojmenována jako internetová služba, nebo přímo webová služba, neboť většina elektronických služeb je realizována vlastně webovou aplikací (výjimku tvoří několik služeb z oblasti telekomunikační techniky: kabelové televize, místní sítě apod.). A právě u oněch webových aplikací se v některých případech nabízí otázka, zda je správné je prezentovat jako zvláštní elektronickou službu, nebo by se měly brát jako součást www stránek, protože některé služby si o to přímo říkají.

Vzhledem k tomu, že mnoho přihlášených elektronických služeb se opakovalo, zhodnotím je ve skupinkách.

Rozesílání e-mailů a SMS

Weby měst a obcí v ČR jsou na tom, co se týče nějakého udržování kroku s dobou, velice špatně. Svědčí o tom skutečnost, že mnoho měst a obcí prezentuje rozesílání e-mailů jako kdovíjak užitečnou službu. Právě rozesílání e-mailů osobně považuji za standard, který by měl být u webů často poskytujících informace naprosto běžný, přičemž jej však také můžeme označit jako zastaralý vzhledem k možnostem RSS. O nějaké nové myšlence zde samozřejmě vůbec nelze mluvit, přesto tuto službu do soutěže přihlásilo několik obcí, přičemž u většiny z nich nevidíme ani náznak toho, že by služba byla okořeněna alespoň možností odebírat určitý typ zpráv (je třeba ale zmínit aspoň Prahu 6, která tyto možnosti nabízí).

Ani u rozesílání SMS se bohužel o nic výjimečného nejedná, protože původní myšlenka je stará již několik let a geniální byla především v té době, kdy šlo z Internetu zasílat zprávy zdarma.

České Budějovice - web
Druhé místo – České Budějovice, online přenosy ze zasedání zatupitelstva

RSS kanály

Stejně jako rozesílání e-mailů, i export dat v RSS kanálech by měl být samozřejmou součástí webu. Zatímco RSS poskytuje blog každého druhého teenagera, obecní weby tento výstup postrádají, a pokud ne, tak se s ním ucházejí o Zlatý erb :-). Přitom opět chybí možnost vybrat si RSS kanál pouze z určité oblasti (existují ale i výjimky, např. Praha 7 se svými několika RSS kanály).

Diskusní fóra

Několik webů neváhalo jako elektronickou službu uvést diskusní fórum. Opět bych tuto službu klasifikoval pouze jako součást webu, bez jakékoli inovativní myšlenky. V mnoha případech bylo navíc diskusní fórum řešeno formou jednoduché aplikace, ve které nešlo například ani vyhledávat (o pokročilých možnostech jako sledování nových příspěvků ani nemluvě).

Obsah versus služba

V několika případech bych se dokonce o službě jako takové zdráhal hovořit. Jedná se o několik přihlášek, ve kterých byl službou označen pouze obsah stránek, typicky třeba seznam ubytování. V jednom případě dokonce byl jako elektronická služba označen PDF dokument. Podobně bych klasifikoval i některé jednoúčelové aplikace, které zůstávají neměnné (např. 3D model města).

E-podatelna, úřední deska

Tyto dvě aplikace v podstatě stát po obcích požaduje automaticky. Nově se tato skutečnost týká především úřední desky, kterou mimochodem úřadům nabízí i spousty externích firem, a proto mi připadá soutěžit právě s těmito službami vyloženě jako off-topic .

Lokální televizní vysílání

Informace šířené pomocí místní (kabelové) televize jsou celkem sympatickou službou, která je závislá na dané infrastruktuře v obci. Na druhé straně by byl hřích místní kabelovou síť právě k tomuto účelu nevyužít. Obec Prusinovice zprostředkovává informace svým občanům pomocí teletextu místní kabelové televize. V Tišnově celou službu navíc rozšířili o archiv pořadů místní televize umístěný na internetových stránkách. Podobně je na tom i Rapotín. Televizní vysílání provázané s internetovými stránkami nabízí i Mutěnice.

Informační kiosek

Informační kiosky se pomalu objevují na nádražích a různých úřadech. Bylo by skvělé, pokud by takový kiosek existoval v každé obci a městě, ale zatím jsme od téhle situace asi ještě daleko. Každopádně s kioskem chtělo prorazit v soutěži město Tišnov.

Lokální sítě

Vznik lokálních bezdrátových sítí provozovaných obcemi vychází ze situace daných lokalit, ve kterých neexistuje přijatelná možnost připojení k Internetu. Některé z těchto sítí dokonce poskytují Internet občanům bezplatně. V obecném povědomí je především Praha 5, ale tato myšlenka je již také starší a soutěže se zúčastnily další sítě: Kozlovice.net (bezplatný Internet), Jířetínský J-net, Senice, Vochov-Net a Velká Bystřice. Tyto sítě v mnoha případech poskytují svým uživatelům další služby (např. e-mailové schránky, webhosting apod.). Podle mého značně subjektivního názoru právě tyto sítě jsou mezi službami technologicky nejnáročnější.

