Hlavní navigace

Která obec má nejlepší web?

11. 4. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Na konferenci ISSS byly 4. dubna 2005 tradičně vyhlášeny výsledky celostátního kola soutěže Zlatý erb, jejímž účelem je podpora rozvoje Internetu, především v oblasti internetových stránek obcí a měst. Letos se konal již sedmý ročník soutěže a lze konstatovat, že úroveň soutěžících rok od roku roste, což však bohužel není obecný trend v dané oblasti.

Veškeré informace, propozice a pravidla najdete na adrese zlatyerb.obce.cz, pro rekapitulaci uvádím, že se soutěží ve třech kategoriích: www stránky obcí, www stránky měst a elektronická služba. Hodnocení probíhá v krajských kolech, vítězové postupují do kola celostátního.

Nevýhoda malých obcí

Osobně nezávidím těm, kteří vytvářejí pravidla pro tuto soutěž, ani porotcům, protože najít nejlepší web je otázka posouzení jak objektivních kriterií (např. validita), tak subjektivních kriterií (grafické zpracování apod.). Ať už byla kritéria nastavena jakkoli, můžeme zde narazit na jednu citlivou věc, a sice financování tvorby webu, která je aktuální především v sektoru obcí. Zcela logicky se totiž ozývají dotazy, zda je možné porovnávat weby subjektů, které na provoz internetových stránek vynakládají různý objem financí. Nevýhodu v tomto systému spatřují především menší obce, pro které je přínosnější místní internetový fanda vytvářející web za symbolickou odměnu než profesionální firma či celý tým specialistů, kteří sice dosahují mnohem lepších výsledků, ale za vynaložení nemalých finančních prostředků.

Zahrnout tento problém ale do soutěže nelze, protože to by si nejspíše vyžádalo vytvoření složitého systému, který by jaksi poměrově bral v úvahu finanční možnosti obce vzhledem ke konečné podobě webu. Pokud se ale podíváme do jiných soutěžních oblastí, pak zjistíme, že ty jsou na tom podobně (fotbalová Sparta těží z toho, že si může dovolit kupovat dobré hráče, Ferrari na poli F1 vítězí mimo jiné také díky obrovskému kapitálu, který vynakládá na vývoj svých vozů atd.).

Problémové pravidlo

Nicméně skupina kolem Zlatého erbu k určitým korekcím v pravidlech soutěže přistoupila, podle mého názoru ovšem poněkud nešťastně. Jedno pravidlo soutěže totiž říká, že vítěz minulého ročníku nemůže skončit na prvním místě v následujícím oblastním kole soutěže. Důvodem tohoto opatření byla snaha „zabránit dominanci hlavně u velkých měst, která mají lepší finanční i personální podmínky“ (Jan Savický – ředitel portálu Města a obce online).

Myšleno je to dobře, ale samotné pravidlo přináší řadu problémů. Jedním z nich je to, že může působit naprosto demotivačně (proč soutěžit, když nelze vyhrát). Za druhé: weby, které v minulém ročníku vyhrály oblastní kola, ale neumístily se v celostátním kole, jsou teoreticky jedni z favoritů, kteří měli rok času na to, aby u nich došlo ke zdokonalení a šanci na boj o první příčky. Bohužel pravidla jim toto znemožňují.

Nelehký úkol v tomto případě leží i na bedrech týmů oblastních porot v případě, že se jim do soutěže přihlásí právě vítěz minulého ročníku a jeho web aspiruje opět na první místo. Pan Savický sice uznává, že toto pravidlo není šťastné, ale podle jeho slov „se tento problém neprojevuje“.

Bohužel ve skutečnosti se tento problém projevil, a to u celé třetiny oblastí, ve kterých se soutěžilo. Pro tento případ znělo vyjádření Jana Savického takto:

Pokud loňský vítěz získá opět nejvíce bodů, je na předsedovi poroty, jak věc bude řešit, zpravidla mu udělí druhé místo."

A zde právě narážíme na nelogičnost celé situace: soutěžící s nejvyšším počtem bodů paradoxně nevyhrává…

Naštěstí týmy oblastních porot vzniklou situaci vyřešily mnohem elegantněji za pomoci „slovíčkaření“ (Češi jsou prostě mistři v improvizaci a hledání náhradních řešení :-). Pravidla totiž mluví jasně:

Soutěžící nemůže získat první místo v kategorii ve dvou po sobě následujících ročnících.

Což neznamená, že nemůže získat první a zároveň druhé místo společně s dalším soutěžícím a nakonec se tedy dostat i do celostátního kola (to je mimo jiné případ Dačic, které teoreticky bez ohledu na kvalitu svého webu měly vypadnout už v oblastním kole a ztratit možnost umístit se na celkově druhém místě celostátně).

Výsledky

Ale nyní již přejděme k samotným vítězným stránkám.

V kategorií webů měst zvítězili:
1. místo – MČ Praha 12 www.praha12­.cz 
2. místo – Dačice www.dacice.cz 
3. místo – Jirkov www.jirkov.cz 

Pořadí obcí bylo toto :
1. místo – Dolní Vilémovice (Vysočina, okres Třebíč) www.dolnivile­movice.cz 
2. místo – Mutěnice (Jihomoravský kraj, okres Hodonín) www.mutenice.cz 
3. místo – Pozdeň (Středočeský kraj, okres Kladno) www.pozden.cz 

Zvláštní ceny :
Zvláštní cena za nejlepší bezbariérový přístup : www.mestobusteh­rad.cz
Zvláštní cena za nejlepší turistickou prezentaci : http://mesta.ob­ce.cz/velkezer­noseky
Cena veřejnosti : http://www.blan­sko.cz
Zvláštní cena odborné poroty : www.kraj-jihocesky.cz 

Rychlý test

Myslím, že na vítězných prezentacích je vidět určitý pokrok a webmasteři odvedli kus poctivé práce, což se třeba projevilo na validitě webů. Kromě „těžce nevalidních“ :-) stránek Pozden.cz byly ostatní weby validní (dvě drobné chybky u Dačic nepočítám) a to nejen podle HTML 4.0, ale i podle XHTML 1.0 strict (např. obec Mutěnice).

Vítězné stránky vypadají v podstatě stejně v různých prohlížečích (testováno na rivalech IE a Firefox) a poradí s i s vypnutím Javascriptu – ovšem kromě Pozdně, kde se bez zapnutého Javascriptu neukázal levý panel s menu, a stránka tím pádem ztratila svoji funkčnost.

Vítězné stránky (kromě Pozden.cz) rovněž braly jako samozřejmost vlastní tagy Title u většiny odkazů, na které občan klikne, což je zdánlivá drobnost, ale mnoho webů ji ošetřeno nemá.

Asi největší problém, se kterým se informační weby tohoto druhu musí potýkat, je nastavení layoutu tak, aby byl přehledný, s jednoznačnou strukturou pro intuitivní pohyb občana po webu. Mnohé stránky se snaží hned v úvodu zasypat návštěvníka spoustou všemožných informací. V těch se mnohdy lze jen stěží vyznat, i když se webmaster snaží o oddělení informací spoustou čar, rámečků a podobných triků (např. http://mesta.ob­ce.cz/velkezer­noseky/, ale i  www.dolnivile­movice.cz).

Pokud chce autor úvodní stránku ve střízlivějším duchu, nezbývá než pracovat s menu, která bývají mnohdy založena na javascriptu, a je zde riziko špatné funkčnosti stránek. S menu se nejlíp popraly Dačice, u kterých se vypnutí javascriptu neprojeví a celé menu je elegantní. Praha 12 si možnosti uživatelova browseru otestuje a poté se podle nich zařídí, takže občan na první pohled vypnutí javascriptu nepozoruje. Mutěnickým stránkám sice javascriptové menu zmizí, ale v záloze čeká ještě stránka, která potřebné odkazy nabídne.

Rozumné a moderní (a škoda, že ne samozřejmé) je zveřejňování novinek kanálem RSS, které nabídla Praha 12, Mutěnice a Dačice, přičemž posledně jmenované město nabízí i modernější Atom feeds.

Zajímal mě i tvar odkazů – ten byl víceméně přijatelný, komplikovaný tvar odkazu mají pouze Dačice.