Jiřetín - web
Jiřetín, obecní síť J-net

Mapové služby

Několik měst provozuje na svých stránkách jednodušší mapové služby, které především umožňují vyhledat na mapě konkrétní místo po zadání čísla popisného. Služba je to užitečná a chvályhodná (upoutat v tomto směru se snažil Most, Měsíce, Mšeno). Pozn.: budoucnost mapových služeb je ale v aplikacích, které uživateli umožní létat nad trojrozměrným modelem krajiny opatřené ortofoto snímky. Jedná se v podstatě o stejnou záležitost, jako nabízí Google Earth, doplněnou nejen o snímky dané lokality, ale i spoustu dodatečných informací (čísla popisná, infrastruktura, doprava). Tyto internetové aplikace dnes již některé subjekty v České republice používají…

Online informace

Orlová - web
Orlová, stav ovzduší

Letos se objevilo několik sympatických služeb, které automaticky (případně ručně v určité časové periodě) monitorují určité parametry v dané lokalitě. Jedná se třeba o webkamery. Ty jsou sice divácky atraktivní službou, nicméně opět se o žádný převratný nápad nejedná. Obrazová informace v poslední době bývá doplněna informací o teplotě (např. Rokytno). Město Orlová se ale nespokojilo s webkamerou a graficky znázorněným průběhem online teplot, zveřejňuje i stav ovzduší a jeho znečistění. Podobně je na tom Kladno (zde najdeme i informace o hluku). Vlhkost, rychlost větru a pokrytí sněhem zveřejňuje Svratouch.

Kladno - web
Kladno, stav ovzduší

Občané a úředníci

Nakonec jsem si nechal skupinku služeb, která nějakým způsobem souvisí s komunikací mezi občanem a úřadem (případně zastupitelem). Právě některé z těchto služeb se umístily na prvních místech, což si myslím, že se určitým způsobem slučuje s duchem soutěže.

Vítěz soutěže (Most) představil službu, která umožňuje online objednání občana na úřad. Kéž to tak fungovalo všude… Představte si, že si z tepla domova přesně sjednáte vyřízení občanského průkazu. V daný termín vám pro jistotu ještě přijde notifikace SMSkou a pak už bez nepříjemných front vyřešíte svůj problém. Navíc se vám nemůže stát, že dorazíte na úřad v neúřední den či o polední přestávce. Identickou službu provozuje i třetí Brandýs, který se liší pouze rozsahem agend, které lze takto vyřídit.

Jako druhé se umístily České Budějovice se svým online přenosem (zvuk i obraz) ze zasedání zastupitelstva. Představa, jak funguje tato služba, je také krásná. Občan se může na vlastní oči přesvědčit, jak vlastně jednají zastupitelé, které zvolil, jak se orientují v dané problematice a jak chodí na zasedání připraveni. Zpětně si lze poslechnout audio záznamy ze zasedání.

Online přenos ze zasedání zastupitelstva pomocí kabelové televize poskytuje občanům i Mohelnice, město Tábor zase nabízí archiv zvukových záznamů ze zasedání.

ebf - tip do článku - debata

Čtvrté místo obsadila Polička, která zasíláním SMS informuje občany, že jejich žádost je již vyřízena a mohou si např. vyzvednout nový občanský průkaz. Stejnou službu však poskytuje i Česká Lípa, která poněkud paradoxně neprošla krajským kolem. Tuto kategorii služeb uzavírá ještě Karviná, která rovněž poskytuje občanům informace o vyřízení dokladů (v tomto případě pouze řidičské průkazy, a to velmi jednoduchou formou na webových stránkách).

Zhodnocení

Smysl celé soutěže kalí výše popsaný fakt, že mnoho elektronických služeb a webových stránek vůbec nebylo hodnoceno, ačkoli byly do soutěže zaregistrovány. Tím pádem jsou samozřejmě celkové výsledky zkreslené, protože několik zajímavých služeb (i webů) vlastně nepostoupilo z krajských kol. To má za následek i kuriózní umístění obce Mokré na devátém místě s obyčejnou službou zasílání novinek e-mailem. V tomto případě by asi bylo lepší, kdyby byly elektronické služby (kterých není tolik) hodnoceny až v celostátním kole.

Používáte služeb na webech obcí?

Autor článku

Autor je redaktorem časopisu Veřejná správa a je webmaster. Zúčastnil se soutěže Zlatý erb se stránkami Kozlovice.cz a projektem Kozlovice.net.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).