Co se týče grafiky, lze se shodnout, že nejlépe na tom jsou Dačice, kterým se podařilo grafiku skloubit s účelností, protože oddělení obsahu pomocí „těch jejich bublin“ vystupujících z pozadí je mnohem účinnější než rozrámečkovaný web. Dačice, pokud zůstaneme u vzhledu, nabízejí ještě dva volitelné skiny, mutěnickým stránkám je možné změnit obrázek v záhlaví a celé pozadí stránky, což nejsou zas až tak praktické výhody oproti možnosti ekonomického zobrazení (bez složité grafiky) nebo blind-friendly zobrazení (obojí nabízí Mutěnice). Vystává pouze otázka, zda nejde stránku navrhnout tak, aby již v základním nastavení měla všechny tyto vlastnosti…

Krátký test jsem provedl v oblasti možnosti změny velikosti písma (což je jedna z vlastností důležitých pro blind-friendly) – zde totálně propadla Pozdeň. Obecně lze narazit na jednu zajímavou věc, kterou si kupodivu webmasteři neuvědomují, a totiž to, že zatímco vlastní text je zpravidla možné zvětšit, položky menu zůstávají pro slabozrakého pořád mrňavé (nejčastěji si webmaster nechce rozházet grafický layout). Když už jsme u layoutu, pak moderní a efektivnější CSS layout použili všichni kromě Dolních Vilémovic a Pozdně.

Jednu věc jsem ale nepochopil – mnoho webů vyloženě mrhá pracovní plochou občana. Ten si kupuje devatenáctipalcový LCD displej, aby se mu na něj vešlo více informací, a webmaster mu jej degraduje na „sedmnáctku“. Je to naštěstí nešvar jen u www stránek, ale naprosto nelogický a zbytečný, a troufám si tvrdit, že u www stránek zaměřených na zveřejňování informací by k tomuto stavu nemělo vůbec docházet. Vše pramení z toho, že se webmasteři snaží o optimalizaci na rozlišení 800×600, které v praxi pořád používá nemalé procento lidí. Tato optimalizace je však zcela nelogicky provedena tak, že prostor pro informace je pevně ohraničen a uživatel s rozlišením 1280×1024 má třetinu plochy obrazovky nevyužitu. Přitom po technologické stránce webmastera nic nenutí k tomu, aby nevytvořil layout stránky, který se po obrazovce roztáhne automaticky podle aktuálního rozlišení.

I když by se mohlo zdát, že možností pro vylepšení webu postupně ubývá, možné rezervy lze najít v oblasti personalizace webu. Zatím se weby soustředí především na možnost změny vzhledu (blind-friendly verze, ekonomické verze, změny pozadí, barev a písma), ale s personalizací lze pracovat ještě více do hloubky, třeba vypínat zobrazení některých rubrik, o které nemá čtenář zájem, apod.

Samozřejmě lze vítězné weby porovnat i z hlediska mnoha dalších kritérií, ale to provedla porota Zlatého erbu, takže není nic jednoduššího než se podívat na podrobné výsledky.

CIF - osobnosti

V soutěži lze vidět mnoho webů, které se zúčastnily předchozích ročníků; jejich kvalita stoupá, ač by se mohlo zdát, že už není možné je dohnat (proto zajímavá opatření poroty). To ale nemusí být pravidlo, mnoho kvalitních stránek se soutěže zatím nezúčastnilo, takže v dalších ročnících mohou překvapit stejně jako weby, které projdou redesignem (a mohou čerpat zkušenosti z hodnocení minulých ročníků soutěže). Jedna skutečnost ale zůstane – soupeřit mezi sebou budou ti lepší, u kterých vlastně může být občan s kvalitou stránek spokojen. Naopak ty méně kvalitní a zanedbané weby se soutěže neúčastní a celá soutěž na ně pravděpodobně nijak motivačně nepůsobí.

Tuto situaci by šlo celkem jednoduše vyřešit s využitím přirozené škodolibosti člověka (která paradoxně může mít pozitivní důsledky). Což takhle, aby Zlatý erb obsahoval i další sekci nazvanou třeba „hvězdná pěchota“? :-) Jsem přesvědčen o tom, že už umístění v oblastním kole hvězdné pěchoty by provozovatele webů před svými občany těžce obhajovali a k nápravě by došlo v dohledné době.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je redaktorem časopisu Veřejná správa a je webmaster. Zúčastnil se soutěže Zlatý erb se stránkami Kozlovice.cz a projektem Kozlovice.net.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).